Interface for the visually impaired
Interface for the
visually impaired
Catalog
Search
Browse
Information
Help
Quick search
Title
Author
Private OPAC
Personal data
Checkouts
Reservations
Comments


Subject heading: véleménykutatás - kérdőíves vizsgálat
Subject -- see more: közvélemény-kutatás (Alárendelt (A)) kultúra (Egész (T)) kutatás (Fölérendelt (F)) vélemény - véleményezés (Fölérendelt (F))
Title: A COOP üzletlánc marketingfókuszú bemutatása [online dok.]
Title: A hallgatók pénzügyei és a bankok kínálta lehetőségek [elektronikus dok.]
Title: A kérdezés művészete
Title: A rezsicsökkentés jogi vetülete és pénzügyi vonatkozásai, avagy a jog és a pénzügy metszete és kapcsolódási pontjai [elektronikus dok.]
Title: Az AEGON MAgyrország Hitel Zrt. kínálatának bemutatása a stratégiai partner, Jadran-Mart Kft. szemléleletén keresztül
Title: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának értékelése a monitoring vizsgálat eredménymutatói alapján Zala megyében [elektronikus dok.]
Title: Alapvető szükségletektől az önmegvalósításig avagy dolgozói elégedettség és motiváció vizsgálat a K+K Bau-Profil Kft.-nél
Title: Az Alcoa Köfém Kft. móri telephelyének kiválasztási, teljesítményértékelési, ösztönzési gyakorlata
Title: Ariel 2000 Kft marketing tevékenysége: Piacbefolyásolás
Title: A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet kis- és középvállalkozó ügyfeleinek elégedettség mérése [online dok.]
Title: Bankkártya használati szokások és kínálati paletta az egyes életciklusokban- középpontban az MKB Bank gyakorlata [elektronikus dok.]
Title: Bankolj bárhol, bármikor! [online dok.]
Title: A befektetési lehetőségek labirintusában - fókuszban a CIB Bank [elektronikus dok.]
Title: Befektetési szolgáltatások elemzése a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél – fókuszban a kétdevizás betét [elektronikus dok.]
Title: Befektetéstervezés az ügyfelek szolgálatában
Title: Befektetői észlelések az állampapírok fogságában [online dok.]
Title: Bér és béren kívüli juttatások a gyakorlatban [elektronikus dok.]
Title: A cafeteria gyakorlati alkalmazása a MOL Nyrt.-nél, a rendszerben bekövetkezett változások elemzése [elektronikus dok.]
Title: A cafeteria rendszer bevezetésének és nyilvántartásának folyamata a Somogy Megyei Kormányhivatal példáján keresztül [online dok.]
Title: Cafetéria rendszer működtetése az UNILEVER Magyarország Kft.-nél
Title: A coaching tevékenység elemzése a zalaegerszegi kereskedelmi bankok példáján keresztül [elektronikus dok.]
Title: A Délzalai Víz- és Csatornamű munkakultúrája és a társasági stratégia kialakítása az elégedettségi kérdőív alapján
Title: A dohányipar fejlődése napjainkig, a Philip Morris, mint piacvezető dohánygyártó cég termékeinek megközelítése marketing és jogi szemszögből, a nemzeti dohánytrafikok megjelenése és a feketekereskedelem ok-okozati összefüggése [elektronikus dok.]
Title: Dolgozói attitűd vizsgálat az ajkai Magyar Imre Kórházban
Title: Dolgozói elégedettség felmérése a Ruget Magyarország Kft-nél
Title: Dolgozói elégedettség mérés egy dél-zalai középvállalkozásnál [elektronikus dok.]
Title: Dolgozói elégedettségvizsgálat a Letenyei Polgármesteri Hivatalban [elektronikus dok.]
Title: Döntési szempontok vizsgálata autóvásárláskor, és a "TÓTH" és tsa Kft. bemutatása [elektronikus dok.]
Title: Az egészségbiztosítás rendszere a magyar jogi szabályozás és az uniós rendeletek tükrében [online dok.]
Title: Egy exkluzív cipőszaküzlet elindítása
Title: Egy munkaügyi központ tevékenysége a munkanélküliek ellátásában
Title: Az egyéniesített tömegtermelés elméleti és gyakorlati aspektusai [elektronikus dok.]
Title: Az elektronikus pénzügyi szolgáltatások napjainkban – középpontban az OTP Bank Nyrt. [elektronikus dok.]
Title: Élethosszig tartó tanulás – munkaerő-piaci esélyek [elektronikus dok.]
Title: Az élethosszig tartó tanulás, a jövő egyik útja
Title: Élmények vonzásában [online dok.]
Title: Élményelemek a szállodákban - Jelenthet-e előnyt az Event marketing? [elektronikus dok.]
Title: Az élőmunkához kapcsolódó juttatások és azok közterheinek vizsgálata a Napcsillag Kft-nél [elektronikus dok.]
Title: Az emberi erőforrás biztosításának folyamata az ArcelorMittal Szentgotthárd Kft-nél
Title: Empirikus felmérés a magyar vállalkozókról
Title: Employer Branding az Unliever Magyarország Kft. szemszögéből
Title: Az energiahatékonyság növelése az Észak-magyarországi régió közintézményeiben
Title: Érdemes-e minél tovább diáknak maradni? [online dok.]
Title: Az Erste Bank Hungary Zrt. marketingkommunikációs tevékenységének elemzése [elektronikus dok.]
Title: Az eseménymarketing szerepe a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gyakorlatában [elektronikus dok.]
Title: Az euró bevezetésének aktuális kérdései
Title: Az Európai Uniós fejlesztések szerepe Balatonkeresztúr életében [online dok.]
Title: A fiatal diplomások munkaerőpiaci-helyzetének összehasonlítása a rendszerváltás után és napjainkban
Title: A foglalkoztatást elősegítő képzések Veszprém megyében 1991 és 2007 között
Title: Fogyasztói magatartás vizsgálat a barkács szektorban
Title: Fókuszban a Babakötvény [elektronikus dok.]
Title: Fókuszcsoport
Title: Gazdasági válság hatása a lakossági hitelfelvételekre - fókuszban a Sopron Bank Zrt. [elektronikus dok.]
Title: Generációváltás a családi vállalkozásokban [elektronikus dok.]
Title: Gondoskodás a jövőnkről - Az MKB Bank nyújtott előtakarékoskodási szolgáltatások bemutatása Gondoskodás a jövőnkről - az MKB Bank nyújtott előtakarékoskodási szolgáltatások bemutatása [elektronikus dok.]
Title: A hallgatók elhelyezkedéséhez kötődő kompetenciák vizsgálata
Title: Harc a figyelemért, avagy a gerillamarketingben rejlő lehetőségek [online dok.]
Title: Határtalan lehetőségek? Magyarok az Európai Unió munkaerőpiacán
Title: Hatékony Public Relations a Zalaszám Informatika Kft-nél
Title: A "Hatékony szakképzés a biztos jövőért" projekt gazdasági értékelése [elektronikus dok.]
Title: Hitelkártya használati szokások - górcső alatt a hazai bankok kínálata [elektronikus dok.]
Title: Hogyan alapítsunk céget (avagy ötlettől a megvalósításig) [online dok.]
Title: Hogyan szolgálhatja az "ökováros-koncepció" megvalósítása a fenntartható fejlődést? - avagy Zalaegerszeg jövőképe [elektronikus dok.]
Title: A home office csábításában – érvek és ellenérvek [online dok.]
Title: Hosszú távú befektetések létjogosultsága Magyarországon, különös tekintettel a tartós befektetési számlabetétre [elektronikus dok.]
Title: Humán erőforrás a Nitrogénművek Zrt-nél, különös tekintettel a motiváció és az elégedettség területére
Title: Humánpolitika az Alcoa Köfém Kft. AFL Divíziójában [elektronikus dok.]
Title: I love my work [elektronikus dok.]
Title: Az innováció finanszírozása [online dok.]
Title: Innovációs stratégiaalkotás testközelben [online dok.]
Title: Az internetes kereskedelem történelme, jelentősége és fejlődése [elektronikus dok.]
Title: Javíthatja-e a lakosság befektetési kultúráját a TBSZ? [elektronikus dok.]
Title: A jelen kihívásai a Zalavíz Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Title: Jelenthet-e versenyelőnyt egy banknak a kkv-szegmensben a vállalkozói kultúra fejlesztése? – avagy a Raiffeisen Bank Zrt. a kis- és középvállalkozások szolgálatában [elektronikus dok.]
Title: Jelenthetik-e a klaszterek a jövő útját? - Kihívások, lehetőségek [elektronikus dok.]
Title: A Jó Állam születésének útján [online dok.]
Title: A kamatadó hatásainak vizsgálata a bankok életében - fókuszban az Erste Bank Hungary Nyrt.
Title: Kártyahasználati kultúra ma Magyarországon, kiemelten a K&H Bank ügyfeleinek figyelembe vételével [elektronikus dok.]
Title: Kéthely Község önkormányzat társulásainak jogi elemző bemutatása [online dok.]
Title: A kis- és közepes vállalkozások külső finanszírozási alternatíváinak kérdőíves vizsgálata különös tekintettel az EU-s támogatásokra
Title: A kommunikáció szerepe a vezetésben
Title: Kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Title: A kompetenciák fejlesztésének szükségessége és az élethosszig tartó tanulás a XXI. században Magyarországon
Title: A korlátolt felelősségű társaságok jövője- avagy mi lesz veletek kft.-ék? [online dok.]
Title: Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek [elektronikus dok.]
Title: A közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek bérezési rendszere és annak elemei [online dok.]
Title: Közfoglalkoztatás szerepe a Zalaegerszegi kistérségben [elektronikus dok.]
Title: A közúti árufuvarozó vállalkozások helyzete napjainkig [elektronikus dok.]
Title: Kulcs a versenyelőnyhöz - egy jól felépített stratégia
Title: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban
Title: A lakossági megtakarítások jellemzői és lehetőségei az OTP Bank Nyrt. tükrében [online dok.]
Title: A lakossági megtakarítások Magyarországon [elektronikus dok.]
Title: Lesz-e a gyakornokból munkavállaló? [elektronikus dok.]
Title: Létszám- és bérgazdálkodás vizsgálata a Pápai Hús Zrt-nél [elektronikus dok.]
Title: A levelezős hallgatók munkavállalási nehézségei [online dok.]
Title: Levi's, az élő legenda
Title: A MAG Zrt. támogatás-közvetítő tevékenységének értékelése a Veszprém megyei kis- és középvállalkozások példáján [elektronikus dok.]
Title: A magyar megtakarítási szokások alakulása az öngondoskodás fontosságának tükrében az OTP Bank Nyrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Title: A Magyar Posta bankkártya szolgáltatásának marketing vizsgálata
Title: A MAL Zrt. személyzetfejlesztése
Title: A marketing mix Promotion elemének vizsgálata az SLS Media Kft-nél [elektronikus dok.]
Title: A marketingkommunikáció eszközrendszere és alkalmazása az AKE Hungária Kft. gyakorlatában
Title: Marketingkutatás
Title: Marketingkutatás
Title: A marketingkutatás alapjai
Title: A marketingkutatás gyakorlata
Title: A marketing-mix elemeinek vizsgálata a Zala Volán Zrt. Utazási Irodájának tevékenységében [elektronikus dok.]
Title: A Média Markt Zalaegerszeg Kft. marketing tevékenységének elemzése [elektronikus dok.]
Title: Megtakarítási kultúra [online dok.]
Title: A megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének biztosítása és a foglalkoztatásukat támogató rendszer bemutatása
Title: Megváltozott munkaképességűek szerepe a munkaerőpiacon és támogatása a 4M program segítségével
Title: A MiFID alkalmazásának tapasztalatai a lakossági ügyfelek körében [elektronikus dok.]
Title: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a kis- és középvállalkozások ösztönzési rendszerében
Title: A Möbelix Lakberendezési Kft. marketing tevékenységének bemutatása [elektronikus dok.]
Title: Munka és egészség
Title: Munkaerő-elégedettség a banki szférában
Title: A munkaerő-felvétel, különös tekintettel az interjú módszerre
Title: A munkanélküliség, és a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei Nagykanizsán 2007 és 2011 között [elektronikus dok.]
Title: A munkanélküliség vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban [elektronikus dok.]
Title: Munkaszociológiai felmérés a Szentlőrinci Polgármesteri Hivatalban
Title: A munkavállalói elégedettség vizsgálatának tapasztalatai a Merlin Gerin Zala Kft.-nél [elektronikus dok.]
Title: A munkavállalók elégedettségének vizsgálata az Iniciál Autóház Kft-nél
Title: "Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt hatása a környezetére gazdasági és társadalmi szempontból [elektronikus dok.]
Title: A Nagykanizsai és Zalaegerszegi Kormányablakok összehasonlítása ügykörök és ügyfelek alapján [online dok.]
Title: OPEL hirdetések hatásvizsgálata
Title: Az OTP Bank Rt. minőségpolitikája a lakossági üzletágban
Title: Az OTP Bank számlacsomagjai [elektronikus dok.]
Title: Öngondoskodás, a jövőd tudatos alakítása [online dok.]
Title: Az öngondoskodás lehetőségei a pénzügyi szektorban [elektronikus dok.]
Title: Önkormányzatok költségvetési autonómiája jogi aspektusból: Változások a költségvetés készítésének – mint az önrendelkezési szabadság alappillérének – jogszabályi környezetében, rendszerváltástól napjainkig [online dok.]
Title: Pick ... utánozhatatlanul finom avagy A marketingkommunikáció a Pick Szeged Rt-nél
Title: A PR tevékenység gyakorlatának bemutatása a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-nél [online dok.]
Title: A privatizáció hatása a vállalati kultúrára egy áramszolgáltató vállalat példáján
Title: Saját márkás termékek szerepe a kiskereskedelemben [online dok.]
Title: A St. Gotthard Spa & Wellness Élményfürdő munkaidőrendszerének elemzése és kidolgozása
Title: Szelektív hulladékgazdálkodás napjainkban a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft szemszögéből [elektronikus dok.]
Title: A személyi jövedelemadó rendszerének bemutatása az adóbevallási módozatok tükrében, és a magánszemély adózók elvárásai a bevallással szemben a jövő szempontjából [elektronikus dok.]
Title: Szolgáltatásmarketing, bankmarketing tevékenység vizsgálata a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet vonatkozásában [elektronikus dok.]
Title: Szolgáltatásmarketing; bankmarketing tevékenység vizsgálata az MKB Bank Zrt. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Title: A Tapolcai kistérség társadalmi és gazdasági elemzése [elektronikus dok.]
Title: A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a K&H Bank gyakorlatában [online dok.]
Title: A tartalmas karrier kialakításához szükséges kompetenciák: karrier, ahogy a nők élik meg [elektronikus dok.]
Title: A településfejlesztés megvalósításának gyakorlata és annak bemutatása 2007-2013 között Kehidakustány község példáján keresztül [online dok.]
Title: A területi államháztartási hivatal szolgáltató tevékenysége az önkormányzatoknak (feladata, megoldási módok, gondok, problémák) különös tekintettel a Zala megyei intézményekre
Title: A toborzás, kiválasztás folyamatának vizsgálata a Humán Centrum Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Title: A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége [online dok.]
Title: 'Tücsök vagy hangya?' Nyugdíjas éveinkre szóló öngondoskodási lehetőségek Magyarországon - különös tekintettel a Budapest Bank Nyrt. által kínált megtakarítási lehetőségekre [elektronikus dok.]
Title: Ügyfél észlelések a pénzügyi szolgáltatások igénybevételénél
Title: Az ügyfélmenedzsment szerepe a Hevesi Sándor Színház gyakorlatában [online dok.]
Title: Vállalkozások munkahelyi légkörének elemzése empirikus felmérés alapján
Title: A vállalkozóvá válás támogatása, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz elemző értékelése Zala megye viszonylatában
Title: A vásárlói magatartás figyelembevétele üzletláncok közepes méretű üzleteinek belső kialakításánál
Title: A vidékfejlesztés gyöngyszeme, avagy a LEADER Program a Vidékünk a Jövőnk Szövetség Helyi Akciócsoport területén [elektronikus dok.]
Title: A vidékfejlesztés Magyarországon, különös tekintettel a partnerségen alapuló programokra, Nagyrécse település példáján [elektronikus dok.]
Title: Web survey methodology
Title: A YAGEO Europe Kft. HR tevékenységének elemzése
Title: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kis- és középvállalkozások részére nyújtott finanszírozási lehetőségei [elektronikus dok.]
Title: A Zala Volán Közlekedési Zrt-nél az emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata, különös tekintettel az ösztönzésre és a munkavállalói elégedettségre
Title: A Zala Volán Zrt. munkavállalóinak körében végzett motiváció-elemzés a 2006-2007-es években
Title: A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. marketing tevékenységének bemutatása [online dok.]
Title: Zalaegerszegi zsengék
Title: A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő és vendégeinek környezettudatossági vizsgálata [online dok.]
Title: Zalalövő város településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 2006-2019-ig tartó időszakban [online dok.]
Title: A Zalavíz Zrt. fogyasztói elégedettség vizsgálata a szolgáltatás-minőség tükrében [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.