Interface for the visually impaired
Interface for the
visually impaired
Katalog
Suchen
Browse
Information
Hilfe
Schnelle Suche
Titel
Author
Private OPAC
Personal data
Checkouts
Reservierungen
Komment


Subject heading: véleménykutatás - kérdőíves vizsgálat
Subject -- mehr: közvélemény-kutatás (Alárendelt (A)) kultúra (Egész (T)) kutatás (Fölérendelt (F)) vélemény - véleményezés (Fölérendelt (F))
Titel: A COOP üzletlánc marketingfókuszú bemutatása [online dok.]
Titel: A hallgatók pénzügyei és a bankok kínálta lehetőségek [elektronikus dok.]
Titel: A kérdezés művészete
Titel: A rezsicsökkentés jogi vetülete és pénzügyi vonatkozásai, avagy a jog és a pénzügy metszete és kapcsolódási pontjai [elektronikus dok.]
Titel: Az AEGON MAgyrország Hitel Zrt. kínálatának bemutatása a stratégiai partner, Jadran-Mart Kft. szemléleletén keresztül
Titel: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának értékelése a monitoring vizsgálat eredménymutatói alapján Zala megyében [elektronikus dok.]
Titel: Alapvető szükségletektől az önmegvalósításig avagy dolgozói elégedettség és motiváció vizsgálat a K+K Bau-Profil Kft.-nél
Titel: Az Alcoa Köfém Kft. móri telephelyének kiválasztási, teljesítményértékelési, ösztönzési gyakorlata
Titel: Ariel 2000 Kft marketing tevékenysége: Piacbefolyásolás
Titel: A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet kis- és középvállalkozó ügyfeleinek elégedettség mérése [online dok.]
Titel: Bankkártya használati szokások és kínálati paletta az egyes életciklusokban- középpontban az MKB Bank gyakorlata [elektronikus dok.]
Titel: Bankolj bárhol, bármikor! [online dok.]
Titel: A befektetési lehetőségek labirintusában - fókuszban a CIB Bank [elektronikus dok.]
Titel: Befektetési szolgáltatások elemzése a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél – fókuszban a kétdevizás betét [elektronikus dok.]
Titel: Befektetéstervezés az ügyfelek szolgálatában
Titel: Befektetői észlelések az állampapírok fogságában [online dok.]
Titel: Bér és béren kívüli juttatások a gyakorlatban [elektronikus dok.]
Titel: A cafeteria gyakorlati alkalmazása a MOL Nyrt.-nél, a rendszerben bekövetkezett változások elemzése [elektronikus dok.]
Titel: A cafeteria rendszer bevezetésének és nyilvántartásának folyamata a Somogy Megyei Kormányhivatal példáján keresztül [online dok.]
Titel: Cafetéria rendszer működtetése az UNILEVER Magyarország Kft.-nél
Titel: A coaching tevékenység elemzése a zalaegerszegi kereskedelmi bankok példáján keresztül [elektronikus dok.]
Titel: A Délzalai Víz- és Csatornamű munkakultúrája és a társasági stratégia kialakítása az elégedettségi kérdőív alapján
Titel: A dohányipar fejlődése napjainkig, a Philip Morris, mint piacvezető dohánygyártó cég termékeinek megközelítése marketing és jogi szemszögből, a nemzeti dohánytrafikok megjelenése és a feketekereskedelem ok-okozati összefüggése [elektronikus dok.]
Titel: Dolgozói attitűd vizsgálat az ajkai Magyar Imre Kórházban
Titel: Dolgozói elégedettség felmérése a Ruget Magyarország Kft-nél
Titel: Dolgozói elégedettség mérés egy dél-zalai középvállalkozásnál [elektronikus dok.]
Titel: Dolgozói elégedettségvizsgálat a Letenyei Polgármesteri Hivatalban [elektronikus dok.]
Titel: Döntési szempontok vizsgálata autóvásárláskor, és a "TÓTH" és tsa Kft. bemutatása [elektronikus dok.]
Titel: Az egészségbiztosítás rendszere a magyar jogi szabályozás és az uniós rendeletek tükrében [online dok.]
Titel: Egy exkluzív cipőszaküzlet elindítása
Titel: Egy munkaügyi központ tevékenysége a munkanélküliek ellátásában
Titel: Az egyéniesített tömegtermelés elméleti és gyakorlati aspektusai [elektronikus dok.]
Titel: Az elektronikus pénzügyi szolgáltatások napjainkban – középpontban az OTP Bank Nyrt. [elektronikus dok.]
Titel: Élethosszig tartó tanulás – munkaerő-piaci esélyek [elektronikus dok.]
Titel: Az élethosszig tartó tanulás, a jövő egyik útja
Titel: Élmények vonzásában [online dok.]
Titel: Élményelemek a szállodákban - Jelenthet-e előnyt az Event marketing? [elektronikus dok.]
Titel: Az élőmunkához kapcsolódó juttatások és azok közterheinek vizsgálata a Napcsillag Kft-nél [elektronikus dok.]
Titel: Az emberi erőforrás biztosításának folyamata az ArcelorMittal Szentgotthárd Kft-nél
Titel: Empirikus felmérés a magyar vállalkozókról
Titel: Employer Branding az Unliever Magyarország Kft. szemszögéből
Titel: Az energiahatékonyság növelése az Észak-magyarországi régió közintézményeiben
Titel: Érdemes-e minél tovább diáknak maradni? [online dok.]
Titel: Az Erste Bank Hungary Zrt. marketingkommunikációs tevékenységének elemzése [elektronikus dok.]
Titel: Az eseménymarketing szerepe a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gyakorlatában [elektronikus dok.]
Titel: Az euró bevezetésének aktuális kérdései
Titel: Az Európai Uniós fejlesztések szerepe Balatonkeresztúr életében [online dok.]
Titel: A fiatal diplomások munkaerőpiaci-helyzetének összehasonlítása a rendszerváltás után és napjainkban
Titel: A foglalkoztatást elősegítő képzések Veszprém megyében 1991 és 2007 között
Titel: Fogyasztói magatartás vizsgálat a barkács szektorban
Titel: Fókuszban a Babakötvény [elektronikus dok.]
Titel: Fókuszcsoport
Titel: Gazdasági válság hatása a lakossági hitelfelvételekre - fókuszban a Sopron Bank Zrt. [elektronikus dok.]
Titel: Generációváltás a családi vállalkozásokban [elektronikus dok.]
Titel: Gondoskodás a jövőnkről - Az MKB Bank nyújtott előtakarékoskodási szolgáltatások bemutatása Gondoskodás a jövőnkről - az MKB Bank nyújtott előtakarékoskodási szolgáltatások bemutatása [elektronikus dok.]
Titel: A hallgatók elhelyezkedéséhez kötődő kompetenciák vizsgálata
Titel: Harc a figyelemért, avagy a gerillamarketingben rejlő lehetőségek [online dok.]
Titel: Határtalan lehetőségek? Magyarok az Európai Unió munkaerőpiacán
Titel: Hatékony Public Relations a Zalaszám Informatika Kft-nél
Titel: A "Hatékony szakképzés a biztos jövőért" projekt gazdasági értékelése [elektronikus dok.]
Titel: Hitelkártya használati szokások - górcső alatt a hazai bankok kínálata [elektronikus dok.]
Titel: Hogyan alapítsunk céget (avagy ötlettől a megvalósításig) [online dok.]
Titel: Hogyan szolgálhatja az "ökováros-koncepció" megvalósítása a fenntartható fejlődést? - avagy Zalaegerszeg jövőképe [elektronikus dok.]
Titel: A home office csábításában – érvek és ellenérvek [online dok.]
Titel: Hosszú távú befektetések létjogosultsága Magyarországon, különös tekintettel a tartós befektetési számlabetétre [elektronikus dok.]
Titel: Humán erőforrás a Nitrogénművek Zrt-nél, különös tekintettel a motiváció és az elégedettség területére
Titel: Humánpolitika az Alcoa Köfém Kft. AFL Divíziójában [elektronikus dok.]
Titel: I love my work [elektronikus dok.]
Titel: Az innováció finanszírozása [online dok.]
Titel: Innovációs stratégiaalkotás testközelben [online dok.]
Titel: Az internetes kereskedelem történelme, jelentősége és fejlődése [elektronikus dok.]
Titel: Javíthatja-e a lakosság befektetési kultúráját a TBSZ? [elektronikus dok.]
Titel: A jelen kihívásai a Zalavíz Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Titel: Jelenthet-e versenyelőnyt egy banknak a kkv-szegmensben a vállalkozói kultúra fejlesztése? – avagy a Raiffeisen Bank Zrt. a kis- és középvállalkozások szolgálatában [elektronikus dok.]
Titel: Jelenthetik-e a klaszterek a jövő útját? - Kihívások, lehetőségek [elektronikus dok.]
Titel: A Jó Állam születésének útján [online dok.]
Titel: A kamatadó hatásainak vizsgálata a bankok életében - fókuszban az Erste Bank Hungary Nyrt.
Titel: Kártyahasználati kultúra ma Magyarországon, kiemelten a K&H Bank ügyfeleinek figyelembe vételével [elektronikus dok.]
Titel: Kéthely Község önkormányzat társulásainak jogi elemző bemutatása [online dok.]
Titel: A kis- és közepes vállalkozások külső finanszírozási alternatíváinak kérdőíves vizsgálata különös tekintettel az EU-s támogatásokra
Titel: A kommunikáció szerepe a vezetésben
Titel: Kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Titel: A kompetenciák fejlesztésének szükségessége és az élethosszig tartó tanulás a XXI. században Magyarországon
Titel: A korlátolt felelősségű társaságok jövője- avagy mi lesz veletek kft.-ék? [online dok.]
Titel: Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek [elektronikus dok.]
Titel: A közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek bérezési rendszere és annak elemei [online dok.]
Titel: Közfoglalkoztatás szerepe a Zalaegerszegi kistérségben [elektronikus dok.]
Titel: A közúti árufuvarozó vállalkozások helyzete napjainkig [elektronikus dok.]
Titel: Kulcs a versenyelőnyhöz - egy jól felépített stratégia
Titel: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban
Titel: A lakossági megtakarítások jellemzői és lehetőségei az OTP Bank Nyrt. tükrében [online dok.]
Titel: A lakossági megtakarítások Magyarországon [elektronikus dok.]
Titel: Lesz-e a gyakornokból munkavállaló? [elektronikus dok.]
Titel: Létszám- és bérgazdálkodás vizsgálata a Pápai Hús Zrt-nél [elektronikus dok.]
Titel: A levelezős hallgatók munkavállalási nehézségei [online dok.]
Titel: Levi's, az élő legenda
Titel: A MAG Zrt. támogatás-közvetítő tevékenységének értékelése a Veszprém megyei kis- és középvállalkozások példáján [elektronikus dok.]
Titel: A magyar megtakarítási szokások alakulása az öngondoskodás fontosságának tükrében az OTP Bank Nyrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Titel: A Magyar Posta bankkártya szolgáltatásának marketing vizsgálata
Titel: A MAL Zrt. személyzetfejlesztése
Titel: A marketing mix Promotion elemének vizsgálata az SLS Media Kft-nél [elektronikus dok.]
Titel: A marketingkommunikáció eszközrendszere és alkalmazása az AKE Hungária Kft. gyakorlatában
Titel: Marketingkutatás
Titel: Marketingkutatás
Titel: A marketingkutatás alapjai
Titel: A marketingkutatás gyakorlata
Titel: A marketing-mix elemeinek vizsgálata a Zala Volán Zrt. Utazási Irodájának tevékenységében [elektronikus dok.]
Titel: A Média Markt Zalaegerszeg Kft. marketing tevékenységének elemzése [elektronikus dok.]
Titel: Megtakarítási kultúra [online dok.]
Titel: A megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének biztosítása és a foglalkoztatásukat támogató rendszer bemutatása
Titel: Megváltozott munkaképességűek szerepe a munkaerőpiacon és támogatása a 4M program segítségével
Titel: A MiFID alkalmazásának tapasztalatai a lakossági ügyfelek körében [elektronikus dok.]
Titel: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a kis- és középvállalkozások ösztönzési rendszerében
Titel: A Möbelix Lakberendezési Kft. marketing tevékenységének bemutatása [elektronikus dok.]
Titel: Munka és egészség
Titel: Munkaerő-elégedettség a banki szférában
Titel: A munkaerő-felvétel, különös tekintettel az interjú módszerre
Titel: A munkanélküliség, és a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei Nagykanizsán 2007 és 2011 között [elektronikus dok.]
Titel: A munkanélküliség vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban [elektronikus dok.]
Titel: Munkaszociológiai felmérés a Szentlőrinci Polgármesteri Hivatalban
Titel: A munkavállalói elégedettség vizsgálatának tapasztalatai a Merlin Gerin Zala Kft.-nél [elektronikus dok.]
Titel: A munkavállalók elégedettségének vizsgálata az Iniciál Autóház Kft-nél
Titel: "Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt hatása a környezetére gazdasági és társadalmi szempontból [elektronikus dok.]
Titel: A Nagykanizsai és Zalaegerszegi Kormányablakok összehasonlítása ügykörök és ügyfelek alapján [online dok.]
Titel: OPEL hirdetések hatásvizsgálata
Titel: Az OTP Bank Rt. minőségpolitikája a lakossági üzletágban
Titel: Az OTP Bank számlacsomagjai [elektronikus dok.]
Titel: Öngondoskodás, a jövőd tudatos alakítása [online dok.]
Titel: Az öngondoskodás lehetőségei a pénzügyi szektorban [elektronikus dok.]
Titel: Önkormányzatok költségvetési autonómiája jogi aspektusból: Változások a költségvetés készítésének – mint az önrendelkezési szabadság alappillérének – jogszabályi környezetében, rendszerváltástól napjainkig [online dok.]
Titel: Pick ... utánozhatatlanul finom avagy A marketingkommunikáció a Pick Szeged Rt-nél
Titel: A PR tevékenység gyakorlatának bemutatása a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-nél [online dok.]
Titel: A privatizáció hatása a vállalati kultúrára egy áramszolgáltató vállalat példáján
Titel: Saját márkás termékek szerepe a kiskereskedelemben [online dok.]
Titel: A St. Gotthard Spa & Wellness Élményfürdő munkaidőrendszerének elemzése és kidolgozása
Titel: Szelektív hulladékgazdálkodás napjainkban a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft szemszögéből [elektronikus dok.]
Titel: A személyi jövedelemadó rendszerének bemutatása az adóbevallási módozatok tükrében, és a magánszemély adózók elvárásai a bevallással szemben a jövő szempontjából [elektronikus dok.]
Titel: Szolgáltatásmarketing, bankmarketing tevékenység vizsgálata a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet vonatkozásában [elektronikus dok.]
Titel: Szolgáltatásmarketing; bankmarketing tevékenység vizsgálata az MKB Bank Zrt. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Titel: A Tapolcai kistérség társadalmi és gazdasági elemzése [elektronikus dok.]
Titel: A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a K&H Bank gyakorlatában [online dok.]
Titel: A tartalmas karrier kialakításához szükséges kompetenciák: karrier, ahogy a nők élik meg [elektronikus dok.]
Titel: A településfejlesztés megvalósításának gyakorlata és annak bemutatása 2007-2013 között Kehidakustány község példáján keresztül [online dok.]
Titel: A területi államháztartási hivatal szolgáltató tevékenysége az önkormányzatoknak (feladata, megoldási módok, gondok, problémák) különös tekintettel a Zala megyei intézményekre
Titel: A toborzás, kiválasztás folyamatának vizsgálata a Humán Centrum Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Titel: A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége [online dok.]
Titel: 'Tücsök vagy hangya?' Nyugdíjas éveinkre szóló öngondoskodási lehetőségek Magyarországon - különös tekintettel a Budapest Bank Nyrt. által kínált megtakarítási lehetőségekre [elektronikus dok.]
Titel: Ügyfél észlelések a pénzügyi szolgáltatások igénybevételénél
Titel: Az ügyfélmenedzsment szerepe a Hevesi Sándor Színház gyakorlatában [online dok.]
Titel: Vállalkozások munkahelyi légkörének elemzése empirikus felmérés alapján
Titel: A vállalkozóvá válás támogatása, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz elemző értékelése Zala megye viszonylatában
Titel: A vásárlói magatartás figyelembevétele üzletláncok közepes méretű üzleteinek belső kialakításánál
Titel: A vidékfejlesztés gyöngyszeme, avagy a LEADER Program a Vidékünk a Jövőnk Szövetség Helyi Akciócsoport területén [elektronikus dok.]
Titel: A vidékfejlesztés Magyarországon, különös tekintettel a partnerségen alapuló programokra, Nagyrécse település példáján [elektronikus dok.]
Titel: Web survey methodology
Titel: A YAGEO Europe Kft. HR tevékenységének elemzése
Titel: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kis- és középvállalkozások részére nyújtott finanszírozási lehetőségei [elektronikus dok.]
Titel: A Zala Volán Közlekedési Zrt-nél az emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata, különös tekintettel az ösztönzésre és a munkavállalói elégedettségre
Titel: A Zala Volán Zrt. munkavállalóinak körében végzett motiváció-elemzés a 2006-2007-es években
Titel: A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. marketing tevékenységének bemutatása [online dok.]
Titel: Zalaegerszegi zsengék
Titel: A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő és vendégeinek környezettudatossági vizsgálata [online dok.]
Titel: Zalalövő város településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 2006-2019-ig tartó időszakban [online dok.]
Titel: A Zalavíz Zrt. fogyasztói elégedettség vizsgálata a szolgáltatás-minőség tükrében [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.