Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Zala Volán (Zalaegerszeg)
Lásd még: autóbusz - autóbusz-közlekedés (Fölérendelt (F) Fölérendelt (F)) személyszállítás (Fölérendelt (F)) Zalaegerszeg (Zala) (Fölérendelt (F))
Cím: Az adórendszer működési mechanizmusa és hatása a Zala Volán Rt. likviditására az 1996-2000 években
Cím: Az adórendszer változásának hatása egy közlekedési vállalat gazdálkodására
Cím: Az alkalmazott számviteli politika és értékelési szabályzat a Zala Volán Zrt-nél
Cím: Az alkalmazott számviteli politika hatása a Zala Volán Rt. gazdálkodására
Cím: Általános forgalmi adó és fogyasztói árkiegészítés bemutatása a Zala Volán Zrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Az anyaggazdálkodás vizsgálata a Zala Volán Közlekedési Részvénytársaságnál
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai a Zala Volán Közlekedési Zrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A beruházások számviteli elszámolásának, nyilvántartási és ellenőrzési rendszerének kialakítása a Zala Volán Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Cafeteria: az ösztönzés új megközelítése a Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
Cím: Controlling tevékenység a Zala Volán Rt.-nél
Cím: Egy közlekedési vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata az 1993-1997. években
Cím: Emberi erőforrás-fejlesztés, mint humán beruházás a Zala Volán Közlekedési Zrt.-nél
Cím: A járművek fenntartási, felújítási költségeinek tervezése, elszámolása és elemzése, a fenntartási és beruházási tevékenység összefüggései a Zala Volán Közlekedési Részvénytársaságnál
Cím: Költséggazdálkodás, a költségek alakulására ható tényezők és a költséghatékonyság javítása a Zala Volán Közlekedési Zrt.-nél a 2005-2007. években [elektronikus dok.]
Cím: Költséggazdálkodás bemutatása a Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
Cím: Költséggazdálkodás és a belső érdekeltségi rendszerek kialakítása, korszerűsítése a Zala Volán Rt.-nél
Cím: A marketing-mix elemeinek vizsgálata a Zala Volán Zrt. Utazási Irodájának tevékenységében [elektronikus dok.]
Cím: A munkaerő- és bérgazdálkodás vizsgálata a Zala Volán Közlekedési Rt.-nél
Cím: A nyugat-dunántúli régióban működő 3 Volán társaság elemzése és összehasonlítása a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: A pénzügyi egyensúly és a tőkeszerkezet vizsgálata egy közlekedési társaság gazdálkodásában
Cím: A pénzügyi helyzet alakulása egy közlekedési vállalat gazdálkodásában
Cím: A számviteli információs rendszer szerepe, feladata a Zala Volán Rt. vezetésében
Cím: A számviteli politika kialakítása, érvényesítése a Zala Volán Rt-nél
Cím: A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások a Zala Volán Zrt.-nél és megjelenésük a beszámolóban [elektronikus dok.]
Cím: A vagyoni helyzet, a költségek és bevételek alakulása, elemzése a Zala Volán Részvénytársaságnál az 1995-1997-es években
Cím: A vállalkozáson belüli önelszámoló egységek kialakítása, a teljesítményeik és ráfordításaik tervezése, elemzése, ösztönzési rendszerének kialakítása
Cím: A vevőállomány alakulásának vizsgálata, a kintlévőségek csökkentésének lehetőségei a Zala Volán Zártkörű Részvénytársaságnál
Cím: A Zala Volán Közlekedési Részvénytársaság és egységei hatékonyságának, jövedelmezőségének elemzése
Cím: A Zala Volán Közlekedési Részvénytársaság gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Zala Volán Közlekedési Rt. bérgazdálkodása és belső ösztönzési rendszere
Cím: A Zala Volán Közlekedési Rt. gazdálkodásának és minőségügyi hatékonyságának elemzése az EFQM modell alapján
Cím: A Zala Volán Rt. éves beszámoló készítésének és információs rendszerének bemutatása
Cím: A Zala Volán Rt. gazdálkodásának bemutatása, valamint a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése
Cím: A Zala Volán RT. humánstratégiájának kialakítása, emberi erőforrás gazdálkodás a szervezetbe.
Cím: A Zala Volán Rt. logisztikai rendszerének felépítése, elemzése és továbbfejlesztési lehetőségei
Cím: A Zala Volán Rt. számviteli információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai
Cím: A Zala Volán Rt. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolói alapján
Cím: A Zala Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolójának összeállítása, a beszámoló elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Volán Zrt. anyagi, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámolók alapján
Cím: A Zala Volán Zrt., mint közszolgáltatói tevékenységet végző vállalkozás átfogó elemzése, értékelése [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Volán Zrt. munkavállalóinak körében végzett motiváció-elemzés a 2006-2007-es években
Cím: A Zala Volán Zrt. pénzügyi rendszerének bemutatása
Cím: A Zala Volán Zrt. pénzügyi tevékenységének és vevőkapcsolati rendszerének bemutatása [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.