Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: vízmű, szennymű és csatornamű
Lásd még: Aquazala Kft. (Zalaszentgrót) (Alárendelt (A)) Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (Veszprém) (Alárendelt (A)) szennyvíztisztítás - szennyvízkezelés (Alárendelt (A)) SZIGET-VÍZ Kft. (Szigetvár) (Alárendelt (A)) VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. (Szombathely) (Alárendelt (A))
Cím: A víziközművek vagyonértékelésével kapcsolatos számviteli feladatok az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorlatában [online dok.]
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a Vízcoop Kft. likviditására
Cím: A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt. 5 éves tevékenységének bemutatása, elemzése, üzleti értékének meghatározása
Cím: A Békés Megyei Vízművek Rt gazdálkodásának átfogó elemzése különös tekintettel a vagyoni,- pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet vizsgálatára
Cím: Controllingrendszer kialakítása a Zalavíz Részvénytársaságnál
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű munkakultúrája és a társasági stratégia kialakítása az elégedettségi kérdőív alapján
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. bérgazdálkodásának elemzése
Cím: Egy kis-, közép- és egy nagyvállalkozásnál domináló marketingkommunikációs eszközök összehasonlító bemutatása
Cím: Az energiahatékonyság javításának lehetőségei a Vasivíz Rt-nél
Cím: Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság készletgazdálkodása
Cím: Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése
Cím: Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. tevékenységének átfogó elemzése
Cím: EU támogatások és kapcsolódó közbeszerzési kérdések bemutatása Szentgotthárd Város Önkormányzatánál
Cím: Az Európai Unió felzárkóztatási programja keretében igénylés az ISPA pénzügyi eszközökből történő támogatásra. Pécs város szennyvízcsatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisának védelme
Cím: Fejlesztések, felújítások finanszírozása a Délzalai Vízmű Zrt-nél [elektronikus dok.]
Cím: Integrált minőség és környezetirányítási rendszer kialakítása a Délzalai Víz- és Csatornamű Részvényársaságnál
Cím: Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése és gazdasági hatásai a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nél
Cím: Az ivóvízszolgáltatás árképzési és támogatási rendszere a Dunántúli Regionális Vízmű Részvénytársaságnál
Cím: A jogharmonizáció hatása a VASIVÍZ Rt. vízellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységében
Cím: A Kaposvári Vízművek Kft pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének elemzése
Cím: Készletgazdálkodás a VASIVÍZ Rt-nél
Cím: A kéttényezős díjrendszer bevezetésének hatásai a Paksi Vízmű Kft. gazdálkodására
Cím: A Libra Integrált Vállalatirányítási Rendszer szerepe a Pécsi Vízmű Rt. kontrolling tevékenységében
Cím: A Logisztikai rendszer működése a Dunántúli Regionális Vízmű Részvénytársaságnál
Cím: A magyar víziközmű ágazat szabályozása és annak hatásai a Zalavíz Zrt. perspektívájából [online dok.]
Cím: Minőségirányítási rendszer bevezetésének szükségessége és várható gazdasági hatásai a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nél
Cím: Mobil munkahely informatikai támogatása
Cím: "Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt hatása a környezetére gazdasági és társadalmi szempontból [elektronikus dok.]
Cím: Az önkormányzati közművagyon rendezése az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Részvénytársaságnál
Cím: A Pannon-Víz Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése
Cím: A Pécsi Vízmű Rt. vízellátási tevékenységének stratégia terve
Cím: Tervezés, üzleti terv készítés a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Részvénytársaságnál
Cím: Új Integrált Vállalatirányítási Rendszer Bevezetése a PURATOR Hungaria Kft-nél
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján
Cím: Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság átalakulásának tapasztalatai, vagyonértékelésének részletes vizsgálata
Cím: A vevőállomány elemzése, a kintlévőség csökkentésének módszerei és finanszírozási lehetőségei a Dunántúli Regionális Vízmű Rt-nél
Cím: A Zalavíz Zrt. költséggazdálkodása és belső érdekeltségi rendszerének kialakítása, korszerűsítése [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.