Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: területfejlesztés
Lásd még: fejlesztés (Fölérendelt (F)) kistérségi társulás (Alárendelt (A)) Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Szombathely) (Alárendelt (A)) régió - regionalitás (Fölérendelt (F)) vidékfejlesztés - vidékpolitika (Alárendelt (A)) Zalai Falvakért Egyesület (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A))
Cím: Agrár- és vidékpolitika
Cím: Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés
Cím: Aprófalvak életlehetőségei: Területfejlesztési módszerek Zala megyében a Muramenti Nemtetiségi Területfejlesztési Társulás tükrében
Cím: Baranya megye déli térségének komplex környezeti elemzése
Cím: Baranya megye idegenforgalmi helyzetértékelése és fejlesztési lehetőségei
Cím: Barcsi kistérség területfejlesztési rendszere és területfejlesztési stratégiája
Cím: Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe
Cím: A decentralizált területfejlesztési támogatás rendszere Vas megyében: 1996-1999
Cím: A decentralizált területfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztések Tolna megyében
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [1-2. köt.]
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [1. köt.]
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [2. köt.]
Cím: A Dél-Dunántúli régió legelmaradottabb, hátrányos helyzetű kistérségeinek elemzése, fejlődési lehetőségeik bemutatása
Cím: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerepe a területfejlesztésben, régiós szintű programozásban a pályázatokon keresztül
Cím: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének vizsgálata
Cím: Egy gazdaságilag elmaradott kistérség területfejlesztési koncepciója, avagy Területfejlesztés az Ormánságban
Cím: Empirikus területi kutatások és módszerek
Cím: Az Észak-Magyarországi régió megújuló energia stratégiája
Cím: EU Önerő Alap a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására [elektronikus dok.]
Cím: EU támogatások és kapcsolódó közbeszerzési kérdések bemutatása Szentgotthárd Város Önkormányzatánál
Cím: Európa közlekedése és a regionális fejlődés
Cím: Az Európai Unió a XXI. század elején
Cím: Az Európai Unió Strukturális és Előcsatlakozási Alapjai
Cím: Az Európai Unió területfejlesztési forrásainak felhasználása a Kaposvári Kistérségben 2007-2013 között [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió területfejlesztési PHARE programjai a Dél-Dunántúlon
Cím: Európai uniós pályázatok, mint a területfejlesztés lehetőségei a Dél-dunántúli régióban
Cím: Európai Uniós támogatások a Nyugat-dunántúli régióban 2004-2006
Cím: Európai Uniós támogatások, pályázati lehetőségek Tolna megyében a kis- és középvállalkozások számára
Cím: Európai uniós térségfejlesztési programok a ZalA-KAR Kistérségi Társulásnál
Cím: Évkönyv 2006 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2007 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2008 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2009 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2011 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Fadd-Dombori idegenforgalma és területfejlesztése
Cím: Gazdaságilag elmaradott térség fejlődésének elemzése statisztikai adatok alapján, SWOT-analízis alkalmazásával : az Őrség
Cím: "Hagyomány és Innováció Zala megyében" LEADER forrásból megvalósuló projekt életciklus szempontú elemzése [online dok.]
Cím: Hátrányos helyzetű mezőgazdasági körzetek és a piacgazdaság
Cím: Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot?
Cím: Az idegenforgalom, mint gazdaságfejlesztési lehetőség Kaposvár városban és közvetlen térségében
Cím: A Keszthelyi Kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása [elektronikus dok.]
Cím: Kistérségfejlesztés
Cím: Kohézió és finanszírozás
Cím: Környezetfejlesztés a kistérségekben
Cím: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés
Cím: A kőszegi kistérség gazdasági, társadalmi elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Középtávú területfejlesztési tervek Zala megyében
Cím: LEADER+ a Nyugat-dunántúli Régióban
Cím: A LEADER+ program és megvalósítása a Zala-Kar és az Írottkő Ereje térségekben
Cím: A lengyel és a magyar regionális politika és a területfejlesztés eszközei
Cím: A Lenti területfejlesztési-statisztikai kistérség fejlesztési programja: Rurális térségfejlesztés az Európai Unióban
Cím: A magyar ipar területi folyamatai 1945-2000
Cím: Megújuló energia - kitörési lehetőség a szegénységből
Cím: Megújuló energia és vidékfejlesztés
Cím: Megújuló energiák könyve
Cím: "Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt hatása a környezetére gazdasági és társadalmi szempontból [elektronikus dok.]
Cím: A Nemzeti Fejlesztési Tervről röviden
Cím: Nyugat- dunántúli Operatív Program gazdaságfejlesztési és turizmusfejlesztési projektjeinek megvalósítása és pénzügyi elszámolása a Lenti kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: A Nyugat- Dunántúli Régió és a Zalaszentgróti kistérség a LEADER Program tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Nyugat-Dunántúl
Cím: Önkormányzatok gazdálkodása - helyi fejlesztés
Cím: Az Őrség, mint kistérség komplex elemzése
Cím: A pécsi kistérség, mint a régió kistérségeinek vezető szereplője
Cím: A Phare CBC, mint a területfejlesztés eszköze - kiemelten Vas megyében
Cím: A Phare CBC Programok Magyarországon
Cím: A PHARE Kisvállalkozási Mikrohitel Prpgram illeszkedési lehetőségei Enying kistérség fejlesztési koncepciójához
Cím: A Phare program, mint a területfejlesztés eszköze a Dél-Dunántúlon
Cím: Régiók és támogatások az Európai Unióban
Cím: Régiók fejlesztése [1-3. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [1. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [2. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [3. köt.]
Cím: A regionális és határon átnyúló PHARE programok szerepe a Strukturális Alapok fogadására való felkészülésben
Cím: Regionális fejlesztéspolitikai hatáselemzés
Cím: Regionális gazdaságfejlesztés
Cím: Regionális gazdaságtan - területfejlesztés
Cím: A regionális politika és hatásai a Zalaszentgrót kistérségre
Cím: Regionális politika és közigazgatás
Cím: A regionális tervezés alapjai
Cím: A regionális tudomány
Cím: A regionális tudomány két évtizede Magyarországon
Cím: A Sapard Program, mint a területfejlesztés eszköze Somogy megyében
Cím: A Sárbogárd Város Önkormányzatának fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források alakulása, a vagyongyarapítás kérdései
Cím: Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által odaítélt területfejlesztési támogatások vizsgálata 1996-1998 között
Cím: A Soproni Natúrpark szerepe az EU-konform turizmus kialakításában és a térség területfejlesztésében
Cím: A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére
Cím: A szentgotthárdi kistérség komplex elemzése
Cím: Társadalom, identitás és területfejlesztés
Cím: A természeti tőke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben
Cím: Terület- és projekttervezés
Cím: A terület- és településfejlesztés alapjai
Cím: A terület- és településfejlesztés alapjai [Terület- és településfejlesztés 1. köt.]
Cím: Területfejlesztés
Cím: Területfejlesztés a gyakorlatban
Cím: Területfejlesztés a gyakorlatban : PHARE CBC és Interreg IIIA programok a Nyugat-Dunántúli Régióban
Cím: Területfejlesztés az Interreg program keretében: Elemzés mintaprojekt alkalmazásával
Cím: A területfejlesztés és a Phare programok szerepe a Nyugat-Dunántúli Régióban: Zala megye
Cím: Területfejlesztés és Európai Uniós programok a kistérségeknél
Cím: Területfejlesztés és régiók
Cím: A területfejlesztés földrajzi alapjai
Cím: A területfejlesztés irányítása
Cím: A területfejlesztési források decentralizációja, mint az önkormányzati fejlesztések új lehetősége Baranya megye példáján
Cím: A területi stratégiák
Cím: A területi stratégiáktól a monitoringig
Cím: Tolna infrastrukturális viszonyainak fejlesztési, korszerűsítési koncepciója
Cím: Turizmust támogató Phare program a dél-dunántúli régióban
Cím: Új vidékpolitika
Cím: Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális szinten [elektronikus dok.]
Cím: Uniregio
Cím: Unirégió
Cím: Városfejlesztés Siklóson Európai Uniós támogatással
Cím: A Vasi Hegyhát felzárkózásának lehetősége a területfejlesztés új rendszerében
Cím: Vidékfejlesztési politika
Cím: Zala megye fejlődési irányai a határon átnyúló együttműködési programok és források tükrében [online dok.]
Cím: A Zala megyei decentralizált területfejlesztési pénzeszközök felhasználása 1996-2004. években
Cím: Zalaegerszeg és térsége stratégiai fejlesztési tervei és az Európai Uniós támogatási rendszerek
Cím: A Zalaszentgróti Kistérség fejlesztése LEADER program és módszertan segítségével
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.