Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: személyi jövedelemadó
Lásd még: 1 %-os szja-önrendelkezés (Alárendelt (A)) egészségyügyi hozzájárulás (Alárendelt (A)) jövedelemadó (Fölérendelt (F)) külön adózó jövedelmek (Alárendelt (A))
Cím: Adó kérdéskör
Cím: Adóhatósági ellenőrzés a magánszemélyek adóalanyi körében
Cím: Adóhatósági ellenőrzés a magánszemélyek körében, különös tekintettel a vagyongyarapodási vizsgálatokra
Cím: Adóhatósági ellenőrzések a személyi jövedelemadó rendszerében, különös tekintettel a vagyongyarapodásra [elektronikus dok.]
Cím: Az adóhatósági ellenőrzések elemzése a személyi jövedelemadó, ezen belül a vagyonosodási vizsgálatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Adóismeretek
Cím: Adóismeretek
Cím: Adóismeretek
Cím: Adóismeretek
Cím: Adójogszabályok változásai
Cím: Adórendszer és adópolitika, különös tekintettel a személyi jövedelemadóra
Cím: Adórendszer és adópolitika különös tekintettel a személyi jövedelemadóra
Cím: Adótan és példatár
Cím: Adótan és példatár
Cím: Adótörvények változásai 2005
Cím: Adótörvények változásai 2006
Cím: Adóváltozások 2006-2007 [1. köt.]
Cím: Adóváltozások 2007 [2. köt.]
Cím: Adózás
Cím: Adózás és ellenőrzés az egyéni vállalkozók körében [elektronikus dok.]
Cím: Adózás [PSZK jegyzetként!]
Cím: Adózás [PSZK jegyzetként!]
Cím: Adózás rendje, személyi jövedelemadó [1-2. köt.]
Cím: Adózási feladatok és megoldások
Cím: Adózási ismeretek alkalmazása I.
Cím: Az adóztatás hatásai a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet gazdálkodására [elektronikus dok.]
Cím: Az ÁFA és személyi jövedelemadó ellenőrzésének gyakorlata és módszerei az adóhatósági gyakorlatban
Cím: Az állami adórendszer, kiemelten az egyéni vállalkozások adóztatása és annak tapasztalatai
Cím: A becslés, mint különleges ellenőrzési eljárás a személyi jövedelemadó tükrében
Cím: A becslési eljárás szükségessége a személyi jövedelemadó ellenőrzésében
Cím: Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai
Cím: Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai 1994.-1999.
Cím: Az egyéni vállalkozó működése és döntési alternatívá a jelenlegi adózási környezetben
Cím: Egyéni vállalkozói kézikönyv
Cím: Az egyéni vállalkozói tevékenység és adózása a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített vállalkozói adó alapján
Cím: Az egyéni vállalkozók adózásának gyakorlati tapasztalatai, problémái
Cím: Egyéni vállalkozók adózásának vizsgálata
Cím: Az egyéni vállalkozók adóztatásának tapasztalatai: 1997-2001. év
Cím: Az egyes adónemek adóellenőrzési sajátosságai
Cím: Helyi adórendszer bevezetése, jelenlegi rendje, kapcsolata a központi és a helyi önkormányzatok költségvetésével
Cím: Jogalkalmazások 2010 [Elektronikus dok.]
Cím: Kedvezmények a személyi jövedelemadó rendszerében
Cím: Kedvezmények a személyi jövedelemadó rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Kedvezmények alakulása és ellenőrzése a személyi jövedelemadó rendszerében 1995-1998.
Cím: Kedvezmények változása a személyi jövedelemadó rendszerében
Cím: Kézikönyv a 2004. évi SZJA alkalmazásához
Cím: Kézikönyv a 2005. évi SZJA alkalmazásához
Cím: Kézikönyv a 2006. évi SZJA alkalmazásához
Cím: Költségelszámolás a személyi jövedelemadóban, a költségelszámolás feltételeinek változása és problémái
Cím: A költségelszámolás feltételeinek változása és problémái a személyi jövedelemadónál
Cím: Közvetlen adóztatás az Európai Unióban
Cím: Külföldi munkavállalók Magyarországon [SZJA határátkelők 1. köt.]
Cím: A külföldiek magyarországi, illetve a magyarok külföldi foglalkoztatásának adó- és járulékszabályairól
Cím: A különadózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében – az egyéni vállalkozói adózás [elektronikus dok.]
Cím: A különböző adónemek ellenőrzési sajátosságai
Cím: Magánszamélyek bevallási kötelezetsége
Cím: Magánszemély jövedelemadó-megállapításának módozatai és a kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás
Cím: Magánszemélyek jövedelemadójának ellenőrzése egy revizor szemszögéből
Cím: Magánszemélyek rendelkező nyilatkozata a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról
Cím: Magyar munkavállalók külföldön [SZJA határátkelők 2. köt.]
Cím: A mezőgazdasági kistermelőkre és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó költségelszámolás feltételei
Cím: A mezőgazdasági őstermelők adózásának és járulékfizetésének vizsgálata
Cím: Az őstermelők adózása
Cím: A Somogy megyei egyéni vállalkozók adóztatásának tapasztalatai, különösen az SZJA tekintetében
Cím: A számviteli törvény és az adótörvények kapcsolata a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-nél
Cím: A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának az adózó rendelkezése szerinti felhasználásával kapcsolatos feladatok gyakorlati megvalósulása az APEH Tolna Megyei Igazgatóságánál
Cím: Személyi jövedelemadó az adózás világában; fejlődése, változásai
Cím: Személyi jövedelemadó bevallások feldolgozása
Cím: Személyi jövedelemadó egy-egy százalékának az adózó rendelkezése szerinti felhasználásával kapcsolatos adóhatósági feladatok (2006-2009. évek vonatkozásában) [elektronikus dok.]
Cím: Személyi jövedelemadó elemzése Tolna megyében
Cím: Személyi jövedelemadó elemzése Tolna megyében
Cím: A személyi jövedelemadó és a hozzá kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás jellemzői és szerepe az ellenőrzésben
Cím: A személyi jövedelemadó és gyakorlati végrehajtása a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságán
Cím: A személyi jövedelemadó kedvezmények alakulása Zala megyében
Cím: Személyi jövedelemadó rendszer bemutatása, különös tekintettel a vagyonosodási vizsgálatokra
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai - Veszprém megyében
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai az elmúlt 5 év alapján
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai az elmúlt 5 évben
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai és várható fejlődési irányai
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer vizsgálata, különös tekintettel: az egyéni vállalkozások adóztatásának elemzése könyvelő iroda adatai alapján
Cím: A személyi jövedelemadó rendszere és az adókedvezmények változásai az elmúlt 5 évben [elektronikus dok.]
Cím: A személyi jövedelemadó rendszerének bemutatása az adóbevallási módozatok tükrében, és a magánszemély adózók elvárásai a bevallással szemben a jövő szempontjából [elektronikus dok.]
Cím: A személyi jövedelemadó szerepe az egyéni vállalkozásokban
Cím: A személyi jövedelemadó szerepe az egyéni vállalkozásokban
Cím: A személyi jövedelemadó szociálpolitikai hatása a munkavállalóra
Cím: Személyi jövedelemadó Tolna megyében
Cím: A személyi jövedelemadóban érvényesíthető kedvezmények változása 2000-2005 között
Cím: A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése az adózó nézőpontjából: APEH Kaposvár
Cím: A személyi jövedelemadóra vonatkozó tapasztalatok Tolna megyében az SZJA bevallások alapján különös tekintettel az 1997-es adóévre
Cím: A személyi jövedelemadó-rendszer működésének tapasztalatai
Cím: A személyi jövedelemadó-rendszer működésének tapasztalatai és a várható fejlődés iránya
Cím: Személyi jövedelemadóról szóló törvény és magyarázata 2004
Cím: A személyi jövedelemadóztatás rendszere Magyarországon : 1999-2003
Cím: A személyi jövedelemadóztatás rendszere Magyarországon 2001. évtől napjainkig
Cím: A személyi jövedelemadóztatás rendszerének vizsgálata Magyarországon 2008-2010. közötti időszakra terjedően az adóteher változás szempontjából [elektronikus dok.]
Cím: SZJ, ÁFA, TEÁOR
Cím: Az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóellenőrzése az állami adóhatóságnál
Cím: SZJA határátkelők [1-2. köt.]
Cím: SZJA kézikönyv 2018
Cím: Az SZJA rendszer változásainak és hatásainak elemzése-magánszemélyek adózására, különböző rendszerbeli változások hatása [elektronikus dok.]
Cím: Az SZJA törvény vállalkozás élénkítő intézményei különös tekintettel a vállalkozás befektetéseit ösztönző adóhitelre
Cím: A természetben és más vagyoni értékben adott juttatások adózásáról 2006-2007. évben
Cím: Az új adójog magyarázata 2009
Cím: Az új adójog magyarázata 2010
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a ... [P: 865/...]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2006.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2007.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2008.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2009.]
Cím: A vagyonellenőrzés, mint a személyi jövedelemadó ellenőrzés módszere az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál
Cím: Vagyonszerzés és annak ellenőrzése az elmúlt 5 évben a Személyi Jövedelemadó rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Változások vizsgálata a személyi jövedelem adózásban
Cím: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adózása
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.