Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: szállítás
Lásd még: Baranyai-Transport Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A)) Concordia-Trans Kft. (Pápa) (Alárendelt (A)) Drill-Trans Szállító, Járműfenntartó és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Zrt. (Budapest) (Alárendelt (A)) FalcoTrans Fuvarozási Kft. (Szombathely) (Alárendelt (A)) Force Idegenforgalmi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. (Viszák) (Alárendelt (A)) fuvarozás (Alárendelt (A)) Gartner Intertrans Hungária Kft. (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A)) HOB-OMEGA Szállító, Javító és Szolgáltató Kft. (Sárvár) (Alárendelt (A)) Init 2000 Kft. (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A)) járattervezési szoftver (Alárendelt (A)) Karist -Tefu Szállítmányozó Kft. (Csurgó) (Alárendelt (A)) közúti szállítmányozás - közúti fuvarozás (Alárendelt (A)) logisztika (Fölérendelt (F)) nemzetközi szállítmányozás - nemzetközi fuvarozás (Alárendelt (A)) személyszállítás (Alárendelt (A)) Transact-60 Kft. (Hatvan) (Alárendelt (A)) Transport Kft. (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A)) Traussnig Kft. (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A)) Versteijnen Logistics Szállítmányozási Kft. (Sárvár) (Alárendelt (A)) VoleiSped Szállítmányozó és Fuvarozó Kft. (Szombathely) (Alárendelt (A))
Cím: "ALKÁMA" Kereskedelmi Kft. tevékenységének átfogó vizsgálata
Cím: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I.
Cím: Az Autó 2002 Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve
Cím: Controlling szervezet kialakításának és működésének tapasztalatai a MOL RT. Kőolaj- és Földgázszállítási üzemágánál
Cím: A Dunaferr Kikötő Kft üzletmenete, vagyoni és pénzügyi helyzete
Cím: Egy adott vállalkozás számviteli rendszere: A vevő- és szállító folyószámlakönyvelés helye és feladatai: PRINCIP Automatikai és Informatikai Kft.
Cím: Egy gazdasági társaság pénzügyi és számviteli rendszerének kialakítása és tevékenységének átfogó elemzése
Cím: Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál [online dok.]
Cím: Az éves beszámoló elemzésének módszerei: információtartalmának vállalati színtű hasznosítása
Cím: A Falco Trans Fuvarozási KFT tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Flextronics International Kft. beszerzési logisztikája, különös tekintettel a szállítmányozási tevékenységre [elektronikus dok.]
Cím: Fuvarozás és Szállítmányozás pénzügyei a Royal-Sped Részvénytársaságnál
Cím: Fuvarozás, szállítmányozás [Kereskedelemszervezés és technológia 3. köt., PSZF-jegyzetként FSZ képzéshez]
Cím: Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek [1-3. köt.]
Cím: A fuvarozási tevékenység bemutatása a Baranyai-Transport Kft gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A Gartner Intertrans Hungária Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Gartner Intertrans Hungária Kft. tevékenységének, gazdálkodásának komplex elemzése
Cím: Gartner Intertrans Hungária Kft. vagyoni-, jövedelmi és pénzügyi helyzetének vizsgálata több év beszámolói alapján
Cím: A General Logistics Systems Hungary Kft. vagyoni, pénzügi, jövedelmi helyzetének bemutatása a beszámolón keresztül
Cím: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése
Cím: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése
Cím: Hatékonyság elemzése, hatákonyság növelő eljárások a Gartner Intertrans Hungária Kft.-nél
Cím: A HOB-OMEGA Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján [online dok.]
Cím: A Hungarocamion Rt. Hungária vám és határspedíciós üzletágának pénzügyi folyamata, gazdasági elemzése
Cím: Az Illés Károly Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján, különös tekintettel a kereskedelmi tevékenységre
Cím: Az IM-EX Trans Kft gazdálkodásának átfogó vizsgálata
Cím: Induló vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása
Cím: Az Iványi Fuvarozó Egyéni Cég logisztikai tevékenységének komplex elemzése
Cím: Kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási munka elemzése a Gartner Intertrans Hungária Kft.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Korszerű raktározási, elosztási eszközök alkalmazása a logisztikában a Philips APM és a Versteijnen példáján keresztül
Cím: A költséggazdálkodás és a vállalati eredmény összefüggése valamint az eredményesség elemzése a Transact-60 Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A közúti árufuvarozó vállalkozások helyzete napjainkig [elektronikus dok.]
Cím: Közúti fuvarszervezés sajátos kihívásai az Init 2000 Kft.-nél [online dok.]
Cím: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat
Cím: Különböző fuvarozási (árutovábbítási) megoldások, szerződéses kapcsolatok a gyakorlatban [elektronikus dok.]
Cím: Külpiaci kockázatok megjelenése az ICN Magyarország Rt. működésében különös tekintettel a biztosítás, szállítmányozás és fizetési módok területeire
Cím: A Lamtrans Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének átfogó vizsgálata
Cím: Lízingfinanszírozás a Hungarocamion Rt-nél
Cím: Logisztika
Cím: Logisztika
Cím: Logisztika II.
Cím: Logisztikai problémákat megoldó program és a szerzői jog kapcsolata [online dok.]
Cím: Logisztikai szolgáltatások a Hungaroweiss Szállítmányozási Kft-nél
Cím: A logisztikai szolgáltatások (kiemelve a nemzetközi és belföldi áruszállítás) fejlődésének bemutatása a Traussnig Kft.-n keresztül [online dok.]
Cím: Logisztikai tevékenység bemutatása a Győri Keksz Kft. Székesfehérvári Üzemében
Cím: Logisztikai vállalatok működésének elemzése az Eurosped Rt.-n keresztül
Cím: Logisztika-menedzsment
Cím: Logisztika-menedzsment
Cím: A Lőrincz Kft. üzleti terve
Cím: A MÁV Rt. marketing tevékenysége
Cím: A MÁV Rt marketingtevékenységének vizsgálata
Cím: A MÁV Rt. nagykanizsai Vontatási Főnöksége költséggazdálkodásának, költségfelosztásának bemutatása, jellemző költségeinek elemzése
Cím: A MÁV Rt. stratégiai tervében - 1999-2003 - megfogalmazott célok időarányos teljesítése 1999., 2000. évben
Cím: A MÁV Rt-ből kiszerveződő árufuvarozással foglalkozó Cargo Rt. gazdasági helyzete és európai piacba történő integrációja
Cím: A MOL Rt. Földgázszállítási Divíziójánál alkalmazott önálló tarifarendszer kialakítási és alkalmazási elvei
Cím: MOL Rt. logisztikai áruellátás-elosztási hálózata
Cím: Nagybányarét 2000. Új bányaterület termelésbevonása, különös tekintettel a szállítási útvonalak kiválasztására
Cím: Nemzetközi áruszállítási szokványok alkalmazása az Eurosped ZRT. közúti szállítmányozói tevékenységének gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás
Cím: A nemzetközi szállítási tevékenység feltételrendszere 1991
Cím: Oktatási tevékenység kialakítása a Márton és Gábor Kft-nél
Cím: A Pannontej Rt. országos elosztási rendszerének vizsgálata
Cím: A pénzügyi egyensúly és a tőkeszerkezet vizsgálata egy közlekedési társaság gazdálkodásában
Cím: A P&O Trans European Hungary Kft. Controlling tevékenységének kialakítása és működtetése
Cím: A Royal Sped Rt. vámügynöki tevékenysége
Cím: A Ruf Automotive Kft. logisztikai rendszerének elemzése különös tekintettel a vevői kapcsolattartásra, értékesítésre, szállítmányozási ügyintézésre
Cím: Az SAP, mint vállalatirányítási rendszer bevezetése és működési tapasztalatai a földgázszállítás üzletágnál
Cím: A Sarbanes-Oxley törvény bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései, illetve az amerikai tőzsdén megjelenni kívánó JAS nemzetközi szállítmányozási vállalat lehetőségei a törvénynek való megfelelésb
Cím: Az S&C Áruházlánc Rt. logisztikai rendszerének működése, különös tekintettel a raktározás és a fuvarszervezés kapcsolatára
Cím: A speditőri tevékenység értékelő elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Cím: Szállítási költség tervezés és elemzés az IBM SP. Kft-nél
Cím: A szállítás-szolgáltatás rendszer vizsgálata, átalakításának lehetőségei és hatásai
Cím: Szállítmányozás [1-2. köt.]
Cím: A szállítmányozás és fuvarozás pénzügyi lebonyolítása. Trans-O-Flex Gyorsfuvarozási Kft. Pécs
Cím: Szállítmányozás I.
Cím: Szállítmányozás II.
Cím: Száll-Ker Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ konténertermináljának értékelő elemzése
Cím: A Tesco Global Rt. beszerzési és szállítói szerződésköztési folyamatának szabályozása
Cím: A Transtank Nemzetközi Tankautó Fuvarozási Kft. deviza elszámolási-, nyilvántartási rendszerének vizsgálata és továbbfejlesztési feladatai
Cím: Üzleti terv elmélet és gyakorlat a Generál-Insped Kft tevékenységének bemutatásával
Cím: A vagyoni helyzet, a jövedelmezőség és az eredmény alakulása, elemzése a HBP SPED Szolgáltató BT. vonatkozásában a beszámolók alapján
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján a GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA KFT-nél
Cím: A vállalati folyamatok, azok hatása a szállítási teljesítményre, és a szállítási teljesítmény mérése [elektronikus dok.]
Cím: A vállalkozás alapítási folyamata és a kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: A vámigazgatás felkészülése az európai uniós csatlakozásra és az Egységes Árutovábbítási Eljárásról Szóló Egyezmény
Cím: Vámügyintézés a Vám 2001 Bt.-nél
Cím: A Vezetői Információs Rendszer bevezetése a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Kőolaj- és Földgázszállítási Üzletágánál
Cím: A West 1999 Kft. és a Pannon Fuvar és Szolgáltató Kft. egyesülésének bemutatása a kapcsolódó jogi, számviteli és adózási szabályok tükrében
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.