Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: mezőgazdaság - agrárgazdaság
Lásd még: agrárfinanszírozás (Alárendelt (A)) agrárpénzügy (Alárendelt (A)) állattenyésztés (Alárendelt (A)) Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (Dalmand) (Alárendelt (A)) Devecseri Agrokémiai Kft. (Somlóvásárhely) (Alárendelt (A)) erdészet - erdőgazdálkodás (Alárendelt (A)) FÖLDVÁR-2000 Mezőgazdasági, Szolgáltató, Kereskedelmi és Vízgazdálkodási-Környezetvédelmi Kft. (Tab) (Alárendelt (A)) gazdaság (Fölérendelt (F)) gazdasági ágazatok (Fölérendelt (F)) közraktározás (Alárendelt (A)) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Alárendelt (A)) mezőgazdasági őstermelő (Alárendelt (A)) mezőgazdasági számvitel (Alárendelt (A)) mezőgazdasági üzemtan (Alárendelt (A)) mezőgazdasági vállalkozás - agrárvállalkozás (Alárendelt (A)) növénytermesztés (Alárendelt (A)) növényvédelem (Alárendelt (A)) Patakút Bt. (Körmend) (Alárendelt (A)) termőföld (Alárendelt (A)) ültetvénytelepítés (Alárendelt (A)) vadászat (Alárendelt (A)) vetőmag (Alárendelt (A)) Víta Kft. (Devecser) (Alárendelt (A)) Zalagrár Kft. (Pókaszepetk) (Alárendelt (A)) zöldség (Alárendelt (A)) zöldségtermesztés (Alárendelt (A))
Cím: A 2002-2003. évi MFB Agrárhitel program jelentősége az agrárágazatban [elektronikus dok.]
Cím: A Baromfitelep Kft. önköltség-számítási rendszere [online dok.]
Cím: A Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata [online dok.]
Cím: Adók és agrártámogatások. A mezőgazdasági egyéni vállalkozók, őstermelők szabályozása az 1997. évi és az azt követő változások tükrében Somogy megyében
Cím: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) - a pályázatos támogatási rendszer szemszögéből
Cím: Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) bemutatása és elemzése, az elmúlt évek eredményei és tapasztalatai
Cím: Agrár- és vidékpolitika
Cím: Az agrárágazat finanszírozásának bemutatása
Cím: Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés
Cím: Az Agrár-Coop Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése a beszámolók alapján
Cím: Az agrárenergetika jelentősége az Európai Uniós és a hazai energia termelésben
Cím: Agrárfinanszírozás a GSD Kft. gyakorlatában
Cím: Az agrárfinanszírozás vizsgálata a bonyhádi Völgységi Takarékszövetkezet példáján keresztül
Cím: Az agrárgazdaság helyzete és finanszírozási kérdései
Cím: Az agrárgazdaság változása Veszprém megyében 1989-1998 között
Cím: Az agrárgazdaságok támogatási rendszere: A Dániel és Társai Kft. által elnyert támogatások
Cím: Agrárgazdaságtan
Cím: Agrárgazdaságtan I
Cím: Agrárhitelezés a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezetnél
Cím: Agrárhitelezés a Zala Hitelszövetkezet gyakorlatában
Cím: Az agrárium társadalmi és gazdasági helyzete a rendszerváltás utáni években
Cím: Agrármarketing
Cím: Az agrármarketing szerepe és lehetőségei a magyar mezőgazdaságban az EU-csatlakozás tükrében
Cím: Agrárpénzügyek kézikönyve
Cím: Agrárpolitika - vidékpolitika
Cím: Az agrárpolitika modelljei
Cím: Az agrárszektor versenyképességének feltétetelei - az agrárpolitika és a vidékfejlesztés összefüggései
Cím: Az agrártámogatás alakulása Magyarországon - az Európai Uniós csatlakozás tükrében -
Cím: Az agrártámogatási rendszer, és nagyüzemi gyakorlata
Cím: Agrártámogatások 2011
Cím: Az agrártámogatások és egy megvalósult beruházás a Göcsej Pig Kft.-nél
Cím: Az agrártámogatások rendszerének, és hatásának alakulása Somogy megyében 1995 és 1999 között
Cím: Agrártermelés és globális környezetvédelem
Cím: Agrárvállakozások támogatása és finanszírozása napjainkban Magyarországon
Cím: Az Agroland Kft. tőkepótló hitelügyleti eljárása a Takarékbanknál
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások hatásával összefüggésben [elektronikus dok.]
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. gazdálkodásának értékelése az elvonások és támogatások hatásával összefüggésben
Cím: Alapozhatjuk-e egy agrárkereskedelmi vállalkozás jövőjét az elmúlt évek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére? [elektronikus dok.]
Cím: Az Alma 2000 Kft AVOP és SAPARD pályázatainak elemzése és értékelése az üzemeltetési időszak végén [elektronikus dok.]
Cím: Az Antal Kft gazdálkodásának átfogó elemzése különös tekintettel a mezőgazdasági beruházások gazdaságossági vizsgálatára
Cím: Az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet gazdálkodásának ellenőrzése a számvitel tükrében - a számviteli rend és a vagyon védelmének ellenőrzése
Cím: Átalakulás, és a reorganizációs program folyamata a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetének Kísérleti Gazdaságában
Cím: A babócsai "Határőr" Mezőgazdasági Szövetkezet tevékenységének átfogó elemzése különös tekintettel munkaerő és munkabér-gazdálkodásra
Cím: A Bank Austria Creditanstalt Rt vállalati hitelezési gyakorlata egy konkrét hitelügylet kapcsán
Cím: A controlling rendszer bevezetésének lehetőségei az agrár- és élelmiszer ágazat vállalkozásainál
Cím: A csatlakozás várható hatásai a magyar mezőgazdaságra az Európai Unió agrárpolitikájának tükrében
Cím: A csatlakozási tárgyalások agrárfejezete
Cím: A Dél-dunántúli régióban működő agrárvállalkozások gazdálkodásának vizsgálata a SAPARD program tükrében
Cím: Egy agrárvállalkozás működésének elemzése
Cím: Egy Eu-régió mezőgazdaságának gazdaságföldrajzi bemutatása: Dél-Dunántúli Régió
Cím: Egy fiatal gazda pályázat bemutatása esettanulmányon keresztül [online dok.]
Cím: Egy kereskedelmi bank szerepvállalása az Európai Uniós pályáztatás folyamatában
Cím: Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben 2000-2002-ben
Cím: Egy mezőgazdasági szövetkezet pénzügyi helyzetének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások és pályázati lehetőségek összefüggésében
Cím: Egy mezőgazdasági vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése
Cím: Egy sikeres privatizáció gazdasági hatásai a Zal-Argo Rt, mint a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Tangazdaságának Jogutódja
Cím: Az egyéni vállalkozók adózása
Cím: Élelmiszertermelés és mezőgazdaság a piacgazdaságban
Cím: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás
Cím: Az Európai Közösség bővítésének problémái és a mezőgazdaság. Magyarország Társulási Szerződése az agrárpolitika tükrében
Cím: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatási rendszere – Latifundium Kft. mezőgazdasági gépbeszerzésre irányuló kérelmének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió agrárrendszere
Cím: Az Európai Unió agrárrendszere - Magyarország csatlakozásának feltétele és lehetőségei
Cím: Az Európai Unió csatlakozást elősegítő pénzügyi támogatási rendszere: Különös tekintettel a Sapard támogatásra
Cím: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági kapcsolatai - az agrárgazdaság tükrében
Cím: Az Európai Unió közvetlen támogatásainak és pályázatos forrásainak hatása Zala megye mezőgazdaságára
Cím: Az Európai Uniós agrártámogatások és hatásuk a magyar mezőgazdaságra a Letenyei Kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Európai uniós mezőgazdasági támogatások
Cím: Európai Uniós pályázati támogatások a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal intézményrendszerében
Cím: Farmgazdálkodás
Cím: A felszámolási eljárás gyakorlata három mezőgazdasági vállalkozás megszűntetésének bemutatásával
Cím: A fenntartható gazdaságos takarmány és tápanyag utánpótlás alternatív lehetőségei [elektronikus dok.]
Cím: Finanszírozás a mezőgazdaságban és a monetáris poitika hatásai
Cím: A földforgalmi törvény hatása a földek tulajdonjog szerzésére és a gazdálkodókra [online dok.]
Cím: A gazdasági világválság hatása a magyar mezőgazdaságra és az Agroprodukt Zrt.-re [elektronikus dok.]
Cím: A gazdaságszerkezeti összeírás főbb eredményei a Nyugat-Dunántúlon
Cím: Gyakorlati számvitel a mezőgazdaságban
Cím: A Gyönki "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felszámolásának értékelése
Cím: A hátrányos helyzetű és környezetileg korlátozott térségek
Cím: Hátrányos helyzetű mezőgazdasági körzetek és a piacgazdaság
Cím: A hazai mezőgazdaság finanszírozása és az ahhoz kapcsolódó támogatási rendszer, kiemelt figyelemmel a kibontakozási hitelkonstrukcióra
Cím: Hazánk agrárgazdaságának finanszírozása a XXI. század küszöbén
Cím: A HINVI Kft. költséggazdálkodása és önköltségszámítása a mezőgazdasági vállalkozások számviteli sajátosságainak tükrében [elektronikus dok.]
Cím: A hiteligénybevételi eljárás bemutatása egy mezőgazdasági vállalkozás által igénybevett tőkepótló hitel kapcsán
Cím: A Hőgyészi Agrokémia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenységének átfogó vizsgálatáról az 1996-os, fejlődésének bemutatásáról az 1995, 1996, 1997-es évi éves beszámolók alapján
Cím: Integráció a zöldségtermelésben
Cím: Integráció, jogharmonizáció, mezőgazdasági politika
Cím: Kelet Mecsek Mezőgazdasági Részvénytársaság átfogó elemzése, értékelése
Cím: A kereskedelmi banki hitelezés szerepe a gazdaság élénkítésében, különös tekintettel a mezőgazdaságra
Cím: A kereskedelmi banki hitelezés szerepe a mezőgazdaság élénkítésében
Cím: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hitelezési gyakorlata, különös tekintettel a mezőgazdaságra
Cím: Kevés vagy sok? A területalapú támogatások jövedelemszerkezetre gyakorolt hatása [elektronikus dok.]
Cím: Konfliktushelyzet az élelmiszeripar és az agrárágazat között (gazdasági, erkölcsi, jogi analízis)
Cím: Környezet, tudat, gazdálkodás
Cím: Környezetvédelem - vidékfejlesztés - agrártermelés
Cím: A közraktározás Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A közraktározás szerepe a mezőgazdaság finanszírozásában
Cím: A LEADER-program
Cím: A Limagrain Magyarország költséggazdálkodása és jövedelmezőségének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A magyar agrárfinanszírozási rendszer az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén
Cím: A magyar agrárgazdaság az ezredfordulón
Cím: A magyar agrárium finanszírozása
Cím: A magyar mezőgazdaság finanszírozása az Európai Unióban, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Régióra
Cím: A magyar mezőgazdaság finanszírozásának jellemzői, a Dalmandi Mezőgazdasági Rt. működésének, beruházásainak vizsgálata
Cím: A magyar mezőgazdaság helyzete a SAPARD és az AVOP bemutatásával
Cím: A magyar mezőgazdaság helyzete, feladata és esélyei az EU-bővülés tükrében
Cím: A magyar mezőgazdaság jövedelmezőségének vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig
Cím: A magyar régiók mezőgazdasága, 2000
Cím: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz a mezőgazdaság szemszögéből
Cím: Magyarország, ezen belül a Dél-Dunántúli Régió agrárgazdasági helyzete és lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás folyamatában
Cím: A magyarországi agráregyetemek finanszírozási kérdéseiről és specialitásairól
Cím: A marketing tevékenység vizsgálata a Bábolna Rt.-nél
Cím: Menedzsment a mezőgazdaságban
Cím: A mezőgazdaság állami támogatásának változásainak vizsgálata
Cím: A mezőgazdaság banki finanszírozása
Cím: Mezőgazdaság és szociális kérdés
Cím: A mezőgazdaság fejlettségének regionális különbségei
Cím: A mezőgazdaság mai helyzete és az agrártámogatási rendszer Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A mezőgazdaság rövidlejáratú finanszírozásának bemutatása a Gércei Faluszövetkezeten keresztül
Cím: A mezőgazdaság termelésitényező-arányainak elemzése neoklasszikus termelési-növekedési elmélet alapján
Cím: Mezőgazdasági hitelezés a Takarékbank gyakorlatában
Cím: Mezőgazdasági kislexikon
Cím: A mezőgazdasági kistermelők és őstermelők adózásának változása
Cím: A mezőgazdasági kistermelőkre és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó költségelszámolás feltételei
Cím: Mezőgazdasági kutatási eredményeket hasznosító társaság tevékenységének elemzése (hangsúlyozottan a gazdálkodási, vagyoni helyzet, likviditás vizsgálata alapján)
Cím: A mezőgazdasági őstermelés gazdálkodási feltételeinek alakulása 1997-től napjainkig
Cím: A mezőgazdasági őstermelők bemutatása és támogatása napjainkban
Cím: Mezőgazdasági technika és környezetvédelem
Cím: A mezőgazdasági tevékenységet folytató családi gazdaságok létrehozása, működtetése, valamint szerepük az agrárgazdaság struktúrájában
Cím: A mezőgazdasági vállalatok biztosításának gyakorlata az OTP-Garancia Biztosító Rt. tevékenységében 1997-től napjainkig
Cím: Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája
Cím: Mezőgazdaságunk európai "kiútja" egy Zala megyei szövetkezet átalakulása tükrében
Cím: A Mezőszentgyörgyi Agrár Rt. és az OTP Bank Rt. három éves kapcsolatának vizsgálata banki szempontok alapján
Cím: A MNV Zrt. vagyongazdálkodásának bemutatása, valamint a 2010. évben megalakuló NFA rendeltetése, földbirtok-politikai elképzeléseinek elemzése különös tekintettel a nemzeti földvagyon kezelésére [elektronikus dok.]
Cím: Mohács kistérség gazdaságának (természeti feltételek és mezőgazdaság) elemzése a Sapard program tükrében
Cím: A mözsi "Új Élet" Mezőgazdasági Szövetkezet burgonya vetőgumó- és szója vetőmag előállításának gazdasági elemzése
Cím: A Naki Mezőgazdasági Zrt. gazdálkodásának elemzése, különös tekintettel az önköltségek alakulására [elektronikus dok.]
Cím: A Nemesszalóki Mezőgazdasági Részvénytársaság gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások hatásával összefüggyésben
Cím: A "Nemesszalóki Mezőgazdasági" Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és az EMOGA keretében megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási program 2004. évi pályázatainak kiértékelése Győr-Moson-Sopron megyében
Cím: Nyugat-Dunántúl [A magyar régiók mezőgazdasága, 2000]
Cím: Ökológiai gazdálkodás [1-2. köt.]
Cím: Ökológiai gazdálkodás II. [Ökológiai gazdálkodás 2. köt.]
Cím: Ökológiai gazdálkodás [Ökológiai gazdálkodás 1. köt.]
Cím: A Pálhalmai Agrospeciál Kft tevékenységének elemzése az éves beszámolók alapján 1992-96-ig
Cím: Proceedings of Budapest Business School
Cím: Proceedings of Budapest Business School
Cím: A rendszerváltás hatása Vas megye mezőgazdaságára
Cím: A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete a nyolcvanas évek végétől 2000-ig [Agrárgazdasági Információk 2001/1.]
Cím: A SAPARD mint az Európai Unióba igyekvő Magyarország mezőgazdasági támogatásának egyik eszköze
Cím: A Sapard program szerepe Magyarországon és megvalósulása a Nyugat-Dunántúli Régióban
Cím: A Sárvári Mezőgazdasági Részvénytársaság gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A „Savaria Agrár” Kft pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Studia Scientiarum Socialium XVII.
Cím: Szarvasmarha-telep korszerűsítés az ajkai Bakonytája Mezőgazdasági Szövetkezetnél
Cím: Széchenyi Terv pályázat mezőgazdasági technológia korszerűsítésére: KÓNY-PIG Sertéstenyésztő-, Hizlaló és Kereskedelmi Kft: Kóny
Cím: A szekszárdi Agroker Rt. marketing tevékenységének vizsgálata
Cím: A Szekszárdi Mezőgazdasági Részvénytársaság átfogó vizsgálata, különös tekintettel a borászati tevékenységre
Cím: A Szekszárdi Mezőgazdasági Részvénytársaság gazdálkodásának átfogó elemzése, különös tekintettel a munkaerő- és a munkabér gazdálkodás vizsgálatára
Cím: Személyi jövedelemadó elemzése Tolna megyében
Cím: A szociális földprogramok - avagy az aktív foglalkoztatás- és szociálpolitika alternatívái a rurális térségekben
Cím: A szombathelyi AGROKER Részvénytársaság tevékenységének átfogó elemzése különös tekintettel a munkaerő- és munkabérgazdálkodásra
Cím: A támogatások hatása a Gödrei Zrt. gazdálkodására és pénzügyi helyzetére (2007-2009) [elektronikus dok.]
Cím: A tejtermelés gazdaságosságának vizsgálata a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaságnál
Cím: Termékfeldolgozást biztosító beruházás hatása adott mezőgazdasági üzem jövedelmezőségére
Cím: A természeti tőke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben
Cím: Termőföldi terménytarifa - kalkuláció és költséggazdálkodás az agráriumban [elektronikus dok.]
Cím: Termőföld-tulajdonváltás Magyarországon 1988-1998
Cím: A tesztüzemek 2000. évi gazdálkodásának eredményei [Agrárgazdasági Információk 2001/2.]
Cím: A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2000-ben [Agrárgazdasági Információk 2001. 5. szám]
Cím: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai, a Fiatal gazdálkodók induló támogatása Tolna megyében [elektronikus dok.]
Cím: Az Új Magyarország-kép kialakítása a Nyugat-dunántúli Régió agrár- és vidékfejlesztése során, különös tekintettel Zala megyére [elektronikus dok.]
Cím: A vállalati átalakulás, a privatizáció lehetőségei, gyakorlati végrehajtása
Cím: A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. [PR-696-II/11]
Cím: A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolója alapján [online dok.]
Cím: A "Várfő" Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata beszámolók alapján
Cím: A vépi Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet marketing tevékenységének vizsgálata
Cím: Vezetői számvitel az agrártermelésben
Cím: Vezetői számvitel, költségfelosztás és önköltségszámítás a mezőgazdaságban a „Földvár 2000” Kft. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A vidékfejlesztés támogatásának elvei és gyakorlata az Európai Unióban. Az agrár- és vidékfejlesztés és a Nemzeti Fejlesztési Terv. Az agrárgazdaság és a vidék fejlesztésének főbb stratégiai...
Cím: Vidékfejlesztés, vidékpolitika
Cím: Vidékgazdaságtan II.
Cím: A világ mezőgazdasága
Cím: A világ mezőgazdasága
Cím: A világélelmezés problémáinak gazdasági-társadalmi összefüggései a késő XX. században
Cím: Zala megye gazdaságának elemzése az infrastruktúra szemszögéből
Cím: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenysége az egyre bővülő holland kapcsolatok tükrében
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.