Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: jogalkalmazás - joggyakorlat
Lásd még: hivatalos eljárás - hatósági eljárás (Alárendelt (A)) jog (Fölérendelt (F)) szerződés (Alárendelt (A))
Cím: Az adásvételi szerződés
Cím: Az adásvételi szerződés
Cím: Adatvédelmi kézikönyv
Cím: Adó kérdéskör
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés módszertani kérdései az Áfa adónem területén és ennek tapasztalatai, hatásai
Cím: Adóhatósági szankcionálás: elvek, gyakorlat
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Adózás az Európai Unióban
Cím: Az adózás rendje
Cím: Az áfa működési mechanizmusa a General Motors Powertrain-Magyarország Kft.-nél
Cím: Az ÁFA törvény buktatói a költségvetési szerveknél
Cím: Az áfa-törvény szerinti adólevonás feltételeinek - különösen a bizonylatok alaki és tartalmi megfelelőségének, adóalanyiságnak - vizsgálata a bírósági jogalkalmazás tükrében
Cím: Az alapítványok és a közalapítványok
Cím: Az alapítványok és a közalapítványok
Cím: Az alapítványok és a közalapítványok
Cím: Az alapítványok és a közalapítványok
Cím: Alternatív vitarendezés határon innen és túl
Cím: Amit a nyugdíj ügyintézésről tudni kell
Cím: Az átalakulás egy formájának, a beolvadásnak a vizsgálata a Vegyépszer Zrt. cégcsoportnál
Cím: Bankjog
Cím: Bankjog
Cím: A bérleti szerződés
Cím: Bérügyintézői ismeretek
Cím: Bérügyintézői ismeretek [PR-923/12]
Cím: Bevezetés az Európai Unió politikáiba
Cím: Bevezetés az Európai Unió politikáiba
Cím: A biztosítási szerződés
Cím: A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata [A polgári nemperes eljársok magyarázata 2. köt.]
Cím: Csőd, felszámolás, végelszámolás
Cím: Csőd, felszámolás, végelszámolás [Vállalkozási praktikák 1. köt.]
Cím: Csődeljárások magyarországi gyakorlata egy felszámolási eljárás példáján
Cím: Csődtörvény a gyakorlatban
Cím: A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: Egy kisvállalkozás dilemmája a gazdasági válságban - megszűnni vagy beolvadni [elektronikus dok.]
Cím: Egyesületek
Cím: Egyesületek
Cím: Eljárási jog a közigazgatásban
Cím: Eljárási jog a közigazgatásban
Cím: Értékpapír kézikönyv 2002
Cím: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása
Cím: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása
Cím: Értékpapírok és értékpapírpiacok
Cím: Az EU-beli oktatásügy jogi és gyakorlati nézőpontból
Cím: Európa egysége és sokszínűsége: a kisebbségek jogai
Cím: Európai közösségi jog
Cím: Az Európai Unió adójogharmonizációs törekvéseinek megjelenése a magyar adójogban
Cím: Az Európai Unió joga a gyakorlatban
Cím: A faktoring
Cím: Felelős társaságirányítás
Cím: Felelősség és kockázatmenedzsment az egészségügyben
Cím: A felhasználási szerződés
Cím: Felszámolás folyamata, a kapcsolódó jogi és számviteli feladatok
Cím: A felszámolási eljárás gyakorlata három mezőgazdasági vállalkozás megszűntetésének bemutatásával
Cím: A felszámolási eljárások bemutatása egy egyezségkötésen keresztül
Cím: Fogyasztóvédelmi jog
Cím: Fogyasztóvédelmi kézikönyv
Cím: Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben
Cím: A helyi önkormányzatok
Cím: A helyi önkormányzatok [elektronikus dok., CD melléklet]
Cím: Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata
Cím: Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata
Cím: Az informatikai jog nagy kézikönyve
Cím: Ingatlanjog a gyakorlatban
Cím: Integratív környezetjog
Cím: Jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén
Cím: Jogbiztonság a magyar gazdaságban
Cím: Jogi beszélgetések 1997-1999
Cím: Jogi ismeretek [Tételvázlat a P: 850/...-hez]
Cím: Jogtár Plusz [Elektronikus dok., adatbázis]
Cím: Jövedéki Kódex 2000
Cím: A kartellek semmissége
Cím: Kártérítési jog
Cím: Kettős adóztatási egyezmények
Cím: Kézikönyv az általános forgalmi adó 2004. május 1. utáni alkalmazásához
Cím: Kézikönyv az általános forgalmi adó 2005. évi alkalmazásához
Cím: Kézikönyv az általános forgalmi adó 2006. évi alkalmazásához
Cím: A kisvállalkozások jogi szabályozása az új társasági törvény alapján
Cím: Környezetvédelmi jogi útmutató gazdálkodó szervezetek részére
Cím: A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai
Cím: A követelések érvényesítésének jogi eszközei
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
Cím: Közbeszerzés
Cím: Közbeszerzés
Cím: Közbeszerzés a múltban és jelenben - Gyakorlati összehasonlítása a 2011. évi CVIII. továbbá a 2015. évi CXLIII. törvények tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalnál [online dok.]
Cím: A közbeszerzés alapjai
Cím: A közbeszerzés alapjai
Cím: Közbeszerzés [Elektronikus dok., CD-ROM melléklet]
Cím: Közbeszerzési eljárás folyamatának bemutatása egy konkrét eljáráson keresztül [online dok.]
Cím: Közbeszerzési kézikönyv nem csak pályázóknak
Cím: A közbeszerzési törvény végrehajtása az önkormányzatok és intézményeik feladatellátásában [Ellenőrzési tapasztalatok 1. köt.]
Cím: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
Cím: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja
Cím: A közigazgatási eljárási törvény végrehajtási kormányrendeletei és magyarázatuk
Cím: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása
Cím: Közösségi vámügyek a gyakorlatban [1-3. köt.]
Cím: Közösségi vámügyek a gyakorlatban [elektronikus dok., CD-ROM]
Cím: A közszféra 2007. évi munkajogi változásai
Cím: A lakossági bankügyletek
Cím: Lízingről mindenkinek
Cím: A magyar társasági jog Európában
Cím: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Cím: A mediáció
Cím: A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása
Cím: A Munka Törvénykönyve és magyarázata
Cím: A Munka Törvénykönyve és magyarázata
Cím: A Munka Törvénykönyve és magyarázata
Cím: A Munka Törvénykönyve magyarázata 2018
Cím: A Munka Törvénykönyve magyarázata 2018 [elektronikus dok., CD melléklet]
Cím: Munkaerőpiaci változások Magyarországon az EU-csatlakozás előtt és után: különös tekintettel a küldöldi munkavállalásra
Cím: Munkajog - nem csak munkaadóknak
Cím: Munkajog a gyakorlat nyelvén - iratmintatárral
Cím: Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között
Cím: Munkaügyi ellenőrzés, munkaszerződések
Cím: Munkavállalás az Európai Unióban
Cím: A NAV végrehajtási eljárásban betöltött szerepe, jogi és pénzügyi vonatkozásai [elektronikus dok.]
Cím: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám utólagos ellenőrzési tevékenysége [elektronikus dok.]
Cím: Nonprofit jogi iratminták
Cím: Nonprofit szektor analízis
Cím: Nonprofit tanácsadó A-tól Z-ig
Cím: A nonprofit társaságok
Cím: A nonprofit társaságok
Cím: Az ökoadózás kérdései, szabályai az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: Önkormányzati átfogó ellenőrzések tapasztalatai
Cím: Párhuzamos közszolgálat
Cím: A pénzmosás intézményi szabályozása egy adott pénzintézet gyakorlatában és a pénzmosás elleni küzdelem hazai és nemzetközi szinten
Cím: Pénztárjog
Cím: Pénzügyi ítélkezés
Cím: A polgári nemperes eljárások magyarázata [1-2. köt.]
Cím: A reklámjog nagy kézikönyve
Cím: Speciális társaságok
Cím: Szabályzatok komplex gyűjteménye
Cím: Szabályzatok komplex gyűjteménye [elektronikus dok., CD-ROM]
Cím: Számlázás a Profi Partner 2003. Kft. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Számlázás és elektronikus számlázás
Cím: Számlázás és elektronikus számlázás [Elektronikus dok.]
Cím: A számvitel és az adózás aktuális kérdései
Cím: Számviteli törvény 2005 változásmagyarázatokkal
Cím: A számviteli törvény alkalmazása [1-3. köt.]
Cím: A számviteli törvény magyarázata [1-2. köt.]
Cím: A számviteli törvény magyarázata 2004-2005 [1. köt.]
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai és várható fejlődési irányai
Cím: A szerződések biztosítékai
Cím: A szerződések biztosítékai
Cím: A szerződések érvénytelensége
Cím: Szerződések mintatára
Cím: A szerzői jog a gyakorlatban
Cím: Szerzői jog és iparjogvédelem
Cím: A szerzői jogi törvény magyarázata
Cím: Tanulmányok az Emberi Jogok Európai Egyezménye legfontosabb rendelkezéseihez kapcsolódó strasbourgi esetjogról
Cím: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény...
Cím: Társasági adó és osztalékadó
Cím: Távmunka tanácsadó
Cím: TB 2011 [elektronikus dok.]
Cím: Tematikus bírósági döntések
Cím: Az új adójog magyarázata 2004
Cím: Az új adójog magyarázata 2005
Cím: Az új adójog magyarázata 2006
Cím: Az új adójog magyarázata 2007
Cím: Az új adójog magyarázata 2008
Cím: Az új adójog magyarázata 2009
Cím: Az új adójog magyarázata 2010
Cím: Az új áfatörvény magyarázatokkal
Cím: Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2006.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2007.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2008.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2009.]
Cím: Üzlet és jog az Interneten
Cím: Az üzleti élet szerződései
Cím: Vagyonosodási vizsgálatok [elektronikus dok.]
Cím: A vállalat, a piac és a jog
Cím: A vállalkozás alapítási folyamata és a kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: A vállalkozási szerződés
Cím: A vállalkozások bankügyletei
Cím: A váltó
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában, különös tekintettel a vámtartozás beszedésére
Cím: Vámeljárások Magyarországon, különös tekintettel a NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A vámhatóság adóhatósági ellenőrzési feladatai végrehajtásának megszervezése és végrehajtása
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.