Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: hivatalos eljárás - hatósági eljárás
Lásd még: bírósági eljárások (Alárendelt (A)) jogalkalmazás - joggyakorlat (Fölérendelt (F)) vámeljárás (Alárendelt (A)) végrehajtás - végrehajtási eljárás (Alárendelt (A))
Cím: A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Adóeljárás és adóigazgatási eljárás [PSZF-jegyzetként]
Cím: Az adóellenőrzés szerepe a feketegazdaság felderítésében [elektronikus dok.]
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés módszertani kérdései az Áfa adónem területén és ennek tapasztalatai, hatásai
Cím: Adóhatósági szankcionálás: elvek, gyakorlat
Cím: Adóhatósági végrehajtás tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Adóigazgatási eljárási jog
Cím: Az adóvégrehajtás folyamata, gyakorlati tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága szombathelyi ügyintézési telephelyén
Cím: Az adóvégrehajtási tevékenység gyakorlata az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Szervezeti Egységénél
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységének alakulása a 2006-2008. években [elektronikus dok.]
Cím: Az állami adóhatóság sajátos szerepe a felszámolási eljárás során [elektronikus dok.]
Cím: Általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Amikor az adósnak fizetnie kell - Az adóhivatal eljárása, különös tekintettel a fizetési kedvezményes eljárásokra [elektronikus dok.]
Cím: Az APEH ellenőrzési tevékenysége Somogyban [elektronikus dok.]
Cím: A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata [A polgári nemperes eljársok magyarázata 2. köt.]
Cím: Csőd, végelszámolás, felszámolás összehasonlítása, és a felszámolási eljárás gyakorlatának bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a táppénz rendszerére [elektronikus dok.]
Cím: Eljárási jog a közigazgatásban
Cím: Eljárási jog a közigazgatásban
Cím: Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása - a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Az európai részvénytársaság
Cím: A fizetési könnyítési eljárás az adóhivatal rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: A gépjármű- és pótkocsi vagyonátruházási, az államigazgatási eljárási és a bírósági illetékek alakulása Zala megyében [elektronikus dok.]
Cím: Az illeték jelentősége, szerepe, az illeték eljárás tapasztalatai a Zala Megyei Illetékhivatalnál
Cím: Az illetékhátralék vizsgálata
Cím: Az ingatlan átruházásából származó jövedelem lakáscélú felhasználásának igazolási módja az adóhatósági eljárásban Bács-Kiskun megyében 1998-tól napjainkig
Cím: A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon, különös tekintettel a jövedéki adóztatás ellenőrzésére
Cím: Kézikönyv
Cím: Környezetvédelmi jogi útmutató gazdálkodó szervezetek részére
Cím: A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai
Cím: A közbeszerzés hazai szabályozásának áttekintése, közbeszerzési rendszer működése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Közbeszerzési törvény és gyakorlati alkalmazásának bemutatása
Cím: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
Cím: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja
Cím: A közigazgatási eljárási törvény végrehajtási kormányrendeletei és magyarázatuk
Cím: A NAV végrehajtási eljárásban betöltött szerepe, jogi és pénzügyi vonatkozásai [elektronikus dok.]
Cím: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felszámolási eljárásban betöltött szerepe [elektronikus dok.]
Cím: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám utólagos ellenőrzési tevékenysége [elektronikus dok.]
Cím: A polgári nemperes eljárások magyarázata [1-2. köt.]
Cím: A revizor szerepe a gazdasági bűncselekmények nyomozásában
Cím: Személyi jövedelemadó egy-egy százalékának az adózó rendelkezése szerinti felhasználásával kapcsolatos adóhatósági feladatok (2006-2009. évek vonatkozásában) [elektronikus dok.]
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 [PR-912/10.]
Cím: Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az ÁFA rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Utólagos ellenőrzés a Vám- és Pénzügyőrség tevékenységében
Cím: A vagyonosodási vizsgálat során a magánszemélyt terhelő hiteles bizonyítási kötelezettség [elektronikus dok.]
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: A vállalkozás alapítási folyamata és a kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: Vám és jövedék szerepe, EU csatlakozás utáni rendszere
Cím: A vámeljárás kézikönyve
Cím: Vámeljárások Magyarországon, különös tekintettel a NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A vámhatóság adóhatósági ellenőrzési feladatai végrehajtásának megszervezése és végrehajtása
Cím: A végelszámolási eljárás
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.