Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: hatékonyságvizsgálat
Lásd még: ipari hatékonyságvizsgálat (Alárendelt (A))
Cím: A Forest Hungary Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységének értékelése
Cím: Az agrártámogatások rendszerének, és hatásának alakulása Somogy megyében 1995 és 1999 között
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Részvénytársaság tevékenységének hatékonysága, jövedelmezősége
Cím: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának értékelése a monitoring vizsgálat eredménymutatói alapján Zala megyében [elektronikus dok.]
Cím: Az aktív foglalkoztatás-politikai eszközök szerepe a munkaerő-piaci esélyek növelésében, különös tekintettel a képzésre
Cím: Az alapanyagbeszerzés és a termelés összetételének elemzése a ZALAHÚSnál
Cím: Az A.L.M. Kft. gazdálkodásának komplex elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: Amit a mérleg mutat 2010
Cím: Az Anonim Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján [online dok.]
Cím: Az Anti-Sorghum Növénytermesztő és Szolgáltató Kft tevékenységének átfogó elemzése, különös tekintettel a növénytermesztés vizsgálatára
Cím: Az átképzett álláskeresők visszajutási esélyei a munkaerő-pacra Zala megyében
Cím: A Bau-Kerámia Szaniter Kft. gazdasági hatékonyságának vizsgálata, különös tekintettel a készletgazdálkodásra
Cím: A Berill Kft hatékonyságának, jövedelmezőségének elemzése
Cím: A Borsodchem Rt. gazdálkodásának átfogó elemzése különös tekintettel a gazdasági hatékonyságra
Cím: A Budalakk Éta Kft. készletgazdálkodása, különös tekintettel a saját termelésű készletek elemzésére
Cím: Büki Gyógyfürdő Zrt. vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzetének átfogó elemzése beszámolók alapján
Cím: A CAD/CAM lemeztechnológia gazdaságosságának elemzése a Protokon Kft.-nél
Cím: A Cerbona Rt gazdasági hatékonyságának vizsgálata, javításának lehetőségei
Cím: COLOR Ruházati és Kereskedelmi Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: A controlling hatékonyságának bemutatása a PolyOne Magyarország Kft-nél
Cím: DÉDÁSZ Rt. komplex elemzése különös tekintettel a vagyoni összetétel és a pénzügyi jövedelmezőség helyzetére
Cím: A DÉLVIÉP Dél-Dunántúli Vízügyi Építő Kft. információs rendszerének elemzése
Cím: A DÉLVIÉP Kft jövedelmezőségének és hatékonyságának alakulása a privatizáció után
Cím: A Délzalai Víz-, Csatorna és Fürdő Vállalat tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése a 2003-2006. évi beszámolók alapján
Cím: A Desits Autóház Kft. gazdasági tevékenységének elemzése
Cím: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének vizsgálata
Cím: Az egyesített kézbesítés vizsgálata Sárvár 1-es Posta területén
Cím: Az egyszerűbb egyben a jobb megoldás is? Avagy a mikrogazdálkodói beszámoló létjogosultsága [online dok.]
Cím: Elemzési és hatákonyságnövelő módszerek alkalmazása a Zalaegerszegi Alkatrészgyárban a Tungsram Rt. privatizációja után
Cím: Az ellenőrzési rendszer értékelése, szabályozottsága, az ellenőrzése hatékonysága, különös tekintettel a költségvetési ellenőrzés helyzetére a továbbfejlesztés lehetőségére, a Rendőrségen
Cím: Elmúlt évek tevékenységének hatékonysági vizsgálata a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.-nél
Cím: Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. gazdálkodásának komplex elemzése, különös tekintettel a jövedelem közvetlen mutatóira
Cím: Az energia-felhasználás hatékonyságának elemzése a Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Sümegi Üzemében
Cím: Energiafelhasználás hatékonyságának javítása a Zalakerámia Rt. Tófeji telephelyén
Cím: Az eseménymarketing szerepe a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A EuropTec Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a beszámolók alapján
Cím: A Falco Rt. gazdálkodásának átfogó elemzése, a gazdasági hatékonyság javításának lehetőségei
Cím: Felvételi folyamat hatékonyságának vizsgálata Delpi Hungary Kft. - Beilleszkedési interjú elemzések alapján
Cím: A Gartner Intertrans Hungária Kft. tevékenységének, gazdálkodásának komplex elemzése
Cím: Gartner Intertrans Hungária Kft. vagyoni-, jövedelmi és pénzügyi helyzetének vizsgálata több év beszámolói alapján
Cím: A gazdasági hatékonyság, a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet elemzése a Zalahús Rt.-nél
Cím: A gazdasági hatékonyság és javításának lehetőségei a Pannontej Rt-nél
Cím: Gazdasági hatékonyság és munkaerő-gazdálkodás átfogó vizsgálata a GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Kompaktfénycső Gyárában
Cím: A gazdasági hatékonyság vizsgálata az igali "Aranykalász" Mezőgazdasági Szövetkezetben, különös tekintettel a humán erőforrás vizsgálatára
Cím: A Gázgép Kft gazdálkodásának átfogó elemzése, a hatékonyság javításának lehetőségei
Cím: A GÁZGÉP Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján
Cím: A Gemenc Volán Rt. gazdasági hatékonyságának komplex elemzése 1997-1999 között
Cím: Hatékony pénzügyi gazdálkodást - a pénzügyi egyensúlyért!
Cím: Hatékony piac, hatékony vállalat
Cím: A hatékony ügyféltanácsadás módszerei a K&H Bank és az alkuszok gyakorlatának összemérésével
Cím: A hatékony vállalkozásvezetés eszköze a controlling
Cím: Hatékonyság elemzése, hatákonyság növelő eljárások a Gartner Intertrans Hungária Kft.-nél
Cím: Hatékonyság növelésének lehetőségei és tapasztalatai a Tungsram Rt-nél, különös tekintettel a Zalaegerszegi alkatrészgyárra
Cím: Hatékonyság vizsgálata a TAEG Rt-nél az átalakulás utáni években
Cím: Hatékonysági kérdések a szolgáltatási szférában
Cím: Hatékonyságjavítás agrár pótkocsi futómű felfüggesztés területén, tervezéstől a kiszállításig, a BPW-Hungária Kft-nél
Cím: Hatékonyságjavító eljárások alkalmazásának lehetőségei a DÉDÁSZ Rt.-nél: Használaton kívüli mérők ösztönzött leszerelésének műszaki és marketing vizsgálata
Cím: A HELSA Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámolók alapján
Cím: A Hétforrás Részvénytársaság gazdasági hatékonyságának vizsgálata, javításának lehetőségei
Cím: A Hydrocomp Mélyépítő Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete, költséggazdálkodásának rendje
Cím: Az Igar-Vám Kft. és a kft.-n belüli egységek hatékonyságának, jövedelmezőségének elemzése
Cím: Az Isolyth Rt. elemzése, hatékonyság és trendek vizsgálata
Cím: A Kaposcukor Rt. gazdálkodásának komplex vizsgálata a vagyoni-, pénzügyi-, likviditási-, és gazdasági hatékonysági mutatók alapján
Cím: A kaposvári "Kapostáj" MGTSZ forrásbővítésének lehetőségei, indokoltáságnak alátámasztása a komplex és parciális hatékonysági mutatók elemzésével
Cím: A kereskedelmi tevékenység elemzése, értékelése a Baluff Elektronika Kft.-nél, különös tekintettel a vevőlátogatások hatékonyságára
Cím: A Kontakt-Elektro Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Korona Kereskedelmi és Vállalkozási Részvénytársaság hatékonyságának és jövedelmezőségének vizsgálata
Cím: A költség hatékonyság javításának lehetőségei a GE-TUNGSRAM Nagykanizsai Kompakt Fénycső Gyárában
Cím: Költségelemzés, hatékonyságmérés a General Electric zalaegerszegi Alkatrészgyárában [elektronikus dok.]
Cím: A költséggazdálkodás gyakorlatának elemzése a General Electric Hungary Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A könyvvizsgálati munka tervezése, kockázatbecslés, lényegességszámítás
Cím: A Lambda Systeme Kereskedelmi KFT. gazdasági hatékonyságának elemzése különös tekintettel az áruforgalom elemzésére
Cím: A Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatóságának marketing tevékenysége a biztosítás értékesítési üzletág vizsgálatán keresztül
Cím: A MATÁV Rt. Soproni Igazgatóságának 1997-es forgalomnövelő akciótervének bemutatása
Cím: A MÁV Vasjármű Kft gazdálkodásának átfogó vizsgálata
Cím: A MAWA Kft. tevékenységének átfogó elemzése, kiemelt tekintettel a tejtermelő tehenészet hatását a jövedelmezőség alakulására
Cím: A megújuló energiaforrások térnyerése hazánkban - Egy konkrét projekt elemzése gazdaságossági szempontból
Cím: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a kis- és középvállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: A mözsi "Új Élet" Mezőgazdasági Szövetkezet burgonya vetőgumó- és szója vetőmag előállításának gazdasági elemzése
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, változásai és az aktív eszközök hatékonyságának vizsgálata 1994-től Vas megyében
Cím: A "Nemesszalóki Mezőgazdasági" Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: A Nitrogénművek Rt. gazdálkodásának átfogó elemzése, a gazdasági hatékonyság növelésének lehetősége
Cím: A NITROIL Rt. hatékonyság vizsgálata 1993 és 1996 között
Cím: A nyugdíjreform hatásvizsgálata a Hungária Biztosító Rt. gyakorlatában
Cím: Az OMEGA Gépjárművezető-Képző Oktatói munkaközösség átfogó elemzése (1991-96)
Cím: OPEL hirdetések hatásvizsgálata
Cím: Az OWI ZALA Bt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: Az önkormányzati finanszírozási rendszer elemei, jellemzői és változásai, a rendszer hatékonysága Bóly és Sellye városok vonatkozásában
Cím: Öt nyomdaipari gazdasági társaság vizsgálata beszámolóik alapján, különös tekintettel a Kaposvári Nyomda Kft.-re
Cím: A PAE turbina retrofit beruházás bemutatása, gazdasági és finanszírozási vizsgálata
Cím: A Pannunion Csomagolóanyag Kft. gazdálkodásának átfogó vizsgálata, a gazdasági hatékonyság javításának lehetőségei
Cím: A Pápai Hús Zrt. gazdálkodásának elemzése beszámolók alapján
Cím: A Payer Industries Hungary Kft. gazdálkodásának komplex elemzése, különös tekintettel a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzésére
Cím: A Payer Industries Kft. gazdálkodásának, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Pécsi Gabonaforgalmi Részvénytársaság hatékonyságának, jövedelmezőségének átfogó elemzése (1995-1997)
Cím: A Pécsi Sörfőzde Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése, az eredmény javításának lehetőségei
Cím: Pénzügyi helyzetfelmérés és tervezési problémák a HÉLIOSZ Önkormányzati Közszolgáltató Kft. hátralék gondjainak figyelembe vételével
Cím: A Petőházi Cukoripari Rt. tevékenysége, átfogó gazdasági elemzése
Cím: A Phantom Rt. termelő vállalat gazdasági tevékenységének elemzése és javaslattétel eredményességének növelésére
Cím: A rendőrség belső ellenőrzési rendszere, annak szabályozottsága, hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A Ruget Magyarország Kft gazdálkodásának átfogó elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: A SALVAGE Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése
Cím: Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ bemutatása, valamint költség és jövedelem elemzése
Cím: A Szerencsjáték Rt. Pécsi Területi Igazgatósága 2000. évi marketing tevékenységének vizsgálata - különös tekintettel a különböző akciók forgalomra gyakorolt hatására, hatékonyságára
Cím: Szerkezetváltozás és/vagy hatékonyságnövelés
Cím: A "Termelés - Logistic - Centrum Kft." gazdálkodásának átfogó elemzése, a hatékonyság javításának lehetőségei
Cím: A Termelés-Logistic Centrum Kft termékszerkezetének elemzése és a hatékonyság javításának lehetőségei
Cím: A Toyota Motor Hungary Kft. gazdálkodásának átfogó vizsgálata, különös tekintettel az értékesítés elemzésére
Cím: A Transcenter Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A vállalati tevékenység hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése a Telephone Szövetkezetnél
Cím: A vállalkozás és a vállalkozáson belüli egységek hatékonyságának és jövedelmezőségének elemzése
Cím: A vállalkozás és a vállalkozáson belüli egységek hatékonyságának, jövedelmezőségének elemzése a ZÁÉV RT-nél
Cím: Vállalkozás jövedelmezőségi és hatékonysági elemzése: a Nitrokémia Rt. példáján bemutatva
Cím: A vállalkozás tevékenységének átfogó vizsgálata [online dok.]
Cím: A Vasi Volán Zrt. átfogó gazdasági elemzése, különös tekintettel az anyagi, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet vizsgálatára
Cím: VDA 6.1 Minőségi Követelményrendszer bevezetésének lehetőségei a Hammerstein Bt.-nél
Cím: Vezetni nehéz?!: A vezetői feladatok és képességek megítélése a hatékonyságot befolyásoló kritériumok alapján
Cím: A Víta Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Volán Közlekedési Részvénytársaság és egységei hatékonyságának, jövedelmezőségének elemzése
Cím: A Zala Volán Közlekedési Rt. gazdálkodásának és minőségügyi hatékonyságának elemzése az EFQM modell alapján
Cím: A Zala Volán Zrt. anyagi, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámolók alapján
Cím: A Zalabaromfi Rt. gazdasági hatékonyságának vizsgálata
Cím: A zalaegerszegi Műbútor Rt. gazdasági hatékonyságának vizsgálata, különös tekintettel a külkereskedelemre
Cím: A Zelka Zrt. gazdasági hatékonyságának, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének átfogó elemzése
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.