Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: adóellenőrzés
Lásd még: adó - adózás - adóügy (Fölérendelt (F)) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - APEH (Alárendelt (A)) gazdasági ellenőrzés (Fölérendelt (F))
Cím: A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: A jövedéki adóztatás speciális szabályai [elektronikus dok.]
Cím: Adó ABC [Elektronikus dok.]
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008-2012. évi stratégiai tervében megfogalmazott célok és azok időarányos teljesítése a 2008-2010. években – fókuszban az Ellenőrzési szakterület [elektronikus dok.]
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége, kiemelten az általános forgalmi adó vonatkozásában
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységei
Cím: Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységének értékelése
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységének értékelése
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban végzett revíziók értékelése
Cím: Adóbevallások kezelése az állami adóhatóság rendszerében: Készült az APEH Baranya megyei Igazgatóságán
Cím: Adóellenőrzés
Cím: Adóellenőrzés
Cím: Adóellenőrzés a hazai gyakorlatban
Cím: Adóellenőrzés a hazai gyakorlatban
Cím: Adóellenőrzés, a helyi adók ellenőrzésével kapcsolatos önkormányzati teendők
Cím: Az adóellenőrzés gyakorlata az APEH Dél-budapesti Igazgatóságán
Cím: Az adóellenőrzés szerepe a feketegazdaság felderítésében [elektronikus dok.]
Cím: Az adóellenőrzés szerepe és jelentősége a mai magyar adórendszerben
Cím: Az adóellenőrzések tapasztalatai az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán, különös tekintettel az Áfa-csalások felderítésére a 2006-2008 években [elektronikus dok.]
Cím: Adóhatósági ellenőrzés a magánszemélyek adóalanyi körében
Cím: Adóhatósági ellenőrzés a magánszemélyek körében, különös tekintettel a vagyongyarapodási vizsgálatokra
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés, különös tekintettel a vagyongyarapodási vizsgálatokra
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés, különös tekintettel annak végrehajtására
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés, különös tekintettel az általános forgalmi adó ellenőrzés sajátosságaira
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés módszertani kérdései az Áfa adónem területén és ennek tapasztalatai, hatásai
Cím: Adóhatósági ellenőrzések a személyi jövedelemadó rendszerében, különös tekintettel a vagyongyarapodásra [elektronikus dok.]
Cím: Az adóhatósági ellenőrzések elemzése a személyi jövedelemadó, ezen belül a vagyonosodási vizsgálatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Adóhatósági ellenőrzések, érintve a kiemelt adózók sajátosságait
Cím: Az adóhatósági ellenőrzési rendszer módszertana, valamint az operatív ellenőrzés és annak hatása az adózói környezetre
Cím: Adóhatóságok kontra feketegazdaság
Cím: Adókedvezmények a társasági adóban
Cím: Az adólevonásra nem jogosító számlák megítélése áfa adónemben a bírósági gyakorlat tükrében
Cím: Adómorál az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében
Cím: Adótan... [Elektronikus dokumentum]
Cím: Az adótartozások behajtása kényszerintézkedések útján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fejér Megyei Igazgatóságánál
Cím: Az adóvégrehajtás gyakorlatának értékelése és fejlesztési lehetőségei az APEH Somogy Megyei Igazgatóságánál
Cím: Az adóvégrehajtás sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata
Cím: Az adóvégrehajtási tevékenység gyakorlata az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Szervezeti Egységénél
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2005., 9. évf.]
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2006., 10. évf.]
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2007., 11. évf.]
Cím: Adózás és ellenőrzés az egyéni vállalkozók körében [elektronikus dok.]
Cím: Az ÁFA adóhatósági ellenőrzése az EU csatlakozás tükrében
Cím: Az Áfa alakulása és ellenőrzése 1998-2000 év
Cím: Az ÁFA ellenőrzés jelene és jövője Magyarországon
Cím: Az ÁFA és személyi jövedelemadó ellenőrzésének gyakorlata és módszerei az adóhatósági gyakorlatban
Cím: Az ÁFA kiutalás előtti ellenőrzése különös tekintettel a különös adózási módokra
Cím: Az ÁFA, mint az állam legfőbb bevételi forrása a társas vállalkozások vizsgálatában, illetve az APEH ellenőrzésében [elektronikus dok.]
Cím: Az Áfa működési mechanizmusa és az Eu-csatlakozás hatása
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési rendszere
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységének alakulása a 2006-2008. években [elektronikus dok.]
Cím: Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókötelezettségek nyilvántartása és kezelése az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése alapján [elektronikus dok.]
Cím: Az állami adóhatóság szankciórendszere
Cím: Az állami adóhatóság szankciórendszerének bemutatása és gyakorlata Tolna megyében
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése
Cím: Általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági kiutalás előtti ellenőrzése különös tekintettel a Tolna megyei gyakorlatra
Cím: Általános forgalmi adó az adóhatósági ellenőrzés gyakorlatában
Cím: Az Általános Forgalmi Adó ellenőrzése
Cím: Általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzések tapasztalatai Tolna megyében
Cím: Az általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzésének módszerei a gyakorlatban
Cím: Az Általános Forgalmi Adó működési mechanizmusa és ellenőrzési tapasztalatai
Cím: Általános forgalmi adó visszaigénylések ellenőrzése Tolna megyében
Cím: Amit a társasági adó ellenőrzéséhez, önellenőrzéséhez tudni kell 2000-2004
Cím: Az APEH ellenőrzéseinek módszertani kérdései
Cím: Az APEH ellenőrzéseinek módszertani kérdései, különös tekintettel a társas vállalkozások utólagos ellenőrzésére
Cím: Az APEH ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az APEH ellenőrzési tevékenysége Somogyban [elektronikus dok.]
Cím: Az APEH nyomozati tevékenysége Magyarországon
Cím: Az APEH végrehajtási tevékenysége az adóvégrehajtás gyakorlatának értékelése és fejlesztési lehetőségei az APEH hatáskörébe tartozó adók tekintetében Veszprém megyében
Cím: A becslés, mint különleges ellenőrzési eljárás a személyi jövedelemadó tükrében
Cím: A becslési eljárás szükségessége a személyi jövedelemadó ellenőrzésében
Cím: A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések tapasztalatai az APEH Dél-budapesti Igazgatóságán
Cím: A bor, mint jövedéki termék
Cím: De minimis támogatások és adókedvezmények a társasági adó rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Az egyéni vállalkozások adóellenőrzésének rendszere, adózásának, járulékfizetésének, egészségügyi hozzájárulásának szabályai és az ehhez kapcsolódó kedvezmények rendszere Zala megyében [elektronikus dok.]
Cím: Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai Baranya megyében
Cím: Az egyéni vállalkozások ellenőrzési tapasztalatai Veszprém megyében
Cím: Egyéni vállalkozások társadalombiztosítási és adózási kötelezettségei
Cím: Az egyéni vállalkozók átalányadója
Cím: Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében [online dok.]
Cím: Az egyes adónemek adóellenőrzési sajátosságai
Cím: Az egyes adónemek adóellenőrzési sajátosságai
Cím: Az egyszerűsített ellenőrzés, egy újszerű vizsgálati módszer az APEH rendszerében
Cím: Az egyszerűsített ellenőrzés és kapcsolódó tevékenységei, valamint annak tapasztalatai a Somogy megyében végzett ellenőrzések alapján
Cím: Az ellenőrzési módszerek bemutatása, értékelése, elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Fadd Nagyközség Önkormányzat hatáskörébe tartozó adók elemzése és ellenőrzése a bevételek alakulásának folyamatában
Cím: Feketegazdaság Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A felszámolási eljárás adóhatósági ellenőrzésének értékelése Tolna megyében
Cím: Gazdálkodó szervezetek adóhatósági ellenőrzése
Cím: A gazdálkodó szervezetek állami adóhatósági ellenőrzése
Cím: Gazdasági ellenőrzés, önellenőrzés a számvitel tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Górcső alatt az ÁFA
Cím: A helyi adók általában és alkalmazási tapasztalatai Pécs Megyei Jogú Városban
Cím: Helyi adók és szerepük Bonyhád város forrásai között
Cím: Helyi adók magyarországi rendszere, gyakorlati tapasztalatok Pápa városában
Cím: A helyi adók szerepe Tapolca Város Önkormányzatának működésében
Cím: A helyi adóztatás
Cím: A helyi adóztatás
Cím: A helyi adóztatás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A helyi iparűzési adó ellenőrzésének vizsgálata
Cím: A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók elemzése és ellenőrzése a bevételek alakulásának folyamatában
Cím: A Jövedéki adótörvény alkalmazása
Cím: Kapcsolódási pontok az APEH ellenőrzési és nyomozati tevékenysége között
Cím: Kedvezmények alakulása és ellenőrzése a személyi jövedelemadó rendszerében 1995-1998.
Cím: A kiutalás előtti ÁFA ellenőrzés Tolna megyében
Cím: A kiutalás előtti általános forgalmi adó ellenőrzése
Cím: A különböző adónemek ellenőrzési sajátosságai
Cím: Különböző ellenőrzések a Consalba-Autó Kft.-nél
Cím: Magánszemélyek jövedelemadójának ellenőrzése egy revizor szemszögéből
Cím: Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr?
Cím: NAV adóztatási szerveinek feladatkörei [elektronikus dok.]
Cím: A non-profit szervezetek APEH ellenőrzése
Cím: Az operatív ellenőrzések és tapasztalatai a Somogy Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál végzett ellenőrzések alapján
Cím: Operatív módszerek az adóhatósági ellenőrzésben
Cím: Az önálló tevékenységet végzők adóterhei, ellenőrzésük módszerei és tapasztalatai, különös tekintettel a szellemi tevékenységet végzőkre
Cím: Az önellenőrzés elmélete és gyakorlata a vállalkozásokban
Cím: Az önellenőrzésről
Cím: Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó helyi adók elemzése és ellenőrzése különös tekintettel Szekszárd város helyi adórendszerének sajátosságaira
Cím: Az önkormányzatok helyi adóztatása
Cím: Revízió az áfa-ellenőrzés tükrében: különös tekintettel a fiktív számlák ellenőrzésének sajátosságaira
Cím: A Somogy Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal operatív ellenőrzési tevékenységének bemutatása, értékelése
Cím: Számlák kötelező online adatszolgáltatása a NAV-hoz és a belföldi ÁFA-összesítő jelentés, 2018
Cím: A személyi jövedelemadó és a hozzá kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás jellemzői és szerepe az ellenőrzésben
Cím: Személyi jövedelemadó rendszer bemutatása, különös tekintettel a vagyonosodási vizsgálatokra
Cím: Az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóellenőrzése az állami adóhatóságnál
Cím: A társasági adó és a kapcsolódó revizori tevékenységek a hazai gyakorlatban, kitekintés az Európai Unió egyes tagállamaira
Cím: Tipikus adóelkerülési módszerek az áfa rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az ÁFA rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: A vagyonellenőrzés, mint a személyi jövedelemadó ellenőrzés módszere az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál
Cím: Vagyonosodási vizsgálatok [elektronikus dok.]
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: Vagyonszerzés és annak ellenőrzése az elmúlt 5 évben a Személyi Jövedelemadó rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: A vámhatóság adóhatósági ellenőrzési feladatai végrehajtásának megszervezése és végrehajtása
Cím: Végelszámolási eljárások az állami adóhatóság munkájának tükrében
Cím: Vezetői Információs Rendszer szerepe az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Ellenőrzési Rendszerében [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.