Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Vas megye
Lásd még: Bajánsenye (Vas) (Alárendelt (A)) Balogunyom (Vas) (Rész (P)) Celldömölk (Vas) (Rész (P)) Csepreg (Vas) (Rész (P)) Egyházasrádóc (Vas) (Rész (P)) Gencsapáti (Vas) (Rész (P)) Gérce (Vas) (Rész (P)) Halastó (Vas) (Alárendelt (A)) Hegyfalu (Vas) (Rész (P)) Jánosháza (Vas) (Alárendelt (A)) Körmend (Vas) (Rész (P)) Kőszeg (Vas) (Rész (P)) Kőszegi kistérség (Vas) (Alárendelt (A)) Lukácsháza (Vas) (Rész (P)) Magyarország (Fölérendelt (F)) Nyugat-Dunántúl (Fölérendelt (F)) Olaszfa (Vas) (Rész (P)) Oszkó (Vas) (Rész (P)) Petőmihályfa (Vas) (Alárendelt (A)) Püspökmolnári (Vas) (Rész (P)) Rábahídvég (Vas) (Alárendelt (A)) Rádóckölked (Vas) (Alárendelt (A)) Rum (Vas) (Rész (P)) Sárvár (Vas) (Rész (P)) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Vas) (Alárendelt (A)) Szombathelyi kistérség (Vas) (Alárendelt (A)) Vasvár (Vas) (Rész (P)) Velem (Vas) (Alárendelt (A)) Vép (Vas) (Rész (P)) Viszák (Vas) (Rész (P)) Zsennye (Vas) (Alárendelt (A))
Cím: Adóvégrehajtás
Cím: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működésének tapasztalatai Vas megyében
Cím: Az államigazgatási eljárás és a vámeljárás kapcsolata: Vám- és Pénzügyőrség Vas és Zala Megyei Parancsnoksága
Cím: Az árfolyamkockázat vizsgálata és kezelése a Pannontej Rt.-nél
Cím: Az autóbusz-közlekedésben kialakult veszteséges járatok felmérése és elemzése a Vasi Volán Rt-nél
Cím: A beruházási tevékenység vizsgálata Vas megyében az 1990-es években
Cím: A decentralizált területfejlesztési támogatás rendszere Vas megyében: 1996-1999
Cím: Az egészségügyi alapellátás finanszírozása a bázisfinanszírozástól a praxisjogig, különös tekintettel a Vas megyei tapasztalatokra
Cím: Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendje és feladatteljesítésének elszámolása a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár működésének tükrében az 1998-2003. években
Cím: Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendje és feladatteljesítésének elszámolása a Vas Megyei Markusovszky Kórház gyakorlatában
Cím: Egy mezőgazdasági vállalkozás finanszírozási döntéseinek bemutatása
Cím: Egy regionális nagykereskedelmi vállalat tevékenységének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Az energiahatékonyság javításának lehetőségei a Vasivíz Rt-nél
Cím: A Falco Trans Fuvarozási KFT tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Ferrosüt Kft. gazdasági tevékenységének átfogó elemzése az 1994-96-os években különös tekintettel munkaerő és a bérgazdálkodás vizsgálatára
Cím: A foglalkoztatásipolitikai eszközök szerepe a Vas megyei munkanélküliség alakulásában
Cím: A gazdasági kamarák működése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara példáján keresztül
Cím: A gazdaságpolitika változásának hatása a szövetkezeti kereskedelemre, egy vas megyei ÁFÉSZ gazdálkodásának tükrében
Cím: A HEFOP 1.1 projekt Vas megyei megvalósítása és pénzügyi elszámolása
Cím: "Hegyhát" Víz Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata
Cím: A helyi adók harmonizálódása az Európai Unió követelményeihez Vas megyében
Cím: A helyi adók önkormányzati szabályozása a szombathelyi és a kőszegi kistérségben
Cím: A helyi adók rendszere Szombathely város önkormányzatának gazdálkodásában
Cím: A helyi kezdeményezések szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében
Cím: Informatika a humán erőforrás gazdálkodásban a Vasi Volán Közlekedési Részvénytársaságnál
Cím: Készletgazdálkodás a VASIVÍZ Rt-nél
Cím: Kisvállalkozások finanszírozása Vas megyében: A HYPO-Bank Hungaria Rt. és az OTP Bank Rt. gyakorlatában
Cím: Komplex vállalati információs rendszer tervezése a Vasi Volán Közlekedési Részvénytársaságnál
Cím: Kőszeghegyalja falusi turizmusának helyzete és fejlesztési lehetőségei
Cím: Külföldi működőtőkeáramlás alakulása az elmúlt években Magyarországon, különös tekintettel Vas megyére
Cím: A külföldi tőke hatásmechanizmusa olasz vállalkozások Vas megyei példája alapján a rendszerváltástól napjainkig
Cím: A Kvarc Kft gazdálkodásának átfogó elemzése különös tekintettel a kavicsbányászat gazdaságosságára
Cím: A lakáshitelezés és a lakáscélú megtakarítások jelentősége az OTP Bank Rt. gyakorlatában
Cím: Lakossági forrásgyűjtés a Vas megyei OTP és Kereskedelmi Bank Részvénytársaságnál
Cím: A magánvámraktár intézményének hatása a gazdálkodó szervezetre
Cím: A Magyar Államkincstár kialakulása, feladatai, kiemelten a Területi Igazgatóságok tevékenysége az önkormányzatok feladat ellátásában
Cím: A marketing tevékenység elemzése és fejlesztésének lehetőségei a Vasi Volán Rt.-nél
Cím: Milyen úton járunk? Közútkezelés Vas megyében közhasznú társasági formában
Cím: A munkaerőpiaci folyamatok alakulása Vas megyében 1992-2002
Cím: A munkaerőpiaci támogatások rendszerének értékelése Vas megyében
Cím: A munkanélküliség alakulása, helyzete saját régiómban - Vas megye a munkaerő-piacon
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere és annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, változásai és az aktív eszközök hatékonyságának vizsgálata 1994-től Vas megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere Vas megyében
Cím: A munkanélküliség megelőzése és kezelése Vas megyében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program segítségével
Cím: A nonprofit szervezetek társadalmi, gazdasági szerepe és működésük sajátosságai
Cím: Nyugat-Dunántúl megyei statisztikai évkönyvei, 2006 [elektronikus dok., CD melléklet]
Cím: Nyugat-Dunántúl megyei statisztikai évkönyvei, 2007 [elektronikus dok., CD melléklet]
Cím: Nyugat-Dunántúl megyei statisztikai évkönyvei, 2008 [elektronikus dok., CD melléklet]
Cím: A nyugat-dunántúli régió gazdasága az ezredfordulón
Cím: A Nyugat-Dunántúli Tüzép Rt. gazdasági tevékenységének átfogó elemzése különös tekintettel a kereskedelmi tevékenységre
Cím: Az Országos Takarékpénztár Bank Rt. vállalkozói hitelezésének áttekintése, és egy meghiúsult vas megyei EBRD hitelkérelem bemutatása
Cím: Önkormányzati feladatok a víz- és szennyvízközmű szolgáltatás terén és díjmegállapítás összefüggései
Cím: Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága által irányított konzorciumi megállapodás keretében megvalósított Európa Uniós pályázat elemzése [online dok.]
Cím: A pályakezdők munkaerőpiaci helyzetének alakulása Vas megyében az 1990-es években
Cím: A Pannontej Rt. országos elosztási rendszerének vizsgálata
Cím: A Phare CBC, mint a területfejlesztés eszköze - kiemelten Vas megyében
Cím: A Phare támogatás magyarországi felhasználása Vas megyében
Cím: A PR tevékenység megjelenése egy víziközmű szolgáltató vállalatnál, a Vasivíz Rt.-nél
Cím: A rendszerváltás hatása Vas megye mezőgazdaságára
Cím: A Sárvári Gyógyfürdő Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete [elektronikus dok.]
Cím: A települési infrastruktúra fejlődése a Nyugat-Dunántúlon
Cím: A tűzoltóságok finanszírozási rendszere
Cím: Az üzemanyag, kenőanyag kereskedelemmel foglalkozó Uniszov Kft. tevékenységének bemutatása és elemzése a beszámolók adatai alapján
Cím: Vas megye élelmiszeriparának struktúraváltása, támogatási lehetőségei az EU előcsatlakozási programok keretében
Cím: Vas megye iparának komplex elemzése
Cím: Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatások vizsgálata 2010-1013. évben, a kincstári rendszeren keresztül [online dok.]
Cím: Vas megye önkormányzatainak nyújtott támogatások vizsgálata a kincstári rendszeren keresztül [online dok.]
Cím: A Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Osztályának feladatköre a Pénztár illetékességi területén
Cím: Vas megyei kórházak informatikai fejlesztésének stratégiai terve
Cím: A Vas Megyei Markusovszky Kórház gazdasági működésének elemzése az 1993. július 1-je óta eltelt időszakban
Cím: A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság költségvetési gazdálkodása, valamint a gazdálkodási folyamatok kezelése a BM TervTár információs rendszerben
Cím: A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság költségvetési gazdálkodási rendszerének elemzése szabályozása
Cím: A Vasi Aszfalt – Gép Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján [online dok.]
Cím: A Vasi Hegyhát felzárkózásának lehetősége a területfejlesztés új rendszerében
Cím: A Vasi Volán Közlekedési Részvénytársaság gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Vasi Volán Közlekedési Részvénytársaság önköltségszámítási rendszere, a rendszer sajátosságai, továbbfejlesztési lehetőségei
Cím: A Vasi Volán Közlekedési Rt. marketing tevékenysége
Cím: A Vasi Volán Rt. tevékenységének elemzése, értékelése
Cím: Zala megye statisztikai évkönyve 2006
Cím: Zala megye statisztikai évkönyve 2007
Cím: Zala megye statisztikai évkönyve 2008
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.