Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Nagykanizsa (Zala)
Lásd még: Bázis Bt. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) CWG. Hungary Víztechnikai Kft. (Nagykanizsa) (Rész (P)) Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet (Nagykanizsa) (Rész (P)) Drill-Trans Szállító, Járműfenntartó és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa) (Rendeltetés (R)) Fa-Feri Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) HEAT-GÁZGÉP Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Honeywell Hőtechnikai Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Kanizsa Pékség Zrt. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) KANIZSA Trend Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) MetaPlus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (Zala) (Alárendelt (A)) Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Nagykanizsai Téglagyár Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Pannon Flower Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Siroma-Plast Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Szan-Dia Fitness Sport Club (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Szatócs Kereskedelmi Bt. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Variotex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A)) Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (Nagykanizsa) (Alárendelt (A))
Cím: A beszerzés szerepe a Siroma-Plast Kft. gyakorlatában, különös tekintettel a beszállítók értékelésére [online dok.]
Cím: A jogszabályi változások hatása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. gazdálkodására [online dok.]
Cím: A Stakeholder – és életciklus - elemzés bemutatása a HEAT-GÁZGÉP Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A Zalaerdő Zrt. tervezési folyamatai és vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzetének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai a CWG HUNGARY Kft. átalakulása kapcsán [elektronikus dok.]
Cím: Az Avenzor Erdővédelmi és Kereskedelmi Kft. marketingtevékenysége
Cím: A Bonbonetti Nagykanizsai Sütő- és Édesipari Rt. tevékenységének komplex elemzése
Cím: A Bonbonetti Rt átfogó elemzése a beszámolók alapján
Cím: A controlling szervezet kialakítása és működtetése a Kanizsa Trend Kft. gyakorlatában
Cím: D-ÉG Nagykanizsa KFT 1998 évi üzleti terve
Cím: A Délzalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján (1994-1998)
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű munkakultúrája és a társasági stratégia kialakítása az elégedettségi kérdőív alapján
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. bérgazdálkodásának elemzése
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése a 2003-2006. évi beszámolók alapján
Cím: A Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: DKG EAST Zrt. humánpolitikai tevékenysége [elektronikus dok.]
Cím: DKG EAST Zrt. vállalatirányítási rendszerének ismertetése, várható költségek, fedezetek számításának kialakítása szükségessége [elektronikus dok.]
Cím: A DKG-EAST Rt.-nél alkalmazott integrált információs rendszer
Cím: A DKG-EAST Zrt-nél alkalmazott integrált információs rendszer [elektronikus dok.]
Cím: Az egészségügyi szakellátás teljesítményelvű finanszírozása
Cím: Egy beruházási projekt tervezése: a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ létrehozása [elektronikus dok.]
Cím: Egy exkluzív cipőszaküzlet elindítása
Cím: Egy konkrét vállalkozás pénzügyi elemzése [online dok.]
Cím: Egy vállalkozás tevékenységének hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők hatásainak elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Eladni tudni kell avagy A Ford Auto-Kanizsa Kft. marketing munkájának elemzése
Cím: Az emberi erőforrás fejlesztés és -képzés bemutatása a Kanizsa Trend Kft. működésében
Cím: Az erdőtelepítések elszámolásának és finanszírozásának vizsgálata a Zalaerdő Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Európai Uniós támogatások a Zalaerdő Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Az éves beszámoló elemzésének módszerei, információtartalmának vállalkozói szintű hasznosítása
Cím: A fakereskedelem kialakulása Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: Fejlesztések, felújítások finanszírozása a Délzalai Vízmű Zrt-nél [elektronikus dok.]
Cím: Fejlesztési projektek finanszírozásának lehetőségei Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében (2004-2008) [elektronikus dok.]
Cím: A forgóeszközfinanszírozás vizsgálata és lehetőségei a Zalaerdő Rt.-nél
Cím: Gazdasági hatékonyság és munkaerő-gazdálkodás átfogó vizsgálata a GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Kompaktfénycső Gyárában
Cím: A GÁZGÉP Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján
Cím: A gépjármű adóztatás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál [elektronikus dok.]
Cím: Gyártástervezés és az anyagellátás folyamatának elemzése a General Electric Hungary Zrt. nagykanizsai telephelyénél
Cím: Hatékony pénzügyi gazdálkodást - a pénzügyi egyensúlyért!
Cím: A Heat-Gázgép Gázipari Gépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi, jövedelemi és vagyoni helyzetének elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Helyi adók rendszere Nagykanizsa Megyei Jogú Városban, az adótartozások behajtási rendje
Cím: A helyi adózás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Városban, 1996-2002 években
Cím: A helyi adóztatás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Helyi adóztatás Nagykanizsa Megyei Jogú Városban
Cím: A Hidrofilt Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az éves beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Hidrofilt Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az éves beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Az integrált informatikai rendszer működése az Auto-Kanizsa Kft-nél
Cím: Integrált minőség és környezetirányítási rendszer kialakítása a Délzalai Víz- és Csatornamű Részvényársaságnál
Cím: Jövedelmezőség vizsgálata a Kanizsa Trend Kft-nél a vállalati filozófiaváltás előtt és után
Cím: A Kanizsa Pékség Zrt. beszámolóinak átfogó elemzése, jelenlegi helyzetének áttekintése [elektronikus dok.]
Cím: A Kanizsa Trend Kft. controlling rendszerének elemzése, különös tekintettel a készletgazdálkodásra
Cím: A Kanizsa Trend Kft. tevékenységének komplex elemzése. Az 1998-2000. évi beszámolók adatai alapján
Cím: A Kanizsa Trend Kft. tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. vállalkozási hitelezése a Zalaerdő Rt. Nagykanizsa kibontakozási hitele kapcsán
Cím: A kintlévőség kezelése a Kanizsa Trend Kft-nél
Cím: Kis- és középvállalkozások fejlődése az üzleti inkubáción keresztül - Fókuszban a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ [elektronikus dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások pénzügyi finanszírozása egy hazai kereskedelmi bank vizsgálatán keresztül
Cím: A kiválás, mint az átalakulás egy speciális fajtája a "Variotex" Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Kórház, mint költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban
Cím: A költség hatékonyság javításának lehetőségei a GE-TUNGSRAM Nagykanizsai Kompakt Fénycső Gyárában
Cím: A költségelemzés gyakorlatának bemutatása a General Electric Lighting Tungsram Rt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában
Cím: Költséggazdálkodás a MÁV Rt. Nagykanizsai Gépészeti Főnökségnél
Cím: A költséggazdálkodás gyakorlatának elemzése a General Electric Hungary Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában
Cím: Költségvetési szervek számviteli információs rendszere a Nagykanizsai Határőrség Igazgatóság tükrében
Cím: A közbeszerzés hazai szabályozásának áttekintése, közbeszerzési rendszer működése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Kulcs a versenyelőnyhöz - egy jól felépített stratégia
Cím: A lenti pelletüzem megvalósulásának bemutatása és a beruházással kapcsolatos elemzések [elektronikus dok.]
Cím: A marketingkommunikáció eszközrendszere, módszerei és azok megjelenési formái a Kanizsa Trend Kft tevékenységében
Cím: A MÁV Rt. nagykanizsai Vontatási Főnöksége költséggazdálkodásának, költségfelosztásának bemutatása, jellemző költségeinek elemzése
Cím: A Metaplus Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének átfogó elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Minőségmenedzsment, minőségi-elérési rendszer elemzése a Kanizsa Trend Kft.-nél. ISO 9001, ISO 14001
Cím: A munkanélküliség, és a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei Nagykanizsán 2007 és 2011 között [elektronikus dok.]
Cím: A Művelődési Házak működőképessége a költségvetés és az éves beszámolók tükrében. A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ és a zalaegerszegi Városi Művelődési Központ összehasonlító elemzése
Cím: "Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt hatása a környezetére gazdasági és társadalmi szempontból [elektronikus dok.]
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közoktatási intézményeinek finanszírozása, kiemelt figyelemmel a normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás arányának változásaira
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben 2000-2004. évekre vonatkozóan
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének és költségvetési beszámolójának elemzése a 2000-2004. évekre vonatkozóan
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hitelállományának elemzése
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztési tevékenységének és versenyképességének összefüggései [online dok.]
Cím: A Nagykanizsa Téglagyár Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Nagykanizsa Város Önkormányzata, valamint intézményeinek helyzete a "kiskincstári" gazdálkodás bevezetése, működése majd megszűnése kapcsán
Cím: A nagykanizsai Baumeister Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata 3 év beszámolója alapján
Cím: A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola gazdálkodásának átfogó elemzése 1997-1999-es évek adatai alapján
Cím: A Nagykanizsai és Zalaegerszegi Kormányablakok összehasonlítása ügykörök és ügyfelek alapján [online dok.]
Cím: A nagykanizsai Fiat Autóház Kft. üzleti terve
Cím: A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzési rendszerének hatása a működésére [online dok.]
Cím: A Nagykanizsai Logisztikai Központ beruházásának értékelő elemzése
Cím: A nagykanizsai Logisztikai Központ munkaerő és bérgazdálkodási tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a munkaerő-ellátási problémára
Cím: Nagykanizsai Tanácsadó Kft. életében megjelenő humánerőforrás-menedzsment tevékenységek bemutatása, elemzése
Cím: A nemzetközi számviteli rendszerek összehasonlítása a magyar számviteli rendszerrel [elektronikus dok.]
Cím: A nonprofit szervezetek gazdálkodásának bemutatása a Szan-Dia Fitness Sport Club példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A nonprofit szervezetek gazdálkodásának bemutatása a Szan-Dia Fitness Sport Club példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Nonprofit szervezetek számviteli és adózási sajátosságai a Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Önkormányzati adók számítástechnikai feldolgozása és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata egy községi és egy városi adóhatóságnál
Cím: Az önkormányzati szabályozás fejlődése, hatása - különös tekintettel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodására
Cím: Önkormányzati számlavezetés az OTP Rt. gyakorlatában
Cím: A "Palini-Hús" Rt. felszámolásának története
Cím: A pályázatok elszámolásának számviteli sajátosságai a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. gazdálkodásában [elektronikus dok.]
Cím: A pénzügyi tervező-elemző rendszer alkalmazása egy kórház gyakorlatában
Cím: A ROTARY Fúrásy Rt. pénzügyi, számviteli információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai
Cím: A Siroma-Plast Kft. anyag és információáramlási rendszerének elemzése, különös tekintettel az értékáramlási térképre [online dok.]
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései
Cím: Stratégiai tervezés a GÁZGÉP Kft-nél (Nagykanizsa)
Cím: Szabó és Fia Nagykanizsa Kft üzleti terve
Cím: A számviteli információs rendszer működése A Kanizsa Trend Kft.-nél - Különös tekintettel a cég tárgyi eszközeire -
Cím: A számviteli politika jelentősége a VIA Kanizsa Kht. működése alapján
Cím: A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a ROTARY Fúrási Részvénytársaságnál
Cím: Számviteli politika, számviteli belső szabályzatok kialakítása, összehangolása a Rotary Fúrási Rt.-nél
Cím: A számviteli rend kialakításának gyakorlata egy költségvetésből gazdálkodó szervezetnél
Cím: Szatócs Kereskedelmi Bt. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Tárgyi eszközök elemzése a hazai és nemzetközi számviteli szabályozás összehasonításának tükrében, a Honeywell Hőtechnikai Kft. példáján bemutatva [elektronikus dok.]
Cím: Teljesítményértékelés és annak alkalmazása a General Electric Hungary Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában [elektronikus dok.]
Cím: Üzleti kommunikáció a biztosítási szférában: Aegon Iroda Nagykanizsa
Cím: Az üzleti terv készítésének alapelvei, a díjképzés elve, és az utólagos értékelési szempontok a Délzalai Vízmű Zrt-nél [elektronikus dok.]
Cím: Üzleti terv készítésének módszerei és értékelési szempontjai a Honeywell Hőtechnikai Kft-nél
Cím: Az üzletiterv készítése fejlesztési hitelkérelemhez
Cím: Vagyongazdálkodás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál különös tekintettel az ingatlangazdálkodásra
Cím: A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet elemzése a Kanizsa Trend Kft.-nél
Cím: A vállalati életút elemzése a Drill-Trans Zrt. példáján [elektronikus dok.]
Cím: Vállalati és stratégiai üzleti tervezés
Cím: Válságmenedzselés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházában
Cím: A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése egy gyakorlati példa alapján [online dok.]
Cím: Vezetői számvitel alkalmazása a Zalaerdő Zrt-nél [online dok.]
Cím: A West 1999 Kft. és a Pannon Fuvar és Szolgáltató Kft. egyesülésének bemutatása a kapcsolódó jogi, számviteli és adózási szabályok tükrében
Cím: A Zalaegerszegi Erdészet piaci helyzetének bemutatása [online dok.]
Cím: A Zalaerdő Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése a beszámoló alapján
Cím: A Zalaerdő Zrt. üzleti terve
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.