Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Kaposvár (Somogy)
Lásd még: 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Adókontroll Bt. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) AMORF Gépipari Vállalkozó Rt. (Kaposvár) (Rész (P)) Kaposvári Családsegítő Központ (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Kaposvári Egyetem (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Kaposvári Nyomda Kft. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Kapos Volán Zrt. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Kométa ’99 Zrt. (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Somogy megye (Fölérendelt (F)) Somogy Megyei Bíróság (Kaposvár) (Alárendelt (A)) Somogy Megyei Kormányhivatal (Kaposvár) (Alárendelt (A))
Cím: A Kapos Volán Zrt. beruházásainak alakulása 2006-2010-ig [elektronikus dok.]
Cím: Az adóvégrehajtási tevékenység gyakorlata az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Szervezeti Egységénél
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a Vízcoop Kft. likviditására
Cím: Anyagellátási, anyaggazdálkodási tevékenységek és normázás [online dok.]
Cím: Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer
Cím: Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása
Cím: A "BEST-BAU" Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A beszerzésmenedzsment főbb feladatainak bemutatása és a készletgazdálkodás vizsgálata az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. példája alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Budvig Kft. számviteli politikája és szabályzatai
Cím: A cafeteria rendszer bevezetésének és nyilvántartásának folyamata a Somogy Megyei Kormányhivatal példáján keresztül [online dok.]
Cím: Cash flow elemzés alkalmazása a Kaposfil Kft. gazdálkodásában
Cím: A controlling rendszer kialakítása a szolgáltatást végző vállalkozásoknál, bemutatása a Kapos Holding Zrt. működésében [elektronikus dok.]
Cím: Csődeljárások magyarországi gyakorlata egy felszámolási eljárás példáján
Cím: Cukoripari helyzetkép és a Kaposcukor Rt.
Cím: Devizanem közötti áttérés elszámolása az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Devizanem közötti áttérés elszámolása az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Az EFQM szerinti önértékelés bevezetése a VTEP-nél
Cím: Az egészségügyi ellátás finanszírozási rendje, különös tekintettel a "Kaposi Mór" Oktató Kórház fekvőbeteg szakellátására
Cím: Egy átalakulás folyamata: egy gazdasági szervezet privatizációja
Cím: Egy kisvállalkozás helyzete és lehetőségei a rendszerváltás utáni Magyarországon
Cím: Egy kiválasztott tejelő telep gazdasági elemzése a versenyképesség szempontjából
Cím: Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben 2000-2002-ben
Cím: Egy többfunkciós intézmény (Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Kaposvár) gazdálkodásának elemzése az 1998-2001. években
Cím: Egy vállalat átalakulásának és privatizációjának gyakorlati tapasztalatai
Cím: Az Európai Uniós tagság következményei a magyar gazdaság egy szektorában
Cím: Gazdasági részrendszerek, munkafolyamatok számítógépes megoldása az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatóságánál
Cím: A Generali-Providencia Biztosító Rt. Kaposvári Kirendeltségének 2000-es évi tevékenysége
Cím: A helyi adók rendszere és jellemzői Kaposvár megyei jogú város pénzügyi-gazdasági rendszerében
Cím: A helyi adók rendszere és jellemzői Kaposvár Megyei Jogú Város pénzügyi-gazdasági rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: A helyi adók rendszere Kaposvár Megyei Jogú Város gazdálkodásában
Cím: A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában
Cím: A helyi adók szerepe Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásában [elektronikus dok.]
Cím: A helyi adórendszer bevezetése és alakulása napjainkig Kaposvár Megyei Jogú Városban
Cím: A helyi adórendszer bevezetése és működése Kaposvár Megyei Jogú Városban
Cím: A helyi adóztatás; alakulása Kaposvár Megyei Jogú Város életében a bevezetéstől napjainkig
Cím: Hiteligénybevételi eljárás a Magyarországi Volksbank Rt-nél egy konkrét ügylet kapcsán
Cím: A hulladékszállítási tevékenység gazdaságosságának elemzése, kiemelve a hulladékszállítási díj meghatározását a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaságon keresztül bemutatva
Cím: Az idegenforgalom, mint gazdaságfejlesztési lehetőség Kaposvár városban és közvetlen térségében
Cím: A Kapos Atlas Gépgyár Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámoló alapján
Cím: A Kapos Járműgyártó és Javító Rt. költséggazdálkodása és jövedelemzősége 2001-ben
Cím: A KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. humánerőforrás gazdálkodásának elemzése 2003-2005-ös év adatai alapján
Cím: A Kapos Volán Rt. pénzügyi, vagyoni helyzetének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: A Kapos Volán Zrt. beruházási tevékenységeinek vizsgálata
Cím: A Kaposcukor Rt. gazdálkodásának komplex vizsgálata a vagyoni-, pénzügyi-, likviditási-, és gazdasági hatékonysági mutatók alapján
Cím: A Kaposfil Fonalgyártó és Értékesítő Kft. munkaerő és bérgazdálkodási tevékenységének tervezése, elemzése
Cím: "Kaposi Mór" Megyei Kórház gazdálkodásának elemzése 1999-2002
Cím: A "Kaposi Mór" Megyei Kórház informatikai hálózatának bemutatása
Cím: A Kaposi Mór megyei Kórház Kaposvár gazdálkodásának elemzése
Cím: Kaposvár kistérség regionális szennyvízelvezetési beruházásának gazdasági elemzése
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése által fenntartott általános iskolák gazdálkodása
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése [online dok.]
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgondnokságának gazdálkodása
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodása
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Pénzügyi Gazdasági Rendszere - Az önkormányzat gazdasági alapjai, feladatok és források összhangja, bevételek megoszlása
Cím: Kaposvár város közművelődési intézménye gazdálkodásának elemzése
Cím: Kaposvár város turizmus-fejlesztési stratégiája - Virágfürdő a számok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: A kaposvári Adókontroll Betéti Társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: A Kaposvári Családsegítő Központ gazdálkodási rendszerének elemzése, szabályozottsága az önállóság tükrében
Cím: A kaposvári DÉLVIÉP Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Kaposvári Egyetem gazdálkodásának és pénzügyi helyzetének komplex elemzése (2004-2005)
Cím: A kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Középiskola gazdálkodásának elemzése 1998-2001 években
Cím: A kaposvári "Kapostáj" MGTSZ forrásbővítésének lehetőségei, indokoltáságnak alátámasztása a komplex és parciális hatékonysági mutatók elemzésével
Cím: A Kaposvári Közterület-Fenntartási Kft Számviteli Politikája
Cím: A kaposvári "Liget" Időskorúak Otthonának gazdálkodása és elemzése 1995-1998 között
Cím: A kaposvári Videoton Holding Rt. Elektro-Plast Vállalat logisztikai rendszerének kialakítása, működtetése és tovább fejlesztési lehetőségei
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. anyaggazdálkodási-, raktározási tevékenységének elemzése
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. tevékenységének átfogó elemzése, különös tekintettel a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet vizsgálatára
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Kaposvári Vízművek Kft pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének elemzése
Cím: A Kawetra Kft. piaci helykeresése: marketing elemzés
Cím: A "KER-KER" Kereskedelmi Kft. tevékenységének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: A kisvállalkozók finanszírozási gondjai, a hitelkérelmek elbírálásának menete gyakorlati példák bemutatásával a Postabank Rt. Kaposvári fiókjánál
Cím: A KOMETA 99 Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata
Cím: Kórházak gazdálkodásának elemzése a "Kaposi Mór" Somogy Megyei Kórházban
Cím: A KOTO Autóház Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerének elemzése, szabályozottsága az önállóság tükrében. Somogy megyei Rendőr-főkapitányság, Kaposvár
Cím: A költségvetési szervezetek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, továbbfejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a "Kaposi Mór" Megyei Kórház gyakorlatára
Cím: Közforgalmú gyógyszertár bemutatása privatizációtól napjainkig
Cím: Lakossági hitelek a kaposvári OTP Bank Rt. gyakorlatában
Cím: A magánnyugdíjpénztárak intézményrendszerének bemutatása az OTP Magánnyugdíjpénztár gyakorlatán keresztül
Cím: A magyarországi agráregyetemek finanszírozási kérdéseiről és specialitásairól
Cím: Marketing tevékenység vizsgálata a "VINTO" Kft.-nél
Cím: Marketingtevékenység vizsgálata a kaposvári KAPOSFIL KFT.-nél
Cím: Minőségirányítási rendszer elemzése a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézetében
Cím: Munkaerő- és bérgazdálkodás a kaposvári Kaposi Mór Megyei Kórháznál
Cím: Munkaerő- és bérgazdálkodás a kaposvári Kaposi Mór Megyei Kórháznál
Cím: A munkanélküliség kezelésének szociálpolitikai lehetőségei Kaposváron [elektronikus dok.]
Cím: Az önkormányzatok szociálpolitikai feladatai és azok finanszírozási lehetőségei Kaposváron [elektronikus dok.]
Cím: Ösztönzésmenedzsment kialakulásának, fejlődésének bemutatása és gyakorlati alkalmazása a Kapos Volán Zrt. -nél [elektronikus dok.]
Cím: Öt nyomdaipari gazdasági társaság vizsgálata beszámolóik alapján, különös tekintettel a Kaposvári Nyomda Kft.-re
Cím: PE-PLASTIC Műanyagipari Kft fedezet és költség elemzése
Cím: A Policoop Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása az éves beszámolók alapján
Cím: SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése és működési tapasztalatai a Kométa 99 Kft-nél
Cím: A Seat Zsille Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A Somogy Informatika Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A Somogy Megyei Bíróság 2011. évi FEUVE rendszerének kialakítása és működése [elektronikus dok.]
Cím: Sütőipari vállakozás tervezése, az 1998.évi üzleti terve alapján
Cím: Számítógépes támogatás lehetőségei a Videoton MBKE Kft. controlling rendszerében
Cím: A Széchenyi Kártya és annak szerepe a Sberbank Magyarország Zrt. kaposvári fiókjában [elektronikus dok.]
Cím: A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése az adózó nézőpontjából: APEH Kaposvár
Cím: Szervezeti kommunikáció egy nonprofit szervezetben
Cím: Szociális ellátások vizsgálata Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1995-1999-ben
Cím: Táblázatkezelő alkalmazása az üzleti tervezésben a Kaposkábel Kft-nél
Cím: Az Üvegértékesítő Kft 2003. évi áruforgalmi tevékenységének elemzése, 2004. évi terve
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Részvénytársaság beszámolói alapján
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése, és összehasonlítása a Somogyi Acél Centrum Kft. és a Kreat Kft. éves beszámolói alapján
Cím: Vállalkozásmarketing a gyakorlatban
Cím: A vámudvari tevékenység az új vámtörvény tükrében
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.