Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Dél-Dunántúl
Lásd még: APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság (Pécs) (Alárendelt (A)) Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Pécs) (Alárendelt (A)) Dráva-medence (Alárendelt (A)) Magyarország (Fölérendelt (F)) Mecsek (hegység) (Rész (P))
Cím: Adóhatósági végrehajtás tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: Az adónemek változása és hatása egy áramszolgáltató részvénytársaság gazdálkodására, különös tekintettel a helyi iparűzési adóra
Cím: Az Alisca Bau Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálataz 1997, 1998 és 1999, évi beszámolók alapján
Cím: Bankbiztosítás az OTP Bank RT. Dél-dunántúli Régiójában
Cím: A Biokom Kft. controlling rendszere, működésének értékelése és továbbfejlesztési lehetőségei
Cím: A bor, mint jövedéki termék készítésének és forgalmazásának szabályozásának megvalósulása a dél-dunántúli régió területén
Cím: A controlling rendszer továbbfejlesztése a DDGÁZ Rt-nél
Cím: A controlling táblázatkezelés módszerei a DDGÁZ Rt-nél
Cím: A DDGÁZ Rt. főtevékenysége: árrésének tervezési folyamata
Cím: A DDGÁZ Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: DÉDÁSZ Rt. a tőzsde kapujában
Cím: A DÉDÁSZ Rt. likviditásának elemzése a Szekszárdi Üzletigazgatóság villamos energia forgalmának tükrében
Cím: A DÉDÁSZ Rt. részvényeinek kibocsátási stratégiája
Cím: A DÉDÁSZ Rt. tárgyi eszköz nyilvántartása az SAP rendszerben
Cím: Dél-Dunántúl [Magyarország régiói 4. köt.]
Cím: A Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: A Dél-Dunántúli Gabonaipari Rt. gazdálkodásának átfogó elemzése különös tekintettel a kereskedelmi tevékenységre
Cím: A Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Rt. controlling információs rendszere
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [1-2. köt.]
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [1. köt.]
Cím: Dél-dunántúli régió fejlesztése [2. köt.]
Cím: A Dél-Dunántúli régió legelmaradottabb, hátrányos helyzetű kistérségeinek elemzése, fejlődési lehetőségeik bemutatása
Cím: A Dél-dunántúli régióban működő agrárvállalkozások gazdálkodásának vizsgálata a SAPARD program tükrében
Cím: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerepe a területfejlesztésben, régiós szintű programozásban a pályázatokon keresztül
Cím: A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal gazdálkodásának főbb szabályai [elektronikus dok.]
Cím: A DÉLVIÉP Dél-Dunántúli Vízügyi Építő Kft. információs rendszerének elemzése
Cím: A DÉLVIÉP Kft jövedelmezőségének és hatékonyságának alakulása a privatizáció után
Cím: A Délviép Kft. tevékenységének gazdasági elemzése a privatizációtól napjainkig.
Cím: Egy Eu-régió mezőgazdaságának gazdaságföldrajzi bemutatása: Dél-Dunántúli Régió
Cím: Egy főelosztó hálózati beruházás előkészítésének, megvalósításának ismertetése a DÉDÁSZ Rt.-nél
Cím: Értékelemzés eljárás alkalmazási lehetősége a DDGÁZ Rt.-nél
Cím: Az Európai Unió területfejlesztési PHARE programjai a Dél-Dunántúlon
Cím: Európai uniós pályázatok, mint a területfejlesztés lehetőségei a Dél-dunántúli régióban
Cím: A hatékony vállalkozásvezetés eszköze a controlling
Cím: Hatékonyságjavító eljárások alkalmazásának lehetőségei a DÉDÁSZ Rt.-nél: Használaton kívüli mérők ösztönzött leszerelésének műszaki és marketing vizsgálata
Cím: Hulladékgazdálkodás a Dél-Dunántúli Régióban
Cím: A Kohéziós Alap pályázati folyamata : gyakorlati példa Mecsek-Dráva Projekt
Cím: Költséggazdálkodás a Dédász Rt. Hőgyészi Üzemvezetőségén az 1998-as évben
Cím: A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése, vizsgálata a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén a 2005-2009-es évek adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A magyar mezőgazdaság finanszírozása az Európai Unióban, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Régióra
Cím: Magyarország, ezen belül a Dél-Dunántúli Régió agrárgazdasági helyzete és lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás folyamatában
Cím: A minőség és a minőségbiztosítás az egészségügyben
Cím: Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, kialakításának elemzése a R&T Klímaszervíz Kft-nél
Cím: Nagyvállalatból kiváló Kft likviditási terve
Cím: Nemzetgazdasági szervezeti struktúra a dél-dunántúli régióban
Cím: Nonprofit szervezetek gazdálkodása szabályozása
Cím: A nonprofit szervezetek gazdálkodási kérdései, szabályozottsága
Cím: Pécs, az életminőség pólusa az Európai Unió regionális politikájának tükrében
Cím: A Phare program, mint a területfejlesztés eszköze a Dél-Dunántúlon
Cím: Phare programok múltja, jelene és jövője a dél-dunántúli régióban
Cím: Privatizáció a magyar gázszolgáltatásban a DDGÁZ Rt. példáján keresztül
Cím: A privatizáció hatása a vállalati kultúrára egy áramszolgáltató vállalat példáján
Cím: A prognosztika jelenléte a gazdaságban
Cím: Régiók fejlesztése [1-3. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [1. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [2. köt.]
Cím: Régiók fejlesztése [3. köt.]
Cím: Az SAP integrált ügyviteli rendszer eszközgazdálkodási moduljának bevezetése a DÉDÁSZ Rt.-nél
Cím: Az SAP pénzügyi és számviteli rendszerének működése a DÉDÁSZ Rt.-nél
Cím: Az SAP R/3 bevezetése a DÉDÁSZ Rt-nél, különös tekintettel az FI-modul integrátor szerepére
Cím: Az SAP R/3 rendszer MM moduljának bevezetése és működésének tapasztalatai a DÉDÁSZ Rt-nél
Cím: A stratégiai controlling értékelése, továbbfejlesztése a Dédász Rt-nél
Cím: Stratégiai tervezés és a megvalósítás ösztönzése egy áramszolgáltató példáján
Cím: A számviteli információs rendszer kialakítása és működése a Dél-Dunántúli Gabonaipari Részvénytársaságnál
Cím: A számviteli rendszer feladata, működésének tapasztalatai a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságnál
Cím: Turizmus finanszírozása a Dél-Dunántúli Régió gazdaságában
Cím: Turizmust támogató Phare program a dél-dunántúli régióban
Cím: Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális szinten [elektronikus dok.]
Cím: Az üzemirányítási rendszer gazdálkodásának korszerűsítési kérdései a DÉDÁSZ Rt.-nél
Cím: Vállalkozások finanszírozása Magyarországon, különös tekintettel a DDGÁZ Rt. gyakorlati tapasztalataira
Cím: A vezetői számvitel fő feladatai, kialakítása és működése a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság szerkezetében beállt változások tükrében
Cím: A vidékfejlesztési céltámogatás, mint a Sapard program előkészítője a Dél-Dunántúli Régióban
Cím: A világgazdasági recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatásának kezelése munkaerő-piaci intézkedésekkel a Dél-dunántúli Régióban [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.