Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Baranya megye
Lásd még: Abaliget (Baranya) (Alárendelt (A)) Alsótekeres (Baranya) (Rész (P)) Bár (Baranya) (Alárendelt (A)) Belvárdgyula (Baranya) (Rész (P)) Beremend (Baranya) (Rész (P)) Bóly (Baranya) (Alárendelt (A)) Dencsháza (Baranya) (Rész (P)) Drávaszabolcs (Baranya) (Rész (P)) Egyházaskozár (Baranya) (Alárendelt (A)) Garé (Baranya) (Rész (P)) Gödre (Baranya) (Rész (P)) Harkány (Baranya) (Rész (P)) Kárász (Baranya) (Alárendelt (A)) Lánycsók (Baranya) (Alárendelt (A)) Mágocs (Baranya) (Alárendelt (A)) Magyarbóly (Baranya) (Alárendelt (A)) Magyarhertelend (Baranya) (Alárendelt (A)) Magyarország (Fölérendelt (F)) Mecsek (hegység) (Rész (P)) Mecseknádasd (Baranya) (Rész (P)) Mohács (Baranya) (Rész (P)) Orfű (Baranya) (Alárendelt (A)) Ormánság (Alárendelt (A)) Pécs (Baranya) (Rész (P)) Pécsi kistérség (Baranya) (Alárendelt (A)) Pécsvárad (Baranya) (Rész (P)) Pécsváradi kistérség (Baranya) (Alárendelt (A)) Pogány (Baranya) (Alárendelt (A)) Sellye (Baranya) (Rész (P)) Sellyei kistérség (Baranya) (Alárendelt (A)) Siklós (Baranya) (Rész (P)) Szalánta (Baranya) (Alárendelt (A)) Szentegát (Baranya) (Rész (P)) Szentlőrinc (Baranya) (Rész (P)) Szigetvár (Baranya) (Rész (P)) Villány (Baranya) (Alárendelt (A)) Villányi borvidék (Alárendelt (A)) Villányi borvidék (Alárendelt (A))
Cím: 1998. évi általános forgalmi adó bevallások feldolgozása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal feldolgozó rendszerében
Cím: Adóbevallások kezelése az állami adóhatóság rendszerében: Készült az APEH Baranya megyei Igazgatóságán
Cím: Adórendszer és adópolitika, különös tekintettel a személyi jövedelemadóra
Cím: Az AKA-HYB Kft két sertéstelepének összehasonlító elemzése
Cím: Aktív eszközök pénzügyi információs rendszerének elemzése és fejlesztési lehetőségei a Baranya Megyei Munkaügyi Központban
Cím: Az ált. forg. adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az általános forgalmi adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Baranya megye déli térségének komplex környezeti elemzése
Cím: Baranya megye idegenforgalmi helyzetértékelése és fejlesztési lehetőségei
Cím: Baranya megye munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelésének pénzügyi és humán összefüggései: 1999-2003
Cím: Baranya megye munkaerő-piaci problémái és a HEFOP, mint lehetséges megoldás
Cím: A Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht üzleti terve
Cím: A Baranya Megyei Munkaügyi Központ aktív foglalkoztatáspolitikája
Cím: Baranya Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat működésének szabályozottsága és gazdálkodásának elemzése
Cím: A Baranya Megyei Vállalkozói Központ emberi erőforrás menedzsmentje
Cím: A bevásárló-turizmus meghatározó szerepe Baranya megye határközeli településeinek életében
Cím: A controlling szervezet kialakításának és működtetésének elmélete és gyakorlata a Mecsek Füszért Részvénytársaságnál
Cím: Dél-Baranya idegenforgalmának közgazdasági jelentősége és fejlesztésének lehetséges irányai
Cím: Egy központi költségvetési szerv a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet számviteli sajátosságainak bemutatása
Cím: Egy mezőgazdasági szövetkezet pénzügyi helyzetének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Az egyéni vállalkozások adóztatásának tapasztalatai Baranya megyében
Cím: Az építési piac releváns folyamatainak alakulása a lakásépítés függvényében Baranya megyében
Cím: Falusi turizmus lehetőségei a Kelet-Mecsek térségben
Cím: Felszámolási eljárás a csődtörvény és a gyakorlat tükrében
Cím: A forgalmi érték, mint a vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló érték megállapítása a Baranya Megyei Illetékhivatal gyakorlatában
Cím: A Földművelésügyi Költségvetési Iroda Baranya Megyei Osztályának feladata, gazdálkodása, kiemelt tekintettel a Növény és Talajvédelmi Szolgálat költségvetésének elemzésére 2005-2006 években
Cím: A helyi adók szerepe Pécs városában
Cím: A helyi adózás
Cím: A helyi adóztatás összehasonlító elemzése Baranya megye három városában
Cím: A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók elemzése és ellenőrzése a bevételek alakulásának folyamatában
Cím: Az infláció hatásának vizsgálata egy magyar családon keresztül
Cím: Járműpark korszerűsítés a Pannon Volán Rt-nél
Cím: Kis és középvállalkozások (kkv) szervezeti tanácsadása
Cím: Konfliktushelyzet az élelmiszeripar és az agrárágazat között (gazdasági, erkölcsi, jogi analízis)
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése a Baranya Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál az 1995. 1996. 1997. és 1998. évek adatai alapján
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése a KSH Baranya Megyei Igazgatóság 1998-2002. év adatai alapján
Cím: A különjárati közlekedés továbbfejlesztésének marketingterve a Pannon Volán Rt-nél
Cím: A Magyar Államkincstár önkormányzatokra irányuló felülvizsgálati tevékenysége
Cím: Magyarországi tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában, és mindezek hatásai Baranya megyében
Cím: A mecsekaljai szőlő és bortermelők szövetkezésében rejlő lehetőségek
Cím: A Mecsekérc Környezetvédelmi Részvénytársaság energiagazdálkodásának elemzése, különös tekintettel a jövedelmezőségre
Cím: A Mecseki Erdészeti Rt. gazdálodásának komplex elemzése
Cím: Megyék a regionalitás tükrében
Cím: A MIZO Baranyatej Rt. komplex elemzése
Cím: Munkaerő-piaci helyzetkép 2004. évben és a HEFOP 1.1 program bemutatása Baranya megyében
Cím: A munkanélküliség alakulása Pécsett és vonzáskörzetében
Cím: A munkanélküliség helyzete és kezelésének módszerei Magyarországon illetve Baranya megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének aktív foglalkoztatáspolitikai rendszere, hatékonyságának vizsgálata Baranya megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai
Cím: Munkanélküliség régiómban
Cím: Önkormányzatok forrásszabályozása, adott esetben Baranya megyére kivetítve
Cím: Önkormányzatok hitelképessége egy konkrét önkormányzat hitelképességének vizsgálata
Cím: A pályakezdők munkanélküli segélye illetve a munkatapasztalat szerzés támogatása és a foglalkoztatási támogatás hatékonyságának összehasonlítása
Cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a vállalkozások között
Cím: Régióm környezeti állapotának komplex elemzése
Cím: A termelőszövetkezetek létjogosultsága hazánkban
Cím: A területfejlesztési források decentralizációja, mint az önkormányzati fejlesztések új lehetősége Baranya megye példáján
Cím: Turizmusfejlesztés Baranya megyében az Európai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: A vagyonszerzési illeték, különös tekintettel a kedvezmények és mentességek alakulására a Baranya Megyei Illetékhivatal példája alapján az 1997-2001. években
Cím: A visszterhes vagyonátruházási illetékek kedvezményei és mentességei a Baranya Megyei Illetékhivatal gyakorlatában
Cím: A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet konstrukciós hitelezése, kiemelten a kis- és középvállalkozói réteg finanszírozása
Cím: A Zöld Hitel finanszírozási forma a takarékszövetkezeti szektorban
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.