Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - APEH
Lásd még: adóellenőrzés (Fölérendelt (F)) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Illeték Főosztálya (Székesfehérvár) (Alárendelt (A)) adóhatóság - adóhivatal (Lásd még (X)) APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság (Pécs) (Alárendelt (A)) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (Győr) (Alárendelt (A)) APEH Zala Megyei Igazgatóság (Zalaegerszeg) (Alárendelt (A))
Cím: 1998. évi általános forgalmi adó bevallások feldolgozása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal feldolgozó rendszerében
Cím: Az adó, a járulék és egyes köztartozások behajtása érdekében végzett végrehajtási cselekmények elemzése és értékelése Somogy megye tükrében
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008-2012. évi stratégiai tervében megfogalmazott célok és azok időarányos teljesítése a 2008-2010. években – fókuszban az Ellenőrzési szakterület [elektronikus dok.]
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége, kiemelten az általános forgalmi adó vonatkozásában
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységei
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységének értékelése
Cím: Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenységének értékelése
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jelenlegi helyzete az adó-végrehajtási tevékenység tükrében
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban végzett revíziók értékelése
Cím: Adóbevallások kezelése az állami adóhatóság rendszerében: Készült az APEH Baranya megyei Igazgatóságán
Cím: Adóbevallások kezelése az egyes adóhatóságok feldolgozói rendszerében
Cím: Adóbevallások kezelése az egyes adóhatóságok feldolgozói rendszerében
Cím: Adóellenőrzés a hazai gyakorlatban
Cím: Adóellenőrzés a hazai gyakorlatban
Cím: Az adóellenőrzés gyakorlata az APEH Dél-budapesti Igazgatóságán
Cím: Az adóellenőrzés szerepe a feketegazdaság felderítésében [elektronikus dok.]
Cím: Az adóellenőrzés szerepe és jelentősége a mai magyar adórendszerben
Cím: Az adófolyószámla ma és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Cím: Adóhatósági ellenőrzés a magánszemélyek adóalanyi körében
Cím: Az adóhatósági ellenőrzés, különös tekintettel annak végrehajtására
Cím: Adóhatósági ellenőrzések, érintve a kiemelt adózók sajátosságait
Cím: Az adóhatósági ellenőrzési rendszer módszertana, valamint az operatív ellenőrzés és annak hatása az adózói környezetre
Cím: Adóhatósági szankcionálás: elvek, gyakorlat
Cím: Adóhatóságok kontra feketegazdaság
Cím: Adómorál az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében
Cím: Az adónyomozás magyarországi története a rendszerváltástól napjainkig
Cím: Adórendszeri sajátosságok az Európai Unió egy tagországában, Olaszországban
Cím: Az adótartozások behajtása kényszerintézkedések útján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Fejér Megyei Igazgatóságánál
Cím: Adóvégrehajtás
Cím: Az adóvégrehajtás elmélete és gyakorlata az APEH Fejér Megyei Igazgatóság Végrehajtási Osztályán folytatott tevékenység tükrében.
Cím: Az adóvégrehajtás gyakorlatának értékelése és fejlesztési lehetőségei az APEH Somogy Megyei Igazgatóságánál
Cím: Az adóvégrehajtás gyakorlatának értékelése és fejlesztési lehetőségei Tolna megyében
Cím: Az adóvégrehajtás gyakorlati bemutatása az APEH Somogy Megyei Igazgatóságánál
Cím: Az adóvégrehajtási tevékenység gyakorlata az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Szervezeti Egységénél
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2005., 9. évf.]
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2006., 10. évf.]
Cím: Adóvilág [időszaki kiadvány: 2007., 11. évf.]
Cím: Az ÁFA adóbevallások kezelése a Tolna megyei adóhatóság feldolgozási rendszerében
Cím: Az Áfa alakulása és ellenőrzése 1998-2000 év
Cím: Az ÁFA ellenőrzés jelene és jövője Magyarországon
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési rendszere
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységének alakulása a 2006-2008. években [elektronikus dok.]
Cím: Az állami adóhatóság szankciórendszere
Cím: Az állami adóhatóság szankciórendszerének bemutatása és gyakorlata Tolna megyében
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése
Cím: Általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Általános forgalmi adó az adóhatósági ellenőrzés gyakorlatában
Cím: Általános forgalmi adó visszaigénylések ellenőrzése Tolna megyében
Cím: APEH a 21. században – elektronikus bevallás [elektronikus dok.]
Cím: Az APEH ellenőrzéseinek módszertani kérdései
Cím: Az APEH ellenőrzéseinek módszertani kérdései, különös tekintettel a társas vállalkozások utólagos ellenőrzésére
Cím: Az APEH ellenőrzési tevékenysége
Cím: Az APEH nyomozati tevékenysége Magyarországon
Cím: Az APEH végrehajtási tevékenysége az adóvégrehajtás gyakorlatának értékelése és fejlesztési lehetőségei az APEH hatáskörébe tartozó adók tekintetében Veszprém megyében
Cím: A becslés, mint különleges ellenőrzési eljárás a személyi jövedelemadó tükrében
Cím: A becslési eljárás szükségessége a személyi jövedelemadó ellenőrzésében
Cím: A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések tapasztalatai az APEH Dél-budapesti Igazgatóságán
Cím: Az egyéni vállalkozói jövedelmek adózása Somogyban az 1995-1996-1997. években
Cím: Az egyéni vállalkozói tevékenység és adózása a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített vállalkozói adó alapján
Cím: Az egyéni vállalkozók adózásának gyakorlati tapasztalatai, problémái
Cím: Az egyes adónemek adóellenőrzési sajátosságai
Cím: Az egyszerűsített ellenőrzés, egy újszerű vizsgálati módszer az APEH rendszerében
Cím: Az egyszerűsített ellenőrzés és kapcsolódó tevékenységei, valamint annak tapasztalatai a Somogy megyében végzett ellenőrzések alapján
Cím: Az elektronikus adóbevallások adóhatósági feldolgozása és hatásának elemzése
Cím: Feketegazdaság Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A felszámolási eljárás adóhatósági ellenőrzésének értékelése Tolna megyében
Cím: Fiktív számlás ÁFA ügyek a bírósági gyakorlat tükrében
Cím: Fiktív számlás ügyletek
Cím: Gazdálkodó szervezetek adóhatósági ellenőrzése
Cím: A gazdálkodó szervezetek állami adóhatósági ellenőrzése
Cím: Górcső alatt az ÁFA
Cím: Járulékok a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 1997-től napjainkig. A változások hatása az egyéni vállalkozásokra
Cím: Kapcsolódási pontok az APEH ellenőrzési és nyomozati tevékenysége között
Cím: Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, adó és adók módjára behajtandó köztartozások kezelése [elektronikus dok.]
Cím: A különböző adónemek ellenőrzési sajátosságai
Cím: Magánszemély jövedelemadó-megállapításának módozatai és a kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás
Cím: A magyar adóigazgatás és adórendszer átalakítása az európai uniós csatlakozás tükrében
Cím: A magyar adórendszer társadalmi elfogadottsága
Cím: A non-profit szervezetek APEH ellenőrzése
Cím: Az operatív ellenőrzések és tapasztalatai a Somogy Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál végzett ellenőrzések alapján
Cím: Operatív módszerek az adóhatósági ellenőrzésben
Cím: A Somogy Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal operatív ellenőrzési tevékenységének bemutatása, értékelése
Cím: A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának az adózó rendelkezése szerinti felhasználásával kapcsolatos feladatok gyakorlati megvalósulása az APEH Tolna Megyei Igazgatóságánál
Cím: A személyi jövedelemadó és a hozzá kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás jellemzői és szerepe az ellenőrzésben
Cím: A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése az adózó nézőpontjából: APEH Kaposvár
Cím: Az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóellenőrzése az állami adóhatóságnál
Cím: A Társadalombiztosítási Alapok működése, szerepük az egészségbiztosítás- és nyugellátásban, járulékkal kapcsolatos feladatok az állami adóhatóság feladat- és hatáskörében
Cím: A társadalombiztosítási járulékok beszedésével kapcsolatos feladatok ellátása az állami adóhatóság rendszerében
Cím: Vezetői Információs Rendszer szerepe az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Ellenőrzési Rendszerében [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.