Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: összehasonlító gazdasági elemzés
Cím: A 2000. év évszámkezelési probléma a Ramorg Informatikai Kft tükrében
Cím: A helyi adók szerepe az Önkormányzatok gazdálkodásában (2010-05-N) [elektronikus dok.]
Cím: Adóparadicsomi állapotok
Cím: Adórendszeri sajátosságok az Európai Unió egy tagországában, Olaszországban
Cím: Áfa rendszerünk az Aurópai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Az áfa törvény változása és ennek hatása a vállalkozás gazdálkodására különös tekintettel a Flextronics International Kft. zalaegerszegi gyáregységében
Cím: Az AKA-HYB Kft két sertéstelepének összehasonlító elemzése
Cím: Alapfokú oktatási intézmények gazdálkodásának összehasonlító elemzése
Cím: Az Állampusztai-és a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet gazdálkodási rendszerének bemutatása, összehasonlítása
Cím: Az Allianz Bank jelzáloghitelezése összehasonlítva a Raiffeisen Bank jelzáloghitelezésével
Cím: Az Allianz Hungária Biztosító és a Generali Providencia Biztosító Rt. szolgáltatásainak összehasonlítása
Cím: Az Allianz Hungária Biztosító Rt és az Áb-Aegon Általános Biztosító Rt életbiztosítási konstrukcióinak az összehasonlító elemzése
Cím: Az Allianz Hungária Biztosító Rt. legkorszerűbb otthonbiztosításának bemutatása
Cím: Alsó fokú oktatási intézmények gazdálkodásának összehasonlító elemzése
Cím: Az angol és a magyar számviteli rendszer összehasonlítása - az Iscar Hungary Kft. számviteli rendszerén keresztül -
Cím: Az AVOP LEADER+ és az ÚMVP LEADER programok összehasonlító elemzése a Zalaegerszegi Kistérség területén [elektronikus dok.]
Cím: Banki termékek piaci elemzése: lakáshitelezés
Cím: A bankkártyák - mint a készpénzkímélő fizetési eszközök egyik formája
Cím: A bankkártyák - mint a készpénzkímélő fizetési eszközök egyik formája
Cím: Bankkártyák Magyarországon
Cím: Befektetési alapok összehasonlító elemzése két pénzintézet gyakorlatában
Cím: Befektetési elméletek a tőzsdén
Cím: A bért terhelő elvonások Ausztriában és Magyarországon
Cím: A biztosítás egy speciális szemszögből avagy A biztosítási csalás
Cím: Biztosítók internetes kínálatának felmérése, összehasonlítása, elemzése
Cím: A Budapest Első Befektetési Alap és a Budapest Növekedési Alap összehasonlító elemzése
Cím: A Budapesti Értéktőzsde működése és a fejlődés várható irányai (1995-1999)
Cím: A Büki Gyógyfürdő Zrt. és a Sárvári Gyógyfürdő Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének összehasonlító elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A cégalapítás összehasonlító elemzése számviteli szempontból, Magyarország és Bulgária tekintetében [elektronikus dok.]
Cím: A Chemol International Kereskedelmi Részvénytársaság önelszámoló egységeinek tevékenysége, gazdálkodásának összehasonlító elemzése
Cím: The distribution of welfare and household production
Cím: Diszkréten gazdagok - private banking
Cím: A Dombó-Coop Rt. 2002-es gazdálkodásának átfogó vizsgálata az elődként működő ÁFÉSZ Dombóvár 2001. évi gazdasági tevékenységének tükrében
Cím: A dunai hajózási forgalom vámellenőrzése: A Közösségi Vámkódex és a Magyar Vámtörvény összehasonlítása a hajózási forgalomban
Cím: Egészségügy finanszírozása az Európai Unióban
Cím: Az egészségügyi intézmények állami és önkormányzati szférán kívüli üzemeltetésének lehetőségei
Cím: Egy adott gazdasági társaság és egy egyéni vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítása és vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Egy gazdálkodó szervezet összehasonlító elemzése a mérleg- és eredménykimutatás adatai alapján
Cím: Egy kis-, közép- és egy nagyvállalkozásnál domináló marketingkommunikációs eszközök összehasonlító bemutatása
Cím: Egy vegyipari nagyberuházás döntési alternatíváinak összehasonlító értékelése
Cím: Egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok pénzügyi, számviteli rendszerének kialakítása, elemzése, ellenőrzése
Cím: Az egyéni vállalkozások járulékfizetési és adózási kötelezettségei [elektronikus dok.]
Cím: Az egyéni vállalkozói tevékenység és adózása a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített vállalkozói adó alapján
Cím: Az életbiztosítás, mint befektetések
Cím: Életbiztosítások elemzése. Megtakarítás, befektetés, kockázat az egyén és a társadalom életében, jövőjében
Cím: Életbiztosítások Magyarországon 2001
Cím: Az Erste Bank folyószámláinak piaci elemzése
Cím: EVA vagy ÁFA? [elektronikus dok.]
Cím: EVA vagy ÁFA? [elektronikus dok.]
Cím: Felkészülés Magyarország Európai Uniós csatakozására az egészségbiztosítás területén, különös tekintettel a magyar-német és a magyar-osztrák szociális biztonsági egyezményekre
Cím: A fiatal diplomások munkaerőpiaci-helyzetének összehasonlítása a rendszerváltás után és napjainkban
Cím: A foglalkoztatáspolitika hazai helyzetének elemzése, különös tekintettel EU csatlakozásunkra
Cím: Fókuszban a Babakötvény [elektronikus dok.]
Cím: A Fol-Fa Termelő és Értékesítő Közkereseti Társaság és a Pannon-Comp Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2004. évi könyvvizsgálatának összehasonlító elemzése
Cím: Franchise hálózatok és egy "régi-új" hazai áruházlánc összehasonlító elemzése
Cím: A francia és a magyar számvitelforgalmi rendszer összehasonlítása a Lorebel Kft gyakorlatán keresztül
Cím: A függetlenített ellenőrzés a MATÁV belső ellenőrzési rendszerében
Cím: Gazdaság és finanszírozás az egészségügyben
Cím: A Gemenc Volán Rt. gazdasági hatékonyságának komplex elemzése 1997-1999 között
Cím: A hagyományos és a KANBAN termelési módszer összehasonlítása az UKZ Rt-nél
Cím: A hatékony ügyféltanácsadás módszerei a K&H Bank és az alkuszok gyakorlatának összemérésével
Cím: A hazai jelzáloghitelezés gyakorlata
Cím: A helyi adóbevételek szerepe a hátrányos helyzetű önkormányzatok költségvetésében
Cím: A helyi adók elemzése 1990-1999. között. A kistelepülések problémáinak bemutatása országosan, valamint Kisapostag-Dunaújváros példáján keresztül
Cím: A helyi adók rendszere négy Tolna megyei település példáján keresztül: Paks, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Fadd
Cím: A helyi adóztatás összehasonlító elemzése Baranya megye három városában
Cím: A Hermann László Általános Iskola és Gimnázium és a Petőfi Sándor Általános Iskola gazdálkodásának összehasonlító elemzése
Cím: Hiteldöntések és biztosítékok összehasonlítása néhány lakossági hitelezéssel foglalkozó magyarországi banknál
Cím: A hitelezés átalakulása Magyarországon, valamint a külföldi devizában történő finanszírozás következményei és nehézségei a Sopron Bank Zrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A hitelezés folyamata elméletben és gyakorlatban
Cím: A hitelkártyák megjelenése, elterjedése és jövője Magyarországon: A Citibank Rt. gyakorlata alapján
Cím: A HM. VERGA RT. és a HM Budapesti Erdőgazdaság Rt. tevékenységének átfogó elemzése és összehasonlítása
Cím: Hosszú távú befektetések létjogosultsága Magyarországon, különös tekintettel a tartós befektetési számlabetétre [elektronikus dok.]
Cím: Az Ict Európa cégcsoport egyik tagjának üzletértékelése és az értékelés összehasonlítása egy piaci versenytárssal [online dok.]
Cím: Igal, az érintetlen természet gyöngyszeme: Igal turisztikai helyzete és fejlesztési lehetőségei
Cím: Az ING N-N Magyarországi Biztosító Rt. bemutatása és az ING Csoport széleskörű pénzügyi - banki, biztosítási, befeketési - tevékenységének komplex szolgáltatáscsomagja: Támogat-lak
Cím: Internetes banki szolgáltatások Magyarországon
Cím: A jövedéki termékek adóztatásának rendszere
Cím: A Kaiser Food Élelmiszer-Ipari Kft-nél alkalmazott disztribúciós rendszerek összehasonlító elemzése
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése által fenntartott általános iskolák gazdálkodása
Cím: Kennemerland Régió Rendőrség és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság összehasonlító elemzése benchmarking módszerrel
Cím: A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatának összehasonlítása
Cím: A Képesség-érettség Modell (CMM) és az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerek összehasonlító elemzése a szoftverfejlesztés területén
Cím: A kereskedelmi bankok üzletpolitikájának változása a '90-es években a Postabank és az OTP Bank tükrében
Cím: A kertészeti kutatóintézetek gazdálkodása Magyarországon 2001-2005 években két intézet összehasonlító elemzése alapján
Cím: Készpénzkímélő fizetési eszközök alkalmazása hazánkban
Cím: Készpénzkímélő fizetési eszközök alkalmazása két bank kártyaüzletágának bemutatásán keresztül
Cím: Készpénzkímélő fizetési eszközök. Különös tekintettel a bankkártyákra
Cím: A Keszthelyi Kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása [elektronikus dok.]
Cím: Két faipari vállalat tevékenységének átfogó elemzése
Cím: Kiegészítő pénzrendszerek és azok megvalósulásai a hazai és nemzetközi gyakorlatban
Cím: A kockázatelemzés kereskedelmi banki gyakorlata egy szolgáltató és egy ipari szektorba tartozó vállalat esetében
Cím: Kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: Konfliktushelyzet az élelmiszeripar és az agrárágazat között (gazdasági, erkölcsi, jogi analízis)
Cím: A költségvetési tervek és teljesítésének összehasonlító elemzése egy konkrét önkormányzat esetében [elektronikus dok.]
Cím: Külföldi tőkeáramlás Magyarországra a rendszerváltás óta
Cím: Különböző tógazdasági beruházások gazdasági összehasonlítása
Cím: Lakáscélú jelzáloghitelezés egy bank és egy takarékszövetkezet gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A lakásfinanszírozás formái, különös tekintettel az ingatlanlízingre [elektronikus dok.]
Cím: Lakossági folyószámlák és a hozzá kapcsolódó banki szolgáltatások az Inter-Európa Bank Rt. és a Budapest Bank Rt. tükrében
Cím: A lakossági forint alapú folyószámla
Cím: Lakossági hitelezés a Raiffeisen Banknál
Cím: A magánnyugdíjpénztárak szerepe nyugdíjrendszerünkben
Cím: A magyar bankrendszer jelentősége a gazdasági életben és összehasonlítása külföldi bankrendszerekkel
Cím: A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. számviteli rendszerén keresztül
Cím: A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül
Cím: A magyar és a nemzetközi számviteli standardok összehasonlítása
Cím: A magyar és a US GAAP szerinti mérleg összehasonlítása és megjelenése a Flextronics International Kft.-nél [elektronikus dok.]
Cím: A Magyar Posta Zrt. helyzete a nyugat-magyarországi munkaerőpiacon
Cím: A magyar számviteli szabályok és az US GAAP összehasonlítása és alkalmazása az Emerson Process Management Magyarország Kft.-nél
Cím: A magyar számviteli szabályozás az Európai Unió előírásainak tükrében
Cím: Magyarország és az Európai Unió adórendszerének harmonizációja
Cím: Magyarország és az Európai Unió bankrendszerének bemutatása, szabályozásuk összevetése
Cím: A magyarországi, befektetéshez kötött életbiztosítási piac az ABN Amro Biztosító Rt. tükrében
Cím: Magyarországi biztosító társaságok interneten való megjelenésének összehasonlító elemzése
Cím: A Magyarországi biztosítók emberi erőforrás fejlesztési stratégiájának bemutatása az AXA Biztosító Rt. képzési rendszerén keresztül
Cím: A magyarországi kisvállalkozások pénzügyi és számviteli rendszere
Cím: A magyarországi nyugdíjrendszer helyzetelemzése - Európai Uniós harmonizáció
Cím: A megújuló lakossági betéti és finanszírozási konstrukciók értékelése az OTP Bank Rt. Szigetvári Fiók gyakorlatában
Cím: Megyei és települési önkormányzat gazdálkodásának története, és összehasonlítása.
Cím: A Mikrohitel szerepe a Zala megyei kis-és középvállalkozások életében [elektronikus dok.]
Cím: Mitől lehet jobb egy "kis" Takarékszövetkezet, mint egy "nagy" Bank?
Cím: A MIZO Baranyatej Rt. komplex elemzése
Cím: A Művelődési Házak működőképessége a költségvetés és az éves beszámolók tükrében. A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ és a zalaegerszegi Városi Művelődési Központ összehasonlító elemzése
Cím: A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzési rendszerének hatása a működésére [online dok.]
Cím: A nemzetközi számviteli rendszerek bemutatása, s összehasonlítása, s a kapcsolódó gyakorlati feladatok az ICN Magyarország Részvénytársaságnál
Cím: A nonprofit szervezetek társadalmi, gazdasági szerepe és működésük sajátosságai
Cím: A normatív finanszírozás rendszere
Cím: A nyugat-dunántúli régióban működő 3 Volán társaság elemzése és összehasonlítása a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Az osztrák-magyar és a horvát-magyar határszakasz összehasonlító vizsgálata a Phare CBC tükrében
Cím: OTP Bank kontra ERSTE Bank fókuszban a személyi kölcsön konstrukció [elektronikus dok.]
Cím: Az OTP Bank Rt és az Erste Bank Hungyary Rt lakossági lakáshitelének összehasonlító elemzése
Cím: Az OTP Bank Rt.-nél kezelt befektetési alapok bemutatása és teljesítményük elemzése 2003. január 1. és 2005. június 30. között
Cím: Az OTP Garancia Biztosító Zrt. Zala Megyei Igazgatóság fiókjainak összehasonlító elemzése
Cím: Az OTP-Garancia Biztosító Rt. Terézvárosi Életbiztosítási Igazgatóságán található biztosítási módok, fajták ismertetése, elemzése
Cím: Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai az 1990-es évektől napjainkig
Cím: Az önkormányzati szabályzórendszer fejlődése, hatása az önkormányzati gazdálkodásra Ajkán
Cím: Az önkormányzatok gazdálkodásának elemzése Bocfölde és Csatár községek vonatkozásában
Cím: Az önkormányzatok helyi adóztatása
Cím: Az önkormányzatok helyi adóztatása Ajka város gyakorlatában a 2004-2008. években [elektronikus dok.]
Cím: A Paksi Atomerőmű bővítésének, illetve a működő blokkok élettartam-hosszabbításának összehasonlító gazdasági elemzése
Cím: A pályakezdők munkanélküli segélye illetve a munkatapasztalat szerzés támogatása és a foglalkoztatási támogatás hatékonyságának összehasonlítása
Cím: A Pannon-Gabona Rt. 2001-2002. évi gazdálkodásának komplex elemzése, kitérve a külföldi tőke megjelenésének hatására
Cím: Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz [PR-302-P/14]
Cím: A pénzintézetek beszámolási kötelezettségének hazai és nemzetközi gyakorlatának összehasonlítása a CIB Bank Rt. tükrében a konszolidált éves beszámoló alapján
Cím: A pénzmosás elleni fellépés aktuális jogi kérdései
Cím: A Phare CBC, mint a területfejlesztés eszköze - kiemelten Vas megyében
Cím: Primer fatermékek értékesítésének és faipari feldolgozásának összehasonlító elemzése az Észak-Dunántúli régió egyes erdészeti részvénytársaságainál
Cím: Private banking és vagyonkezelés külföldön és Magyarországon
Cím: A privatizáció és következményei a magyar tejiparban
Cím: A régi és az új számviteli törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás összehasonlíthatósági problémái
Cím: Répcelak pénzügyi gazdálkodása a várossá válás éveiben
Cím: Sárvár általános iskolái valamint Sárvár és Körmend általános iskolái gazdálkodásának összehasonlító elemzése 1996-1998. években
Cím: A siker titka a munkaerő kölcsönzésben, avagy a piacvezető hazai személyzeti szolgáltatók bemutatása és tevékenységük összehasonlítása
Cím: Somogysárd és Hetes Önkormányzat gazdálkodásának összehasonlítása, elemzése 2006-2008 közötti időszakban [elektronikus dok.]
Cím: Sopron Megye Jogú Város Egyesített Bölcsődék pályázatainak összehasonlítása, pályázat írás, és annak sikeressége szempontjából [elektronikus dok.]
Cím: Számítógépes szoftverek szabad felhsználásának alternatívái
Cím: Számvitel Európa tükrében
Cím: Számviteli irányelvek összehasonlítása Magyarorzságon és az Európai Unióban. Az AGFA Hungária Kft. könyvviteli elszámolási rendszere a tulajdonosi elvárások oldaláról
Cím: Szövetkezeti hitelintézetek helyzete és perspektívái az Európai Unióhoz való csatlakozás függvényében
Cím: A társasházak működésének sajátosságai Magyarországon és Angliában [elektronikus dok.]
Cím: Új igények, korszerű termékek, avagy az AEGON Hitelfedezeti Program Plusz
Cím: Unit-linked biztosítások Magyarországon
Cím: Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása és annak költségei nemzetközi összehasonlításban
Cím: Vagyonos magánszemélyek kiszolgálása, azaz private banking a Bank Austria Creditanstaltnál
Cím: Vértes Volán Rt. gazdálkodásának átfogó vizsgálata
Cím: A veszprémvarsányi Jóbarátság vállalat csoport gazdasági társaságainak összehasonlító elemzése a mezőgazdaság szerkezeti átalakulásának tükrében
Cím: Vezetési módszerek és stílusok alkalmazása különböző típusú és profilú szervezeteknél
Cím: Vezetői stílusok és módszerek alkalmazása különböző típusú és profilú gazdálkodó szervezeteknél
Cím: A világgazdaság fő centrumainak és azok valutáinak helyzete az elmúlt években
Cím: A YAGEO Europe Kft. HR tevékenységének elemzése
Cím: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kis- és középvállalkozások részére nyújtott finanszírozási lehetőségei [elektronikus dok.]
Cím: A Zalaegerszeg és környéke Ipartestület és a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara múltja és jelene
Cím: ZALATOUR KFT tevékenysége az idegenforgalom területén
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.