Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tartalmi kivonat: Rövid leírás: Fiatalos, lendületes és lényegre törő összeállítás az országmárkák építésének fontosságáról, folyamatáról és korlátairól. -- Részletes leírás: Termékmárkát építeni nem könnyű feladat, országmárkát építeni, egy adott országot pozicionálni, jól megkülönböztethetővé tenni a versenytársaktól ennél is nagyobb kihívás. Itt a professzionalizmus mellett számos más, szakmán túli faktor gazdagítja a képletet… Országmárkázás (country branding) = márkázás (branding) technikai alkalmazása országokra, az ország reputációjának javítása, különböző üzeneteinek egységesítése, összehangolása.
Magyar nyelven ilyen alapos áttekintés az országmárkázásról még nem jelent meg. Átfogó, olvasmányos, az olvasót egy új világgal ismerteti meg, amelynek akarva-akaratlanul ő maga is szerves része. A könyv egy ígéret: olvasója megértheti a helymárkázás sajátos határterületét, a marketing, a márkázás, a fogyasztói pszichológia, a stratégiai tervezés és a közösségépítés sajátos elegyét. Hiánypótló munka, amely a rendszerezett elméleti alapok áttekintése után gyakorlati iránymutatásokat fogalmaz meg a témával elméleti vagy gyakorlati szinten foglalkozók számára. Igényes és olvasmányos szakkönyv, mely rámutat arra, hogy miként lehetne Magyarország országimázsát innovatív módon formálni. A kötet friss szemlélete szerint az országimázs formálása alapvetően asszociáció- és reputációépítés. Komplex, változékony és kihívásokkal teli szakterület, ahol a szerző páratlan és nélkülözhetetlen útmutatót biztosít azok számára, akik a témában bármilyen módon is érdekeltek, struktúrát vázol, példákat hoz, ellentétes álláspontokat villant föl, miközben nehézségekre is rámutat, köztük talán a legfontosabbra: nincs országmárka-építés országépítés nélkül, hisz a márkát végső soron mégiscsak maga a termék határozza meg. [Id. az előszóból és a fülszövegből]
Fejezetek: 1. Bevezetés; 2. Megalapozás: márka és márkázás (2.1. A márka előnye a fogyasztónak és a márka tulajdonosának; 2.2. A márka fogalma; 2.3. A márkázás jelentése; 2.4. A márkázás kulcsgondolatai); 3. Az országmárkázás megjelenése az elméletben és a gyakorlatban (3.1. Országmárka és országmárkázás a nemzeti szakirodalomban; 3.2. Megközelítések a magyar szakirodalomban és gyakorlatban: országimázs, országkép, országmárka, országmarketing; 3.3. Az országmárkázás gyökerei a gyakorlatban, szélesebb értelmezésben; 3.4. Miért pont most? Az országmárkázás időszerűsége); 4. Az országmárkázás céljai (4.1. Legfőbb cél: a versenyképesség javítása, több pénz az országnak; 4.2. A turizmus ösztönzése; 4.3. A befektetések erősítése; 4.4. Az export fejlesztése; 4.5. Továbbá célok és hasznok külföldön és itthon; 4.6. A fő kihívás a célok megvalósítása kapcsán); 5. Hasonlóságok és különbségek a klasszikus márkázás és az országmárkázás közt (5.1. Párhuzamok a termékek, szolgáltatások és vállalatok márkázásával; 5.2. Adaptálható fogalmak a branding világából; 5.3. Az országmárka néhány alapvető sajátossága; 5.4. Az országmárkázás néhány alapvető sajátossága); 6. Helymárkázás (place branding) terminológiák (6.1. Összetett terület, sokféle fogalom; 6.2. Az országmárkázás és desztináció márkázás különbsége; 6.3. Országmárkázás, nemzetmárkázás, állammárkázás és már értelmezések; 6.4. Rokon megközelítések a márkázás világán túlról); 7. Országimázs, országmárka: kívülről leegyszerűsített klisé? (7.1. Karikatúrák, általánosítások, sztereotípiák; 7.2. Egy top of mind márka és néhány ismert, kedvelt brand; 7.3. Az összes többi ország nem igazi márka); 8. Országimázs, országmárka: belülról összetett, multidiszciplinális konstrukció? (8.1. Soktényezős kép; 8.2. Az országmárka hatszög (nation brand hexagon); 8.3. Turizmus; 8.4. Export; 8.5. Kormányzás; 8.6. Letelepedés és befektetés; 8.7. Kultúra; 8.8. Emberek); 9. Országmárkák értéke: a legfontosabb megközelítések és rangsorok (9.1. Országmárka indexek; 9.2. Ahholt Nation Brands Index; 9.3. FutureBrand Country Brand Index; 9.4. Bloom consulting Country Brand Rankings; 9.5. Digitális országindex (Digital Country Index); 9.6. Young&Rubicam Best Countries; 9.7. Reputation Institute Country RepTrak; 9.8. Portland Soft Power; 9.9. Magyarország helye az országmárka-rangsorokban); 10. Az országmárkázás rendszere, a stratégia kialakításának és megvalósításának alapjai; (10.1. A szisztéma legfontosabb pontjai; 10.2. Felvezetés, az országmárkázás céljainak tisztázása; 10.3. Az országmárka munkacsoport felállítása; 10.4. Országmárka kutatások, felmérések és elemzésük; 10.5. Pozicionálás: az országmárka stratégia központi ötlete; 10.6. A pozicionálás beépülése a kínálatffejlesztésbe; 10.7. Egységes vizuális és verbális arculat megteremtése; 10.8. Integrált marketingkommunikációs mix használata; 10.9. Rendszeres monitoring, értékelés, visszacsatolás); 11. Az országmárkázás korlátjai, a tevékenység kritikája (11.1. Kevés sikeres eset; 11.2. Sokféle bírálat; 11.3. Meglepő Önkritika?; 11.4. Egy új rangsor: az Anholt Gold Country Index; 11.5. A MARSS (FEREE) modell); 12. Esettanulmány, jó gyakorlat: Észtország márkázása (12.1. Pozitív végkicsengés; 12.2. Az első kísérlet Észtország pozicionálására: „Positively transforming” („Pozitivan átalakul”); 12.3. Az „E-Észtország” vízió, mely misszióvá vált; 12.4. Digitális startupok és digitális állampolgárság; 12.5. Országmárkázás az EU Tanács soros elnökségének fél éve alatt; 12.6. Országmárka-építés az észt állampolgárok bevonásával; 12.7. Az Észtország-márka életre kel; 12.8. Konklúzió, tanulságok Magyarország számára); 13. Utószó: a kormányzat felelőssége; Felhasznált irodalom; A Szerzőzől.

Cím: Országmárkázás
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.