Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tartalmi kivonat: Rövid leírás: A mű az intuitív és racionális gondolkodás működését és szerepét vizsgálja az ítéletalkoztásban és döntéshozatalban. -- Részletes leírás: A mű az intuitív és racionális gondolkodás működését és szerepét vizsgálja az ítéletalkoztásban és döntéshozatalban. A szerző pszichológiai kutatások felismeréseit integrálta a közgazdaságtusdományba, amiért 2005-ben elnyerte a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.
A kötet hsználatát név- és tárgymutató segíti.
„Vajon mi vezérel bennünket: a gyors (intuitív) vagy a lassú (racionális) gondolkodás?
Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természettől fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei és intuíciói pedig csak megzavarják. Ez a mainstream közgazdaságtan alfája és ómegája, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni, azt hisszük, többnyire logikusan gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk, másokban vagy magunkban keressük a hibát.
Daniel Kahneman feje tetejére állította a racionalitásba vetett hitünket.
Néhai kollégájával és barátjával, Amos Tverskyvel három évtizeden keresztül folytatott pszichológiai kísérleteikből azt a következtetést vonták le, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint feltételezzük. Intuícióink, érzelmeink, benyomásaink – hibáival, torzításaival és zsenialitásával együtt – lényeges szerepet kapnak elemző logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hat egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, önmagunkat csapjuk be. Ahogy Kahneman fogalmaz: „Rendszerint túlbecsüljük a világ működésével kapcsolatos tudásunkat, és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét.”
Gondolatai nagy hatással voltak számos tudományterületre, beleértve a pszichológiát, a közgazdaságtant, az orvostudományt, a pénzügyi viselkedéstant és a politológiát, de csak most először adja közre összefoglalóan egész életművét.” [Id. a kiadó honlapjáról. Forrás URL: http://www.hvgkonyvek.hu]
A könyv fő részei és fejezetei:
I. A KÉT RENDSZER
1. A történet szereplői; 2. Figyelem és erőfeszítés; 3. A lusta kontroller; 4. Az asszociállás gépezete; 5. Kognitív könnyedség; 6. Normák, okok és meglepetések; 7. Az elhamarkodott következtetések gépezete; 8. Hogyan történik az ítéletalkotás?; 9. Az egyszerűbb kérdés megválaszolása.
II. HEURISZTIKÁK ÉS TORZÍTÁSOK
10. A kis számok törvénye; 11. Horgonyok; 12. Az elérhetőség tudománya; 13. Elérhetőség, érzelem, kockázat; 14. Milyen szakon tanul Tom W.?; 15. Linda: a kevesebb több; 16. Az okok felülírják a statisztikát; 17. Az átlaghoz való visszatérés; 18. Az intuitív előrejelzések megszelidítése.
III. TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁG
19. A megértés illúziója; 20. Az érvényesség illúziója; 21. Intuíciók vagy képetek; 22. Mikor bízhatunk a szakértői intuícióban?; 23. Külső nézőpont; 24. A kapitalizmus motorja.
IV. VÁLASZTÁSOK
25. Bernoulli tévedése; 26. A kilátáselmélet; 27. A ragaszkodási hatás; 28. Kedvezőtlen események; 29. A négyes mintázat; 30. Ritka események; 31. Kockázati stratégiák; 32. A dolgok számontartása; 33. Váltások; 34. A keretek és a valóság.
V. KÉT ÉN
35. Két én; 36. Az élet mint történet; 37. A megtapasztalt jóllét; 38. Az életről gondolkodva.

Cím: Gyors és lassú gondolkodás
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.