Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tartalmi kivonat: Rövid leírás: "A könyv célja, hogy ... -- Részletes leírás: "A könyv célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel mutassa be az egyes adónemek működését, azok fő elveit, legfontosabb szabályait. Az adóelméleti fogalom meghatározásokat követően az uniós adójog-harmonizációs törekvésekkel és az Európai Unióban érvényes adózást érintő főbb rendelkezésekkel foglalkozik, hiszen ma már ez határozza meg a magyar adószabályok mozgásterét, követelményeit. Az adózás eljárási szabályainak megismerését követően szisztematikus módon tárgyalja a jövedelemadók,a fogyasztáshoz kapcsolt adók, a vagyonadók, a környezeti adók, az eva és a helyi adók, valamint az illetékek és néhány egyéb céladó szerepét, jellemzőit, előírásait. A könyv az alapvető fogalmakra és az összefüggésekre irányítja a figyelmet, elsődleges cél, hogy az Olvasó az adók működésének rendszerét értse és ismerje meg." [Id. a bevezetésből.]
"A könyv logikai felépítése és újszerű, rendszerszemléletű megközelítése rokon vonásokat mutat Vigvári András - címében is hasonló - Pénzügyrendszertan című művével." [Id. a bevezetés lábjegyzetéből.]
A világos tagolású, lényegkiemeléseket tartalmazó kiadvány felsőoktatási tankönyvként is jól használható. Minden fejezetet gyakorló kérdések zárnak.
Fejezetek: I. Adóelméleti alapvetések; II. Adójog-harmonizáció és az adózás fő jellemzői az Európai Unióban; III. A magyar adórendszer adóeljárása; IV. A személyi jövedelemadó; V. A társasági és az osztalékadó; VI. Az általános forgalmi adó; VII. A jövedéki adó; VIII. A gépjárműveket érintő adók; IX. Környezeti adók; X. A helyi adók; XI. Az egyszerűsített vállalkozói adó; XII. Az illetékek; XIII. Az állammal szembeni egyéb pénzügyi kötelezettségek; Függelék; Tárgymutató.

Cím: Adó(rendszer)tan
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.