Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Kiadó neve: Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
Cím: A Baromfitelep Kft. önköltség-számítási rendszere [online dok.]
Cím: A beszerzés szerepe a Siroma-Plast Kft. gyakorlatában, különös tekintettel a beszállítók értékelésére [online dok.]
Cím: A civil szféra szerepvállalása a gazdaságban hazai és nemzetközi viszonylatban a KulTúra Egyesület példáján keresztül [online dok.]
Cím: A coaching és rokonszakmái - tanácsadás, mentorálás, tréning, szupervízió [online dok.]
Cím: A controlling gyakorlata és továbbfejlesztési lehetőségei a Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.-nél [online dok.]
Cím: A COOP üzletlánc marketingfókuszú bemutatása [online dok.]
Cím: A családi vállalkozások és az utódlás problematikája [online dok.]
Cím: A Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata [online dok.]
Cím: A hitelek alakulásának vizsgálata az FHB Bank példáján keresztül [online dok.]
Cím: A HR szervezet tevékenysége, kiemelten a munkahelyteremtési módszerek a Flextronics International Kft. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A jogszabályi változások hatása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. gazdálkodására [online dok.]
Cím: A lakosság megtakarítási szokásai és lehetőségei - fókuszban az MKB Bank [online dok.]
Cím: A nők korhatár előtti öregségi nyugdíjra jogosultsága [online dok.]
Cím: A projekttervezés és megvalósítás gyakorlata egy sikeresen megvalósult projekt példáján [online dok.]
Cím: A projekttervezés és megvalósítás gyakorlata egy sikeresen megvalósult projekt példáján [online dok.]
Cím: A számviteli törvény 2016-os változásai, annak hatása a magyar vállalatok és a Forest Hungary Kft. éves beszámolójára [online dok.]
Cím: A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata a Kepton Kft. multinacionális vállalat példáján keresztül [online dok.]
Cím: A termelési controlling működése és érvényesülése a Johnson Controls Interiors Holding Hungary Kft. gyakorlatában [online dok.]
Cím: A víziközművek vagyonértékelésével kapcsolatos számviteli feladatok az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorlatában [online dok.]
Cím: A Zala-Depo Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata beszámolók alapján [online dok.]
Cím: Állami támogatások és egyéb forrásteremtés lehetőségei Várvölgy Község Önkormányzata példáján a 2013-2015. években [online dok.]
Cím: Az Anton Kft logisztikai rendszere, megoldásai, beszerzési rendszere és informatikai támogatása [online dok.]
Cím: Anyagellátási, anyaggazdálkodási tevékenységek és normázás [online dok.]
Cím: AQ Anton logisztikai rendszere és raktározási gyakorlata [online dok.]
Cím: Az árfolyamveszteség kivédésének eszközei [online dok.]
Cím: Az innováció a franchise hálózatok életében - McDonald’s [online dok.]
Cím: Az Új Palini-Hús Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése [online dok.]
Cím: A Baki Közös Önkormányzati Hivatal felépítése, működése önkormányzati környezetben [online dok.]
Cím: Bankolj bárhol, bármikor! [online dok.]
Cím: Befektetői észlelések az állampapírok fogságában [online dok.]
Cím: A Bereki Tőzeg '97 Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján [online dok.]
Cím: A béren kívüli juttatások, a cafeteria rendszere a vállalkozásoknál [online dok.]
Cím: Biztosítékok a vállalkozói hitelezésben [online dok.]
Cím: Cégalapítási megfontolások gazdasági és jogi aspektusai [online dok.]
Cím: Coaching szemléletű vezetés [online dok.]
Cím: A Continental Automotive Hungary Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján [online dok.]
Cím: Controlling tevékenység a Concordia Közraktár Zrt. gyakorlatában [online dok.]
Cím: Creaweb Online Rendeléskezelő felület, mint kommunikációs eszköz [online dok.]
Cím: "Családi kör" - A Ganz Holding Zrt. "leányainak" konszolidációs és egyéb adatszolgáltatása az anyavállalat részére [online dok.]
Cím: A CSENG Baromfi Húsfeldolgozó - Csomagoló Kft. - mint dinamikusan fejlődő vállalkozás – pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének vizsgálata a megvalósított beruházási tervek időszakában [online dok.]
Cím: A devizahitelezés hatása a magyarországi bankok eredményességére [elektronikus dok.]
Cím: Az EDI technológia alkalmazása és felmerülő problémái fókuszban a Flextronics International Kft. beszerzési logisztikája [olnine dok.]
Cím: Az egészségbiztosítás rendszere a magyar jogi szabályozás és az uniós rendeletek tükrében [online dok.]
Cím: EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért [online dok.]
Cím: Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a Pannon Egzakt Tanácsadó és Szolgáltató Bt-nél [online dok.]
Cím: Egy Európai Uniós pályázati projekt elemzése [online dok.]
Cím: Egy konkrét vállalkozás pénzügyi elemzése [online dok.]
Cím: Egy mikrovállalat helyzete és finanszírozási lehetőségei Zalaegerszegen a Municípium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül bemutatva [online dok.]
Cím: Egy sikeres csődeljárás jogi, számviteli aspektusai [online dok.]
Cím: Egy TÁMOP-2.3.6 pályázat keretében megvalósított projekt bemutatása [online dok.]
Cím: Egy termék árképzési folyamatának bemutatása egy multinacionális bérgyártó cégnél [online dok.]
Cím: Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül [online dok.]
Cím: Elanders Hungary piaci pozíciója, vevőkkel való kapcsolata és annak háttere [online dok.]
Cím: Az ellátási láncon belül történő kommunikáció a jelenben, és a jövőben [online dok.]
Cím: Élmények vonzásában [online dok.]
Cím: ERP rendszer testreszabási igényeinek és lépéseinek bemutatása (projektmenedzsment eszközökkel) a Városgazdálkodási Kft gyakorlatában [online dok.]
Cím: Az értékesítés, készletek és a gyártástervezés folyamata a Schneider Electricnél [online dok.]
Cím: Európa Napok 2016 [online dok.]
Cím: Flex zalaegerszegi gyáregység pénzügyi szervezetének változásai és pénzügyi controlling szerepének erősödése az évek során [online dok.]
Cím: A Flextronics International Kft. előrejelzési folyamatának (forecasting) elemzése a controlling gyakorlatán keresztül [online dok.]
Cím: A földforgalmi törvény hatása a földek tulajdonjog szerzésére és a gazdálkodókra [online dok.]
Cím: Gazdasági rendszerek folyamatainak áramlási modellje [online dok.]
Cím: A GINOP-5.1.1. Út a munkaerőpiacra projekt megvalósulásának elemzése a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának példáján keresztül [online dok.]
Cím: A HEALTHY Projekt bemutatása a pályázati életciklus modell tükrében [online dok.]
Cím: A Hétforrás Zrt. életút elemzése [online dok.]
Cím: Hévíz Város Önkormányzat szervezeti és intézményi működése [online dok.]
Cím: A HOB-OMEGA Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján [online dok.]
Cím: A home office csábításában – érvek és ellenérvek [online dok.]
Cím: Az integrált vállalatirányítási rendszerek, az interim menedzsment és a Business Coaching összehasonlítása vezetöi szemmel [online dok.]
Cím: Az iQor Global Services Hungary Kft.-nél a vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése, értékelése a számvitelben [online dok.]
Cím: A játékosítás alkalmazásának lehetőségei az üzleti életben [online dok.]
Cím: A kanban és a szupermarket összehasonlítása a Flextronics International Kft. anyagáramlásának fejlesztésében [online dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások finanszírozása a „Cseke-Ablakgyár Kft." példáján keresztül 2011-2014 között [online dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások könyvelési sajátosságai a Prompt Könyvelőiroda és Könyvvizsgáló Kft. gyakorlatán keresztül [online dok.]
Cím: Költséggazdálkodás és önköltségszámítás a Readymix Zala Betongyártó Kft példáján keresztül [online dok.]
Cím: Követelések és kötelezettségek könyvvizsgálatának specialitásai Építőipari Kft. példáján keresztül [online dok.]
Cím: Követeléskezelés bemutatása a Refero Credit Zrt. működésén keresztül [online dok.]
Cím: A közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek bérezési rendszere és annak elemei [online dok.]
Cím: Közbeszerzés a múltban és jelenben - Gyakorlati összehasonlítása a 2011. évi CVIII. továbbá a 2015. évi CXLIII. törvények tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalnál [online dok.]
Cím: Közbeszerzési eljárás folyamatának bemutatása egy konkrét eljáráson keresztül [online dok.]
Cím: Közúti fuvarszervezés sajátos kihívásai az Init 2000 Kft.-nél [online dok.]
Cím: KPI rendszer szerepe és bevezetése a Flextronics International Kft. zalaegerszegi gyárában [online dok.]
Cím: Lakás-előtakarékosság az OTP Banknál [online dok.]
Cím: A lakossági hitelezés bemutatása az OTP Bank Nyrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A lakossági jelzáloghitelezés a SAVARIA Takarékszövetkezet gyakorlatában [online dok.]
Cím: Leltározási tevékenység vizsgálata a Danubius Zrt-nél, kapcsolata a beszámoló összehasonlításával [online dok.]
Cím: A levelezős hallgatók munkavállalási nehézségei [online dok.]
Cím: Logisztika a vasúti- és mezőgazdasági gépjárművek alkatrészellátásában [online dok.]
Cím: Logisztikai folyamatok elemzése értékáramlás térkép segítségével a nyomdaiparban [online dok.]
Cím: Logisztikai információs és irányítási rendszerek [online dok.]
Cím: Logisztikai problémákat megoldó program és a szerzői jog kapcsolata [online dok.]
Cím: A logisztikai szolgáltatások (kiemelve a nemzetközi és belföldi áruszállítás) fejlődésének bemutatása a Traussnig Kft.-n keresztül [online dok.]
Cím: Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai Programja, mely a Zalaegerszegi Landorhegyi Sportiskola támogatását mutatja be [online dok.]
Cím: Magyarország családbarát politikája az egészségbiztosítási ellátások tükrében [online dok.]
Cím: Magyarországi pénzintézetek helyzetének elemzése a 2008-as válság után - A Budapest Bank példáján keresztül [online dok.]
Cím: Megtakarítási kultúra [online dok.]
Cím: Megtakarítások fontossága – Az öngondoskodás szerepe napjainkban [online dok.]
Cím: Megújuló energiák és hulladékhasznosítás a Bakonyalján [online dok.]
Cím: A MIKOFAMI Kft. életútjának elemzése [online dok.]
Cím: Mikro- és kisvállalkozások kamattámogatása, és a program tapasztalatai a ZMVA-nál [online dok.]
Cím: Minőségmenedzsment a Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft.-nél [online dok.]
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztési tevékenységének és versenyképességének összefüggései [online dok.]
Cím: A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzési rendszerének hatása a működésére [online dok.]
Cím: Nagypáli Község Önkormányzatának fejlesztési politikája a 2011-2015. években [online dok.]
Cím: A Nova Bútor Bútorgyár Kft. kanban termelésirányítási rendszerének bemutatása [online dok.]
Cím: Az OTP Bank Nyrt. és a Customer Relationship Management, azaz a személyre szabott segítség [online dok.]
Cím: Az OTP Bank Nyrt. önkormányzati üzletágának átfogó ismertetése [online dok.]
Cím: Öngondoskodás, a jövőd tudatos alakítása [online dok.]
Cím: Az önkormányzati rendszer átalakulása Magyarországon [online dok.]
Cím: Partneriskolák nemzetközi együttműködésében rejlő lehetőségek [online dok.]
Cím: A pénzügyi kontrolling és az anyagproduktivitás bemutatása a Schneider Electric Zrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A PR tevékenység gyakorlatának bemutatása a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-nél [online dok.]
Cím: Presentation of the annual audit procedure and financial duties of Atlantic Books Ltd through the introduction of the publishing industry [online dok.]
Cím: Projekt vezetés az autóipari elektronikai gyártásban [online dok.]
Cím: Projektmegvalósítás folyamata kiemelten a ZÁÉV Építőipari Zrt.-nél [online dok.]
Cím: Projekttervezés lépési új vállalkozás indítása esetén [online dok.]
Cím: A Prosperus Consulting Kft. által könyvelt kis- és középvállalkozások finanszírozási döntései [online dok.]
Cím: Rövid lejáratú vállalati finanszírozási típus összehasonlítása az OTP Banknál [online dok.]
Cím: Saját márkás termékek szerepe a kiskereskedelemben [online dok.]
Cím: A Siroma-Plast Kft. anyag és információáramlási rendszerének elemzése, különös tekintettel az értékáramlási térképre [online dok.]
Cím: A támogatás értékteremtő hatása egy mikrovállalkozás pédáján keresztül [online dok.]
Cím: A TÁMOP pályázatok számviteli elszámolásának sajátosságai a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorlati példáján keresztül [online dok.]
Cím: A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a K&H Bank gyakorlatában [online dok.]
Cím: Településfejlesztés Európai Uniós programokkal Gellénházán a 2014-2020-as programozási időszakában [online dok.]
Cím: Terítéken a bankgarancia, avagy a bankgarancia sokszínű arca a gyakorlatban [online dok.]
Cím: Termék-Életciklus Menedzselő program és Vállalatirányítási Rendszer kapcsolata a Flextronics International Kft.-nél [online dok.]
Cím: Teskánd Község Önkormányzata tevékenységének vizsgálata 2013-2015. években [online dok.]
Cím: Teskánd Község Önkormányzatának működése és pályázati sikerei [online dok.]
Cím: A TRANSTANK KFT. vállalatirányítási rendszerének bemutatása az ADR és a CEFiC előírásának tükrében [online dok.]
Cím: Új projekt bevezetése a BaaN vállalatirányítási rendszer eszközeivel a Flextronics International Kft. gyakorlatában [online dok.]
Cím: Az ügyfél elégedettség szerepe a Groupama Biztosító Zrt. stratégiájában — fókuszban a dolgozói elégedettség 2016 [online dok.]
Cím: Ügyfélkezelés az OTP Bank Nyrt. gyakorlatában [online dok.]
Cím: "Vak vezet világtalant", avagy a vak majom elmélet tesztelése a BÉT-en [olnine dok.]
Cím: A vállalati életút elemzése a Humán Centrum Kft. esetében [online dok.]
Cím: A vállalkozás logisztikai rendszere, raktározási- készletgazdálkodási rendszere, informatikai támogatása [online dok.]
Cím: A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolója alapján [online dok.]
Cím: A vasárnapi zárva tartás jogi szabályozásának hatás a magyar gazdaságra [online dok.]
Cím: A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése egy gyakorlati példa alapján [online dok.]
Cím: Vevőkintlévőségek kezelésének bemutatása az iQor Global Services Hungary Kft. adatain keresztül [online dok.]
Cím: Vezetői számvitel, költségfelosztás és önköltségszámítás a mezőgazdaságban a „Földvár 2000” Kft. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A ZÁÉV Zrt. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése [online dok.]
Cím: Zala megye fejlődési irányai a határon átnyúló együttműködési programok és források tükrében [online dok.]
Cím: A Zala Megyei Kormányhivatal 2014.-2015. évi költségvetési beszámolóinak összehasonlítása [online dok.]
Cím: A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. marketing tevékenységének bemutatása [online dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése a 2012-2014. években [online dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztései az elmúlt évek tükrében [online dok.]
Cím: Zalalövő város településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 2006-2019-ig tartó időszakban [online dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.