Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Kárászné Rácz Lídia
Cím: Az aktív foglalkoztatás-politikai eszközök szerepe a munkaerő-piaci esélyek növelésében, különös tekintettel a képzésre
Cím: Átalakuló egészségügy hatásai a gyógyszerellátásban - hatástanulmány három patikán keresztül
Cím: Autóiparban lezajló válság kezelésének bemutatása a BOS Bt. szemszögéből [elektronikus dok.]
Cím: A Balaton Régió létrejöttének indokai, és működésének feltételei
Cím: Bogyiszló településmarketingje, a Bogyiszlói Holt-Duna tájrehabilitációja
Cím: A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagytádi Kirendeltségének aktív eszköz felhasználása
Cím: Egy gazdaságilag elmaradott kistérség területfejlesztési koncepciója, avagy Területfejlesztés az Ormánságban
Cím: Egy Közhasznú Egyesület működése, és forrásteremtés belföldi és Uniós pályázatokkal [elektronikus dok.]
Cím: Egy nonprofit szervezet munkaügyi adatainak elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Egységes integrált kistérségi önkormányzati költségvetési gazdálkodási rendszer és működési tapasztalatai Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Az élelmiszergazdaság hatékonysága Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: EU Önerő Alap a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására [elektronikus dok.]
Cím: Az EU-csatlakozás várható következményei a magyar gazdaságra nézve
Cím: Az Európai Uniós tagság következményei a magyar gazdaság egy szektorában
Cím: Fejér megye munkaerőpiaci helyzete különös tekintettel a női foglalkoztatásra
Cím: A fiskális és monetáris gazdaságpolitikai eszközök hatékonysága a konjunktúraingadozások aspektusában [elektronikus dok.]
Cím: A foglalkoztatási formák népszerű lehetősége: a munkaerő-kölcsönzés magyarországi vetületei, gyakorlata a Trenkwalder Kft stratégiájában [elektronikus dok.]
Cím: Gazdaságfejlesztési projektek elemzése a Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Gazdasági és társadalmi rendszerváltás Magyarországon
Cím: Gazdasági rendszerek reformja, újraépítése és újjászervezése Kelet-Európában
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: A gazdasági válság kialakulása, hatása és kezelése az OTP Bank Nyrt. vállalkozói ügyfélkörénél [elektronikus dok.]
Cím: A gazdasági világválság hatása a magyar mezőgazdaságra és az Agroprodukt Zrt.-re [elektronikus dok.]
Cím: A Globalizáció hatása a gazdasági rendszerek változására
Cím: A globalizáció hatása a szállodaiparra [elektronikus dok.]
Cím: Győr Megyei Jogú Város vagyongazdálkodása 2006-2008 években [elektronikus dok.]
Cím: A hazai és Európai Uniós források szerepe Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának gazdálkodásában
Cím: A hazai munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Tolna megye foglalkoztatási helyzetképe az 1990-es években
Cím: A helyi adók szerepe Hévíz Város Önkormányzat működésében [elektronikus dok.]
Cím: Hulladékkezelés és -hasznosítás problémái Bonyhádon és a régióban
Cím: A hulladékszállítási tevékenység gazdaságosságának elemzése, kiemelve a hulladékszállítási díj meghatározását a Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaságon keresztül bemutatva
Cím: II. Nemzeti Fejlesztési Terv : Hazánk felkészülése az EU 2007-13 közötti időszakára
Cím: Infláció – egy nehezen érthető fogalom [elektronikus dok.]
Cím: A képzés és átképzés szerepe a munkaerőpiaci esélyek növelésében Veszprém megyében 1995 és 1999 között
Cím: A kis- és középvállalkozások finanszírozása - az állam szerepvállalása [elektronikus dok.]
Cím: A kis- és középvállalkozások működési lehetőségei Magyarországon
Cím: A kisvállalkozások működési feltételeinek elősegítése a Mikrohitel Program keretében. A zalai Mikrohitel Program bemutatása
Cím: Kohéziós alap pénzügyi menedzsmentje és monitoringja egy konkrét projekten keresztül
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, a közbeszerzési eljárások fajtái, egy konkrét közbeszerzési eljárás bemutatása a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, kiemelten a Győr Megyei Jogú Városban
Cím: Közfoglalkoztatás szerepe a Zalaegerszegi kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Közoktatási feladatellátás a Barcsi Kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Kultúra a közszférában? - avagy A közszféra változásának bemutatása napjainkban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, illetve annak intézményeinek gazdálkodásán keresztül
Cím: A magyar gazdaság hatása a szakképzés átalakulására
Cím: A magyar nyugdíjrendszer fejlődése [elektronikus dok.]
Cím: A magyar nyugdíjrendszer múltja, jelenje és jövője [elektronikus dok.]
Cím: Magyarország gazdasági növekedése 1950 és 2002 között
Cím: Magyarországi kis- és középvállalkozások jelene és jövője az Európai Unióban
Cím: A magyarországi központosított közbeszerzés jelenlegi rendszerének ismertetése egy konkrét közbeszerzéses eljárás bemutatásán keresztül az Albacomp Rt.-nél
Cím: A megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének biztosítása és a foglalkoztatásukat támogató rendszer bemutatása
Cím: Megváltozott munkaképességűek szerepe a munkaerőpiacon és támogatása a 4M program segítségével
Cím: Munkahelyek megőrzése érdekében megtett intézkedések egy zalaegerszegi középvállalat esetében [elektronikus dok.]
Cím: A munkanélküliség helyzete és kezelése Paks-Dunaföldvár Kistérségben
Cím: Munkanélküliség, munkaerőpiaci intézményrendszer a munkanélküliek helyzete Veszprém megyében
Cím: A munkanélküliség problematikája a rendszerváltás utáni Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: Munkanélküliség régiómban
Cím: A munkanélküliség vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban [elektronikus dok.]
Cím: Nemzetgazdasági szervezeti struktúra a dél-dunántúli régióban
Cím: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és az EMOGA keretében megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási program 2004. évi pályázatainak kiértékelése Győr-Moson-Sopron megyében
Cím: Az öngondoskodás lehetőségei a pénzügyi szektorban [elektronikus dok.]
Cím: A Pannon Fa- és Bútoripari klaszter szerepe a nyugat-dunántúli régió fejlesztésében
Cím: A pécsi kistérség, mint a régió kistérségeinek vezető szereplője
Cím: A privatizáció és következményei a magyar tejiparban
Cím: A privatizációs folyamat Magyarországon
Cím: A régiók kialakulásának jogi és társadalmi előfeltételei, gazdasági szerepük
Cím: A Széchenyi Kártya Program bemutatása, értékelése, elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Tapolcai kistérség társadalmi és gazdasági elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A társadalombiztosítási rendszer, ezen belül az egészségbiztosítás jelene és jövője Magyarországon
Cím: Az új Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása a kis- és középvállalkozások aspektusában
Cím: Az új szövetkezeti modell létrehozása a "Georgikon" ÁFÉSZ-nél
Cím: Uniós forrásfelhasználás Komló-Sikonda turisztikai vonzerejének fejlesztésére
Cím: Változásmenedzselés és a szervezeti kultúra átalakulás a Magyar Telekom Nyrt.-nál
Cím: Vidékfejlesztés és eredményei a Nyugat-Dunántúli régióban: Az erre irányuló pályázatok figyelése
Cím: A vidékfejlesztés helyzete Magyarországon
Cím: Zala megye termelőszövetkezetei az átalakulás tükrében
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdálkodásának és finanszírozásának változásai 1992-től 1997-ig
Cím: A Zalaegerszeg-Búslakppusztai regionális hulladéklerakó bővítése. A Phare támogatással megvalósított konzorciális nagyberuházásból a Hidroterra Kft. részvételi feladatainak költség elemzése és eredmén
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.