Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Hosszú Jánosné
Cím: A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: A Mezőtek Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének értékelő elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Az agrártámogatás alakulása Magyarországon - az Európai Uniós csatlakozás tükrében -
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások hatásával összefüggésben [elektronikus dok.]
Cím: "Ahonnan az áram fele származik." (A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló alapján
Cím: Az Alpokalja Agrár Kft. alapításának és működésének vizsgálata egy kockázati tőkebefektető társaság tőkekihelyezési tevékenységének bemutatásán keresztül
Cím: Az APEH ellenőrzési tevékenysége Somogyban [elektronikus dok.]
Cím: Az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet gazdálkodásának ellenőrzése a számvitel tükrében - a számviteli rend és a vagyon védelmének ellenőrzése
Cím: Az átalakulás megvalósulása három év távlatában
Cím: Az ATOMIX Kft. Komplex elemzése a beszámolók alapján
Cím: Az AWPE Kft automatizálási stratégiájának hatásai
Cím: A Bajai Kommunális Szolgáltató KFT gazdasági tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatok alapján
Cím: A Bakony Volán Közlekedési Rt. 1998. évi átalakulásával kapcsolatos tapasztalatok különös tekintettel a gazdasági és számviteli feladatok bemutatására
Cím: A Balatonmáriafürdői ARANYHÍD ÁRÉSZ vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének átfogó elemzése
Cím: Belső ellenőrzés elméletben és gyakorlatban egy amerikai multinacionális vállalatnál [elektronikus dok.]
Cím: Beolvadás, mint az átalakulások egyik speciális formája
Cím: A bérmunka kihívásai az átalakuló gazdasági környezetben
Cím: A Budalakk Éta Kft. készletgazdálkodása, különös tekintettel a saját termelésű készletek elemzésére
Cím: A DÉLVIÉP Dél-Dunántúli Vízügyi Építő Kft. információs rendszerének elemzése
Cím: A Délzalai Víz-, Csatorna és Fürdő Vállalat tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: A DKG-EAST Rt. gazdálkodásának elemzése a beszámolók alapján
Cím: A Drávamenti Takarékszövetkezet vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján
Cím: A DUNAFERR QUALITEST Minőségügyi Kft. átalakulásának tapasztalatai különös tekintettel a gazdasági és ügyviteli rendszerek kialakítására
Cím: Az E & P Hinke Kft tevékenységének elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: Egy adott cég könyvvizsgálata
Cím: Egy beruházási projekt bemutatása az Agroprodukt Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Egy évtizede a mezőgazdaság szolgálatában avagy Egy kereskedelmi, szolgáltató és termelő cég gazdasági tevékenységének átfogó elemzése 4 év távlatából, a beszámolók alapján
Cím: Egy irodaszergyártó Kft tevékenységének átfogó vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben, legalább 5 év elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Egy mezőgazdasági szövetkezet pénzügyi helyzetének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Egy regionális nagykereskedelmi vállalat tevékenységének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Egy részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Egy szakképző intézmény tevékenységének vizsgálata az éves beszámolói alapján
Cím: Egy vállalkozás átalakulásának stratégiája, a kapcsolódó tervezési, szervezési és számviteli feladatok
Cím: Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének és hatékonyságának vizsgálata
Cím: Egy Zala megyei cég átalakulásának sajátosságai [elektronikus dok.]
Cím: Elemző eljárások a Rohé - Hungária Szolgáltató, Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft. könyvvizsgálata során
Cím: Az "ÉLMÜSZ" Élelmiszeripari Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének vizsgálata az egszerűsített éves beszámoló adatai alapján
Cím: Az EU csatlakozás pénzügyi ellenőrzés problémái
Cím: Európai uniós mezőgazdasági támogatások
Cím: Az éves beszámoló elemzésének módszerei: információtartalmának vállalati színtű hasznosítása
Cím: A Falco Rt. tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló alapján
Cím: A Falco Trans Fuvarozási KFT tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A felszámolás folyamata, lebonyolításának számviteli vetülete a KONZERV Kft-nél [elektronikus dok.]
Cím: A felszámolási eljárás gyakorlata három mezőgazdasági vállalkozás megszűntetésének bemutatásával
Cím: A felügyeleti ellenőrzés és jelentésszolgálat kapcsolata a számvitellel
Cím: A Flextronics International Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján
Cím: A Fol-Fa Termelő és Értékesítő Közkereseti Társaság és a Pannon-Comp Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2004. évi könyvvizsgálatának összehasonlító elemzése
Cím: A folyamatos könyvvizsgálat és a gazdasági társaságok átalakulásainak könyvvizsgálati teendői [elektronikus dok.]
Cím: FORNÁDMAG Vetőmag termeltető és feldolgozó KFT tevékenységének átfogó elemzése
Cím: A Gabonadorog Kft. tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: A Gartner Intertrans Hungária Kft. tevékenységének, gazdálkodásának komplex elemzése
Cím: A gazdasági hatékonyság, a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet elemzése a Zalahús Rt.-nél
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának tapasztalatai, kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: Gazdasági tevékenység elemzése beszámolók alapján a Bajai és Fia Kft-nél 1995 és 1999 között
Cím: A hőgyészi Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft jövedelmezőségének vizsgálata, különös tekintettel az 1997. évi termeltetési szerződések hatására és következményeire
Cím: Az igazságügyi könyvszakértés, mint sajátos könyvvizsgálói tevékenység - konkrét polgári -, büntetőjogi ügyek tükrében
Cím: Az Illés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása Illés Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá
Cím: A Jeans-Tex Kft. eredményességének vizsgálata és az azt alátámasztó számviteli rendszer bemutatása
Cím: A Jégbüfé Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálata
Cím: A Kanizsa Trend Kft. tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Kaposvári Villamossági Gyár Kft tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Kenwood Electronics Bretagne S.A. Magyarországi Fióktelepének könyvvizsgálata
Cím: A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatának összehasonlítása
Cím: Készletek könyvvizsgálatának sajátosságai a K & B Medi Galen Kft példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A készletgazdálkodás és leltározás szerepe és jelentősége a Flextronics International Kft.-nél
Cím: A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. gazdálkodási tevékenységének bemutatása
Cím: A kéttényezős díjrendszer bevezetésének hatásai a Paksi Vízmű Kft. gazdálkodására
Cím: A kiegészítő melléklet készítésének gyakorlata a Zalakerámia Részvénytársaságnál
Cím: A Kincstár feladat-ellátási rendszere, különös tekintettel a családtámogatási és szociális ellátások nyilvántartási és elszámolási rendszerének kezelésében
Cím: A kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazásával
Cím: Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai a Favorit-Tégla Kft egyszerűsített éves beszámolójának auditálása tükrében
Cím: A Kisgép Kft jövedelmezőségének vizsgálata az éves beszámolók alapján
Cím: Kisvállalkozások könyvvizsgálata
Cím: A kiválás, mint az átalakulás egy speciális fajtája a "Variotex" Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A KLOSE MOBI RT. tevékenységének bemutatása a beszámolók alapján mutatószámokon keresztül
Cím: A Koppánymenti ÁFÉSZ tevékenységének átfogó vizsgálata az éves beszámoló alapján és összehasonlító elemzés
Cím: Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet átalakulása Zrt.-vé [elektronikus dok.]
Cím: A költségelemzés gyakorlatának bemutatása a General Electric Lighting Tungsram Rt. Nagykanizsai Fényforrásgyárában
Cím: A költségvetés és az éves beszámoló elemzése a 2003-2007-es években Sorkikápolna Község Önkormányzatánál
Cím: A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése, vizsgálata a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén a 2005-2009-es évek adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat - mint a számviteli szakma csúcsa - bemutatása egy vállalat éves beszámolójának elemzése alapján [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat helye, szerepe a gazdaságban, a könyvvizsgálói tevékenység jogi szabályozása
Cím: A könyvvizsgálat helyzete, jelentősége a mai magyar gazdaságban
Cím: A könyvvizsgálat lépéseinek bemutatása a Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ évközi vizsgálatán keresztül
Cím: A könyvvizsgálat módszertana egy hazai könyvvizsgáló cég gyakorlatában
Cím: A könyvvizsgálati feladatok előkészítése, megszervezése és végrehajtása kis- és középvállalkozások esetén
Cím: A könyvvizsgálati munka tervezése, kockázatbecslés, lényegességszámítás
Cím: Külkereskedelmi tevékenység bemutatása a Flextronics International Kft-nél
Cím: Liget '94. Ingatlanbiztosító és Befektető Kft. tevékenységének elemzése az éves beszámolók adatai alapján
Cím: Likviditás elemzés a Zala Hitelszövetkezetnél
Cím: Likviditás és cash flow elemzés pénzintézeti mérleg alapján az Erste Bank Hungary Rt gyakorlatában
Cím: Likviditás menedzsment a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál
Cím: A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása és alkalmazása a Flextronics International Kft-nél
Cím: A magyar könyvvizsgálat minőségellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: A magyar számviteli szabályozás az Európai Unió előírásainak tükrében
Cím: Magyarország számviteli konvergenciája az Európai Unió felé
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata [elektronikus dok.]
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálattal való kapcsolata
Cím: Mérlegelemzés a "Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Részvénytársaság 1997-2000. évi éves beszámolói alapján
Cím: Merre tart a könyvvizsgálat Magyarországon, avagy Néhány könyvvizsgálati módszer
Cím: A mezőgazdasági szövetkezet Szentlőrinc Részvénytársasággá tőrténő átalakulásának számviteli és jogi feladatai
Cím: Mi van a számok mögött: A Kalocsai Konfekcióipari Kft vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az utolsó 5 év beszámolói alapján: 1999-2003
Cím: MiZo - egy felszámolás története
Cím: A MOL Rt. Zalai Finomítójának gazdálkodásának átfogó elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: A NARCA GLASS PASSADE KFT. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolói alapján (2002-2004)
Cím: A Németkéri "Haladás" Szövetkezet gazdálkodásának elemzése, különös tekintettel a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségére
Cím: Az önköltségszámítás rendszere a Bograin csoport három tejipari vállalatánál
Cím: A Paksi Atomerőmű élettartam hosszíbbításának komplex műszaki gazdaságossági megalapozása
Cím: A Pálhalmai Agrospeciál Kft tevékenységének elemzése az éves beszámolók alapján 1992-96-ig
Cím: A Pápa Városi Sportcsarnok gazdasági elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Postabank és Takarékpénztár Rt. vagyoni helyzetének, költség és eredmény alakulásának elemzése a beszámolók alapján
Cím: A Qstar Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft. gazdasági elemzése a beszámolók alapján a minőségirányítási rendszer tükrében
Cím: A School of Business Közhasznú társaság vagyoni-, pénzügyi helyzetének vizsgálata különös tekintettel a szakképzési hozzájárulás elszámolására [elektronikus dok.]
Cím: A Signator Audit Könyvvizsgáló Kft. tevékenysége a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nél, a kapcsolatfelvételtől az évközi könyvvizsgálatig [elektronikus dok.]
Cím: A "Solanum" Termelő és Kereskedelmi Kft vagyoni helyzete, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók alapján
Cím: A számviteli alapelvek érvényesülése a hitelintézetek éves beszámolójában
Cím: Számviteli információs rendszer a Szám-Pont Kft.-nél
Cím: A számviteli információs rendszer szerepe a BPW-Hungária Kft. pénzszükséglet tervezésében [elektronikus dok.]
Cím: Számviteli irányelvek összehasonlítása Magyarorzságon és az Európai Unióban. Az AGFA Hungária Kft. könyvviteli elszámolási rendszere a tulajdonosi elvárások oldaláról
Cím: A számviteli politika kialakításának, érvényesítésének tapasztalatai a Lotus Therme Szállodaüzemeltető Kft-nél [elektronikus dok.]
Cím: A számviteli politika vizsgálata a Flextronics International Kft-nél, különös tekintettel a leltározási tevékenységre
Cím: A számviteli rend kialakításának gyakorlata egy költségvetésből gazdálkodó szervezetnél
Cím: A számviteli törvény és az adó törvények kapcsolata, hatása, ellentmondásai az Aktív Kft tükrében
Cím: A Szekszárdi Patyolat Kft. tevékenységének vizsgálata az 1996-1999. évi éves beszámolók adatai alapján
Cím: A Sziget Panzió Kft. tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A Szombathelyi Egyházmegye alkalmazott számviteli politikája [elektronikus dok.]
Cím: A Tallum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók alapján
Cím: Társasági forma megváltoztatása egy adott példán keresztül bemutatva
Cím: A társasági forma megváltoztatásának jogi, pénzügyi és számviteli háttere
Cím: A Tartály és Vegyipari Gépgyár tevékenységének elemzése a beszámolók alapján
Cím: Termékköltség-kalkuláció az IBM székesfehérvári gyáregységénél
Cím: A Teveli Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet gazdálkodásának elemzése a beszámoló alapján (1995-1997)
Cím: A Tolna Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság tevékenységének vizsgálata az 1999.-évi beszámoló alapján
Cím: Tolnai Kommunális és Építőipari Kft tevékenységének vizsgálata a beszámolók alapján 1998 és 2000 között
Cím: A Totem Kft. és a Pillér Kft. egyesülése
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján: "B-OPIFEX" Oktatási és szolgáltató Kft.
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló és a cash-flow kimutatás alapján /SÁTO To
Cím: Vállalkozásindítás Magyarországon
Cím: A VeszprémBer Rt. tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: A West 1999 Kft. és a Pannon Fuvar és Szolgáltató Kft. egyesülésének bemutatása a kapcsolódó jogi, számviteli és adózási szabályok tükrében
Cím: A XVI. kerületi Építőipari Rt. tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók alapján
Cím: A Zala Volán Rt. éves beszámoló készítésének és információs rendszerének bemutatása
Cím: A Zalaegerszegi Elektromos Karbantartó és Kereskedelmi Részvénytársaság tevékenységének bemuttása és átfogó elemzése a beszámolók alapján 1998. és 2002. között
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.