Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Horváthné Bencze Irén
Cím: Az agrárgazdaságok támogatási rendszere: A Dániel és Társai Kft. által elnyert támogatások
Cím: Az Alsónemesapáti-Nemesapáti Általános Iskola általános művelődési központtá való átalakulásának lehetősége
Cím: Az Aromax Rt. marketing tevékenysége, az aromaterápia megismertetésére
Cím: A Baranya Megyei Vállalkozói Központ emberi erőforrás menedzsmentje
Cím: A Cash Management működése adott pénzintézet gyakorlatában
Cím: A döntés, mint a vállalatvezetés alapvető eleme
Cím: Egy exkluzív cipőszaküzlet elindítása
Cím: Egy komplex üzleti támogató rendszer fejlesztésének elemzése
Cím: Egy közepes vállalkozás működtetésének vizsgálata
Cím: Egy multinacionális vállalat beszerzési stratégiája
Cím: Egy vállalkozás indítása
Cím: Eladni tudni kell avagy A Ford Auto-Kanizsa Kft. marketing munkájának elemzése
Cím: Emberi erőforrás fejlesztése a Generali-Providencia Biztosító Részvénytársaságnál
Cím: Az emberi erőforrás menedzsment munkájának elemzése az Emerson Process Management Brooks divíziójánál
Cím: Az emberi erőforrással - mint a vállalat legfontosabb építőelemével - való hatékony gazdálkodás
Cím: Empirikus felmérés a magyar vállalkozókról
Cím: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági kapcsolatai - az agrárgazdaság tükrében
Cím: A fogyasztói igényeken alapuló márkakommunikáció a Zwack Unicum Rt. gasztronómiai tevékenységében
Cím: Gazdasági együttműködések, iparági klaszterek
Cím: A Graboplast Rt. szervezeti és gazdasági fejlődése
Cím: A humán erőforrás gazdálkodás és a termelés kapcsolata az IBM Storage Products Kft-nél
Cím: Humánerőforrás gazdálkodás feladatainak elemzése a Flextronics International Kft. Zalaegerszegi Gyárában
Cím: Humánerőforrás gazdálkodás feladatainak elemzése a Washington Group Internaitonal Hungary Szolgáltató Kft-nél
Cím: Humánerőforrás gazdálkodás feladatainak elemzése egy multinacionális vállalatnál
Cím: A humánerőforrás menedzsment alapjai, tevékenységek megjelenése a kis és középvállalkozások életében
Cím: A jövő, mint kihívás a katonai vezetésben
Cím: A képzés, továbbképzés, tanulószerződéses képzés szerepe a MÁV Rt. humánerőforrás gazdálkodásában
Cím: Készpénz helyettesítő kártyarendszerek informatikai jellemzői
Cím: Készpénz helyettesítő kártyarendszerek informatikai jellemzői
Cím: Kis és középvállalkozások (kkv) szervezeti tanácsadása
Cím: A kommunikáció, mint a társadalmi érintkezés formája. Kommunikáció a vezetésben
Cím: A kommunikáció szerepe a vezetésben
Cím: Kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: A kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: A kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: Kommunikációs csatornák, azok működése: a kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: Kommunikációs csatornák, azok működése, kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában
Cím: A kommunikációs csatornák működése, a kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában a VOGEL & NOOT Mezőgépgyár Kft. példáján keresztül
Cím: Költség- és eredménycontrolling rendszer bevezetése a Mélyépítő Budapest Kft.-nél
Cím: A Középdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság működése és privatizációja
Cím: A külpiacok jellemzése és elérési lehetőségeik. Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. példája
Cím: A Magyar Államvasutak Rt. szervezeti felépítése
Cím: A Magyar Posta Rt. gazdasági információs rendszerének korszerűsítése: SAP R/3 alapú egységes pénzügyi, számviteli rendszer bevezetése a Pécsi Postaigazgatóságon
Cím: A Magyarországi biztosítók emberi erőforrás fejlesztési stratégiájának bemutatása az AXA Biztosító Rt. képzési rendszerén keresztül
Cím: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások ma és az Európai Uniós csatlakozást követően
Cím: A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány gazdálkodása és pályázati rendszere
Cím: Milyen az ideális vezető? : A zalaegerszegi általános iskolák tantestületeiben végzett empirikus felmérés alapján
Cím: A MOL Rt. regionális növekedésének humán erőforrás támogatása: Munkavállalók ösztönzése, motiválása, megtartása a növekedés jegyében
Cím: "Monopolizált" szolgáltatások vállalkozási formában a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságának gyakorlatában
Cím: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a kis- és középvállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: Motívációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a Matáv Rt. ösztönzés rendszerében
Cím: A motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: A munkaerő-felvétel, különös tekintettel az interjú módszerre
Cím: Munkahelyi vezetés funkciói, tevékenysége valamely gazdasági szervezetnél
Cím: Nemzetközi kommunikáció és tárgyalási szokások
Cím: Nemzetközi tárgyalási és protokollszokások a Global One Telekommunikációs Kft. gyakorlatában
Cím: Nemzetközi tárgyalási és protolláris szokások a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal tárgyalásainak tükrében
Cím: A nemzetközi üzletkötés sikerei és buktatói a Contexpo Kft. tapasztalatain keresztül
Cím: Az önelszámoló rendszerek működése a Vértesi Erőmű Rt-nél
Cím: A pedagógusok továbbtanulási hajlandóságának vizsgálata a Türr István Gazdasági Szakközépiskolában
Cím: Pénzügyi szolgáltatások az interneten
Cím: A Plati Hungary Kft. által használt vállalatirányítási rendszerek elemzése
Cím: A PR tevékenység megjelenése egy víziközmű szolgáltató vállalatnál, a Vasivíz Rt.-nél
Cím: A privatizáció hatása a vállalati kultúrára egy áramszolgáltató vállalat példáján
Cím: Public Relations
Cím: Stratégia a XEROX magyarországi szervezetében
Cím: A Személyügyi Vezetői Információs Rendszer megvalósítása a Matáv Rt. Pécsi Emberi Erőforrás Szolgáltató Központban
Cím: Szervezetfejlesztés és HR egy nyugat-magyarországi multinacionális vállalatnál
Cím: Szervezeti kommunikáció egy nonprofit szervezetben
Cím: Szervezeti struktúra és irányítási folyamatok korszerűsítése a Magyar Posta Részvénytársaságnál
Cím: A szervezeti struktúra változása a zalaegerszegi Flextronics International vállalatnál a piaci változások függvényében
Cím: A szolgáltatás-menedzsment sajátosságainak elemzése szervezési és vezetési szempontból
Cím: Teázzon velünk! Egy vállalkozás vezetése és irányítása
Cím: Termelőeszközök karbantartásának szervezése nagyüzemi környezetben
Cím: A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. hálózatfejlesztési folyamata
Cím: A Tömítés Gyártó Kft. privatizációjának hatásai a vállalat működésére és fejlődésére
Cím: Üzleti kommunikáció a biztosítási szférában: Aegon Iroda Nagykanizsa
Cím: Üzleti kommunikáció [Fsz.: 598.]
Cím: Üzleti kommunikáció, különös tekintettel a munkaerőpiaci akvizíciós tárgyalásokra
Cím: A vállalatok működésének adat- és folymatmodellje mint integrált ügyviteli és termelésirányítási inf
Cím: Vállalkozás indítása, vezetése és irányítása egy konkrét eset bemutatásával
Cím: Vállalkozások indítása, fejlesztése, működtetése
Cím: Vállalkozások munkahelyi légkörének elemzése empirikus felmérés alapján
Cím: Változásmenedzselés és a szervezeti kultúra átalakulása egy élelmiszergazdasági vállalatnál
Cím: A vezetés értelmezése
Cím: A vezetéselmélet, mint tudományos vezetés kialakulása, jelentősége napjaink gazdasági életében
Cím: Vezetési módszerek és stílusok alkalmazása különböző típusú és profilú szervezeteknél
Cím: A vezetési stílus eredményessége a közigazgatásban
Cím: Vezetni nehéz?!: A vezetői feladatok és képességek megítélése a hatékonyságot befolyásoló kritériumok alapján
Cím: Vezetői stílusok és módszerek alkalmazása különböző típusú és profilú gazdálkodó szervezeteknél
Cím: Vezetők és vezetettek a határőr igazgatóságokon
Cím: Vezetők és vezetettek a rendőrség intézményében
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.