Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Doba László
Cím: Az 500. Sz. Angster József Szakképző Iskola gazdálkodásának elemzése, szabályozottsága az önállóság tükrében
Cím: 2002-2005 éves tervek és költségvetési beszámolók elemzése a szombathelyi Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál
Cím: Az aktív fekvőbeteg szakellátás finanszírozása
Cím: Alapfokú oktatási intézmény - Az Andor Ilona Ének-zene Tagozatos Általános Iskola - működésének és gazdálkodásának elemzése
Cím: Alapfokú oktatási intézmény költségvetési terveinek és beszámolóinak elemzése
Cím: Alapfokú oktatási intézmények gazdálkodásának elemzése
Cím: Állami feladatok ellátása a civil szférában : a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó nem állami intézmények támogatási folyamatának bemutatása
Cím: Az alsófokú oktatási intézmények gazdálkodása - A nagyatádi Babay József Általános Iskola gazdálkodásának elemzése: 1996-1998
Cím: Az auditálás folyamatának elméleti áttekintése és gyakorlati alkalmazása
Cím: A Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által ellátott feladatok és az ezt megalapozó források összhangja
Cím: Balatonfűzfő város alapfokú oktatási intézményeinek gazdálkodása egy esetleges integráció tükrében
Cím: Banki hitelgondozás: Az ügyfél gazdasági és pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése, elemzése
Cím: Barcs Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodása
Cím: A Belügyminisztérium költségvetési tervezésének folyamata, valamint a költségvetés végrehajtásának évközi fejezeti controllingja
Cím: A Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság költségvetésének és gazdasági tevékenységének elemzése
Cím: Bóly város önkormányzatának gazdálkodása 1995-1997-ig terjedő időszakban
Cím: Büntetés-végrehajtási Kft-k vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: Celldömölk város oktatás-finanszírozásának alakulása 1990-97. időszakban
Cím: Címzett és céltámogatások rendszerének alakulása Fejér megyében 1997.-2000. év
Cím: Controlling rendszer működése a Bajai Kórházban
Cím: Csabrendek település fejlesztési forrásai, az önkormányzati vagyon alakulása
Cím: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság analitikus nyilvántartási rendszere és kapcsolata az adatszolgáltatási kötelezettséggel
Cím: A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola gazdálkodásának elemzése 1999-2003 között
Cím: Egészségügy finanszírozása, a magánbiztosítók részvételének a lehetősége
Cím: Egészségügy finanszírozása az Európai Unióban
Cím: Az egészségügy finanszírozása és belső controlling rendszere, különös tekintettel a Zala Megyei Kórházra
Cím: Egészségügy jelenlegi helyzete, várható reformjai és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar egészségügyi gazdálkodásának elemzése controlling módszerrel
Cím: Az egészségügyi intézmények (kórházak) finanszírozásának bemutatása, és megvalósulása a Nagyatádi Városi Kórháznál
Cím: Az egészségügyi szakellátás teljesítményelvű finanszírozása
Cím: Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban
Cím: Egy középfokú oktatási intézmény gazdálkodásának elemzése 2000-2003. évekre vonatkozóan
Cím: Egy központi költségvetési szerv a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet számviteli sajátosságainak bemutatása
Cím: Egy vitorlás sportegyesület továbbműködésének alternatívája, a működés alapját jelentő vállalati támogatás megszűnése esetén
Cím: Az ellátandó feladatok és a bevételek alakulása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Energiagazdálkodási feladatok elemzése 1994-98. között a Vas Megyei Markusovszky Kórházban
Cím: Az energiahatékonyság növelése kapcsolt energiatermeléssel egy szociális intézményben
Cím: Éves beszámoló elemzés
Cím: Éves költségvetési terv és éves beszámoló elemzése az Államigazgatási Főiskola Intézeténél (1996-1999)
Cím: Fekvőbeteg szakellátás finanszírozása és feladatteljesítésének informatikai megoldása
Cím: Felkészülés Magyarország Európai Uniós csatakozására az egészségbiztosítás területén, különös tekintettel a magyar-német és a magyar-osztrák szociális biztonsági egyezményekre
Cím: A Ferencvárosi Önkormányzat gazdálkodásának elemzése a költségvetéssel összefüggésben 2003. és 2006. között
Cím: A fogászati alapellátás jogi, gazdasági körülményeinek fejlődése Magyarországon 1989-2000. között időszakban
Cím: Fonyód város elmúlt 5 éve a költségvetési beszámolók adatainak tükrében
Cím: A Földművelésügyi Költségvetési Iroda Baranya Megyei Osztályának feladata, gazdálkodása, kiemelt tekintettel a Növény és Talajvédelmi Szolgálat költségvetésének elemzésére 2005-2006 években
Cím: Gazdasági társaságok átalakulásának számvitele
Cím: A gazdasági társaságok megszűnése, megszűntetése, különös tekintettel a végelszámolás folyamatára
Cím: A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezésének és beszámolásának elemzése 1994-1997. években
Cím: A háziorvosi rendszer bevezetésének és működésének tapasztalatai Somogy megyében
Cím: A háziorvosi szolgálat Egézségbiztosítási Alapból történő finanszírozása
Cím: Hogyan menedzselhetünk egy kórházat üzemgazdasági szempontok figyelembevételével? Gyakorlati példa a kérdés egyik lehetséges megoldási módjára.
Cím: A humán stratégia beépülése a vállalati stratégiába
Cím: Internet Szolgáltatás Megjelenése Magyarországon
Cím: A jármű műszaki vizsgálatok hatósági díjainak jelentősége a Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet gazdálkodásában
Cím: A KAFI Reklám és Kommunikációs Betéti Társaság tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése által fenntartott általános iskolák gazdálkodása
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgondnokságának gazdálkodása
Cím: Kórház, mint költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban
Cím: A kórházak gazdálkodása. A Siófok város Kórház-Rendelőintézet gazdálkodásának elemzése
Cím: Kórházak gazdálkodásának elemzése a "Kaposi Mór" Somogy Megyei Kórházban
Cím: A kórházi feladatellátás elemzése controlling módszerrel. (Zala Megyei Kórház)
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, hatékonysága és továbbfejlesztési lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek gazdálkodásának és számvitelének sajátosságai
Cím: Költségvetési szervek számviteli információs rendszere a Nagykanizsai Határőrség Igazgatóság tükrében
Cím: A költségvetési terv és a beszámoló elemzése a Zala Megyei Önkormányzat adatai alapján 2001-2005 években
Cím: A költségvetési terv, és beszámoló elemzése a 2000-2004. években a Celldömölki Önkormányzat adatai alapján
Cím: Könyvvizsgálat a gyakorlatban
Cím: A könyvvizsgálat tervezése, a könyvvizsgálat kockázatbecslése a Hungarian Table Top Kft.-nél
Cím: A könyvvizsgálói függetlenség és felelősség a szakma iránti közbizalom gyengülésének tükrében
Cím: Körjegyzőség működésének bemutatása a hozzá tartozó önkormányzatok gazdálkodásának elemzésén keresztül
Cím: A körjegyzőségek működésének jellemzői, önkormányzatokkal való kapcsolatuk, pénzügyi és számviteli elszámolásaik sajátos területei
Cím: A körjegyzőségek működésének jellemzői, önkormányzatokkal való kapcsolatuk, pénzügyi és számviteli elszámolásaik, sajátos területeik Bak-Sárhida Községek körjegyzőségének példáján keresztül
Cím: A középfokú Oktatási intézmények gazdálkodásának elemzése
Cím: A közoktatás finanszírozásának vizsgálata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeinél
Cím: A közoktatási intézmények gazdálkodása a kalocsai Kertvárosi Általános Iskola példáján keresztül
Cím: Lábodi önkormányzat gazdálkodásának elemzése
Cím: A leltározási tevékenység vizsgálata a Biokom Kft-nél
Cím: Lenti Város Önkormányzat gazdálkodásának elemzése
Cím: A Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola gazdálkodásának elemzése
Cím: A magyar sport gazdasági helyzete és változásainak általánosságai: A magyar kajak-kenu sport finanszírozási rendszerének változása 1986-tól napjainkig
Cím: A magyarországi nyugdíjrendszer: különös tekintettel a nyugdíjreformra
Cím: A MatávCom Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató kft Számviteli Politikájának tartalma, elemzése a Számviteli Törvény tükrében
Cím: A mérlegkészítés folyamata, dokumentálása, felkészülés a könyvvizsgálatra és annak lebonyolítása egy nemzetközi vállalatnál
Cím: Miből véd a védőnő?
Cím: A munkatermelékenység vizsgálata
Cím: A Művelődési Házak működőképessége a költségvetés és az éves beszámolók tükrében. A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ és a zalaegerszegi Városi Művelődési Központ összehasonlító elemzése
Cím: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hitelállományának elemzése
Cím: A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola gazdálkodásának átfogó elemzése 1997-1999-es évek adatai alapján
Cím: Nagyközségi Önkormányzat Répcelak gazdálkodásának elemzése
Cím: Nyugdíj/kor?/: Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Cím: Nyugdíjreform: Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Cím: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési felépítése
Cím: Az önkormányzati közművagyon rendezése az Észak-Zalai Víz és Csatornamű Részvénytársaságnál
Cím: Az önkormányzati lakásgazdálkodás kérdései, pénzügyi feltételei, megoldási módjai különös tekintettel Zalaegerszegre
Cím: Az Önkormányzatok és önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése
Cím: Az önkormányzatok fejlesztési forrásai, fejlesztési lehetőségei Tolna megyében 1994. és 1998. év között
Cím: Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források, a vagyongyarapítás kérdései, különös tekintettel Tamáci város gazdálkodására a 90-es években
Cím: Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források alakulása, a vagyongyarapítás kérdései
Cím: Önkormányzatok forrásszabályozása, adott esetben Baranya megyére kivetítve
Cím: Önkormányzatok gazdálkodása
Cím: Önkormányzatok gazdálkodása, különös tekintettel Pápa Város Önkormányzatának gazdálkodására 1997-2001. közötti időszakban
Cím: Az önkormányzatok gazdálkodásának elemzése Bocfölde és Csatár községek vonatkozásában
Cím: Paks Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának elemzése: 1998-2001
Cím: A pápai Munkácsy Mihály Általános Iskola gazdálkodásának, költségvetési terveinek és beszámolóinak elemzése
Cím: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési beszámolójának pénzügyi helyzetelemzése (1993-199
Cím: Pécsi Széchenyi István Gimnázium és Ipari, Hírközlési Szakközépiskola gazdálkodásának elemzése, az 1994-97 évek adatai alapján.
Cím: A pénzügyi tervező-elemző rendszer alkalmazása egy kórház gyakorlatában
Cím: A Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola gazdálkodásának elemzése
Cím: "Quo vadis" egészségügy : a magyar egészségügy helyzete, átalakításának eredményei és hiányosságai
Cím: A Rendőrtiszti Főiskola gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben
Cím: A rendszerváltás hatása a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Pável Ágoston Kollégiumának gazdasági működésére
Cím: A Sárbogárd Város Önkormányzatának fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források alakulása, a vagyongyarapítás kérdései
Cím: A Semmelweis Egyetem mérlegének valódiságát alátámasztó módszerek
Cím: A Skála Divatház Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének bemutatása
Cím: A sörgyárak piaci helyzete Magyarországon
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései, lehetséges megoldások
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései, lehetséges megoldások
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései, lehetséges megoldások /Veszprém Megyei Jogú Város alternatív
Cím: A sportfinanszírozás elméleti és gyakorlati kérdései
Cím: Szabadegyháza község fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források alakulása, a vagyongyarapítás kérdései
Cím: A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a ROTARY Fúrási Részvénytársaságnál
Cím: A számviteli rend kialakításának gyakorlata a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Csákánydoroszlói Otthonában
Cím: A számviteli szabályozás fejlődése az 1991. évi számvitelről szóló törvény bevezetése óta
Cím: A Szász Márton Általános Művelődési Központ költségvetési gazdálkodásának elemzése (2002-2004)
Cím: Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési tevékenysége 1996-1998
Cím: Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyongazdálkodása 1990-1998
Cím: A Szentbalázsi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodásának elemzése: 1997-2000
Cím: Szent-Györgyi Albert Középiskola. 1996-1999-es évek gazdálkodásának elemzés
Cím: A szociálpolitikai feladatok megoldásának szabályozottsága, megoldási módjai az önkormányzatoknál
Cím: A szociálpolitikai feladatok megoldásának szabályozottsága, megoldási módjai Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A szociálpolitikai feladatok megoldási módjai és finanszírozási lehetőségei Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Szombathely Város Önkormányzatának 1998-2001. évi terveinek és költségvetési beszámolóinak elemzése
Cím: A Tamási Szakképző Iskola gazdálkodásának elemzése 1994-1996-ig
Cím: A tapolcai kórház gazdálkodásának elemzése
Cím: A társadalombiztosítás tevékenységének elemzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján
Cím: A társadalombiztosítási alapok kintlévőségei és a beszedés eredményessége Magyarországon
Cím: A társadalombiztosítási alapok működése napjainkban, szerepe az egyes ellátásokban - különös tekintettel az egészségbiztosítási ellátásokra
Cím: Településfejlesztés kérdései a Tapolcai Önkormányzat példáján
Cím: A teljesítményorientált finanszírozási rendszer működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés irányai
Cím: Teljesítményorientált finanszírozási rendszer működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés irányai a kórházakban
Cím: A teljesítményorientált finanszírozási rendszer működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés irányai a kórházakban és a szakellátási rendszerekben: a szakellátásban és a háziorvosi rendszerekben
Cím: A Teskándi Önkormányzat 1993-1996. évi gazdálkodásának elemzése a költségvetési beszámolók alapján
Cím: A Téti Takarékszövetkezet teljesítményének átfogó elemzése
Cím: A Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága Gazdálkodási Rendszerének szabályozottsága és működésének elemzése
Cím: Tolna Megyei Önkormányzat Szent-Györgyi Albert Középiskola és Kollégium gazdálkodásának elemzése az 1995-2001-ig terjedő időszak alapján
Cím: A tűzoltóságok finanszírozási rendszere
Cím: Új módszerek az önkormányzati gazdálkodás stabilizálására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gyakorlatában
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján a Zalahús Rt-nél
Cím: A vagyoni helyzet, a költségek és bevételek alakulása, elemzése a Zala Volán Részvénytársaságnál az 1995-1997-es években
Cím: A vállalkozás alapítási folyamata és a kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: Válságmenedzselés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházában
Cím: A várpalotai Zrínyi Ilona Általános Iskola gazdasági elemzése
Cím: A Vas Megyei Markusovszky Kórház gazdasági működésének elemzése az 1993. július 1-je óta eltelt időszakban
Cím: A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság költségvetési gazdálkodása, valamint a gazdálkodási folyamatok kezelése a BM TervTár információs rendszerben
Cím: A vezetői információs rendszer működése a MATÁV Rt. egy területi igazgatóságán
Cím: Vezetői számvitel a MATÁV Rt.-nél
Cím: A Zala Megyei Földhivatal gazdálkodásának átfogó elemzése és értékelése a költségvetés végre hajtásával összefüggésben a 2000-2004. évben
Cím: A Zala Megyei Illetékhivatal szervezeti felépítése, feladatai és kapcsolata a megyei önkormányzat költségvetéséhez
Cím: A Zala Megyei Kórház minőségbiztosítási rendszere
Cím: A Zala megyei önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata 1998. és 2001. között
Cím: A Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság gazdálkodási rendszere, sajátosságai, a továbbfejlesztés lehetséges irányai
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése
Cím: A zalaegerszegi háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása és működtetése, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A zalaegerszegi Műbútor Részvénytársaság helyzetének átfogó elemzése az 1994 és 1997 évek közötti éves beszámolók adatai alapján
Cím: A Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. önköltségszámítási rendszere
Cím: A Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Zalakaros település önkormányzatának vagyongazdálkodása 1990-2002
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.