Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: bevétel - jövedelem
Lásd még: árbevétel (Alárendelt (A)) bér - bérezés (Alárendelt (A)) életjáradék (Alárendelt (A)) illegális jövedelem (Alárendelt (A)) jövedelemszabályozás (Alárendelt (A)) kifizetés - juttatás (Alárendelt (A))
Cím: A Zala Megyei Kormányhivatal megalakulásának és 2011. évi gazdálkodásának bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Az adóvégrehajtás szerepe a költségvetési bevételek tükrében
Cím: Állami támogatások és egyéb forrásteremtés lehetőségei Várvölgy Község Önkormányzata példáján a 2013-2015. években [online dok.]
Cím: Apák és fiúk és unokák
Cím: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által ellátott feladatok és az ezt megalapozó források összhangja
Cím: A Bakony Volán Zrt. fontos bevételi forrása, a fogyasztói árkiegészítés
Cím: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a turizmus piacán
Cím: A baleseti megtérítés, mint az Egészségbiztosítási Alap egyik bevételi forrása [elektronikus dok.]
Cím: A BEFAG Rt gazdálkodásának átfogó vizsgálata, különös tekintettel az erdőfelújítási ágazatra
Cím: Bóly város önkormányzatának gazdálkodása 1995-1997-ig terjedő időszakban
Cím: Bóly Város Önkormányzatának gazdálkodása 1997. és 2000. között
Cím: Címzett és céltámogatások rendszerének alakulása Fejér megyében 1997.-2000. év
Cím: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Cím: Egy részvénytársaság lehetőségei az állami költségvetés bevételeinek növelésében
Cím: Az egyéni vállalkozói jövedelmek adózása Somogyban az 1995-1996-1997. években
Cím: Egyéni vállalkozók adózása
Cím: Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében [online dok.]
Cím: Életszínvonal, 1988-1997
Cím: Az ellátandó feladatok és a bevételek alakulása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. gazdálkodásának komplex elemzése, különös tekintettel a jövedelem közvetlen mutatóira
Cím: Európai bérek, magyar bérek
Cím: Az éves tervek és a költségvetési beszámolók elemzése
Cím: Fadd Nagyközség Önkormányzat hatáskörébe tartozó adók elemzése és ellenőrzése a bevételek alakulásának folyamatában
Cím: Finanszírozási bevételek szerepe a Zirc Városi Önkormányzat gazdálkodásában [elektronikus dok.]
Cím: Fogyasztás és jövedelem
Cím: A fontosabb élelmiszeripari termékek 2000. évi költség- és jövedelemadatai [Agrárgazdasági Információk 2001/4.]
Cím: Gazdálkodás az önkormányzati vagyonnal Mohács Város Önkormányzata példája alapján az 1999-2002 években
Cím: Gyenesdiás Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata a 2011-től 2013-ig terjedő időszakban [online dok.]
Cím: Hatékonyság növelésének lehetőségei és tapasztalatai a Tungsram Rt-nél, különös tekintettel a Zalaegerszegi alkatrészgyárra
Cím: A hazai és Európai Uniós források szerepe Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának gazdálkodásában
Cím: A helyi adó szerepe az önkormányzati bevételek között, kiemelten Szombathely Megyei Jogú Város gazdálkodásában
Cím: A helyi adó szerepe és jelentősége az önkormányzati gazdálkodásban, különös tekintettel Szombathely Megyei Jogú Város helyi adóztatására, 1993-tól napjainkig
Cím: Helyi adók - országos problémák: A helyi adóztatás elméleti és gyakorlati dilemmái egy kistelepülés látószögéből
Cím: Helyi adók alakulása Pécs Megyei Jogú Városban [elektronikus dok.]
Cím: Helyi adók, illetékek, egyéb díjbevételek szerepe Szekszárd Város Önkormányzatának költségvetési forrásrendszerében
Cím: Helyi adók magyarországi rendszere, gyakorlati tapasztalatok Pápa városában
Cím: A helyi adók, mint bevételi források szerepe Barcs Város Önkormányzatának gazdálkodásában
Cím: A helyi adók rendszere, működésének tapasztalatai Sellye városban
Cím: A helyi adók szerepe a települési önkományzatok bevételi forrásszerkezetében Veszprém Megyei Jogú Város példáján bemutatva
Cím: A helyi adók szerepe Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásában [elektronikus dok.]
Cím: A helyi adók szerepe Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának működésében
Cím: A helyi adók szerepe Tapolca Város Önkormányzatának működésében
Cím: A helyi adókról szóló törvény érvényesülése Rum, Rábatöttös és Zsennye községek önkormányzatainál 1996-2000. években
Cím: A helyi adóztatás
Cím: A helyi adóztatás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A helyi adóztatás kérdései
Cím: Helyi adóztatás Nagykanizsa Megyei Jogú Városban
Cím: A helyi adóztatás rendszere és sajátosságai Somberek település önkormányzatában
Cím: A helyi adóztatás rendszere, működésének eddigi tapasztalatai és alakulása Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
Cím: Helyi adóztatás Szenna község Körjegyzőségének gyakorlatában
Cím: A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszere [elektronikus dok.]
Cím: A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének jellemzői és változásainak bemutatása a 2009-2011. években a Zala megyei önkormányzatok példáján [elektronikus dok.]
Cím: A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók elemzése a bevételek alakulásának folyamatában, különös tekintettel Zalakaros város és Hévíz város helyi adórendszerére
Cím: A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók elemzése és ellenőrzése a bevételek alakulásának folyamatában
Cím: A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának rendszere, különös tekintettel Szekszárd város gazdálkodására
Cím: A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház tevékenységének átfogó vizsgálata [online dok.]
Cím: IFRS 15
Cím: Az illeték helye jogrendszerünkben, az illetékkedvezmények hatása az illetékbevételekre
Cím: Az illetékbevételek alakulása és az erre ható közgazdasági tényezők
Cím: Az illetékbevételek elosztása
Cím: Az illetékrendszer értékelése, szabályozó funkciója és szerepe az önkormányzatok forrásstruktúrájában
Cím: Az illetékrendszer vizsgálata, értékelése, az illeték szerepe az önkormányzatok bevételében
Cím: Az ingatlan átruházásából származó jövedelem lakáscélú felhasználásának igazolási módja az adóhatósági eljárásban Bács-Kiskun megyében 1998-tól napjainkig
Cím: Javadalmazás-menedzsment
Cím: A közigazgatás helyi szintjeinek pénzügyi rendszere, a Kávási önkormányzat költségvetésének tükrében [online dok.]
Cím: A magyar illetékrendszer és az illetékbevételek vizsgálata [elektronikus dok.]
Cím: A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási eszközei
Cím: A megyei önkormányzat tervezési, gazdálkodási kérdései, az ellátandó feladatok és bevételi források összhangja
Cím: A Megyei Önkormányzat tervezési, gazdálkodási kérdései, az ellátandó feladatok és bevételi források összhangja, az intézményirányító tevékenység sajátosságai
Cím: A mezőgazdasági kistermelők és őstermelők adózásának változása
Cím: A munkavállalói ösztönzés rendszerének bemutatása [online dok.]
Cím: A nonprofit számvitel sajátosságai az Europtec-Zalavíz Közhasznú Egyesület tevékenysége alapján [elektronikus dok.]
Cím: Olimpia és gazdaság
Cím: Önkmormányzati bevételek jellemzői és változásai 1990-től 2006-ig
Cím: Az önkormányzat bevételei és a forrásszabályozás változásának hatása az önkormányzat feladatainak ellátására Pápa városában 1994-től 1999-ig
Cím: Az önkormányzati finanszírozási rendszer elemei, jellemzői és változásai, a rendszer hatékonysága Bóly és Sellye városok vonatkozásában
Cím: Az önkormányzati gazdálkodás és az éves beszámoló összefüggései, értékelési módjai Letenye Város Önkormányzata tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Az önkormányzati gazdálkodás, valamint a helyi adók, mint bevételi források elemzése Szigetvár város példáján keresztül bemutatva
Cím: Az önkormányzati szabályzórendszer fejlődése, hatása az önkormányzati gazdálkodásra Ajkán
Cím: Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének jellemzői és változása a 2010- 2012. években [elektronikus dok.]
Cím: Önkormányzatok forrásszabályozása, adott esetben Baranya megyére kivetítve
Cím: Önkormányzatok gazdálkodása, különös tekintettel Pápa Város Önkormányzatának gazdálkodására 1997-2001. közötti időszakban
Cím: Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó helyi adók elemzése és ellenőrzése különös tekintettel Szekszárd város helyi adórendszerének sajátosságaira
Cím: A Pápa Városi Sportcsarnok gazdasági elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A PPV Rt. működésében meghatározó szerepet játszó bevételek és ráfordítások elemzése, és ezen adatok jövőre vonatkozó változtatási lehetőségei
Cím: Rejtett gazdaság - láthatatlan jövedelmek tegnap és ma
Cím: A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete a nyolcvanas évek végétől 2000-ig [Agrárgazdasági Információk 2001/1.]
Cím: A Somogy megyei Önkormányzat gazdálkodási kérdései, az ellátandó feladatok és a bevételi források összhangja az intézményirányító tevékenység sajátosságai
Cím: Szabadegyháza község fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési források alakulása, a vagyongyarapítás kérdései
Cím: Az SZJA rendszer változásainak és hatásainak elemzése-magánszemélyek adózására, különböző rendszerbeli változások hatása [elektronikus dok.]
Cím: Társadalmi jellemzők, 2006
Cím: A Társadalombiztosítási járulékbevételek és kintlevőségek vizsgálata Somogy megyében 1993-1996
Cím: A tejtermelés jövedelmezőségének vizsgálata a bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Szövetkezetnél
Cím: A természetbeni juttatás, mint jövedelem
Cím: A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2000-ben [Agrárgazdasági Információk 2001. 5. szám]
Cím: A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodása, a bevételi források és kiadások összhangja az ellátandó feladatok tükrében
Cím: A tőke a 21. században
Cím: A vagyoni helyzet, a költségek és bevételek alakulása, elemzése a Zala Volán Részvénytársaságnál az 1995-1997-es években
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: A vagyonosodási vizsgálatokról
Cím: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeinek vizsgálata 2005-2008 közötti időszakban [elektronikus dok.]
Cím: A villamos és hőenergia üzletág jövedelmezőségének vizsgálata a Budapesti Erőmű Részvénytársaságnál
Cím: A Zala Megyei Kormányhivatal 2014.-2015. évi költségvetési beszámolóinak összehasonlítása [online dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdálkodása a 2008-2011. években [elektronikus dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése a 2012-2014. években [online dok.]
Cím: Zalaistvánd Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése a 2007- 2011. években [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.