Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: EU-csatlakozás - EU-tagság
Cím: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevékenysége
Cím: Adóellenőrzés a hazai gyakorlatban
Cím: Adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: Adójog, adójogharmonizáció Magyarországon az EU csatlakozás tükrében
Cím: Adókedvezmények a társasági adóban
Cím: Az adónemek változása és hatása egy áramszolgáltató részvénytársaság gazdálkodására, különös tekintettel a helyi iparűzési adóra
Cím: Az adónemek változásainak hatása egy kereskedelmi kft életében, különös tekintettel a társasági adóra
Cím: Adórendszer és adópolitika, különös tekintettel a személyi jövedelemadóra
Cím: Az adórendszer változásai, hatásai a kis- és középvállalkozásokra
Cím: Az adórendszer változásai, hatásai a kis és középvállalkozásokra 1999-től napjainkig
Cím: Az adórendszer változékonyságának hatása egy építőipari részvénytársaság működésére vonatkozóan
Cím: Az ÁFA adóhatósági ellenőrzése az EU csatlakozás tükrében
Cím: Az ÁFA ellenőrzés jelene és jövője Magyarországon
Cím: Az Áfa működési mechanizmusa és az Eu-csatlakozás hatása
Cím: Az áfa működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére az Európai Unióhoz való csatlakozás után
Cím: Az áfa működési mechanizmusa és szerepe a Zalakerámia Rt.-nél
Cím: Áfa rendszerünk az Aurópai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Az agrárgazdaság változása Veszprém megyében 1989-1998 között
Cím: Az agrármarketing szerepe és lehetőségei a magyar mezőgazdaságban az EU-csatlakozás tükrében
Cím: Az agrártámogatás alakulása Magyarországon - az Európai Uniós csatlakozás tükrében -
Cím: Az agrártámogatások rendszerének, és hatásának alakulása Somogy megyében 1995 és 1999 között
Cím: Agrárvállakozások támogatása és finanszírozása napjainkban Magyarországon
Cím: Az AGROPRODUKT Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Rt. gazdaságosságának alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági ellenőrzése
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági kiutalás előtti ellenőrzése különös tekintettel a Tolna megyei gyakorlatra
Cím: Az Általános Forgalmi Adó működési mechanizmusa és ellenőrzési tapasztalatai
Cím: Az általános forgalmi adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: A befektetési adókedvezmények alakulása Magyarországon az Európai Uniós jogharmonizáció hatására
Cím: Beruházási tevékenység vizsgálata a Terméktároló Részvénytársaságnál
Cím: A BÉT jelenlegi helyzete és útja az Európai Únióba [sic!]
Cím: A csatlakozás várható hatásai a magyar mezőgazdaságra az Európai Unió agrárpolitikájának tükrében
Cím: ÉDÁSZ Rt. üzleti folyamatainak újratervezése és szervezeti átalakulása a liberalizált energiapiac követelményeinek megfelelően
Cím: Egy gazdasági ágazgat működésének gazdaságföldrajzi jellemzése
Cím: Az egyéni vállalkozók adózása
Cím: Az energia-hatékonyság javításának lehetőségei a Zalahús Rt.-nél
Cím: EU csatlakozás hatása az állattenyésztés helyzetére
Cím: Az EU csatlakozás pénzügyi ellenőrzés problémái
Cím: Az EU-csatlakozás várható következményei a magyar gazdaságra nézve
Cím: Az EU-hoz való integrálódás aktuális kérdései
Cím: Euró - a precedens nélküli döntés
Cím: Euro - Európa új pénzneme
Cím: Az euró - lehetőség vagy kaland?
Cím: Euro - új valuta, új kihívás
Cím: Az euró bevezetésének aktuális kérdései: különös tekintettel a magyarországi követelményekre
Cím: Az euró bevezetésének aktuális kérdései Magyarországon. Európa Tanulmányok Intézete, Szombathely 2002.
Cím: Az euró magyarországi bevezetése
Cím: Az euró, mint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi integrációjának gyümölcs
Cím: Az euró, mint fizetőeszköz hazai bevezetésének gyakorlati és jogalkotási feladatai
Cím: Európa kapujában a magyar agrárgazdaság növénytermesztési szektora (szőlőfajták kivételével)
Cím: Az Európai Közösség. Az újonnan csatlakozni kívánók és az Európai Közösség bővítésének problémái. Magyarország és a kelet-európai államok társulási szerződése. Európai gazdasági kontra világgazdaság
Cím: Az Európai Közösség biztosításügyi szabályozása. Lépések az EU jogharmonizáció felé a biztosítási területen, Magyarországon
Cím: Az Európai Közösség bővítésének problémái és a mezőgazdaság. Magyarország Társulási Szerződése az agrárpolitika tükrében
Cím: Az Európai Monetáris Unió és az euró
Cím: Az Európai Unió adójogharmonizációs törekvéseinek megjelenése a magyar adójogban
Cím: Az Európai Unió csatlakozást elősegítő pénzügyi támogatási rendszere: Különös tekintettel a Sapard támogatásra
Cím: Az Európai Unió erdészeti politikája és várható hatásai a SEFAG Rt erdőgazdálkodására
Cím: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági kapcsolatai - az agrárgazdaság tükrében
Cím: Az Európai Unió hatása a magyar áfa rendszer alakulására
Cím: Az Európai Unió támogatási programja a csatlakozni kívánó országok részére
Cím: Az Európai Uniós csatlakozás és az euró bevezetésének pénzügy politikai követelményei Magyarországon
Cím: Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyar vámrendszerre
Cím: Az Európai Uniós csatlakozás hatása a vámszabadterületekre - különösen a Flextronics International Kft., mint ipari vámszabadterületre
Cím: Az európai unió-s csatlakozás hatása a villamos energia iparra
Cím: Európai Unió-s pályázati lehetőségek csatlakozásunk küszöbén: nyugat-dunántúli példa alapján
Cím: Az Európai Uniós tagság következményei a magyar gazdaság egy szektorában
Cím: Az EU-s csatlakozás utáni pályázati lehetőségek, valamint a magyar támogatási rendszer bemutatása Körmend Város Önkormányzatán keresztül
Cím: Felkészülés Magyarország Európai Uniós csatakozására az egészségbiztosítás területén, különös tekintettel a magyar-német és a magyar-osztrák szociális biztonsági egyezményekre
Cím: A fizetési módok választásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során
Cím: A foglalkoztatáspolitika hazai helyzetének elemzése, különös tekintettel EU csatlakozásunkra
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: A gazdasági társaságok és járulékfizetésük
Cím: Gyógyszeripari marketing az EGIS Gyógyszergyár Rt-nél
Cím: A helyi adóbevételek szerepe a hátrányos helyzetű önkormányzatok költségvetésében
Cím: A helyi adók harmonizálódása az Európai Unió követelményeihez Vas megyében
Cím: A helyi adók rendszere a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül, a helyi adók hatása az Önkormányzat költségvetésére
Cím: A helyi adóztatás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A Hungária Biztosító Rt. lakásbiztosítási kárhányadának alakulása a keszthelyi fióknál
Cím: Az IBM Storage Products Kft., mint multinacionális cég számviteli rendszerének sajátosságai a magyarországi környezetben - Az EU csatlakozás küszöbén -
Cím: Az illetékbevételek alakulása és az erre ható közgazdasági tényezők
Cím: Az infláció alakulása Magyarországon az 1990-es évektől napjainkig
Cím: Integráció vagy "bérmunka"? Az autóipar szerepe a magyar gazdaságban
Cím: Az ISPA előcsatlakozási eszközök és a Kohéziós Alap Magyarországon
Cím: A jogharmonizáció hatása a VASIVÍZ Rt. vízellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységében
Cím: Jogharmonizációs törekvések a hazai adórendszerben az EU csatlakozás tükrében
Cím: A jövedéki adóztatás célja, szerepe és a fejlődés tendenciái
Cím: A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon
Cím: A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon, különös tekintettel a jövedéki adóztatás ellenőrzésére
Cím: A képzés mint foglalkoztatáspolitikai aktív eszköz értékelése, várható változások az európai uniós csatlakozás tükrében
Cím: Kérdőjelek a vámszabadterületek körül az EU csatlakozás küszöbén (Gyakorlati példaként említve az IBM SP Kft.-t)
Cím: Kereskedelmi bankok Magyarországon a III. évezred küszöbén
Cím: Kint is- bent is, avagy A Vámszabadterületi társaságok Magyarországon
Cím: Kis és közepes vállalkozások támogatási rendszere a csatlakozás küszöbén
Cím: A kis- és középvállalatok számára megnyíló támogatási lehetőségek az Európai Unió kapcsán
Cím: Kis- és középvállalkozások finanszírozása a Volksbank Rt-nél
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, kiemelten a Győr Megyei Jogú Városban
Cím: A közlekedés infrastruktúra, mint a gazdaságfejlesztés egyik eszköze az Európai Unióhoz csatlakozás időszakában egy nyugat-dunántúli projekt alapján
Cím: A közvámraktározás pénzügyi-gazdasági jelentősége és gyakorlati feltételei
Cím: A magyar adóigazgatás és adórendszer átalakítása az európai uniós csatlakozás tükrében
Cím: A magyar agrárfinanszírozási rendszer az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén
Cím: A magyar diplomácia az EU csatlakozás szolgálatában, a csatlakozási kérelem beadásától az Európai Bizottság országvéleményének átadásáig
Cím: A magyar fogyasztóvédelem az Európai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Magyar gazdasági integráció az Európai Unióba
Cím: A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási eszközei
Cím: A magyar önkormányzati gazdálkodási rendszer változása 1990-1999 között, ennek hatása az önkormányzatok gazdálkodására
Cím: A magyar pénzügyi szolgáltató szektor felügyeletének megfeleltetése az európai uniós gyakorlatnak
Cím: A magyar számviteli szabályozás közeledése az Európai unió irányelveihez egy magyar leányvállalat példáján keresztül
Cím: A magyar számviteli szabályozás összehasonlítása a készletek területén az EU csatlakozással kapcsolatban
Cím: A magyar vállalatok felkészülése az EU integrációra - a negatív és a pozitív példa
Cím: A magyar vállalatok helyzete a kibővülő Európai Unióban
Cím: A magyar vámigazgatás az európai uniós csatlakozás küszöbén
Cím: A magyar vámrendszer alakulása az európai uniós csatlakozás küszöbén
Cím: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz a mezőgazdaság szemszögéből
Cím: Magyarország és az Európai Unió - jogi közelítések, adójog-harmonizáció
Cím: Magyarország és az Európai Unió adórendszerének harmonizációja
Cím: Magyarország és az Európai Unió avagy A felzárkózás és a csatlakozás legvitatottabb kérdései
Cím: Magyarország Euroatlanti Integrációs törekvései, a magyar külgazdaságpolitika lehetőségei Spanyolország példáján keresztül
Cím: Magyarország európai uniós csatlakozásának közgazdasági vonatkozásai a hulladékgazdálkodás területén
Cím: Magyarország, ezen belül a Dél-Dunántúli Régió agrárgazdasági helyzete és lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás folyamatában
Cím: Magyarország gazdasága a konvergencia-kritériumok tükrében
Cím: Magyarország gazdasági növekedése 1950 és 2002 között
Cím: Magyarország közlekedési politikai koncepciója - kiemelten a vasúti közlekedés - az EU csatlakozás tükrében
Cím: Magyarország külkereskedelme és vámszabályozási rendszere az Európai Uniós csatlakozás küszöbén
Cím: Magyarország méhészete az Európai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Magyarország számviteli konvergenciája az Európai Unió felé
Cím: A magyarországi agráregyetemek finanszírozási kérdéseiről és specialitásairól
Cím: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások ma és az Európai Uniós csatlakozást követően
Cím: A magyarországi nyugdíjrendszer helyzetelemzése - Európai Uniós harmonizáció
Cím: Magyarországi tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában, és mindezek hatásai Baranya megyében
Cím: A magyarországi vállalkozások helyzete az uniós csatlakozást követően, egy adott szektor beható vizsgálata
Cím: A marketing szerepe a magyarországi rizspiacon az Uniós csatlakozás küszöbén a Riceland Kft. példáján keresztül
Cím: Mezőgazdaságunk európai "kiútja" egy Zala megyei szövetkezet átalakulása tükrében
Cím: A minőség öt csillaga: A Corinthia Aquincum Hotel, mint idegenforgalmi vállalkozás
Cím: Az MNB felkészülése az EU-, illetve a GMU tagságra
Cím: A munkaerő- és bérgazdálkodás vizsgálata a Zala Volán Közlekedési Rt.-nél
Cím: Munkaerőpiaci változások Magyarországon az EU-csatlakozás előtt és után: különös tekintettel a küldöldi munkavállalásra
Cím: Néhány Közép-Kelet-Európai ország csatlakozási feltételei és lehetőségei az Európai Unió pénzügyi rendszeréhez
Cím: A nyugdíjrendszer fejlődési lehetőségei
Cím: Az Opel Magyarország Autóipari Kft. által üzemeltetett vámszabad terület vámszakmai tevékenysége napjainkban
Cím: Az önkormányzati gazdálkodás, valamint a helyi adók, mint bevételi források elemzése Szigetvár város példáján keresztül bemutatva
Cím: Palackozott problémák - avagy A borgazdaság hazai és világpiaci helyzete
Cím: A Phare támogatás magyarországi felhasználása Vas megyében
Cím: A Royal Sped Rt. vámügynöki tevékenysége
Cím: A SAPARD mint az Európai Unióba igyekvő Magyarország mezőgazdasági támogatásának egyik eszköze
Cím: Sikeres vállalkozás egy válságágazatban: A Varga Pincészet Kft. létrejötte, gazdasági tevékenysége és fejlesztései az Európai uniós csatlakozás jegyében
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai és várható fejlődési irányai
Cím: A személyi jövedelemadóban érvényesíthető kedvezmények változása 2000-2005 között
Cím: Szövetkezeti hitelintézetek helyzete és perspektívái az Európai Unióhoz való csatlakozás függvényében
Cím: A takarékszövetkezetek helyzete, felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz: a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet példája
Cím: A társadalombiztosítási jogszabályváltozások hatása a kifizetőhelyek munkájára, a kifizetőhelyek jelenlegi helyzete és jövője
Cím: A termelőszövetkezetek létjogosultsága hazánkban
Cím: Turizmusfejlesztés Baranya megyében az Európai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Új fizetőeszköz a pénzpiacon: az Euró
Cím: Az Unióba való belépés hatásának vizsgálata (elemzése) egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetére
Cím: Vállalkozások útja az Európai Unióban
Cím: A vállalkozói hitelezés fejlődése a rendszerváltástól napjainkig
Cím: Vám és jövedék szerepe, EU csatlakozás utáni rendszere
Cím: Vám és jövedéki szabályozás az Európai Uniós tagság előtt és a csatlakozás után
Cím: Vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában, különös tekintettel az informatikai rendszer fejlesztésének szükségességére az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében
Cím: Vámeljárások a magyar gyakorlatban. Az egyszerűsített eljárás, a tranzitegyezmény és a származási szabályok gyakorlati alkalmazása
Cím: Vámeljárások a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: A vámigazgatás felkészülése az európai uniós csatlakozásra és az Egységes Árutovábbítási Eljárásról Szóló Egyezmény
Cím: A vámszabad területek jellemzői és az EU csatlakozással összefüggő változások
Cím: Vámügynökségek szerepe a vámeljárásokban - A Royal Sped Rt. vámügynöki tevékenysége
Cím: A vámügynökségek vámeljárásokban betöltött szerepe
Cím: Vas megye élelmiszeriparának struktúraváltása, támogatási lehetőségei az EU előcsatlakozási programok keretében
Cím: A vasúti infrastuktúra fejlesztésének aktuális kérdései az európai uniós csatlakozás kapcsán: a IV. közlekedési folyosó Hegyeshalom-Budapest szakaszának fejlesztése a 90-es években, illetve ISPA támog
Cím: A zalaegerszegi önkormányzat adó és adójellegű bevételei
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.