Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Zsupanekné Palányi Ildikó
Cím: A 2008-ban kezdődött gazdasági világválság negatív hatásai a Nyugat-dunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: A beszerzés szerepe a Siroma-Plast Kft. gyakorlatában, különös tekintettel a beszállítók értékelésére [online dok.]
Cím: A Danubius Zrt. szolgáltatási rendszerének elemzése a DHSR Aquában [elektronikus dok.]
Cím: A logisztika és a pénzügy kapcsolata a hatékony vevőkiszolgálás érdekében [online dok.]
Cím: A Stakeholder – és életciklus - elemzés bemutatása a HEAT-GÁZGÉP Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program bemutatása, különös tekintettel a Nyugat-dunántúli Régióra
Cím: Az AGROPRODUKT Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Rt. gazdaságosságának alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén
Cím: Az Agroprodukt Zrt. a vállalati életciklus modellek tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Az állatorvoslás szolgáltatásmenedzsmentje [online dok.]
Cím: Az állatorvoslás szolgáltatásmenedzsmentje [online dok.]
Cím: Átalakulás a Linde Gáz Magyarország Rt.-nél
Cím: Az autólízing vizsgálata egy autókölcsönző szemszögéből [elektronikus dok.]
Cím: Az innováció a franchise hálózatok életében - McDonald’s [online dok.]
Cím: Baranya megye munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelésének pénzügyi és humán összefüggései: 1999-2003
Cím: A Baranya Megyei Munkaügyi Központ aktív foglalkoztatáspolitikája
Cím: A beszerzésmenedzsment főbb feladatainak bemutatása és a készletgazdálkodás vizsgálata az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. példája alapján [elektronikus dok.]
Cím: Bogyiszló településmarketingje, a Bogyiszlói Holt-Duna tájrehabilitációja
Cím: Cash flow elemzés
Cím: A Dél-Dunántúli régió legelmaradottabb, hátrányos helyzetű kistérségeinek elemzése, fejlődési lehetőségeik bemutatása
Cím: Döntési alternatívák egy vállalkozás megalapításánál
Cím: Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. új telephely létesítésének aktuális kérdései, különböző aspektusai a német tőkebefektetés tükrében [online dok.]
Cím: Egy hipermarket készletkarbantartása és annak hatása az áruházi profitra [elektronikus dok.]
Cím: Egy professzionális szolgáltatás kihívásai - igények és válaszlehetőségek [online dok.]
Cím: Egy projekt folyamat bemutatása a MOL Nyrt-ben [elektronikus dok.]
Cím: Egy régiós logisztikai központ és a Flextronics International Kft. együttműködésének bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Egyedi vevői igények kezelése GE Industrial Solution üzletág logisztikai rendszerében [elektronikus dok.]
Cím: Az egyéniesített tömegtermelés elméleti és gyakorlati aspektusai [elektronikus dok.]
Cím: Az e-kereskedelem alakulásának feltérképezése Magyarországon [online dok.]
Cím: ERP vezetői információs rendszerek – melyiket válasszam? [online dok.]
Cím: Értékből unikát, avagy a magyar tölgyfapadló gyártási folyamata [online dok.]
Cím: Esélyegyenlőség a munkavállalás területén az ötven év felettiek körében
Cím: Európai uniós fejlesztési programok a munkaerőpiacon és azok költségvetési elszámolása
Cím: Európai uniós kiemelt projektek a munkaerőpiac területén a nyugatdunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: A faktoring, mint finanszírozási forma bemutatása az MKB Bankon keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Falusi turizmus lehetőségei a Kelet-Mecsek térségben
Cím: Fejlettségbeni különbségek elemzése Veszprém megye kistérségeiben
Cím: Feketegazdaság Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: Fesztivál hangulat van mindenütt, avagy az Egerszeg Fesztivál bemutatása projektmenedzsment szemlélettel [elektronikus dok.]
Cím: A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek változásai a magyar jogi szabályozásban és ezek hatása a magyar munkaerő-piacra
Cím: A foglalkoztatáspolitika hazai helyzetének elemzése, különös tekintettel EU csatlakozásunkra
Cím: A franchise fogalma, a CBA Kereskedelmi Kft. a franchise rendszerben [elektronikus dok.]
Cím: Gazdálkodási ismeretek
Cím: A gazdasági recesszió és a munkanélküliség kapcsolata napjainkban [elektronikus dok.]
Cím: Gazdaságilag elmaradott térség fejlődésének elemzése statisztikai adatok alapján, SWOT-analízis alkalmazásával : az Őrség
Cím: A hazai munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító főbb folyamatok az Európai Uniós csatlakozásig
Cím: A HEALTHY Projekt bemutatása a pályázati életciklus modell tükrében [online dok.]
Cím: A helyi vállalkozásfejlesztés lehetőségei a Nagykanizsai kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: A Hétforrás Zrt. életút elemzése [online dok.]
Cím: A hitelgazdálkodás szerepe a DAM Kft.-nél a finanszírozási tervezési folyamatában a fizetőfelkészültség folyamatosságának biztosításában
Cím: Hogyan írjunk sikeres pályázatot? [elektronikus dok.]
Cím: Hogyan szolgálhatja az "ökováros-koncepció" megvalósítása a fenntartható fejlődést? - avagy Zalaegerszeg jövőképe [elektronikus dok.]
Cím: A Humánerőforrás Operatív Program bemutatása és elemzése az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásának vonatkozásában Zala megyében
Cím: Idegen tőke behozatala Magyarországra egy konkrét vállalkozás, a Haribo Hungária Kft. bemutatásával: Haribo Gumicukor Gyártó Üzem létesítése Nemesvámoson: "Széchenyi-terv" pályázat versenyképes [...]
Cím: Informatikusok és közgazdászok a hatékonyabb egészségügyért
Cím: Az internetes kereskedelem történelme, jelentősége és fejlődése [elektronikus dok.]
Cím: Az Inter-Tefu Kft életút elemzése [online dok.]
Cím: A jelen kihívásai a Zalavíz Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Kafetéria rendszerek Magyarországon egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég szempontjából [elektronikus dok.]
Cím: A képzés mint a munkanélküliség kezelésének leggyakrabban igénybevett eszközének helyzete és jövőbeni fokozott szükségessége Zala megyében
Cím: A képzés mint foglalkoztatáspolitikai aktív eszköz értékelése, várható változások az európai uniós csatlakozás tükrében
Cím: Kis- és középvállalkozások fejlődése az üzleti inkubáción keresztül - Fókuszban a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ [elektronikus dok.]
Cím: A kisvállalkozások gazdaságtana, nemzetgazdasági jelentőségének feltárása, életciklusának vizsgálata
Cím: Kiszállítás a logisztikában és a kiszállításhoz kapcsolódó folyamatok a gyakorlatban [online dok.]
Cím: Költségkontroll technikák az egészségügyben [elektronikus dok.]
Cím: Közös Környezetvédelmi Beruházás Bagodi Vállalkozások és az Önkormányzat Együttműködésével – Projekttervezés és Projektmenedzsment [elektronikus dok.]
Cím: Külföldi működőtőkeáramlás alakulása az elmúlt években Magyarországon, különös tekintettel Vas megyére
Cím: A külföldi tőkeáramlás alakulása, hatása az elmúlt években Magyarországon
Cím: Külföldi tőkeáramlás alakulása, hatása az elmúlt években Magyarországon
Cím: Külföldi tőkeáramlás Magyarországra a rendszerváltás óta
Cím: A lízing, mint finanszírozási forma bemutatása, különös tekintettel a gépjárműlízingre
Cím: Lízing, mint finanszírozási lehetőség [elektronikus dok.]
Cím: A lízing, mint speciális finanszírozási forma
Cím: A lízingfinanszírozás bemutatása a CIB Lízing Csoport tevékenységén keresztül
Cím: Logisztikai folyamatok bemutatása, hatékonyságának vizsgálata és elemzése gyakorlati és elméleti aspektusban a VASIVÍZ ZRt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Logisztikai központok története, rendszere, kialakulása hazánkban [elektronikus dok.]
Cím: A Magyar Államkincstár szerepe a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program lebonyolításában
Cím: Magyarország gazdasága a konvergencia-kritériumok tükrében
Cím: A MATÁV Rt. felkészülése a liberalizációra
Cím: Megéri-e ma diplomát szerezni Magyarországon? A hazai diplomás munkanélküliség jellemzői
Cím: Megtakarítási lehetőségek magánszemélyek számára az OTP Bankban [online dok.]
Cím: Megújuló energiák és hulladékhasznosítás a Bakonyalján [online dok.]
Cím: A MIKOFAMI Kft. életútjának elemzése [online dok.]
Cím: A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete a Nyugat-Dunántúli Régióban
Cím: A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása [elektronikus dok.]
Cím: A minőségmenedzsment és ami mögötte van, egy auditra való felkészülés – Creaton South-East Europe Kft [online dok.]
Cím: A MOL Rt. Földgázszállítási Divíziójánál alkalmazott önálló tarifarendszer kialakítási és alkalmazási elvei
Cím: Munkaerő és bérgazdálkodás vizsgálata a Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozásokban
Cím: A munkaerő-kölcsönzés szerepe és bemutatása
Cím: A munkaerőpiaci folyamatok alakulása Vas megyében 1992-2002
Cím: A munkaerő-piaci helyzet alakulása a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségén
Cím: Munkaerőpiaci változások Magyarországon az EU-csatlakozás előtt és után: különös tekintettel a küldöldi munkavállalásra
Cím: Munkanélküliség a sellyei kistérségben : kezelésének lehetőségei
Cím: A munkanélküliség alakulása, helyzete saját régiómban - Vas megye a munkaerő-piacon
Cím: A munkanélküliség alakulása Magyarországon
Cím: A munkanélküliség alakulása Pécsett és vonzáskörzetében
Cím: A munkanélküliség helyzete és kezelésének módszerei Magyarországon illetve Baranya megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközei különös tekintettel a pályakezdők elhelyezkedését segítő intézkedésekre
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai 1990-től napjainkig
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai, és működésének bemutatása Somogy megyében a 2002-2006-ig terjedő időszakban
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változásai Zala megyében a 2004-2008-ig terjedő időszakban [elektronikus dok.]
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere és annak változásai
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, változásai és az aktív eszközök hatékonyságának vizsgálata 1994-től Vas megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere Vas megyében
Cím: A munkanélküliség kezelésének lehetőségei Székesfehérvár térségében
Cím: A munkanélküliség régiómban
Cím: A munkanélküliség regionális helyzete Barcson és kistérségében
Cím: A munkanélküliség regionális kérdései
Cím: Munkanélküliség régiónkban
Cím: Munkanélküliség Veszprém megyében
Cím: A műemléki felújítások finanszírozásának kérdései
Cím: A Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja, különös tekintettel az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programra
Cím: Az online marketing pénzügyi vonatkozásai [online dok.]
Cím: Pécsi kirendeltség és illetékességi körébe tartozó települések munkaerőpiaci helyzete: Pécs
Cím: A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás szerepe az önkormányzati feladatellátásban
Cím: Projekttervezés lépési új vállalkozás indítása esetén [online dok.]
Cím: A Recycling T & H Hulladékhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. stakeholder-elemzése és a hulladékgazdálkodás bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: A rendszerváltást követő időszak foglalkoztatási folyamatainak alakulása Székesfehérváron
Cím: A Római Klub jelentései - A fejlődés fenntarthatóságának kérdései
Cím: A ROP 3.1.1 "A helyi közigazgatás korszerűsítése és kapacitás építése [...]" című központi program megvalósítása és pénzügyi lebonyolítása a Zala Megyei Közigazgatási Hivatalnál
Cím: A SAPARD Program bemutatása és értékelése indulásától napjainkig
Cím: A Sellyei Kistérség "fejlődésének" elemzése statisztikai adatok alapján, SWOT-analízis alkalmazásával
Cím: Sikeres vállalkozás egy válságágazatban: A Varga Pincészet Kft. létrejötte, gazdasági tevékenysége és fejlesztései az Európai uniós csatlakozás jegyében
Cím: A Siroma-Plast Kft. anyag és információáramlási rendszerének elemzése, különös tekintettel az értékáramlási térképre [online dok.]
Cím: A stakeholder- és életciklus-elemzés bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Nemzetközi Fuvarozási Szállítmányozási Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Struktúrális Alapok Magyarországon - Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Cím: A sümegi HOT-ÉP Idegenforgalmi és Építőipari Kft életútjának gazdasági és pénzügyi szempontból történő elemzése az alapítástól napjainkig [elektronikus dok.]
Cím: A Széchenyi Kártya konstrukció 2007- 2009 évi adatainak elemzése a Szigetvári Takarékszövetkezet gyakorlatában különös tekintettel a magyarországi gazdasági válság hatásaira [elektronikus dok.]
Cím: A szénbányászat leépülésének hatása Komló és térségének életére
Cím: A tartalmas karrier kialakításához szükséges kompetenciák: karrier, ahogy a nők élik meg [elektronikus dok.]
Cím: A tengelysúly-mérlegelési rendszer problémái a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gyakorlatán keresztül [online dok.]
Cím: Tolna megye munkaerőpiaci helyzetképe 1990-2004
Cím: A többcélú kistérségi társulások támogatási rendszere és gazdálkodása
Cím: A transzferár alkalmazása a Rockwool Hungary Kft. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Az UNION Biztosító Rt. speciális értékesítési folyamata a biztosítási szakmában
Cím: Ügyfélkezelés az OTP Bank Nyrt. gyakorlatában [online dok.]
Cím: Vállalati életút elemzése a CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozásában [elektronikus dok.]
Cím: A vállalati működéstámogatás és munkaerő gazdálkodás gazdasági koordinációs feladatai és eszközei a Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt.-nél [online dok.]
Cím: A vállalati növekedés tapasztalatai az 1993-2012 közötti időszakban
Cím: A vállalkozóvá válás kezdete, az indulás [online dok.]
Cím: A vállalkozóvá válás támogatása, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz elemző értékelése Zala megye viszonylatában
Cím: A Vasi Hegyhát gazdasági helyzetének elemzése és értékelése
Cím: A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ által működtetett foglalkozásösztönző aktív munkaerőpiaci eszközök 1991-1996
Cím: WOZABAL Textile Vollversorgung GmBH & Co logisztikai tevékenységei [online dok.]
Cím: A Zalabaromfi Rt. cash flow elemzése
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Cím: A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő és vendégeinek környezettudatossági vizsgálata [online dok.]
Cím: A Zsoldos Könyvelő Iroda Kft. tevékenységének elemzése az életciklus modellek tükrében [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.