Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: könyvvizsgálat
Lásd még: könyvvizsgálati standard (Alárendelt (A)) Signator Audit Könyvvizsgáló Kft. (Veszprém) (Alárendelt (A))
Cím: A kisvállalkozások könyvvizsgálatának bemutatása a Magyar Agro Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat alapjai
Cím: Az Állami Számvevőszék stratégiája megvalósításának szolgálatában a WIN IDEA könyvvizsgáló program alkalmazása
Cím: Átalakulás jogi, számviteli, adózási sajátosságai a Váltó Bt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: Audit bizottságok a vállalkozások gyakorlatában [Elektronikus dok.]
Cím: Az auditálás folyamatának elméleti áttekintése és gyakorlati alkalmazása
Cím: Auditing szótár
Cím: Belső ellenőrzés helye és szerepe a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél
Cím: A controlling fejlődése és hatása a könyvvizsgálatra [elektronikus dok.]
Cím: Deutsch-Englisch-Ungarisch Audit Wörterbuch
Cím: Egy adott cég könyvvizsgálata
Cím: Egy átalakulás könyvvizsgálata az Irányi Kft. átalakulásának tükrében
Cím: Elemző eljárások a Rohé - Hungária Szolgáltató, Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft. könyvvizsgálata során
Cím: Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai
Cím: Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai [GKZ jegyzetként!]
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok [GKZ jegyzetként!]
Cím: Az éves beszámoló könyvvizsgálata egy gazdasági társaságnál
Cím: Az éves tervek és a költségvetési beszámolók elemzése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A Fol-Fa Termelő és Értékesítő Közkereseti Társaság és a Pannon-Comp Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2004. évi könyvvizsgálatának összehasonlító elemzése
Cím: A folyamatos könyvvizsgálat és a gazdasági társaságok átalakulásainak könyvvizsgálati teendői [elektronikus dok.]
Cím: Gazdasági társaság átalakulásának tapasztalatai, számviteli feladatai egy adott cég esetében
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos számviteli és könyvvizsgálói feladatok, egy konkrét vállalkozás átalakulásának viszgálata
Cím: Hitelintézetek könyvvizsgálata és ellenőrzése
Cím: Igazságszolgáltatási és tulajdonosi ellenőrzés [Ellenőrzési kézikönyv 2. köt.]
Cím: A Jégbüfé Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálata
Cím: A Kenwood Electronics Bretagne S.A. Magyarországi Fióktelepének könyvvizsgálata
Cím: A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatának összehasonlítása
Cím: Készletek könyvvizsgálatának sajátosságai a K & B Medi Galen Kft példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Ki legyen a mi könyvvizsgálónk?
Cím: A kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazásával
Cím: Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálati ellenőrzésének sajátosságai a Németh és Társa Kft. példáján keresztül
Cím: Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai a Favorit-Tégla Kft egyszerűsített éves beszámolójának auditálása tükrében
Cím: Kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságainak megvilágítása az „Árkád Wellness Hotel” Bt. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Kisvállalkozások könyvvizsgálata
Cím: A kisvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai a Kozma Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Kisvállalkozások könyvvizsgálatának szempontjai Magyarországon
Cím: A kockázat és a záradék a könyvvizsgálatban
Cím: Könyvvizsgálat 2. rész [Fsz.: 294.]
Cím: A könyvvizsgálat - mint a számviteli szakma csúcsa - bemutatása egy vállalat éves beszámolójának elemzése alapján [elektronikus dok.]
Cím: Könyvvizsgálat a gyakorlatban
Cím: Könyvvizsgálat a gyakorlatban avagy Egyfajta könyvvizsgálati módszertan
Cím: A könyvvizsgálat elmélete és gyakorlata. A Vegyész Üdülési Sport és Idegenforgalmi Kft. 2000. évi beszámolójának felülvizsgálata
Cím: A könyvvizsgálat és a kapcsolódó értékesítési folyamatvizsgálat specialitásai a "Produce & Sale Zrt." kereskedelmi és szolgáltató vállalat példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Könyvvizsgálat és ellenőrzés [1-2. köt.]
Cím: Könyvvizsgálat és ellenőrzés 1. köt.
Cím: Könyvvizsgálat és ellenőrzés 2. köt.
Cím: Könyvvizsgálat, fókuszban a feltárt adózási hibák elemzése [online dok.]
Cím: Könyvvizsgálat, fókuszban a vevőkövetelések [online dok.]
Cím: A könyvvizsgálat folyamata az "EV" Kft.-nél [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat folyamatának bemutatása a Steleco Kft. gyakorlatán keresztül [online dok.]
Cím: A könyvvizsgálat folyamatának bemutatása az „ABCD” Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat folyamatának elmélete és gyakorlati bemutatása a Kiss Gasztro Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat helye, szerepe a gazdaságban, a könyvvizsgálói tevékenység jogi szabályozása
Cím: A könyvvizsgálat helyzete, jelentősége a mai magyar gazdaságban
Cím: A könyvvizsgálat informatikai rendszere
Cím: A könyvvizsgálat informatikai támogatása
Cím: A könyvvizsgálat lépéseinek bemutatása a Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ évközi vizsgálatán keresztül
Cím: A könyvvizsgálat módszertana egy hazai könyvvizsgáló cég gyakorlatában
Cím: Könyvvizsgálat rendszere
Cím: Könyvvizsgálat rendszere
Cím: Könyvvizsgálat rendszere [GKZ jegyzetként!]
Cím: A könyvvizsgálat szerepe, jelentősége a magyar gazdaságban
Cím: A könyvvizsgálat tervezése, a könyvvizsgálat kockázatbecslése a Hungarian Table Top Kft.-nél
Cím: A könyvvizsgálat tervezése és kockázatbecslése
Cím: A könyvvizsgálati feladatok előkészítése, megszervezése és végrehajtása kis- és középvállalkozások esetén
Cím: A könyvvizsgálati munka folyamata a Ferramenta Zala Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálati munka tervezése, kockázatbecslés, lényegességszámítás
Cím: A könyvvizsgálói függetlenség és felelősség a szakma iránti közbizalom gyengülésének tükrében
Cím: Könyvvizsgálói kézikönyv
Cím: A követelések és kötelezettségek könyvvizsgálatának bemutatása a Hétforrás Zrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A követelések és kötelezettségek könyvvizsgálatának bemutatása a Villszöv ZRt példáján keresztül [online dok.]
Cím: Követelések és kötelezettségek könyvvizsgálatának specialitásai Építőipari Kft. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A követelések és kötelezettségek könyvvizsgálói ellenőrzése során szerzett bizonyítékok kisvállalkozásoknál, a Fuvarszervező Kft példáján keresztül [online dok.]
Cím: A magyar könyvvizsgálat minőségellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 2001
Cím: A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazása a kisvállalkozások vizsgálata során
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének bemutatása egy iparvállalat példáján keresztül
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata [elektronikus dok.]
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálattal való kapcsolata
Cím: A mérlegkészítés folyamata, dokumentálása, felkészülés a könyvvizsgálatra és annak lebonyolítása egy nemzetközi vállalatnál
Cím: Merre tart a könyvvizsgálat Magyarországon, avagy Néhány könyvvizsgálati módszer
Cím: Mikro vállalkozások könyvvizsgálata a Boglári Növényorvos Kft. 2010. évi könyvvizsgálatának példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Az önkormányzati könyvvizsgálat szervezeti módszerei, főbb szakmai összefüggései és gyakorlati hasznosíthatósága
Cím: Presentation of the annual audit procedure and financial duties of Atlantic Books Ltd through the introduction of the publishing industry [elektronikus dok.]
Cím: Presentation of the annual audit procedure and financial duties of Atlantic Books Ltd through the introduction of the publishing industry [online dok.]
Cím: A Sarbanes-Oxley törvény bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései, illetve az amerikai tőzsdén megjelenni kívánó JAS nemzetközi szállítmányozási vállalat lehetőségei a törvénynek való megfelelésb
Cím: A Savaria-Dent Kft. könyvvizsgálata [elektronikus dok.]
Cím: A Signator Audit Könyvvizsgáló Kft. tevékenysége a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nél, a kapcsolatfelvételtől az évközi könyvvizsgálatig [elektronikus dok.]
Cím: Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat [időszaki kiadvány: 2005., 47. évf.]
Cím: Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat [időszaki kiadvány: 2006., 48. évf.]
Cím: Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat [időszaki kiadvány: 2007., 49. évf.]
Cím: A tárgyi eszközök könyvvizsgálata a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-nél [online dok.]
Cím: Tárgyi eszközök könyvvizsgálatának sajátosságai a Vákuum Hőkezelő Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A társasági adó - a számvitel - és a könyvvizsgálat a kis- és középvállalkozásoknál
Cím: Tökéletes-e a tökéletes?
Cím: Az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft. 2001. évi beszámolójának könyvvizsgálata
Cím: A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata az R&M-GYGV Multiszervíz Kft-nél
Cím: A vállalkozások és a könyvvizsgálat
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.