Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: ellenőrzés - revízió
Lásd még: állami ellenőrzés (Alárendelt (A)) belső ellenőrzés (Alárendelt (A)) ellenőrzési rendszer - kontrollrendszer (Alárendelt (A)) gazdasági ellenőrzés (Alárendelt (A)) költségvetési ellenőrzés (Alárendelt (A)) közpénzek ellenőrzése (Alárendelt (A)) monitoring - figyelemmel kísérés - nyomon követés (Lásd még (X)) operatív ellenőrzés (Alárendelt (A)) pénzügyi ellenőrzés (Alárendelt (A)) számviteli ellenőrzés (Alárendelt (A)) vállalkozások ellenőrzése (Alárendelt (A))
Cím: A controlling gyakorlata és továbbfejlesztési lehetőségei a Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.-nél [online dok.]
Cím: Adóbevallások kezelése az egyes adóhatóságok feldolgozói rendszerében
Cím: Az adóhatósági ellenőrzések elemzése a személyi jövedelemadó, ezen belül a vagyonosodási vizsgálatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Az adóhatósági ellenőrzési rendszer módszertana, valamint az operatív ellenőrzés és annak hatása az adózói környezetre
Cím: Adózási és vámszakellenőrzés
Cím: Az államháztartási rendszer és ellenőrzése
Cím: Államháztartási szakellenőrzés
Cím: Államháztartási szakellenőrzés [P.: 502/2009.]
Cím: Az állami adóhatóság ellenőrzési rendszere
Cím: Az Állami Számvevőszék Ellenőrzési Kézikönyve
Cím: Az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet gazdálkodásának ellenőrzése a számvitel tükrében - a számviteli rend és a vagyon védelmének ellenőrzése
Cím: Belső ellenőrzés a Veszprémi Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Szolgáltató Szervezetnél 2004-től napjainkig
Cím: Belső ellenőrzés az önkormányzatoknál és intézményeiknél
Cím: A belső ellenőrzés rendszere: Belső ellenőrzés a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél
Cím: Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer
Cím: Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása
Cím: Beruházások számviteli elszámolása, kapcsolódó nyilvántartásai, ellenőrzési rendszer kialakítása
Cím: A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések tapasztalatai az APEH Dél-budapesti Igazgatóságán
Cím: A címzett támogatási rendszer működése, különös tekintettel a Zala Megyei Kórház rekonstrukciójára
Cím: A "COMPUTER TEAM" KFT. pénzügyi számviteli rendszerének kialakítása, elemzése, ellenőrzése.
Cím: Az egészségbiztosítás ellenőrzési rendszerének bemutatása, irányítása és felügyelete az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vonatkozásában [elektronikus dok.]
Cím: Egy költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszere – kiemelten az államháztartási belső kontrollrendszer – bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Az egyéni vállalakozások és gazdasági társaságok pénzügyi és számviteli rendszerének kialakítása, ellenőrzése, elemzése
Cím: Az egyszerűsített ellenőrzés és kapcsolódó tevékenységei, valamint annak tapasztalatai a Somogy megyében végzett ellenőrzések alapján
Cím: Ellenőrzés
Cím: Az ellenőrzés alapjai
Cím: Az ellenőrzés általános módszertana és rendszere [PSZF 2122/1999.] [Ellenőrzési ismeretek 1. köt.]
Cím: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása [P: 501/2009.]
Cím: Az ellenőrzés és controlling rendszer működése a Hoffmann Rt.-nél
Cím: Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai
Cím: Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai [GKZ jegyzetként!]
Cím: Ellenőrzés és minőségbiztosítás
Cím: Az ellenőrzés működési folyamata és általános módszertana
Cím: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana
Cím: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana
Cím: Az ellenőrzés rendszere és módszerei [P: 306/2007.]
Cím: Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai
Cím: Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai példatár és feladatgyűjtemény
Cím: Az ellenőrzés szerepe a társadalombiztosítási kifizetőhelyek munkájában a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár területén
Cím: Ellenőrzés [Tételvázlat a P: 306/...-hoz]
Cím: Ellenőrzési alapismeretek
Cím: Az ellenőrzési és a controlling szervezet működése, kapcsolódásai az Inotai Alumínium Kft-nél
Cím: Az ellenőrzési és controlling szervezet működése, kapcsolódásai a Magyar Hipermarket Kft.-nél
Cím: Az ellenőrzési és controlling szervezet működése, kapcsolódásai a Matáv Rt.-nél
Cím: Az ellenőrzési és kontrolling szervezet működése, kapcsolódásai
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok [GKZ jegyzetként!]
Cím: Ellenőrzési gyakorlat?! – avagy hogy valósul meg az Európai Unió programozásának ellenőrzési gyakorlata egy Leader térségben [elektronikus dok.]
Cím: Ellenőrzési módszerek a biztosítással kapcsolatos visszaélések vizsgálata során az OTP Garancia Biztosító Zrt. vizsgálati osztályán
Cím: Az ellenőrzési módszerek bemutatása, értékelése, elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Az ellenőrzési rendszer értékelése, szabályozottsága, az ellenőrzése hatékonysága, különös tekintettel a költségvetési ellenőrzés helyzetére a továbbfejlesztés lehetőségére, a Rendőrségen
Cím: A Fehér Ablak Kft belső ellenőrzési rendszerének elemzése és reformja
Cím: A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és annak megjelenése a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság ellenőrzési rendszerében
Cím: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona gazdálkodásának elemzése, ellenőrzése
Cím: A függetlenített ellenőrzés a MATÁV belső ellenőrzési rendszerében
Cím: Gazdasági ellenőrzés, önellenőrzés a számvitel tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben
Cím: A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei az Audi Hungária Motor Kft. döntés-előkészítő és -ellenőrző tevékenysége során
Cím: Gazdasági Társaságok pénzügyi és számviteli rendszerének kialakítása, elemzése és ellenőrzése a pécsi PANNONAUTÓ Autó- és Fémipari Részvénytársaság példáján keresztül
Cím: Gépjárművek műszaki adateredet ellenőrzésének gazdasági lehetőségei
Cím: Győr Város Egyetemi Csarnok beruházásának és utólagos ellenőrzésének bemutatása
Cím: A helyi önkormányzatok ellenőrzési feladatai
Cím: A helyi önkormányzatok ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés továbbfejlesztésének lehetőségei
Cím: A Hírközlési Felügyelet, mint államigazgatási szerv hírközlési piacfelügyeleti és ellenőrzési tevékenysége
Cím: Hitelintézetek könyvvizsgálata és ellenőrzése
Cím: Hitelszövetkezetek ellenőrzési rendszerének bemutatása, különös tekintettel a Széchenyi István Hitelszövetkezet belső ellenőrzésére
Cím: Az illetékhivatalok tevékenységi ellenőrzése, különös tekintettel a Fővárosi és a Zala Megyei Illetékhivatalokra
Cím: Irányítás és informatika
Cím: A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon, különös tekintettel a jövedéki adóztatás ellenőrzésére
Cím: Kereskedelmi ellenőrök kézikönyve
Cím: A Kincstár feladat-ellátási rendszere, különös tekintettel a családtámogatási és szociális ellátások nyilvántartási és elszámolási rendszerének kezelésében
Cím: Kockázatelemzés lépésről lépésre
Cím: Komplex finanszírozási terv összeállítása az ARÉV Rt.-nél 1996-os évre: A finanszírozási terv teljesítése
Cím: Költség- és teljesítmény controlling [Operatív controlling 1. köt.]
Cím: Költségvetési felügyeleti eljárás az Európai Unióban
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, a továbbfejlesztés lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, hatékonysága és továbbfejlesztési lehetőségei
Cím: A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, hatékonysága, különös tekintettel a Területi Államháztartási Hivatalok felülvizsgálati tevékenységére
Cím: A költségvetési szervek vezetőinek felelőssége
Cím: A költségvetési szervezetek ellenőrzési rendszere, szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága, továbbfejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a "Kaposi Mór" Megyei Kórház gyakorlatára
Cím: A könyvtári szakfelügyeletről
Cím: Könyvvizsgálat és ellenőrzés 1. köt.
Cím: Könyvvizsgálat és ellenőrzés 2. köt.
Cím: Körmendi Rendészeti Szakközépiskola ellenőrzési rendszere
Cím: Különböző ellenőrzések a Consalba-Autó Kft.-nél
Cím: A magyar pénzügyi rendszer sajátosságai a kis- és középvállalkozások gazdasági működésének tükrében
Cím: Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Cím: Menedzsmentkontroll-rendszerek
Cím: Menedzsmentrendszerek auditálása
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének bemutatása egy iparvállalat példáján keresztül
Cím: A MOL Rt költség-elszámolási, tervezési és ellenőrzési rendszere egy integrált SAP modulban
Cím: Munkaügyi ellenőrzés, munkaszerződések
Cím: Az MVH monitoring tevékenysége az EU-s pályázatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Nem jövedéki engedélyes kereskedelem jövedéki ellenőrzése
Cím: Oktatási segédlet az Elemzés, ellenőrzés tantárgyhoz [PSZF-jegyzetként!]
Cím: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési felépítése
Cím: Az önkormányzatok ellenőrzési rendszere, feladatai Zalaegerszeg Megyei jogú Város Önkormányzatának példáján keresztül
Cím: Paks Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának elemzése: 1998-2001
Cím: Példatár a költségvetési ellenőrzéshez [P: 308-P/2002.]
Cím: A pénzügyi és gazdasági belső ellenőrzés rendszere - különös tekintettel a magyar honvédségre
Cím: Pénzügyi intézményi szakellenőrzés
Cím: A revizor szerepe a gazdasági bűncselekmények nyomozásában
Cím: A Somogy Megyei Bíróság 2011. évi FEUVE rendszerének kialakítása és működése [elektronikus dok.]
Cím: A székesfehérvári Városgondnokság 1995-98. évi gazdálkodásának és külső, belső ellenőrzési rendszereinek bemutatása, elemzése
Cím: A szövetkezeti tagság kanadai tulajdonosi ellenőrzési modelljének Magyarországi adaptálása a takarékszövetkezeti integrációban
Cím: A társadalombiztosítási szolgáltatások és azok ellenőrzési rendszere, annak változásai
Cím: A területi stratégiáktól a monitoringig
Cím: Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez
Cím: Tökéletes-e a tökéletes?
Cím: Utólagos ellenőrzés a Vám- és Pénzügyőrség tevékenységében
Cím: A Vagyongazdálkodási Főosztály új feladata : a Költségvetési Intézmények felügyelete, költségvetésük tervezése
Cím: Vállalkozási szakellenőrzés
Cím: A vállalkozások ellenőrzése [PSZF 2127/2000.] [Ellenőrzési ismeretek 2. köt.]
Cím: A vállalkozások tevékenységének ellenőrzése [BGF jegyzetként!]
Cím: A Vám- és Pénzügyőrség által tartott utólagos ellenőrzés
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában az 1990-es években, különös tekintettel az utólagos ellenőrzésre
Cím: A vámhatóság adóhatósági ellenőrzési feladatai végrehajtásának megszervezése és végrehajtása
Cím: A városi önkormányzatok belső ellenőrzésének bemutatása Kiskunhalas város önkormányzatán keresztül
Cím: A Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Osztályának feladatköre a Pénztár illetékességi területén
Cím: Vendéglátóegységek értékesítő tevékenységének szervezése [Vendéglátás szervezése 2. köt.]
Cím: VOLÁN közlekedési társaságnál folyó járműfenntartó, karbantartó tevékenység és ellenőrzési rendszerének vizsgálata, elemzése az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer bevezetésének keretében
Cím: A zalatárnoki szeszfőzde jövedéki ellenőrzése, mint hatósági ellenőrzés
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.