Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: beszámoló gazdasági tevékenységről
Lásd még: éves beszámoló (Alárendelt (A)) költségvetési mérleg (Más értelemben (nem egyenlő jel)) mérlegfordulónap (Alárendelt (A))
Cím: 2002-2005 éves tervek és költségvetési beszámolók elemzése a szombathelyi Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál
Cím: Az Anti-Sorghum Növénytermesztő és Szolgáltató Kft tevékenységének átfogó elemzése, különös tekintettel a növénytermesztés vizsgálatára
Cím: Az Autofer Rt. komplex elemzése beszámolók alapján
Cím: A Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság átfogó elemzése, értékelése a 2001-2005. évi beszámolók alapján
Cím: Beszámló alapú egységes ágazati pénzügyi mutatószámrendszer
Cím: Beszámolási és tervezési rendszer felépítése és működtetése a Ceres Sütőipari Zrt.-nél [online dok.]
Cím: A Bíró Díszkert Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a 2002-2005. évi beszámolók alapján
Cím: A biztosító könyvvezetési és beszámoló készítési sajátosságai
Cím: A controlling beszámolórendszer bemutatása és elemzése a Schneider Electric Hungária Zrt. Zala Fióktelepén [elektronikus dok.]
Cím: A controlling rendszer elemzése a Nitrokémia Rt-nél, különös tekintettel a tervezési és beszámolási rendszerre
Cím: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése a 2003-2006. évi beszámolók alapján
Cím: A dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola gazdálkodásának elemzése 1999-2003 között
Cím: Egy adott gazdasági társaság és egy egyéni vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítása és vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Egy nonprofit szervezet gazdálkodása, beszámolórendszere és sajátosságainak bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Egy részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Az egyszeres könyvvitel bemutatása és áttérés a kettős könyvvitelre
Cím: Az egyszeres könyvvitel problémái, változásai az új számviteli törvény alapján
Cím: Az egyszeres könyvvitelt vezetők beszámolójának bemutatása 1991-től napjainkig
Cím: Az egyszerűbb egyben a jobb megoldás is? Avagy a mikrogazdálkodói beszámoló létjogosultsága [online dok.]
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok
Cím: Ellenőrzési esettanulmányok [GKZ jegyzetként!]
Cím: Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata
Cím: Az éves beszámoló elemzésének módszerei, információtartalmának vállalkozói szintű hasznosítása
Cím: Az éves beszámoló elemzésének módszerei, információtartalmának vállalkozói szintű hasznosítása [elektronikus dok.]
Cím: A Földművelésügyi Költségvetési Iroda Baranya Megyei Osztályának feladata, gazdálkodása, kiemelt tekintettel a Növény és Talajvédelmi Szolgálat költségvetésének elemzésére 2005-2006 években
Cím: Gartner Intertrans Hungária Kft. vagyoni-, jövedelmi és pénzügyi helyzetének vizsgálata több év beszámolói alapján
Cím: A GÁZGÉP Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján
Cím: A Grabofloor Kft vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezésének és beszámolásának elemzése 1994-1997. években
Cím: A havi főkönyvi zárás és riportküldés határidejének lerövidítése a Michelin Hungária Kft.-nál
Cím: Hevesi Sándor Színház mint költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése a 2017-2019-es években" [online dok.]
Cím: A hőgyészi Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft jövedelmezőségének vizsgálata, különös tekintettel az 1997. évi termeltetési szerződések hatására és következményeire
Cím: IFRS Feladatgyűjtemény
Cím: Az Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beszámolóinak elemzése
Cím: „A jövő reménye” - A nonprofit szektor bemutatása és elemzése a Paci Doki alapítvány tevékenységének vizsgálatával [elektronikus dok.]
Cím: A konszern beszámoló készítésének gyakorlata, és a nemzetközi beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok a Sága Foods Zrt.-nél
Cím: A konszolidált (összevont) éves beszámoló készítésének tapasztalata egy felvonógyártással foglalkozó svájci anyavállalat magyarországi leányvállalatánál [elektronikus dok.]
Cím: Kórház, mint költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban
Cím: A költségvetés és az éves beszámoló elemzése a 2002-2006. években Jenő község önkormányzatánál
Cím: A költségvetés és az éves beszámoló elemzése a 2003-2007-es években Sorkikápolna Község Önkormányzatánál
Cím: A költségvetés végrehajtásának elemzése Nemesvámos községben
Cím: Költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetének bemutatása a Zala Megyei Kórház gazdálkodásának tükrében [online dok.]
Cím: A költségvetési terv és beszámoló elemzése a 2000-2003. években Dencsháza Község Önkormányzatánál
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése a Baranya Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál az 1995. 1996. 1997. és 1998. évek adatai alapján
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése a Fejér megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1995-1997 adatai alapján
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése a KSH Baranya Megyei Igazgatóság 1998-2002. év adatai alapján
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése az 1997-2000. években a Celldömölki Önkormányzat adatai alapján
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete adatai alapján a 2002-2006. években a feladatellátás tükrében
Cím: Körmend város Önkormányzata éves terveinek és költségvetési beszámolóinak elemzése a 2001-2005 évek vonatkozásában
Cím: A Magyar Katolikus Egyház gazdálkodása és beszámolási rendszere
Cím: A MÁV Zrt. tevékenységének átfogó elemzése, különös tekintettel a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet vizsgálatára
Cím: A Mediterrán Fürdőszobaszalon vagyoni és pénzügyi helyzetének vizsgálata az éves beszámoló alapján
Cím: A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének bemutatása egy iparvállalat példáján keresztül
Cím: A nagykanizsai Baumeister Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata 3 év beszámolója alapján
Cím: A "Nemesszalóki Mezőgazdasági" Zrt. gazdálkodásának átfogó elemzése az éves beszámolók alapján
Cím: Nemzetközi számviteli ismeretek [GKZ jegyzetként!] [PR-087/13]
Cím: Nemzetközi számviteli ismeretek [PR-087/16]
Cím: Nemzetközi számviteli ismeretek [PR-087/18]
Cím: A Nokia Hungary Kft. komplex elemzése a 2003, 2004, 2005 évi beszámolók alapján
Cím: A nonprofit számvitel sajátosságai az Europtec-Zalavíz Közhasznú Egyesület tevékenysége alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság számviteli információs rendszerének bemutatása és az ebből nyert információk elemzése
Cím: Az OWI ZALA Bt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: Az önkormányzati gazdálkodás és az éves beszámoló összefüggései, értékelési módjai Letenye Város Önkormányzata tükrében [elektronikus dok.]
Cím: A Paksi Atomerőmű Rt. Vagyoni helyzete és jövedelmezőségének vizsgálata beszámolók alapján
Cím: A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. vagyoni-, pénzügyi - és jövedelmezőségi helyzetének értékelése több év beszámolói alapján
Cím: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési beszámolójának pénzügyi helyzetelemzése (1993-199
Cím: A Poppe & Potthoff Hungária Bt. számviteli rendszerének bemutatása és gazdálkodásának elemzése
Cím: A régi és az új számviteli törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás összehasonlíthatósági problémái
Cím: Az R&T Klímaszervíz Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A SáGa Foods Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése beszámolók alapján
Cím: A Somogy Informatika Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Számítógépes főkönyvi könyvelési rendszer
Cím: A számviteli alapelvek érvényesülése a hitelintézetek éves beszámolójában
Cím: Számviteli irányelvek összehasonlítása Magyarorzságon és az Európai Unióban. Az AGFA Hungária Kft. könyvviteli elszámolási rendszere a tulajdonosi elvárások oldaláról
Cím: Számviteli rendszer működése a gyakorlatban vállalkozáson keresztül bemutatva [online dok.]
Cím: A szindikált hitel, mint speciális finanszírozási forma; annak számviteli háttere
Cím: A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások a FALCO ZRt.-nél és megjelenésük a beszámolóban [elektronikus dok.]
Cím: A társasházak működésének sajátosságai Magyarországon és Angliában [elektronikus dok.]
Cím: A Teveli Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet gazdálkodásának elemzése a beszámoló alapján (1995-1997)
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók alapján
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Részvénytársaság beszámolói alapján
Cím: A vagyoni helyzet, költség és eredmény alakulásának elemzése egy kereskedelmi vállalkozás beszámolóinak adatai alapján
Cím: A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet elemzése a kaposvári Zöld-Ablak Kft-nél az éves beszámolók alapján
Cím: A VeszprémBer Rt. tevékenységének vizsgálata az éves beszámolók adatai alapján
Cím: A West Hotel Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata beszámolók alapján a 2003-2005 üzleti években
Cím: A ZÁÉV Rt. vagyoni helyzete, a költség és eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján
Cím: A Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár pénzügyi és számviteli sajátosságai, elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Megyei Kórház átfogó elemzése a 2012-2013. évi beszámolók alapján [online dok.]
Cím: A zalaegerszegi Műbútor Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: A zalaegerszegi ZB.-Karszol KFT tevékenységének átfogó elemzése
Cím: Zalai Szám-Váltó Könyvelő Tanácsadó Kft. tevékenységének átfogó vizsgálata [online dok.]
Cím: A Zalakerámia Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a beszámolók alapján
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.