Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Hóbor József
Cím: Adójog, adójogharmonizáció Magyarországon az EU csatlakozás tükrében
Cím: Az agrárgazdaság változása Veszprém megyében 1989-1998 között
Cím: Agrár-környezetvédelmi politika és program megvalósulása az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: Az atomhulladék elhelyezése, hulladékgazdálkodás a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál
Cím: Baranya megye déli térségének komplex környezeti elemzése
Cím: Egy Eu-régió mezőgazdaságának gazdaságföldrajzi bemutatása: Dél-Dunántúli Régió
Cím: Egy gazdasági ágazgat működésének gazdaságföldrajzi jellemzése
Cím: Egy kiválasztott tejelő telep gazdasági elemzése a versenyképesség szempontjából
Cím: Az euró magyarországi bevezetése
Cím: Az Európai Unió erdészeti politikája és várható hatásai a SEFAG Rt erdőgazdálkodására
Cím: Az európai unió-s csatlakozás hatása a villamos energia iparra
Cím: A Garé mellett tervezett veszélyes hulladék-égetőmű társadalmi-gazdasági hatásainak feltárása
Cím: Gazdasági fejlesztő programok, és azok megvalósításának lehetőségei Szigetvár térségében
Cím: Gyakorlati környezetvédelem a Paksi Atomerőműben, annak gazdasági vonatkozásai
Cím: A hazai pecsenyecsirke termelés helyzete és lehetőségei
Cím: Hazánk helye és jövője az EU munkaerőpiacán
Cím: Hulladékgazdálkodás hazánkban
Cím: A jogharmonizáció hatása a VASIVÍZ Rt. vízellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységében
Cím: Kaposvár kistérség regionális szennyvízelvezetési beruházásának gazdasági elemzése
Cím: Komárom-Esztergom megye energiaellátásának vizsgálata
Cím: A Körmendi Kistérség régió és településmarketing koncepciója
Cím: A környezetgazdálkodás alapjai [Fsz.: 258.]
Cím: Környezetvédelem a Visteon Hungary Kft. esetében
Cím: Környezetvédelem a Zirci ABL Technic Hungary Kft. tükrében
Cím: A magyar mezőgazdaság finanszírozása az Európai Unióban, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Régióra
Cím: A magyar mezőgazdaság finanszírozásának jellemzői, a Dalmandi Mezőgazdasági Rt. működésének, beruházásainak vizsgálata
Cím: A magyar vállalatok helyzete a kibővülő Európai Unióban
Cím: Magyarország, ezen belül a Dél-Dunántúli Régió agrárgazdasági helyzete és lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás folyamatában
Cím: Magyarország közlekedési politikai koncepciója - kiemelten a vasúti közlekedés - az EU csatlakozás tükrében
Cím: Mezőgazdaságunk európai "kiútja" egy Zala megyei szövetkezet átalakulása tükrében
Cím: Mohács kistérség gazdaságának (természeti feltételek és mezőgazdaság) elemzése a Sapard program tükrében
Cím: Mohács-Bóly kistérség természeti- és gazdaságföldrajzi komplex elemzése
Cím: A MOL Rt. Zalai finomító környezetvédelmi beruházása. A bitumenfúvató üzem szennyvizeinek tisztítása
Cím: A nyugat-Dunántúli régió gazdasági, társadalmi helyzete
Cím: Nyugdíjreform - mint demográfiai szükségszerűség
Cím: Az önerős magánlakás építések számának alakulása az új gazdasági környezetben
Cím: Az Őrség, mint kistérség komplex elemzése
Cím: A Paksi Atomerőmű radioaktív hulladék gazdálkodása
Cím: Palackozott problémák - avagy A borgazdaság hazai és világpiaci helyzete
Cím: A Posta szerepvállalása a megtakarítások területén. Kiemelten a Pécsi Regionális Igazgatóságnál
Cím: Primer fatermékek értékesítésének és faipari feldolgozásának összehasonlító elemzése az Észak-Dunántúli régió egyes erdészeti részvénytársaságainál
Cím: Régióm környezeti állapotának komplex elemzése
Cím: A rendszerváltás hatása Vas megye mezőgazdaságára
Cím: A SAPARD mint az Európai Unióba igyekvő Magyarország mezőgazdasági támogatásának egyik eszköze
Cím: Székesfehérvár gazdaságának helyzete, különös tekintettel az iparra
Cím: Szentgotthárdi kistérség gazdasági életének komplex elemzése
Cím: A szombathelyi kistérség gazdaságföldrajzi viszonyainak jellemzése
Cím: Tolna infrastrukturális viszonyainak fejlesztési, korszerűsítési koncepciója
Cím: Tolna megye természeti- és gazdaságföldrajzi elemzése
Cím: Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása és annak költségei nemzetközi összehasonlításban
Cím: Vállalkozásfejlesztési módszerek megjelenítése a Nemzeti Fejlesztési Tervben
Cím: Vállalkozások útja az Európai Unióban
Cím: Vas megye iparának komplex elemzése
Cím: A Vasi Hegyhát felzárkózásának lehetősége a területfejlesztés új rendszerében
Cím: Villány és térsége (A Villányi borvidék) természeti- és gazdaságföldrajzi komplex elemzése
Cím: Zala megye gazdaságának elemzése az infrastruktúra szemszögéből
Cím: Zala megye kézikönyve [1-2. köt.]
Cím: Zalaegerszeg demográfiai változásai napjainkban
Cím: Zalaegerszeg és térsége stratégiai fejlesztési tervei és az Európai Uniós támogatási rendszerek
Cím: Zalaegerszeg város településmarketingjének kidolgozása
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.