Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: Pécs (Baranya)
Lásd még: APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság (Pécs) (Alárendelt (A)) Arzenál-Régió Kft. (Pécs) (Alárendelt (A)) Baranya megye (Egész (T)) Baranya Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (Pécs) (Alárendelt (A)) BAT Pécsi Dohánygyár Kft. (Budaörs) (Alárendelt (A)) BAVTRANS Mélyépítő Kft. (Pécs) (Rész (P)) Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Pécs) (Alárendelt (A)) Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. (Pécs) (Rész (P)) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs) (Alárendelt (A)) E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Pécs) (Alárendelt (A)) eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (Pécs) (Rész (P)) Elcoteq Magyarország Elektronikai Kft. (Pécs) (Alárendelt (A)) Farjan Kft. (Pécs) (Rész (P)) HAUNI Hungária Gépgyártó Kft. (Pécs) (Alárendelt (A)) Pécsi Amatőr és Szabadidősport Egyesület (Pécs) (Alárendelt (A)) Pécsi kistérség (Baranya) (Fölérendelt (F)) Pécsi Sörfőzde Zrt. (Pécs) (Alárendelt (A)) Pécsi Tudományegyetem (Pécs) (Alárendelt (A)) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Kft. (Pécs) (Alárendelt (A))
Cím: Az 500. Sz. Angster József Szakképző Iskola gazdálkodásának elemzése, szabályozottsága az önállóság tükrében
Cím: Az Á+W Consulting Kft. gazdálkodásának átfogó vizsgálata
Cím: Adóellenőrzés, a helyi adók ellenőrzésével kapcsolatos önkormányzati teendők
Cím: Az adóellenőrzések tapasztalatai az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán, különös tekintettel az Áfa-csalások felderítésére a 2006-2008 években [elektronikus dok.]
Cím: Az adósságállomány vizsgálata a Pécsi Tudományegyetemnél [elektronikus dok.]
Cím: Az Áfa működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére az Arzenál – Régió Kft. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Az átalakulás megvalósulása három év távlatában
Cím: Az AutóCity Kft. VW márkakereskedés és márkaszervíz Üzleti terve
Cím: A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. gazdálkodásának átfogó vizsgálata, különös tekintettel a kereskedelmi tevékenység elemzésére
Cím: A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2006-2008. évi beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Biokom Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése, különös tekintettel a vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség vizsgálatára
Cím: A Cerins Kft vezetői számviteli rendszerének kialakítása
Cím: A civil szervezetek számviteli sajátosságainak bemutatása a Pécsi Amatőr és Szabadidősport Egyesület példáján keresztül [online dok.]
Cím: A Cognos Vezetői Információs Rendszer bevezetése és működése Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál
Cím: A "Colmet" Kft. üzleti terve
Cím: Controlling a PTE ÁOK-n
Cím: A Controlling rendszer kialakítása a Pécsi Vízmű Rt.-nél
Cím: A controlling szervezet kialakítása és működtetése a Pécsi Erőmű Rt. Kőszénbánya divíziójában
Cím: A controlling szervezet kialakítása és működtetése a Pécsi Tömegközlekedési Rt-nél
Cím: A csomagolás szerepének bemutatása egy termelővállalat példáján keresztül
Cím: A csődeljárás egy konkrét vállalkozás példáján
Cím: A Délhús Rt controlling szervezetének működése és kapcsolódásai a termeléshez
Cím: Az eFeF Kft tevékenységének átfogó elemzése
Cím: Egészségügy jelenlegi helyzete, várható reformjai és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar egészségügyi gazdálkodásának elemzése controlling módszerrel
Cím: Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendje és feladatteljesítésének elszámolása a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrumban
Cím: Egy diákvállalkozás működésének és vezetésének sajátosságai a Meló-Diák Pécs Iskolai Szövetkezet példáján
Cím: Egy sikeres Európai Uniós pályázat kompetenciái
Cím: Az Elcoteq Network S.A. vállalatirányítási rendszerének bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Az eosin termékkörre vonatkozó marketing tevékenység vizsgálata a Zsolnay Porcelán Manufaktúra rt-ben
Cím: Az építőipar helyzete a csődeljárás és felszámolási eljárás tükrében
Cím: Az Európai Unió felzárkóztatási programja keretében igénylés az ISPA pénzügyi eszközökből történő támogatásra. Pécs város szennyvízcsatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisának védelme
Cím: Felszámolási eljárás a MiZo Rt.-nél
Cím: Fenyőfa Kft. üzleti terve
Cím: Foglalkoztatást elősegítő képzés (duális képzés) egy adott vállalatnál [elektronikus dok.]
Cím: A gazdálkodás elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala gyakorlatában
Cím: Gazdasági Társaságok pénzügyi és számviteli rendszerének kialakítása, elemzése és ellenőrzése a pécsi PANNONAUTÓ Autó- és Fémipari Részvénytársaság példáján keresztül
Cím: A határőrség, azon belül a Pécsi Határőr Igazgatóság gazdálkodási rendszere, belső ellenőrzési tevékenysége, a controlling-rendszer kialakításának lehetőségei
Cím: A helyi adó szerepe az önkormányzatok költségvetésében
Cím: Helyi adók alakulása Pécs Megyei Jogú Városban [elektronikus dok.]
Cím: A helyi adók általában és alkalmazási tapasztalatai Pécs Megyei Jogú Városban
Cím: A helyi adók rendszere három baranyai település példáján keresztül (Orfű, Pécs és Pogány)
Cím: A helyi adók szerepe Pécs városában
Cím: A helyi adóztatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A helyi adóztatás rendszere Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Humán erőforrás gazdálkodás a Pannon Volán Rt-nél
Cím: Humán Kontrolling: Humán kontrolling rendszer kialakítása a DDGáz Rt-nél
Cím: HUNOR Rt. 1999-2001. évi stratégiai terve
Cím: Az illeték helye jogrendszerünkben, az illetékkedvezmények hatása az illetékbevételekre
Cím: Az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos végrehajtási rend a Baranya Megyei Illetékhivatalnál
Cím: Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Pécsi Sörfőzde Rt.-nél
Cím: Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, működési tapasztalatai a Délhús Rt.-nél
Cím: A kereskedelmi áruforgalmazás elemzése a Pécsi Postaigazgatóság területén
Cím: A kereskedelmi áruforgalom bevezetése, illesztése a postai tevékenységbe, a szolgáltatás ellátása a Pécsi Postaigazgatóság területén
Cím: Két gazdasági társaság összevonása és az ezzel járó új, közös marketing eszközei
Cím: Kezdő vállalkozás üzleti terve
Cím: A kiskincstári gazdálkodás bevezetése és annak hatásai a pécsi közoktatási intézmények működésére
Cím: A Kódex Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének átfogó elemzése a beszámolók alapján
Cím: A konferenciaturizmus helyzete és lehetőségei Pécsett. A Lenau Reisen Kft Utazási Iroda bemutatása
Cím: A Kontakt-Elektro Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: A Korall Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése, vizsgálata a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén a 2005-2009-es évek adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának szabálya, kötelezettsége és gyakorlata a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Részvénytársaságnál : A közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatte
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, hatásai a gyakorlatban
Cím: Közbeszerzési törvény és gyakorlati alkalmazásának bemutatása
Cím: Közép- és hosszútávú piaci kihívások és válaszlehetőségek a Pécsi Erőmű Részvénytársaságnál
Cím: A lakosság forintbefektetései a pénzügyi piacon
Cím: A leltározási tevékenység vizsgálata a Biokom Kft-nél
Cím: A Libra Integrált Vállalatirányítási Rendszer szerepe a Pécsi Vízmű Rt. kontrolling tevékenységében
Cím: A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának LAN-hálózata az országos közigazgatási WAN-hálózatban
Cím: A Magyar Posta Rt. gazdasági információs rendszerének korszerűsítése: SAP R/3 alapú egységes pénzügyi, számviteli rendszer bevezetése a Pécsi Postaigazgatóságon
Cím: A Magyar Posta Rt. Pécsi Postaigazgatóságának marketingkommunikációs tevékenysége
Cím: A magyar vámvizsgálat és vámellenőrzés gyakorlata a pécsi Agora Kft. tevékenységének tükrében
Cím: A magyarországi kisvállalkozások pénzügyi és számviteli rendszere
Cím: Marketing-mix elemei a Pécsi Metro életében
Cím: A Mecsek Füszért Rt. tevékenységének átfogó vizsgálata
Cím: A minőségügyi rendszer elérésének elemzése az Infra-med Kft-nél
Cím: MiZo - egy felszámolás története
Cím: "Monopolizált" szolgáltatások vállalkozási formában a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságának gyakorlatában
Cím: MSZ EN 9002 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetésének értékelése a pécsi Vízépítő kft-nél
Cím: A munkaerő és bérgazdálkodási tevékenység elemzése a Pécsi Vízmű Részvénytársaságnál
Cím: A munkaerő-kölcsönzés alkalmazása a Limitor Hungária Kft. munkaerő-stratégiájában
Cím: A munkanélküliség alakulása Pécsett és vonzáskörzetében
Cím: Nagybányarét 2000. Új bányaterület termelésbevonása, különös tekintettel a szállítási útvonalak kiválasztására
Cím: Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények finanszírozási rendszere Pécs Megyei Jogú Városban 1995-2000. években
Cím: Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai 2000. évtől napjainkig
Cím: Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei a pénzügyi szabályozás tükrében, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adatai alapulvételével 1991-2003 években
Cím: A Pannon Volán Rt. gazdálkodásának átfogó vizsgálata
Cím: A Pannon Volán Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján
Cím: A Pannonautó Fémipari és Szolgáltató Rt. számviteli információs rendszerének bemutatása
Cím: Partnerkapcsolatok működtetése a SCHNEIDER Légtechnika Kft-nél, különös tekintettel a beszerzés-, ill. az értékesítési tevékenység fejlesztésére
Cím: Pécs, az életminőség pólusa az Európai Unió regionális politikájának tükrében
Cím: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának elemzése 1994-1998 között
Cím: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési beszámolójának pénzügyi helyzetelemzése (1993-199
Cím: Pécs [térkép]
Cím: A Pécsi Erőmű Rt. környezetvédelmi tevékenységének gazdasági értékelése
Cím: A Pécsi Gabonaforgalmi Részvénytársaság hatékonyságának, jövedelmezőségének átfogó elemzése (1995-1997)
Cím: Pécsi kirendeltség és illetékességi körébe tartozó települések munkaerőpiaci helyzete: Pécs
Cím: A pécsi kistérség, mint a régió kistérségeinek vezető szereplője
Cím: A Pécsi Postaigazgatóság hálózatának racionalizálása
Cím: Pécsi Sörfőzde Rt controlling rendszere
Cím: Pécsi Széchenyi István Gimnázium és Ipari, Hírközlési Szakközépiskola gazdálkodásának elemzése, az 1994-97 évek adatai alapján.
Cím: A Pécsi Távfűtő Kft. marketing tevékenysége
Cím: A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás szerepe az önkormányzati feladatellátásban
Cím: A Pécsi Vízmű Rt. vízellátási tevékenységének stratégia terve
Cím: A pénzügyi vállalkozások szerepe a magyar kis- és középvállalkozások finanszírozásában [elektronikus dok.]
Cím: Porkeverő Kft. üzleti terve
Cím: A Posta szerepvállalása a megtakarítások területén. Kiemelten a Pécsi Regionális Igazgatóságnál
Cím: A postai biztosítás - közvetítési tevékenység jelentősége és gyakorlata a Pécsi Postaigazgatóság tevékenységében
Cím: A PPV Rt. működésében meghatározó szerepet játszó bevételek és ráfordítások elemzése, és ezen adatok jövőre vonatkozó változtatási lehetőségei
Cím: Az R&T Klímaszervíz Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Az SAP R/3 Egységes Számviteli és Információs Rendszer a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságánál: különös tekintettel a tárgyi eszközök számviteli nyilvántartására
Cím: SAP rendszer a Magyar Posta Rt-nél 1998.
Cím: A Spitzer Silo Pécs Járműgyártó kft. tevékenységének komplex elemzése
Cím: A sportfinanszírozás aktuális kérdései
Cím: A Strukturális Alapok - Az "Elcoteq K+F" című pályázat
Cím: SWOT-analízis bemutatása a PERt. példáján keresztül
Cím: A szállítmányozás és fuvarozás pénzügyi lebonyolítása. Trans-O-Flex Gyorsfuvarozási Kft. Pécs
Cím: A számviteli információs rendszer szerepe, feladata a Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság vezetésében
Cím: Számviteli rendszer az OK - GLOVES - külföldi tulajdonú közös vállalatban
Cím: Számviteli szolgáltatás szervezése a Gondoldó Kft. könyvelőiroda példáján keresztül
Cím: A személyi jövedelemadó és gyakorlati végrehajtása a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságán
Cím: A Személyügyi Vezetői Információs Rendszer megvalósítása a Matáv Rt. Pécsi Emberi Erőforrás Szolgáltató Központban
Cím: A Szerencsjáték Rt. Pécsi Területi Igazgatósága 2000. évi marketing tevékenységének vizsgálata - különös tekintettel a különböző akciók forgalomra gyakorolt hatására, hatékonyságára
Cím: Szervezeti struktúra és a kommunikációs csatornák kapcsolata a Danubius Hotels Zrt. Pécsi Szállodáknál
Cím: Takarékszövetkezetek harca az életbenmaradásért - a minőségmenedzsment szempontjából
Cím: A Taler Ipari és Kereskedelmi Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának elemzése
Cím: A Tallum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján
Cím: Teázzon velünk! Egy vállalkozás vezetése és irányítása
Cím: Termelési controlling rendszer kialakítása a Pécsi Erőmű Részvénytársaságnál
Cím: Új termék piaci bevezetése a pécsi Mecsekparkett Kft-nél
Cím: Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális szinten [elektronikus dok.]
Cím: Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása és annak költségei nemzetközi összehasonlításban
Cím: Üzleti folyamatok újraszervezése átalakuló termelővállalatnál
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámoló adatai alapján a Centra Kft.-nél
Cím: A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a Mecseki Bányavagon-Hasznosító Rt.(MBVH Rt.) beszámolóinak adatai alapján, különös tekintettel azon törekvésekre, melyek az [...]
Cím: "Varázssziget" Szépségszalon 1998 évi Üzleti Terve
Cím: A vevőállomány alakulásának vizsgálata, a kintlévőségek csökkentésére rendelkezésre álló lehetőségek hasznosítása az AGP Magyarország Kft-nél
Cím: A vezetési stílus eredményessége a közigazgatásban
Cím: Vezetői Információs Rendszer A MATÁV Rt. Pécsi Távközlés Igazgatóságán
Cím: A vezetői információs rendszer változása a Magyar Posta Rt. Pécsi Igazgatóságának közelmúltjában
Cím: Vezetői számvitel kialakítása és működése a Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft-nél
Cím: Vezetői számvitelre alapuló controlling rendszer bevezetése a villamos energiaiparban, valamint fejlődése a Pécsi Erőmű Részvénytársaságnál
Cím: A Vörös Autóház Kft tevékenységének átfogó vizsgálata
Cím: A Zalai Autóház Kft 2003-as üzleti terve
Cím: A Zsolnay Porcelángyár Részvénytársaság számviteli politikája
Cím: A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzete a beszámolók alapján
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.