Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: társadalombiztosítás (TB)
Lásd még: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a ... (Alárendelt (A)) 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (Alárendelt (A)) egészségbiztosítás (Alárendelt (A)) nyugdíjbiztosítás (Alárendelt (A)) társadalombiztosítási járulékok (Alárendelt (A)) társadalombiztosítási jogszabályok (Alárendelt (A))
Cím: Adó- és TBtár 2007/1. [1. köt.]
Cím: Adó- és TBtár 2007/1. [2. köt.]
Cím: Adó, illeték, társadalombiztosítás [PR-006/11.]
Cím: Adó, illeték, társadalombiztosítás [PSZF-jegyzetként!]
Cím: Adó, illeték, társadalombiztosítás [PSZF-jegyzetként!]
Cím: Adó, illeték, társadalombiztosítás [PSZF-jegyzetként!] [PR-006/10.]
Cím: Adó kérdéskör
Cím: Adó, számvitel, TB [Elektronikus dok.]
Cím: Adózási ismeretek alkalmazása I.
Cím: A bért terhelő elvonások Ausztriában és Magyarországon
Cím: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a táppénz rendszerére [elektronikus dok.]
Cím: Az egészségügyi szolgáltatási járulék intézménye a magyar jogrendszerben [elektronikus dok.]
Cím: Egyéni vállalkozások társadalombiztosítási és adózási kötelezettségei
Cím: Az egyéni vállalkozó jogállása a társadalombiztosításban
Cím: Az egyes adónemek adóellenőrzési sajátosságai
Cím: A háziorvosi ellátás finanszírozása az egészségügy-finanszírozás rendszerében
Cím: Házipénztár kezelési szabályzat [Elektronikus dok.]
Cím: Idősödés és globalizáció
Cím: Járulékok a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 1997-től napjainkig. A változások hatása az egyéni vállalkozásokra
Cím: A jóléti állam Európában és Magyarországon
Cím: A legfontosabb számviteli, adózási, TB-határidők, magyarázatok [1999]
Cím: A logisztika szerepe a családtámogatási rendszerben [online dok.]
Cím: A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése
Cím: Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok
Cím: Nemzetközi társadalombiztosítás, 2016
Cím: Nyugdíj-, egészségbiztosítási és családtámogatási szabályok 2004
Cím: A Nyugdíjbiztosítási ágazat gazdasági, gazdálkodási helyzetelemzése és jövőképe
Cím: Nyugdíj/kor?/: Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Cím: Nyugdíjreform - mint demográfiai szükségszerűség
Cím: Nyugdíjreform: Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Cím: Öngondoskodás egy életen át [elektronikus dok.]
Cím: Az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak rendszere, működése a Hungária Biztosító Rt. gyakorlatában
Cím: Pénztárjog
Cím: "Quo vadis" egészségügy : a magyar egészségügy helyzete, átalakításának eredményei és hiányosságai
Cím: Szociális jog I.
Cím: Szombathelyi mikrovállalkozások helyzete a jogszabályok és regionális sajátosságok tükrében
Cím: Társadalombiztosítás
Cím: Társadalombiztosítás
Cím: Társadalombiztosítás 2005
Cím: Társadalombiztosítás 2006
Cím: Társadalombiztosítás 2008
Cím: Társadalombiztosítás 2009
Cím: Társadalombiztosítás 2010
Cím: Társadalombiztosítás 2015
Cím: Társadalombiztosítás 2018
Cím: A társadalombiztosítás járulékai és pénzbeli ellátásai
Cím: A társadalombiztosítás kiadásainak fedezete
Cím: A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásairól
Cím: A társadalombiztosítás pénzügyei
Cím: A társadalombiztosítás tevékenységének elemzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján
Cím: A társadalombiztosítási alapok kintlévőségei és a beszedés eredményessége Magyarországon
Cím: A társadalombiztosítási alapok működése napjainkban, szerepe az egyes ellátásokban - különös tekintettel az egészségbiztosítási ellátásokra
Cím: A Társadalombiztosítási Alapok működése, szerepük az egészségbiztosítás- és nyugellátásban, járulékkal kapcsolatos feladatok az állami adóhatóság feladat- és hatáskörében
Cím: Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2017
Cím: Társadalombiztosítási helyzetkép, az egészségbiztosítás jelene és jövője Magyarországon
Cím: A társadalombiztosítási helyzetkép elemzése és várható változásai
Cím: Társadalombiztosítási helyzetkép és várható változásai
Cím: Társadalombiztosítási ismeretek
Cím: Társadalombiztosítási ismeretek
Cím: A Társadalombiztosítási járulékbevételek és kintlevőségek vizsgálata Somogy megyében 1993-1996
Cím: A társadalombiztosítási járulékok beszedésével kapcsolatos feladatok ellátása az állami adóhatóság rendszerében
Cím: A társadalombiztosítási jogszabályváltozások hatása a kifizetőhelyek munkájára, a kifizetőhelyek jelenlegi helyzete és jövője
Cím: Társadalombiztosítási kalauz
Cím: Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére 2004
Cím: A társadalombiztosítási kiadások szerkezete, finanszírozásának kérdései Magyarországon
Cím: A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer kialakulása, fejlődése, valamint elemzése és jövője a foglalkoztatási és a demográfiai helyzet tükrében
Cím: A társadalombiztosítási rendszer, ezen belül az egészségbiztosítás jelene és jövője Magyarországon
Cím: A társadalombiztosítási rendszer változásai a baleseti ellátások tükrében, és a fejlődés várható iránya
Cím: A társadalombiztosítási szolgáltatások és azok ellenőrzési rendszere, annak változásai
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2009
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 [PR-912/10.]
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2018
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve [P-szám nélkül!]
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve [P-szám nélkül!]
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve [P-szám nélkül!]
Cím: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve [P-szám nélkül!]
Cím: A társadalombiztosításról és az egészségügyi hozzájárulásról
Cím: A társadalombiztosításról és az egészségügyi hozzájárulásról
Cím: Társas vállalkozások és azok tagjainak társadalombiztosítása és járulékfizetése kezdetektől napjainkig
Cím: TB 2011 [elektronikus dok.]
Cím: A TB alapok működése, szerepük az egészségbiztosításban és a nyugellátásban. Kapcsolatuk a központi költségvetéssel, a garanciavállalás lehetősége. Az egészségbiztosítás kintlévőségei és ezek behajtás
Cím: TB törvények 2004
Cím: Verseny és szolidaritás
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.