Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: kockázatelemzés - kockázatkezelés
Cím: A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: A kkv-k utódlási és generációváltási kockázatainak nyomában – fókuszban a pénzügyi kockázatok [online dok.]
Cím: Adósminősítés, mint a hitelképesség megítélésének egyik legfontosabb eszköze az OTP Bank Tolna Megyei Igazgatóságának gyakorlatában
Cím: Az alumínium alapanyag árfolyamkockázatának kezelése a hedge-ügylet alkalmazásával az Alcoa-köfém Kft. Présmű Üzletágában
Cím: Ami egy sikeres projekthez kell
Cím: Amit a befektetők védelméről tudni kell
Cím: Az Anton Kft. integrált minőségügyi rendszerének felülvizsgálata [online dok.]
Cím: Az árfolyamkockázat vizsgálata és kezelése a Pannontej Rt.-nél
Cím: Árfolyamkockázatok kezelése a bankok és vállalatok gyakorlatában
Cím: Árfolyamkockázatok kezelése a határidős devizapiacokon
Cím: Árfolyamkockázatok kezelése a Paksi Atomerőmű Rt.-nél
Cím: Az árfolyamváltozás kockázata a devizaalapú hitelek tekintetében
Cím: Bankcontrolling: Jövedelmezőség és kockázat
Cím: Banki hitelkockázat elemzés egy vállalkozói hitelkihelyezés tükrében
Cím: A banki hitelkockázat kezelésének elméleti és gyakorlati kérdései - különös tekintettel a kisvállalkozásokra
Cím: Banki hitelkockázatok és hitelkockázat kezelése az Erste Bank Hungary Nyrt. hitelezési gyakorlatában
Cím: Banki kockázatvállalás a Raiffeisen Bank Zrt. gyakorlatában
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [1-2. köt.]
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [1. köt.]
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [2. köt.]
Cím: A bankkártya - a kockázat oldaláról
Cím: A bankkártya, mint készpénzkímélő- és helyettesítő eszköz alkalmazása Magyarországon
Cím: A bankkártya üzletág fejlődése a Raiffeisen Bank Rt. tükrében
Cím: A bankkártya-piac kockázati elemzése az ING Bank Rt. tükrében
Cím: Bankmenedzsment
Cím: A bankműködés kockázati alapú megközelítése a konszolidált beszámoló tükrében
Cím: Befektetés
Cím: A befektetések értékelése
Cím: Befektetés-elmélet
Cím: Befektetési kockázatok kezelése fedezeti ügyletek segítségével a Dimenzió Bitosító Egyesületnél
Cím: Bevezetés az üzleti biztosításba
Cím: A biztonság ára
Cím: A biztonságról
Cím: A biztosítás egy speciális szemszögből avagy A biztosítási csalás
Cím: Biztosítási tartalékok képzése, befektetése, feloldása
Cím: Biztosításmatematika az egyéni biztosításban
Cím: A biztosítástechnikai tartalékok képzésének sajátossága, mint a kockázatkezelés egyik sajátos eszköze
Cím: Biztosítotti halandósági tábla kifejlesztése az AB-Aegon Biztosítónál, illetve gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata
Cím: A devizahitelezés hatása a magyarországi bankok eredményességére [elektronikus dok.]
Cím: Devizaopciók és részvényopciók árazása
Cím: A devizapiac és opciós stratégiák, valamint azok alkalmazása az árfolyamkockázatok kivédésének céljából
Cím: Díjliberalizáció és annak hatása a kötlező gépjármű-felelősségbiztosítási piac átrendeződésére Magyarországon
Cím: A Dolomit 2002 Bányászati és Kereskedelmi Kft. technológia korszerűsítés üzleti terve
Cím: EBCL Akkreditált Vizsgaközpont létrehozásának üzleti terve az Ady Endre Középiskolában
Cím: The economic foundations of risk management
Cím: Egy hazai bank vállalati hitelezési gyakorlata
Cím: Egy Nagylengyel típusú olajmező jövőbeni termelési lehetőségeinek gazdasági elemzése
Cím: Egy vállalkozás benyújtott hitelkérelmének elbírálása, azaz hitel előterjesztés készítése a banki kockázatok felmérésével
Cím: Az EKÁER és a HU-GO lényege, feladatai, céljai és gyakorlati alkalmazásuk a SPAR Magyarországi Kereskedelmi Kft-nél [online dok.]
Cím: Elektronikus bankszolgáltatások és azok kockázatai a CIB Bankcsoportnál
Cím: Életbiztosítások díjtartalékai és a maradékjogok a NN Magyarorsági Biztosító Rt.-nél
Cím: Az életbiztosítások elemzése befektetés, megtakarítás, kockázat szempontjából az egyén és a társadalom életében a Generali Providencia Biztosító Rt. gyakorlatában
Cím: Életbiztosítások elemzése. Megtakarítás, befektetés, kockázat az egyén és a társadalom életében, jövőjében
Cím: Export előfinanszírozás, és kapcsolódó fizetési módozatok
Cím: A felügyeleti ellenőrzés és jelentésszolgálat kapcsolata a számvitellel
Cím: A fogyasztási hitelek szerepe a magyar lakosság körében [elektronikus dok.]
Cím: Fogyasztási hitelek szerepe az OTP Bank gyakorlatában [online dok.]
Cím: Gazdasági válság hatása a lakossági hitelfelvételekre - fókuszban a Sopron Bank Zrt. [elektronikus dok.]
Cím: A gazdasági válság kialakulása, hatása és kezelése az OTP Bank Nyrt. vállalkozói ügyfélkörénél [elektronikus dok.]
Cím: Gondolatok a banki hitelezés kockázatáról
Cím: A HASTAG (Zürich) AG válságmenedzsmentjének bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Hiteldöntések és a hitelezés biztosítékai a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kisvállalkozói üzletágában
Cím: Hiteldöntések és a hitelezés biztosítékai a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél
Cím: Hiteldöntések és biztosítékok összehasonlítása néhány lakossági hitelezéssel foglalkozó magyarországi banknál
Cím: A hitelezés folyamata és a hitelképesség vizsgálata a kis- és középvállalati szektorban az Erste Bank Hungary Nyrt-nél felvett hitel alapján
Cím: A hitelezés folyamata, különös tekintettel az adósminősítésre
Cím: A hitelezés kockázatának csökkentésének eszközei a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezetnél
Cím: Hitelezési kockázat a vállalkozásfinanszírozás területén az Erste Bank Hungary Nyrt. gyakorlatában
Cím: Hiteligénybevételi eljárás a Binder kft. ügylete kapcsán
Cím: Hitel-igénybevételi eljárás egy konkrét ügylet kapcsán
Cím: Hiteligénybevételi eljárás egy konkrét ügylet kapcsán
Cím: A hitelintézetek tőkemegfelelési direktíváinak reformjával kapcsolatos elképzelések bemutatása
Cím: A hitelképesség vizsgálatára kialakult módszerek alkalmazása az OTP Bank Rt.-nél
Cím: Hitelképesség-vizsgálat a közép- és nagyvállalati hitelezésben
Cím: A hitelkockázat elemzés és kezelés, mint a hitelintézetek biztonságos működésének alapköve
Cím: A hitelkockázat kezelés bemutatása a Forrás Takarékszövetkezet gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A hitelkockázat kezelése
Cím: A hitelkockázat kezelése
Cím: A hitelkockázat kezelése a BNP-Dresner Bank (Hungaria) Rt.-nél
Cím: A hitelkockázat kezelése az OTP Bank Nyrt vállalkozói ügyfélkörénél [elektronikus dok.]
Cím: Hitelkockázatkezelés a Bonyhádi "Völgységi" Takarékszövetkezetben
Cím: A hitelkockázatok és a hitelkockázatok kezelése a Budapest Banknál
Cím: A hitelkockázatok kezelése az OTP Bank Rt. gyakorlatában
Cím: Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetőként rövid távon
Cím: A hulladékgazdálkodás kockázatai a Raiffeisen Bank Rt. gyakorlatában
Cím: A HVB Bank Hungary Rt. kockázatkezelési tevékenysége
Cím: Integrált kockázatelemzés és -kezelés alkalmazási lehetőségei a közszférában
Cím: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hitelezési tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel a vállalati hitelezésre
Cím: Készpénzkímélő fizetési eszközök alkalmazása hazánkban
Cím: Kis- és középvállalkozások finanszírozása a Magyar Külkereskedelmi Banknál
Cím: A kis- és középvállalkozások hitelezésének problémái, a takarékszövetkezetek vállalkozói hitelezése különös tekintettel a Halászi Takarékszövetkezetre
Cím: A kis- és középvállalkozások kockázati megítélése; a válság hatásai a Raiffeisen Bank Zrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: A kis- és középvállalkozói hitelezés banki gyakorlata a Budapest Banknál
Cím: A kockázat és a záradék a könyvvizsgálatban
Cím: A kockázatelemzés kereskedelmi banki gyakorlata egy szolgáltató és egy ipari szektorba tartozó vállalat esetében
Cím: Kockázatelemzés lépésről lépésre
Cím: Kockázatfelmérés, szindikált hitelek, váltóleszámítolás
Cím: A kockázati életbiztosítások helye és szerepe az OTP Garancia Biztosító Rt. Zala Megyei Igazgatóságán
Cím: A kockázati tőke szerepe a vállalkozások finanszírozásában
Cím: A kockázati tőkefinanszírozás lehetőségei, eredményessége
Cím: Kockázatkezelés a lízing tevékenységet folytató társaságoknál
Cím: Kockázatkezelés és spekuláció
Cím: A kockázatkezelés szerepe és gyakorlata a veszteségminimalizálás tükrében
Cím: Kockázatmenedzsment a közszférában
Cím: Költségvetési belső kontrollrendszer
Cím: A könyvvizsgálat helyzete, jelentősége a mai magyar gazdaságban
Cím: A könyvvizsgálat tervezése, a könyvvizsgálat kockázatbecslése a Hungarian Table Top Kft.-nél
Cím: A könyvvizsgálat tervezése és kockázatbecslése
Cím: A könyvvizsgálati munka tervezése, kockázatbecslés, lényegességszámítás
Cím: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás helyzete az OTP-Garancia Biztosító Rt.-nél
Cím: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat
Cím: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat
Cím: A külkereskedelmi tevékenység folytatása során megjelenő speciális pénzügyi feladatok és finanszírozási problémák
Cím: Külpiaci kockázatok megjelenése az ICN Magyarország Rt. működésében különös tekintettel a biztosítás, szállítmányozás és fizetési módok területeire
Cím: A lakáshitelezés folyamata, szükséges fedezetek értékelése és Kereskedelmi és Hitelbank Rt. lakásfinanszírozási rendszerének tükrében
Cím: Lakossági hitelek az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél, különös tekintettel a deviza alapú hitelek kockázataira
Cím: A lakossági hitelezés banki gyakorlata a Budapest Bank Rt-nél
Cím: A lakossági hitelezés változása Magyarországon: 1990-2000
Cím: A lakossági ügyletág jelentősége az ABN AMRO Bank gyakorlatában
Cím: A lízing Magyarországon
Cím: Magánnyugdíjpénztárak hozamának változása az ezredforduló éveiben a Credit Suisse Life & Pensions Magánnyugdíjpénztár tükrében
Cím: A magyar bankközi piac rendszerkockázati vonatkozásai
Cím: A magyar bankszektor kockázatkezelésének módosulása a pénzügyi válság tükrében [elektronikus dok.]
Cím: A Magyar Külkereskedelmi Bank finanszírozási és kockázatkezelési rendszere: kiemelten a vállalati ügyfélcsoport körében
Cím: A magyar pénzügyi rendszer sajátosságai a kis- és középvállalkozások gazdasági működésének tükrében
Cím: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon
Cím: A Mezőszentgyörgyi Agrár Rt. és az OTP Bank Rt. három éves kapcsolatának vizsgálata banki szempontok alapján
Cím: A működési kockázatok felmérése és kezelése a Magyar Nemzeti Bankban
Cím: A nem piacképes exporthitel-biztosítások a hazai gyakorlatban
Cím: A nemzetközi fizetések lebonyolításának lehetőségei, kockázatai, a kockázatkivédés eszközei
Cím: NYDOP-2.1.1./A-13 kódszámú, a körmendi Batthyány Strattmann Kastély fejlesztési projektjének esettanulmánya, az Európai Uniós projektek hatásvizsgálata [online dok.]
Cím: Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. bankkártya üzletágának bemutatása
Cím: Az OTP Bank által kínált betételhelyezési lehetőségek vizsgálata hozam és kockázat alapján
Cím: OTP Bank bankkártya üzletágának elemzése
Cím: Az OTP Bank Nyrt. kereskedelmi banki üzletág kockázatvállalási folyamata, különös tekintettel az ügyfélkör szegmentációjára
Cím: Az OTP Bank Rt. kis- és középvállalati hitelfinanszírozása
Cím: Az OTP Bank Rt. vállalkozási hitelei és hitelezési gyakorlata
Cím: Az OTP Bank Rt. vállalkozási ügyfélkörének adósminősítási gyakorlata egy konkrét ügyfél hitelezése kapcsán
Cím: Az OTP Bank Rt. vállalkozói hitelezési tevékenysége
Cím: Pályázatok csapdája
Cím: A pénzügyek közgazdaságtana
Cím: Pénzügyi kockázatok elemzése egy vállalati projekten keresztül – Fókuszban a projekt kivezetését követően fennmaradó pénzügyi kockázatok [online dok.]
Cím: A pénzügyi válság hatása a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásának gyakorlatára az OTP Bank Nyrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Piaci és hitelkockázat menedzsment
Cím: Portfóliókezelés és ügyfélszolgálat egy magyarországi lízing csoportnál
Cím: A practical guide to risk management
Cím: Projekt erőforrás és költségtervezés, kockázatkezelés a Zala Elektro Kft-nél a Zalaegerszeg Kórház Projektben [online dok.]
Cím: Részvényportfólió menedzsment a Markowitz-portfólióelmélet és a klaszteranalízis alkalmazásával [elektronikus dok.]
Cím: Rövid lejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata
Cím: A rövid lejáratú hitelezés szerepe a Kinizsi Takarékszövetkezet gyakorlatában
Cím: Rövidlejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata
Cím: Az SAP pénzügyi könyvelés moduljának és a vevőkockázat kezelésének bemutatása a Pannonpipe Műanyagipari Kft-nél
Cím: SÁ-RA Termál Kft. üzleti terve
Cím: A Somogyi Erdészeti és Faipari RT. erdőgazdálkodási üzletágának stratégiai tervezése 2001-2004.
Cím: Személyes pénzügyi tervezés, a befektetési lehetőségek számbavétele
Cím: A szuverén kötvényekben rejlő kockázatok azonosítása
Cím: A tárgyi eszközök könyvvizsgálata a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-nél [online dok.]
Cím: Tíz gyakorlati tanács az integrált kockázatkezelés sikeréért [online]
Cím: Tőkepiaci elméletek
Cím: Újszerű kockázat menedzsment az Alcoa árnyékában
Cím: Üzleti terv. Méry-Pékség Kft.
Cím: "Vak vezet világtalant", avagy a vak majom elmélet tesztelése a BÉT-en [olnine dok.]
Cím: A vállakozói értékesítési célú lakásépítés finanszírozása, kockázatai és a kockázatok kezelése
Cím: A vállalakozói ügyfélkör hitelbírálata az OTP Bank Rt gyakorlatában az adósminősítés, fedezetértékelés és kockázati elemzés tükrében
Cím: A vállalati hitelállomány elemzése egy magyarországi nagybanknál
Cím: Vállalati hitelcsalások a kockázati mérlegen [online dok.]
Cím: A vállalati hitelezés folyamata a Raiffeisen Bank Rt. gyakorlatának tükrében
Cím: A vállalati hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata különös tekintettel a rövidlejáratúakra
Cím: A vállalati hitelezés, kockázatkezelés az OTP Bank Rt. gyakorlatában
Cím: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve
Cím: Vállalati pénzügyek
Cím: Vállalkozások biztosítási fedezete, érdekeik képviselete a mai piaci versenyhelyzetben
Cím: Vállalkozások devizapiaci kockázata és az ebből eredő hatások
Cím: Vállalkozások vagyon és felelősségbiztosítása
Cím: A vállalkozói és kisvállalkozói ügyfélkör hitelbírálati és kockázatelemzési folyamata
Cím: Vállalkozói hitelezés a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatában
Cím: A vállalkozói hitelezés folyamatának vizsgálata az OTP Bank Rt. Keszthelyi Fiókja gyakorlatában, tekintetet fordítva a régióban működő vállalkozások hitelügyletei során felmerülő kockázatok elemzésére
Cím: A vállalkozói ügyfélkör hitelbírálata az OTP Bank Rt. gyakorlatán keresztül
Cím: A vevőállomány alakulásának vizsgálata, a kintlévőségek csökkentésének lehetőségei a Zala Volán Zártkörű Részvénytársaságnál
Cím: A világ helyzete 2013
Cím: A Zala Megyei Szent Rafael Kórház logisztikai folyamatai [online dok.]
Cím: A Zalaerdő Zrt. üzleti terve
Cím: A Zürichi Axiómák
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.