Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: EU támogatás - EU pályázat
Lásd még: EU Önerő Alap (Alárendelt (A)) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) (Alárendelt (A)) Európai Unió (Fölérendelt (F)) LEADER-program (Alárendelt (A)) támogatás (Fölérendelt (F)) Társadalmi Megújulás Operatív Program (Alárendelt (A))
Cím: A projekttervezés és megvalósítás gyakorlata egy sikeresen megvalósult projekt példáján [online dok.]
Cím: A projekttervezés és megvalósítás gyakorlata egy sikeresen megvalósult projekt példáján [online dok.]
Cím: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) - a pályázatos támogatási rendszer szemszögéből
Cím: Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) bemutatása és elemzése, az elmúlt évek eredményei és tapasztalatai
Cím: Agrártámogatások 2011
Cím: Az agrártámogatások és egy megvalósult beruházás a Göcsej Pig Kft.-nél
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások hatásával összefüggésben [elektronikus dok.]
Cím: Az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. gazdálkodásának értékelése az elvonások és támogatások hatásával összefüggésben
Cím: Az AVOP LEADER+ és az ÚMVP LEADER programok összehasonlító elemzése a Zalaegerszegi Kistérség területén [elektronikus dok.]
Cím: Betekintés a projektek világába a Bázakerettyei óvoda és orvosi rendelő felújításának összehasonlításán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A Dél-dunántúli régióban működő agrárvállalkozások gazdálkodásának vizsgálata a SAPARD program tükrében
Cím: EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért [online dok.]
Cím: Egy Európai Uniós pályázati projekt elemzése [online dok.]
Cím: Egy fiatal gazda pályázat bemutatása esettanulmányon keresztül [online dok.]
Cím: Egy kereskedelmi bank szerepvállalása az Európai Uniós pályáztatás folyamatában
Cím: Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások és pályázati lehetőségek összefüggésében
Cím: Egy támogatott projekt megvalósítása és finanszírozása a Pannon Novum Nonprofit Kft. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Egy TÁMOP-2.3.6 pályázat keretében megvalósított projekt bemutatása [online dok.]
Cím: Ellenőrzési gyakorlat?! – avagy hogy valósul meg az Európai Unió programozásának ellenőrzési gyakorlata egy Leader térségben [elektronikus dok.]
Cím: Elnyerhető támogatások a munkáltatók és a munkavállalók számára [online dok.]
Cím: Az előcsatlakozási alapok bemutatása és hatása Magyarország és Zala megye gazdaságára
Cím: EQUAL Program - A nyugat-magyarországi régióban létrehozott Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálat a Savaria Nett-Pack Kft-nél
Cím: "Értékünk az ember" HEFOP 1.1. bemutatása és eredményei Fejér megyében
Cím: EU Önerő Alap a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására [elektronikus dok.]
Cím: Európai környezetvédelmi támogatások különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra
Cím: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatási rendszere – Latifundium Kft. mezőgazdasági gépbeszerzésre irányuló kérelmének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió által támogatott pályázatok elszámolási sajátosságai az Uniriv Ipari és Kereskedelmi Kft-nél [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió közvetlen támogatásainak és pályázatos forrásainak hatása Zala megye mezőgazdaságára
Cím: Az Európai Unió pályázatos támogatási rendszere hazánkban, különös tekintettel a Magyar Államkincstár tevékenységére
Cím: Az Európai Unió regionális politikája [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió támogatása az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv keretein belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió támogatásai, az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai és megvalósulásuk Zala megyében a TÁMOP 3.1.4 pályázati kiírás kapcsán [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió támogatási rendszere és a pénzintézetek szerepe az Európai Uniós források megszerzésében
Cím: Az Európai Unió támogatáspolitikájának eddigi eredményei és a fiatal gazdák induló támogatásainak figyelése a nyugat-dunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Unió területfejlesztési forrásainak felhasználása a Kaposvári Kistérségben 2007-2013 között [elektronikus dok.]
Cím: Az Európai Uniós agrártámogatások és hatásuk a magyar mezőgazdaságra a Letenyei Kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Európai uniós fejlesztések hatása Lentiben a 2014-2020-as költségvetési ciklusban [online dok.]
Cím: Az Európai Uniós fejlesztések szerepe Balatonkeresztúr életében [online dok.]
Cím: Európai uniós kiemelt projektek a munkaerőpiac területén a nyugatdunántúli régióban [elektronikus dok.]
Cím: Európai uniós pályázati támogatások rendszere Magyarországon, különös tekintettel az elektronikus folyamatokra [elektronikus dok.]
Cím: Európai Uniós pályázatok rendszere, a pályázat előkészítés és projekt megvalósítás Zalaegerszeg MJV gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Európai Uniós támogatási lehetőségek, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra
Cím: Európai Uniós támogatások a Nyugat-dunántúli régióban 2004-2006
Cím: Európai Uniós támogatások a Zalaerdő Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Európai Uniós támogatások, pályázati lehetőségek Tolna megyében a kis- és középvállalkozások számára
Cím: Európai Uniós vissza nem térítendő támogatással megvalósított beruházás számviteli sajátosságai a „Mould Tech” Kft. üzemcsarnok beruházásának példája alapján [online dok.]
Cím: EU-s projektpályázat módszertana és konkrét megvalósítása Eszteregnye községben
Cím: EU-s társfinanszírozott projekt elemzése és megvalósítása a Vanessia Vállalkozásfejlesztési és Pályázati Tanácsadó Kft. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Az EU-társfinanszírozással megvalósuló Társadalmi Megújulás Operatív Programja a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnál (TÁMOP 1.1.2) [elektronikus dok.]
Cím: Fejlesztések, beruházási projektek megvalósítása, pályázatok készítése a COLOR Kft-nél [elektronikus dok.]
Cím: A gazdaságfejlesztési operatív program eredményei és hatásai a Zalaegerszegi kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Gazdaságfejlesztési projektek elemzése a Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A GINOP-5.1.1. Út a munkaerőpiacra projekt megvalósulásának elemzése a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának példáján keresztül [online dok.]
Cím: A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című európai uniós projekt bemutatása a Zala Megyei Kormányhivatalban [online dok.]
Cím: A GINOP-8.3.5-18 hitelprogram bemutatása a Speedy Clean Service Kft gyakorlatán keresztül [online dok.]
Cím: A GVOP-2005-2.2.2 pályázat megvalósulása a Somlai Truck Kft-nél
Cím: A GVOP-2006-2.2.1 megvalósítása a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál [elektronikus dok.]
Cím: "Hagyomány és Innováció Zala megyében" LEADER forrásból megvalósuló projekt életciklus szempontú elemzése [online dok.]
Cím: A határmenti együttműködést ösztönző uniós támogatások ismertetése a "People to people with animals" elnevezésű Interreg pályázat alapján
Cím: Határon innen és túl - Phare CBC-től az Interregig
Cím: A "Hatékony szakképzés a biztos jövőért" projekt gazdasági értékelése [elektronikus dok.]
Cím: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Uniós források felhasználásával Zala megyében [online dok.]
Cím: A hazai és Európai Uniós források szerepe Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának gazdálkodásában
Cím: A HEALTHY Projekt bemutatása a pályázati életciklus modell tükrében [online dok.]
Cím: Hogyan írjunk sikeres pályázatot? [elektronikus dok.]
Cím: I. Nemzeti Fejlesztési Terv ROP programjának megvalósulása egy sikeresen lezárult pályázat eredményeinek bemutatásával [elektronikus dok.]
Cím: A kis- és közepes vállalkozások külső finanszírozási alternatíváinak kérdőíves vizsgálata különös tekintettel az EU-s támogatásokra
Cím: A kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon, és működésük a gyakorlatban
Cím: Kohézió és finanszírozás
Cím: Kormányzati szerepvállalás a hazai projektek előkészítésében
Cím: A költség-haszon elemzés módszerének alkalmazása Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásoknál [elektronikus dok.]
Cím: A könnyűipar válsága és a kilábalás lehetőségei Európai Uniós források bevonásával a Völgységi kistérségben
Cím: Közép Magyarországi Regionális Operatív Program városrehabilitáció projektjeinek elemzése „Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja” című projektjén keresztül [elektronikus dok.]
Cím: LEADER+ a Nyugat-dunántúli Régióban
Cím: A LEADER+ program és megvalósítása a Zala-Kar és az Írottkő Ereje térségekben
Cím: A magyar mikro- kis- és középvállalkozások humánerőforrás-fejlesztését támogató pályázati lehetőségek európai uniós forrásokból [elektronikus dok.]
Cím: A magyarországi vállalkozások helyzete az uniós csatlakozást követően, egy adott szektor beható vizsgálata
Cím: Masterfoam Kft. habosított fóliagyártó üzemének fejlesztésére irányuló Európai Unió által társfinanszírozott pályázat sajátosságai, tapasztalatai és változások irányai [elektronikus dok.]
Cím: A megújuló energiaforrások térnyerése hazánkban - Egy konkrét projekt elemzése gazdaságossági szempontból
Cím: A mezőgazdaság mai helyzete és az agrártámogatási rendszer Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A mezőgazdaság szerepe a csatlakozást megelőző és az azt követő években [elektronikus dok.]
Cím: A munkaerő átképzése, továbbképzése Magyarországon az Európai Unió közreműködésével [elektronikus dok.]
Cím: Az MVH monitoring tevékenysége az EU-s pályázatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Nagyatád Város Önkormányzatának pályázati tevékenysége az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül [elektronikus dok.]
Cím: NYDOP-2.1.1./A-13 kódszámú, a körmendi Batthyány Strattmann Kastély fejlesztési projektjének esettanulmánya, az Európai Uniós projektek hatásvizsgálata [online dok.]
Cím: Nyugat- Dunántúli Régió pályázatainak aktivitása egy működő projekt tükrében [elektronikus dok.]
Cím: On-line szolgáltatások felsőfokon, avagy egységes rendszer kialakítása a Budapesti Gazdasági Főiskolán [elektronikus dok.]
Cím: Az OTP Bank Nyrt. pénzügyi szolgáltatásai az Európai Uniós pályázatok megvalósításában
Cím: Önkormányzati épületek pályázati forrásból történő fejlesztése a vasaljai térségben - 2015 [online dok.]
Cím: Őrség Határok Nélkül, avagy Európai Uniós támogatással működő Leader egyesületek megalakulásának folyamata, tevékenységük bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága által irányított konzorciumi megállapodás keretében megvalósított Európa Uniós pályázat elemzése [online dok.]
Cím: Pályázatkezelés a Szekszárd térségi Fejlesztési Ügynökség Kht-nál
Cím: PHARE CBC projektek megvalósulása a Lenti Statisztikai Kistérségben
Cím: A projekttervezés elméletének és gyakorlati megvalósításának összehasonlítása egy konkrét projekt elemzésén keresztül [online dok.]
Cím: Projekttervezés lépési új vállalkozás indítása esetén [online dok.]
Cím: Stratégiai városfejlesztés és Európai Uniós pályázatok egymásra gyakorolt hatása Komáromban [elektronikus dok.]
Cím: A támogatás értékteremtő hatása egy mikrovállalkozás pédáján keresztül [online dok.]
Cím: Támogatások az Európai Unióban
Cím: A TÁMOP pályázatok számviteli elszámolásának sajátosságai a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorlati példáján keresztül [online dok.]
Cím: Településfejlesztés Európai Uniós programokkal Gellénházán a 2014-2020-as programozási időszakában [online dok.]
Cím: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai, a Fiatal gazdálkodók induló támogatása Tolna megyében [elektronikus dok.]
Cím: Az Új Magyarország-kép kialakítása a Nyugat-dunántúli Régió agrár- és vidékfejlesztése során, különös tekintettel Zala megyére [elektronikus dok.]
Cím: Az UMVP kistérségi fejezetének elemzése, a program érvényesülésének vizsgálata a kiválasztott településen a 2007-2013 tervezési időszakban [online dok.]
Cím: Uniós projektek tervezése, megvalósítása, finanszírozása és monitoringja a Sellyei Kistérségben [elektronikus dok.]
Cím: Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális szinten [elektronikus dok.]
Cím: Városfejlesztés Siklóson Európai Uniós támogatással
Cím: A vidékfejlesztés gyöngyszeme, avagy a LEADER Program a Vidékünk a Jövőnk Szövetség Helyi Akciócsoport területén [elektronikus dok.]
Cím: A vidékfejlesztés Magyarországon, különös tekintettel a partnerségen alapuló programokra, Nagyrécse település példáján [elektronikus dok.]
Cím: Vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatások elszámolása a Lissé Édességgyár Kft-ben [online dok.]
Cím: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány számviteli sajátosságai a mikrohitelezés elszámolásának tükrében [online dok.]
Cím: Zalaszentgrót város fejlesztési lehetőségei a hazai és európai uniós pályázatok tükrében [elektronikus dok.]
Cím: A Zalaszentgróti Kistérség fejlesztése LEADER program és módszertan segítségével
Cím: Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem – az ötlettől a megvalósításig [online dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.