Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tartalmi kivonat: Rövid leírás: (Szerzői összefoglaló) -- Részletes leírás: A dolgozatban a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok egy részének, a szegénységgel és a társadalmi kirekesztettséggel leginkább veszélyeztetettek felzárkózását támogató programok általános ismertetésén túl egy konkrét program két projektjének megvalósítási tapasztalatai kerülnek bemutatásra és elemzésre. A dolgozat – a konkrét projektek vizsgálatán keresztül - arra a kérdésre keresi a választ, hogy az Európai Unió által finanszírozott társadalmi felzárkózási fejlesztések, célzott programok eredményesek-e Magyarországon. A dolgozat foglalkozik az Európai Unió és Magyarország fejlesztési terveivel, különös tekintettel a társadalmi felzárkózást támogató célkitűzésekkel, akciótervekkel. Ennek keretén belül bemutatásra kerül a Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. A dolgozat statisztikai felmérések alapján bemutatja, hogy a szegénységnek és társadalmi kirekesztődésnek kitett legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok a gazdaságilag inaktívak, az alacsony képzettséggel rendelkezők és a romák. A vizsgált adatokból egyértelműen kimondható, hogy a szegénység elkerülésének legfontosabb tényezője a munkaerő piaci jelenlét. A dolgozatban bemutatásra kerül két pályázati projekt, amely a fenti alapvetést szem előtt tartva, célzott támogatást nyújtott 1000 roma nő munkaerőpiacra kerüléséhez. A két projekt pályázati kiírásának ismertetése után a megvalósítás tapasztalatai is bemutatásra kerülnek. A pályázati kiírásban szereplő indikátorok maradéktalanul teljesültek, több, mint 1000 roma nő szerzett szakképzettséget és 499 fő került támogatott foglalkoztatásba a szociális ágazat intézményeiben. A megvalósítás tapasztalatait beválás vizsgálattal támasztotta alá a projekt megvalósítója. A beválási vizsgálat alapján a bevont célcsoport tagjai és a foglalkoztatók is elégedetten nyilatkoztak a projektekről. Az indikátorok teljesülése és a beválás vizsgálat eredményeinek figyelembevételével került megállapításra, hogy a program sikeres volt, a célzott programok elérték a kívánt hatást, a szakképzettséget szerzett roma nők sikeresen léptek be és maradtak bent a munkaerő-piacon. A dolgozat keretében megvizsgálásra kerültek azok a javaslatok, melyeket a megvalósítók fogalmaztak meg egy esetleges hasonló programhoz. A vizsgált projektek célkitűzéseivel megegyező új pályázati kiírás, a korábbi tapasztalatokat felhasználja, ezáltal támogatva a még eredményesebb megvalósítást.
Cím: A projekttervezés és megvalósítás gyakorlata egy sikeresen megvalósult projekt példáján [online dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.