Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: átalakulás - gazdasági társasági forma változása
Lásd még: társaság szétválása (Alárendelt (A))
Cím: A beolvadás számviteli feladatai a Cipó Zrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása, különös tekintettel a társaságiforma-váltás folyamatára [elektronikus dok.]
Cím: Alapfokú oktatási intézmény - Az Andor Ilona Ének-zene Tagozatos Általános Iskola - működésének és gazdálkodásának elemzése
Cím: Alapítás - átalakulás - végelszámolás számvitele
Cím: Átalakulás a Linde Gáz Magyarország Rt.-nél
Cím: Az átalakulás egy formájának, a beolvadásnak a vizsgálata a Vegyépszer Zrt. cégcsoportnál
Cím: Átalakulás, és a reorganizációs program folyamata a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetének Kísérleti Gazdaságában
Cím: Átalakulás és a számviteli rendszer kialakítása az MSC Hungary Kft.-nél
Cím: Az átalakulás folyamatának bemutatása a Stern Bt. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Átalakulás jogi, számviteli, adózási sajátosságai a Váltó Bt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: Az átalakulás megvalósulása három év távlatában
Cím: Átalakulás, mint a sajátos számviteli elszámolás egyik esete és problémái a kis- és középvállalkozások gyakorlatában
Cím: Az átalakulás, mint sajátos számviteli elszámolás, ezen belül a Pulor Kft. Color Kft-be történő beolvadásának bemutatása
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai a CWG HUNGARY Kft. átalakulása kapcsán [elektronikus dok.]
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai a Jagaber Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai a Zala Volán Közlekedési Zrt. példáján keresztül [online dok.]
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai [elektronikus dok.]
Cím: Az átalakulás számviteli feladatai és ennek bemutatása a Philips Kft.-nél
Cím: Az átalakulások megvalósítása az Admirál cégcsoporton keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Átalakuló nagyvállalatok: Az ABN AMRO Magyar Bank és a Kereskedelmi és Hitelbank fúziója
Cím: Az Axiál Kft üzleti tervének kidolgozása
Cím: A Bakony Volán Közlekedési Rt. 1998. évi átalakulásával kapcsolatos tapasztalatok különös tekintettel a gazdasági és számviteli feladatok bemutatására
Cím: Bankfúziók Magyarországon 2000-2001-ben
Cím: Beolvadás, mint az átalakulások egyik speciális formája
Cím: A beolvadás számviteli sajátosságai a VoleiTrans és a VoleiSped Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A Buda-Piért Kereskedelmi Kft. átalakulásának tervezési, szervezési és számviteli feladatai
Cím: A business process reenginnering
Cím: A DUNAFERR QUALITEST Minőségügyi Kft. átalakulásának tapasztalatai különös tekintettel a gazdasági és ügyviteli rendszerek kialakítására
Cím: Az ÉDÁSZ Rt. gazdálkodásának átfogó elemzése
Cím: ÉDÁSZ Rt. üzleti folyamatainak újratervezése és szervezeti átalakulása a liberalizált energiapiac követelményeinek megfelelően
Cím: Egy átalakulás folyamata: egy gazdasági szervezet privatizációja
Cím: Egy átalakulás könyvvizsgálata az Irányi Kft. átalakulásának tükrében
Cím: Egy kisvállalkozás átalakulásának gyakorlati bemutatása
Cím: Egy kisvállalkozás dilemmája a gazdasági válságban - megszűnni vagy beolvadni [elektronikus dok.]
Cím: Egy mezőgazdasági termelőszövetkezet átalakulási kísérletének kudarca
Cím: Egy részleges átalakulási folyamat bemutatása a barcsi "Dráva-Coop" Mezőgazdasági Szövetkezet esetében
Cím: Egy sikeres csődeljárás elemzése (Caola Rt. 1999-2000)
Cím: Egy újonnan alakult alumíniumipari cég a Magyar Alumínium Rt. marketing feladatai
Cím: Egy vállalat átalakulásának és privatizációjának gyakorlati tapasztalatai
Cím: Egy vállalkozás átalakulásának stratégiája, a kapcsolódó tervezési, szervezési és számviteli feladatok
Cím: Egy Zala megyei cég átalakulásának sajátosságai [elektronikus dok.]
Cím: Egyéni cég alapítása Egyéni vállalkozó által majd Egyszemélyes Kft-vé alakulása [online dok.]
Cím: Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül [online dok.]
Cím: Esettanulmányok és gyakorló feladatok a sajátos céghelyzetek számviteli elszámolásaihoz [Fsz.: 296.]
Cím: Az Észak-zalai Víz és Csatornamű Rt. átalakulásának tapasztalatai, tevékenységének elemzése a controlling szervezetek kialakításán és működtetésén keresztül
Cím: A folyamatos könyvvizsgálat és a gazdasági társaságok átalakulásainak könyvvizsgálati teendői [elektronikus dok.]
Cím: A Frikober Mérnöki Kft. alkalmazkodása a dinamikusan változó környezeti hatásokhoz
Cím: Gazdasági társaság átalakulásának tapasztalatai, számviteli feladatai az ARÉV HOLDING Rt-nél
Cím: Gazdasági társaság átalakulásának tapasztalatai, számviteli feladatai egy adott cég esetében
Cím: Gazdasági társaság átalakulásának tapasztalatai, számviteli feladatai egy adott cég esetében
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása, 2017
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása beolvadással. A Fa-Centrum 2001 Bt. beolvadása a Fa-Centrum Veszprém Kft.-be
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása és ennek bemutatása a Diolén 99 Kft-nél
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása, különös tekintettel a beolvadásra és a kiválásra [elektronikus dok.]
Cím: Gazdasági társaságok átalakulása, számviteli és adózási feladatai, egy adott vállalkozás átalakulásának bemutása
Cím: Gazdasági társaságok átalakulásának bemutatása és számviteli feladatai
Cím: Gazdasági társaságok átalakulásának számvitele
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának számviteli és a kapcsolódó jogi problémái
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának számviteli és jogi szabályozása, egy adott vállalkozás átalakulásának bemutatása
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának számviteli feladatai a DAMA-TURA Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának számviteli szabályai és bemutatása egy gyakorlati példán keresztül
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának tapasztalatai
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának tapasztalatai, kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai
Cím: A gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos számviteli és könyvvizsgálói feladatok, egy konkrét vállalkozás átalakulásának viszgálata
Cím: A gazdasági társaságok megszűnése, megszűntetése, különös tekintettel a végelszámolás folyamatára
Cím: A gazdasági társaságok nagy kézikönyve
Cím: A Generali Budapest és a Providencia Biztosító fúziója
Cím: A Goldsun Hűtőipari Rt. privatizációs folyamata és jelene
Cím: Gyakorlati útmutató vegyes vállalatok és társulások létrehozásához
Cím: Hahóti Várdomb Mg. Kft. és Hungária Barnak Kft. egyesülésének számviteli feladatai [elektronikus dok.]
Cím: Hatékonyság vizsgálata a TAEG Rt-nél az átalakulás utáni években
Cím: Hogyan vált egy csempegyár regionális multivá
Cím: Az IKARUS Rt. helyzete, átalakulása, a túlélés stratégiája, a privatizáció lehetőségei
Cím: Az Illés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása Illés Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá
Cím: A K+K Bau-Profil Kft. és az Útprofil 2000 Kft. átalakulása
Cím: KA-SOP Kereskedelmi Kft. szervezeti átalakulása, annak okai és jelenlegi helyzete
Cím: A kiválás, mint az átalakulás egy speciális fajtája a "Variotex" Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A kiválás számviteli elszámolása a Közmű és Mélyépítő Kft. példáján keresztül
Cím: Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet átalakulása Zrt.-vé [elektronikus dok.]
Cím: A könyvvizsgálat lépéseinek bemutatása a Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ évközi vizsgálatán keresztül
Cím: A Magyar Államvasutak Rt. szervezeti felépítése
Cím: A magyar víziközmű ágazat szabályozása és annak hatásai a Zalavíz Zrt. perspektívájából [online dok.]
Cím: A MÁV Rt. egyes egységeinek privatizációja és ezen keresztül a tevékenységi kör változása
Cím: A MÁV Rt-ből kiszerveződő árufuvarozással foglalkozó Cargo Rt. gazdasági helyzete és európai piacba történő integrációja
Cím: A mezőgazdasági szövetkezet Szentlőrinc Részvénytársasággá tőrténő átalakulásának számviteli és jogi feladatai
Cím: Nagyvállalatból kiváló Kft likviditási terve
Cím: Nagyvállalaton belüli átalakulás, vagyoni helyzet, költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámoló alapján: ISO 9002 minőségügyi rendszerek a Nitrogénművek Rt. Polietilén Zsák Kft-nél.
Cím: Privatizáció a gyakorlatban a Dunaferr Dunai Vasmű átalakulása
Cím: Privatizáció a magyar gázszolgáltatásban a DDGÁZ Rt. példáján keresztül
Cím: Privatizáció a tejiparban a Fejértej bekerülése a Parmalat csoportba
Cím: A privatizáció bemutatása egy szakértő cég, a Kreátor Kft. munkáin keresztül
Cím: A privatizáció és az átalakulás joga
Cím: A részleges átalakulás jogi kérdéseinek bemutatása a bogyiszlói "Dunagyöngye" Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet példáján keresztül
Cím: Schenk és Társai Kft átalakulásának jogi és számviteli feladatai
Cím: Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület átalakítása közhasznú társasággá
Cím: Speciális céghelyzetek [Elektronikus dokumentum]
Cím: Számviteli és pénzügyi rendszer átalakítása a Kékkúti Ásványvíz Rt-nél a Perrier Vittel S. A. Csoporthoz történő csatlakozást követően
Cím: A Szegedi Közlekedési Kft fejlődése és gazdálkodásának alakulása az államosítástól napjainkig
Cím: A szervezeti átalakulások munkajogi vonzatairól
Cím: Szervezeti struktúra elemzése, fejlesztése, avagy A jövő szervezeti formái: Life Sciences Company ill. Business Unit Organization
Cím: A szétválás – kiválás – vizsgálata az „Eredet” Kft.-én keresztül [online dok.]
Cím: A Tabi Camping Kft. privatizációja
Cím: Társasági forma megváltoztatása egy adott példán keresztül bemutatva
Cím: A társasági forma megváltoztatása miatti átalakulás bemutatása egy vállalkozás átalakítási tervezetén keresztül
Cím: A társasági forma megváltoztatásának jogi, pénzügyi és számviteli háttere
Cím: Társasági forma váltás a MÁV-nál, avagy Hogyan tehető nyereségessé egy építési főnökség
Cím: Társasági formaváltás számviteli feladati a Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet példáján keresztül [online dok.]
Cím: A Tolna Megyei Sütőipari Vállalat privatizációja, és az azt követő évek változásai
Cím: A Totem Kft. és a Pillér Kft. egyesülése
Cím: Az új társasági és cégtörvény számvitele
Cím: Az új társasági törvény és cégtörvény hatálybalépését követő teendők
Cím: Új tulajdonosok - új célok avagy: Kinek mit ér a zalai kerámia
Cím: Üzleti folyamatok újraszervezése átalakuló termelővállalatnál
Cím: Vállalatcsoportok
Cím: A vállalati átalakulás a privatizáció lehetőségei és ezek gyakorlati végrehajtása a Magyar Posta Rt-nél
Cím: A vállalati átalakulás, a privatizáció lehetőségei, gyakorlati végrehajtása
Cím: A vállalati átalakulás, a privatizáció lehetőségei, gyakorlati végrehajtása a Nitrogénművek Rt. működésének tükrében
Cím: A vállalati átalakulás, a privatizáció lehetőségei, gyakorlati végrehajtása a Zala-Cereália Kft-nél
Cím: A vállalati átalakulás, a privatizáció lehetőségei, gyakorlati végrehajtása a Zalagabona Rt-nél
Cím: Vállalati átalakulás. A privatizáció lépéskényszerre való felkészülés elméleti lehetősége és a gyakorlat (több év vonatkozásában) A TITÁN Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi cégnél
Cím: A vállalati átalakulás és a spontán privatizáció
Cím: Vállalati koncentrációk ellenőrzése hazánkban és az Európai unióban [In: Az európai közigazgatási képzési ösztöndíjas hallgatók dolgozatai 2. köt.]
Cím: Válság, stabilizáció, növekedés a RÁBA Rt.nél 1990-től napjainkig
Cím: Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság átalakulásának tapasztalatai, vagyonértékelésének részletes vizsgálata
Cím: A West 1999 Kft. és a Pannon Fuvar és Szolgáltató Kft. egyesülésének bemutatása a kapcsolódó jogi, számviteli és adózási szabályok tükrében
Cím: A Zala Consulting Kft. és a Humán Kft. átalakulása, a kapcsolódó számviteli feladatok
Cím: Zala megye termelőszövetkezetei az átalakulás tükrében
Cím: A ZALA MEGYEI IPARCIKK KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG átalakulásának, privatizációjának bemutatása és gazdálkodására gyakorolt hatása
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.