Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: vállalkozás tevékenysége
Lásd még: vállalatgazdaságtan - üzemgazdaságtan (Fölérendelt (F))
Cím: A Stakeholder – és életciklus - elemzés bemutatása a HEAT-GÁZGÉP Kft. gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi, likviditási helyzetére
Cím: Az ÁFA-törvény problematikája a vállalkozói gyakorlatban
Cím: AGROGREEN Kft - hova tovább? [elektronikus dok.]
Cím: Az Agroprodukt Zrt. a vállalati életciklus modellek tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Az Alpokalja Agrár Kft. alapításának és működésének vizsgálata egy kockázati tőkebefektető társaság tőkekihelyezési tevékenységének bemutatásán keresztül
Cím: Az Általános forgalmi adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az általános forgalmi adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az általános forgalmi adó működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az Anonim Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján [online dok.]
Cím: Az Antók Nyomdaipari Kft. vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a beszámolók adatai alapján [online dok.]
Cím: Az Archi Metal Kft marketingtevékenysége [elektronikus dok.]
Cím: A Baranya Megyei Vállalkozói Központ emberi erőforrás menedzsmentje
Cím: Belső ellenőrzés szerepe a hitelezés gyakorlatában egy vállalkozói hitel bemutatásán keresztül
Cím: Beszámolási és tervezési rendszer felépítése és működtetése a Ceres Sütőipari Zrt.-nél [online dok.]
Cím: A beszámoló elemzés és a kockázatkezelés szerepe a cégérték meghatározásában a Zalai Nyomda Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Egy diákvállalkozás működésének és vezetésének sajátosságai a Meló-Diák Pécs Iskolai Szövetkezet példáján
Cím: Egy ipari vállalkozás vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetének vizsgálata, növelésének lehetőségei
Cím: Egy közepes vállalkozás működtetésének vizsgálata
Cím: Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdálkodásának értékelése az agrártámogatások és pályázati lehetőségek összefüggésében
Cím: Egy működő vállalkozás üzleti terve
Cím: Egy vállalat átalakulásának és privatizációjának gyakorlati tapasztalatai
Cím: Egy vállalkozás tevékenységének hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők hatásainak elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének és hatékonyságának vizsgálata
Cím: Egyéni vállalkozás kialakításának, működtetésének tapasztalatai
Cím: Elanders Hungary piaci pozíciója, vevőkkel való kapcsolata és annak háttere [online dok.]
Cím: A fakereskedelem kialakulása Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A „Farmer Kiss” Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése a beszámolók adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A fuvarozási tevékenység bemutatása a Baranyai-Transport Kft gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: "Gondolkozz először kicsiben" [elektronikus dok.]
Cím: Az IK Járműtechnika Kft. piaci szerepe és tevékenységének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A jelen kihívásai a Zalavíz Zrt.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási munka elemzése a Gartner Intertrans Hungária Kft.-nél [elektronikus dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások finanszírozása a „Cseke-Ablakgyár Kft." példáján keresztül 2011-2014 között [online dok.]
Cím: A kis- és középvállalkozások működési lehetőségei Magyarországon
Cím: A kisvállalkozások helyzete és működési feltételei Magyarországon
Cím: A kiválasztás folyamata - az emberi erőforrás tervezésétől a beillesztésig - egy vállalkozás életében
Cím: Költséggazdálkodás, a költségek alakulására ható tényezők és a költséghatékonyság javítása a Zala Volán Közlekedési Zrt.-nél a 2005-2007. években [elektronikus dok.]
Cím: A költséggazdálkodás bemutatása a Városgazdálkodási Kft. példáján keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A Kőolajvezetéképítő Zrt. átfogó elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Leltári tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban
Cím: A "magyar tenger", avagy A balatoni idegenforgalom helyzete, és egy kisvállalkozás életében betöltött szerepe napjainkban
Cím: A magyar vállalatok helyzete a kibővülő Európai Unióban
Cím: A Metal-System Kft. üzleti tervének elkészítése [elektronikus dok.]
Cím: A MIKOFAMI Kft. életútjának elemzése [online dok.]
Cím: A minőség öt csillaga: A Corinthia Aquincum Hotel, mint idegenforgalmi vállalkozás
Cím: Minőségmenedzsment, minőségelérési rendszer elemzése a vállalkozásokban (ISO 9000)
Cím: A motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében
Cím: Munkaerő-közvetítéssel foglalkozó vállalkozás üzleti terve
Cím: A nonprofit intézmények gazdálkodása, a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Az Opta-Kerámia Kft. üzleti tevékenységének megítélése az éves beszámolók tükrében [elektronikus dok.]
Cím: Az önellenőrzés elmélete és gyakorlata a vállalkozásokban
Cím: Az őstermelők adózása
Cím: A PannonMill Malomipari Zrt. logisztikai rendszerének bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a vállalkozások között
Cím: A pénz- és tőkepiacok bemutatása a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységén keresztül
Cím: A POLUS-COOP Kereskedelmi és Ipari Zrt. stakeholder-elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Poppe + Potthoff Hungária Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján [elektronikus dok.]
Cím: Purina takarmányforgalmazó vállalkozások gazdasági elemzése
Cím: A Red Bull Hungária Kereskedelmi Kft. szárnyalásának és bukásának bemutatása a West Hungary Consulting Kft-n keresztül
Cím: Szombathelyi mikrovállalkozások helyzete a jogszabályok és regionális sajátosságok tükrében
Cím: A támogatás értékteremtő hatása egy mikrovállalkozás pédáján keresztül [online dok.]
Cím: Tárgyi eszközök elemzése a hazai és nemzetközi számviteli szabályozás összehasonításának tükrében, a Honeywell Hőtechnikai Kft. példáján bemutatva [elektronikus dok.]
Cím: Tarifálási rendszer és termékanalízis a Generali-Providencia Biztosító Rt-nél a vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítási módozat tükrében
Cím: Teázzon velünk! Egy vállalkozás vezetése és irányítása
Cím: A TEHAG TRITON Kft. üzleti terve [elektronikus dok.]
Cím: Tervezés, üzleti tervezés egy adott vállalkozásnál
Cím: Tevékenységalapú költségfelosztás és menedzsment megvalósítása a Flex multinacionális vállalatnál [online dok.]
Cím: Üzleti terv készítése egy adott vállalkozás részére
Cím: Az üzleti terv készítésének elmélete és gyakorlata egy működő vállalkozásnál
Cím: A Vadász Vendéglő tevékenységének vizsgálata illetve fejlesztésének stratégiai terve
Cím: Vállalatértékelés: A Mizo Rt. f. a. értéke
Cím: A vállalati működéstámogatás és munkaerő gazdálkodás gazdasági koordinációs feladatai és eszközei a Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt.-nél [online dok.]
Cím: Vállalati problémamegoldás a Cognos termékcsalád segítségével
Cím: Vállalatszervezés és -szabályozás informatikai támogatása
Cím: A vállalkozás és a vállalkozáson belüli egységek hatékonyságának és jövedelmezőségének elemzése
Cím: A vállalkozás komplex elemzése Veszprém, 1997.
Cím: Vállalkozás tevékenysége, teljesítménye és informatikai háttere [online dok.]
Cím: A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján
Cím: A vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Vállalkozások belső ellenőrzési rendszere
Cím: Vállalkozások biztosítási fedezete, érdekeik képviselete a mai piaci versenyhelyzetben
Cím: Vállalkozások munkahelyi légkörének elemzése empirikus felmérés alapján
Cím: Vállalkozások útja az Európai Unióban
Cím: Vállalkozások vagyon és felelősségbiztosítása
Cím: A vállalkozáson belüli önelszámoló egységek kialakítása, a teljesítményeik és ráfordításaik tervezése, elemzése, ösztönzési rendszerének kialakítása
Cím: Vállalkozói tevékenység magánvámraktár tükrében
Cím: Válságkezelés és a pénzügyi helyzet alakulása a Force Kft. gazdálkodásában [elektronikus dok.]
Cím: A Work Force Kft. a munkaerő piacán [elektronikus dok.]
Cím: A Work Force Kft. a munkaerő piacán [elektronikus dok.]
Cím: WOZABAL Textile Vollversorgung GmBH & Co logisztikai tevékenységei [online dok.]
Cím: A Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. stakeholder- elemzése és a magyarországi élelmiszer kereskedelem bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Zala Elektro Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetének átfogó és részletes elemzése a beszámolók adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A Zalaegerszegi Erdészet piaci helyzetének bemutatása [online dok.]
Cím: Zalai Szám-Váltó Könyvelő Tanácsadó Kft. tevékenységének átfogó vizsgálata [online dok.]
Cím: A ZalaWare Informatikai Rendszerház Kft. stakeholderelemzése és a vállalatirányítási rendszerek bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: A zálogházak szerepe, működése napjainkban egy konkrét zálogház bemutatásán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: A ZENIT Kereskedelmi Kft. tevékenységének átfogó vizsgálata [elektronikus dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.