Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Személynév: Kovácsné Antal Anita
Lásd még: Antal Anita
Cím: Az adófolyószámla ma és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Cím: Adóharmonizáció a jövedéki adó tükrében a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.-nél
Cím: Adóhatósági szankcionálás: elvek, gyakorlat
Cím: Adóreform - a jelen kihívása, a jövő érdeke
Cím: Az adórendszer változásai, hatásai a kis- és középvállalkozásokra
Cím: Az adórendszer változásai, hatásai a kis és középvállalkozásokra 1999-től napjainkig
Cím: Az adórendszer változásának hatása egy közlekedési vállalat gazdálkodására
Cím: Az adórendszer változékonyságának hatása egy építőipari részvénytársaság működésére vonatkozóan
Cím: Adóvégrehajtás
Cím: Az ÁFA adóbevallások kezelése a Tolna megyei adóhatóság feldolgozási rendszerében
Cím: Az ÁFA és személyi jövedelemadó ellenőrzésének gyakorlata és módszerei az adóhatósági gyakorlatban
Cím: Az ÁFA működése a közösségen belül történő termék- és szolgáltatásmozgások során
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a JAS Budapest Rt gazdálkodására és pénzügyi helyzetére
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a vállalkozások pénzügyi helyzetére
Cím: Az áfa működési mechanizmusa és hatása az ICN Magyarország Rt. helyzetére
Cím: Az áfa működési mechanizmusa és szerepe a Zalakerámia Rt.-nél
Cím: Áfa rendszerünk az Aurópai Uniós csatlakozás tükrében
Cím: Az áfa törvény változása és ennek hatása a vállalkozás gazdálkodására különös tekintettel a Flextronics International Kft. zalaegerszegi gyáregységében
Cím: Az áfa törvény változása és ennek hatása a Zalavíz ZRt. gazdálkodására
Cím: Államadósság vizsgálat a V4-ek vonatkozásában
Cím: Az általános forgalmi adó adóhatósági kiutalás előtti ellenőrzése különös tekintettel a Tolna megyei gyakorlatra
Cím: Az alumínium alapanyag árfolyamkockázatának kezelése a hedge-ügylet alkalmazásával az Alcoa-köfém Kft. Présmű Üzletágában
Cím: Árfolyamgát - nyersz vagy veszítesz? [elektronikus dok.]
Cím: A banki hitelkockázat kezelésének elméleti és gyakorlati kérdései - különös tekintettel a kisvállalkozásokra
Cím: A becslési eljárás szükségessége a személyi jövedelemadó ellenőrzésében
Cím: A befektetési adókedvezmények alakulása Magyarországon az Európai Uniós jogharmonizáció hatására
Cím: Családi gazdaságok részére MFB által nyújtott agrárhitel bemutatása: Konzumbank Rt. Szekszárd
Cím: Egy beruházás hatásmechanizmusának vizsgálata
Cím: Egy kereskedelmi bank adósminősítési rendszerének bemutatása egy vállalkozás minősítésének felhasználásával
Cím: Az egyéni vállalkozó jogállása a társadalombiztosításban
Cím: Az egyéni vállalkozó működése és döntési alternatívá a jelenlegi adózási környezetben
Cím: Az egyéni vállalkozói tevékenység és adózása a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített vállalkozói adó alapján
Cím: Az egyéni vállalkozók adózása
Cím: Az Európai Unió hatása a magyar áfa rendszer alakulására
Cím: Az Európai Uniós csatlakozás magyar ÁFA rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata a BPW-Hungária Kft. ÁFA elszámolásán keresztül
Cím: Az exportképesség alakulásának és fejlesztési lehetőségeinek hatásvizsgálata a Büttner és Társai Kft-nél
Cím: Finanszírozási lehetőségek a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében a Nitrogénművek Rt.-nél
Cím: A helyi adók harmonizálódása az Európai Unió követelményeihez Vas megyében
Cím: Helyi adók, illetékek, egyéb díjbevételek szerepe Szekszárd Város Önkormányzatának költségvetési forrásrendszerében
Cím: Helyi adók magyarországi rendszere, gyakorlati tapasztalatok Pápa városában
Cím: A helyi adók szerepe Tapolca Város Önkormányzatának működésében
Cím: A helyi adók változásai Székesfehérvár Megyei Jogú Város gyakorlatában, az elmúlt öt év tükrében
Cím: A helyi adóztatás gyakorlata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: A hitelezés átalakulása Magyarországon, valamint a külföldi devizában történő finanszírozás következményei és nehézségei a Sopron Bank Zrt. gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Hitelezés folyamata, a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet vállalkozói adósminősítési rendszere
Cím: A hitelképesség vizsgálatára kialakult módszerek és alkalmazásuk egy kereskedelmi banknál [elektronikus dok.]
Cím: Hitelképesség-vizsgálat a közép- és nagyvállalati hitelezésben
Cím: Az ingatlan átruházásából származó jövedelem lakáscélú felhasználásának igazolási módja az adóhatósági eljárásban Bács-Kiskun megyében 1998-tól napjainkig
Cím: Jogharmonizációs törekvések a hazai adórendszerben az EU csatlakozás tükrében
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Pénzügyi Gazdasági Rendszere - Az önkormányzat gazdasági alapjai, feladatok és források összhangja, bevételek megoszlása
Cím: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hitelezési tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel a vállalati hitelezésre
Cím: Kezdő mikrovállalkozások finanszírozási lehetőségei [elektronikus dok.]
Cím: A kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata [elektronikus dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások helyzetének bemutatása pénzügyi, piaci szempontból Zala megyében
Cím: Kis- és középvállalkozások külső finanszírozásának aktuális kérdései [elektronikus dok.]
Cím: Kis- és középvállalkozások pénzügyi finanszírozása egy hazai kereskedelmi bank vizsgálatán keresztül
Cím: A kis- és középvállalkozói hitelezés banki gyakorlata a Budapest Banknál
Cím: A kisvállalkozások gazdaságtana, nemzetgazdasági jelentőségének feltárása, életciklusának vizsgálata
Cím: A kisvállalkozások új adózási formáinak vizsgálata [elektronikus dok.]
Cím: A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás jellemzői és hatása egy hasznosító szervezet gazdálkodására
Cím: Közbeszerzés a KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál
Cím: A közbeszerzés hazai szabályozásának áttekintése, közbeszerzési rendszer működése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Cím: Közbeszerzési eljárás a Zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban
Cím: A közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának szabálya, kötelezettsége és gyakorlata a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Részvénytársaságnál : A közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatte
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, hatásai a gyakorlatban
Cím: A közbeszerzési rendszer jellemzői, működése, vizsgálata Balogunyom község önkormányzatánál
Cím: Közbeszerzési törvény és gyakorlati alkalmazásának bemutatása
Cím: Külső finanszírozási lehetőségek, döntések egy középvállalkozás oldaláról [elektronikus dok.]
Cím: Lakásfinanszírozási lehetőségek a pénzintézetek esetében: Hitelkonstrukciók bemutatása a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. gyakorlatában
Cím: Lakáshitelezés az OTP Bank Rt. keretein belül
Cím: Lakossági hitelezés az OTP Bank gyakorlatában - különös tekintettel a lakáshitelezésre
Cím: A lakossági jelzáloghitelezés, valamint a deviza alapú kölcsönszerződések rögzített árfolyamon történő végtörlesztésének elemzése a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél [elektronikus dok.]
Cím: Lakossági megtakarítások elemzése a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél
Cím: A lakossági megtakarítások Magyarországon [elektronikus dok.]
Cím: A legfontosabb nemzetközi részvényindexek, és a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe
Cím: Magánszemély jövedelemadó-megállapításának módozatai és a kapcsolódó kontroll adatszolgáltatás
Cím: A magyar adóigazgatás és adórendszer átalakítása az európai uniós csatlakozás tükrében
Cím: Magyarország lakásfinanszírozási és támogatási rendszere a magánszektorban
Cím: A magyarországi vállalkozások helyzete az uniós csatlakozást követően, egy adott szektor beható vizsgálata
Cím: Az OTP Bank Rt. kis- és középvállalati hitelfinanszírozása
Cím: A PPV Rt. működésében meghatározó szerepet játszó bevételek és ráfordítások elemzése, és ezen adatok jövőre vonatkozó változtatási lehetőségei
Cím: Személyi jövedelemadó az adózás világában; fejlődése, változásai
Cím: A személyi jövedelemadó kedvezmények alakulása Zala megyében
Cím: A személyi jövedelemadó rendszer működésének tapasztalatai és várható fejlődési irányai
Cím: A személyi jövedelemadó-rendszer működésének tapasztalatai és a várható fejlődés iránya
Cím: A táppénz szerepe az elveszített kereset pótlásában
Cím: A társadalombiztosítás kiadásainak fedezete
Cím: A társadalombiztosítási helyzetkép elemzése és várható változásai
Cím: A társasági adó törvény változásai, hatásai a kis- és középvállalkozásokra
Cím: Társulási lehetőségek és működésük vizsgálata az önkormányzati rendszerben
Cím: Új tulajdonosok - új célok avagy: Kinek mit ér a zalai kerámia
Cím: Ügyfél és partnerminősítés a HVB Bank Hungary Rt. gyakorlatában
Cím: Vállalati hitelezés az Inter-Európa Bank Rt. gyakorlatában fókuszban egy Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott konstrukció bemutatása
Cím: A vállalati hitelezés tevékenysége egy választott hitelintézetnél
Cím: Vállalkozások hitelezési folyamata az Inter-Európa Bank Rt-nél
Cím: A vállalkozói hitelezés fejlődése a rendszerváltástól napjainkig
Cím: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kis- és középvállalkozások részére nyújtott finanszírozási lehetőségei [elektronikus dok.]
Cím: A zalaegerszegi önkormányzat adó és adójellegű bevételei
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.