Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: költségvetési szervezet - költségvetési intézmény
Lásd még: 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (Fölérendelt (F)) államháztartás (Fölérendelt (F)) általános iskola (Alárendelt (A)) kormányhivatal (Alárendelt (A)) költségvetési ellenőrzés (Alárendelt (A)) központi költségvetési szerv (Alárendelt (A)) Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (Zala) (Alárendelt (A)) nem üzleti szektorok (Fölérendelt (F)) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (Budapest) (Alárendelt (A)) Nemzeti Innovációs Hivatal (Alárendelt (A)) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) (Alárendelt (A)) óvoda (Alárendelt (A))
Cím: Az adósságállomány vizsgálata a Pécsi Tudományegyetemnél [elektronikus dok.]
Cím: Az ÁFA törvény buktatói a költségvetési szerveknél
Cím: Ágazati jogszabályokon alapuló nyilvántartások az önkormányzati költségvetési szerveknél [Nyilvántartási kódex 2. köt.]
Cím: Ajka város Önkormányzatának és intézményeinek feladatai és a feladatok megoldását biztosító költségvetési előirányzatok kapcsolata 2003-2007. években
Cím: Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások [P: 883/2004.]
Cím: Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások [P: 883/2005.]
Cím: Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások [P: 883/2006.]
Cím: Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások [P: 883/2007.]
Cím: Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások [P: 883/2002.]
Cím: Az államháztartás szervezeteinek számviteli politikája mintaszabályzat 2004
Cím: Az államháztartás szervezeteinek számviteli politikája mintaszabályzat 2005
Cím: Államháztartási fogalomtár 2008
Cím: Államháztartási ismeretek [P: 312/2002.]
Cím: Államháztartási ismeretek [P: 312/2002.]
Cím: Államháztartási ismeretek [PR-312/11]
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre 2011
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre 2012
Cím: Államháztartási szervezetek számlatükre 2015
Cím: Államháztartási szervezetek számviteli politikája, számlarendje, szabályzatok
Cím: Az önkormányzatok pénzügyi tervezése Marcali Város Önkormányzata példáján [elektronikus dok.]
Cím: Belső ellenőrzés a Veszprémi Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Szolgáltató Szervezetnél 2004-től napjainkig
Cím: Belső ellenőrzés az önkormányzatoknál és intézményeiknél
Cím: Bizonylati szabályzat minta az államháztartás szervezeteinek
Cím: A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal gazdálkodásának főbb szabályai [elektronikus dok.]
Cím: Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának bemutatása a bólyi Fogyatékos Személyek Otthonának példáján keresztül
Cím: Egy költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszere – kiemelten az államháztartási belső kontrollrendszer – bemutatása [elektronikus dok.]
Cím: Együttműködés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények között
Cím: Esettanulmány
Cím: Esettanulmány a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggésben
Cím: Esettanulmány a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggésben
Cím: Feladatgyűjtemény a költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzéséhez [P: 785-Fgy/2005.]
Cím: Főkönyvi számlaösszefüggéseket és gazdálkodási szabályokat érintő 2000. évi változások
Cím: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona gazdálkodásának elemzése, ellenőrzése
Cím: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd gazdálkodásának bemutatása és elemzése [elektronikus dok.]
Cím: Gazdálkodási feladatok ellátása a költségvetési szerveknél az OrganP rendszer segítségével [elektronikus dok.]
Cím: A helyi önkormányzatok és intézményeik számlarendje
Cím: A helyi önkormányzatok és intézményeik számlarendje
Cím: Informatikai rendszerek bemutatása, szervezése és fejlesztése a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben
Cím: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése [online dok.]
Cím: Kiegészítés a költségvetési szervek I-II-III. kézikönyvéhez
Cím: A kincstári körbe tartozó államháztartási szervezetek számlarendje
Cím: A kincstári körbe tartozó államháztartási szervezetek számlarendje
Cím: A kincstári körbe tartozó államháztartási szervezetek számlarendje és számviteli politikája
Cím: Kockázatmenedzsment a közszférában
Cím: A komlói önkormányzat ösztönzésmenedzsmentje
Cím: Költségvetési belső kontrollrendszer
Cím: Költségvetési ellenőrzés [P: 308/2002.]
Cím: Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig
Cím: Költségvetési gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig
Cím: Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, adó és adók módjára behajtandó köztartozások kezelése [elektronikus dok.]
Cím: Költségvetési könyvvezetés [Költségvetési szervek kézikönyve 2-3. köt.]
Cím: Költségvetési könyvvezetés [Költségvetési szervek kézikönyve 2-3. köt.]
Cím: "A költségvetési szektor jövője - a jövő költségvetési szektora" címmel 1997. június 10-én ... elhangzott előadások
Cím: Költségvetési szervek gazdálkodása
Cím: Költségvetési szervek gazdálkodása
Cím: Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
Cím: Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
Cím: A költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai 2004
Cím: A költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzése [P: 785/...]
Cím: Költségvetési szervek kézikönyve [1-3. köt.]
Cím: Költségvetési szervek számvitele [P: 023/2004.]
Cím: A költségvetési szervek vezetőinek felelőssége
Cím: Költségvetési szervezetek tevékenységét érintő specifikus jogszabályok [Adójogszabályok 2004, 2. köt.]
Cím: Költségvetési szervezetek tevékenységét érintő specifikus jogszabályok [Adójogszabályok 2005, 2. köt.]
Cím: Költségvetési szervezetek tevékenységét érintő specifikus jogszabályok [Adójogszabályok 2006, 2. köt.]
Cím: Költségvetési terv és beszámoló elemzése az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete adatai alapján a 2002-2006. években a feladatellátás tükrében
Cím: A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése, vizsgálata a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén a 2005-2009-es évek adatai alapján [elektronikus dok.]
Cím: A költségvetési tervek és tervteljesítések vizsgálata Segesd Község Önkormányzatának példáján, a 2008-2011. években [elektronikus dok.]
Cím: A költségvetési tervezés és gazdálkodás vizsgálata Körmend város önkormányzatánál 2007-2009. években [elektronikus dok.]
Cím: Költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás, ellenőrzés [Költségvetési szervek kézikönyve 1. köt.]
Cím: Központi költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje
Cím: Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályzatok 2008
Cím: Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályzatok 2009
Cím: Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályzatok 2010
Cím: Mérlegképes továbbképzés 2008 [államháztartási]
Cím: Mérlegképes továbbképzés 2009 [államháztartási]
Cím: Mérlegképes továbbképzés 2010 [államháztartási]
Cím: Mérlegképes továbbképzés 2012 [államháztartási]
Cím: A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzési rendszerének hatása a működésére [online dok.]
Cím: Nonbusiness marketing és menedzsment
Cím: Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködése
Cím: Önkormányzati költségvetési szervek pénzgazdálkodásának szabályai
Cím: Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje 2006
Cím: Az önkormányzatok pénzügyei [P.: 013/2002.]
Cím: Az önkormányzatok pénzügyei [PR-801/11]
Cím: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodásának szabályozottsága és működésének elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A pályázati projektek könyvelésének, elszámolásának összehasonlító elemzése egy költségvetési szerv és egy nonprofit gazdasági társaság esetében [elektronikus dok.]
Cím: Példatár a költségvetési ellenőrzéshez [P: 308-P/2002.]
Cím: Példatár a Költségvetési szervek számviteléhez [P: 023-P/2004.]
Cím: Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon
Cím: Sajátosságok a költségvetési szerveknél és a közigazgatásban
Cím: Segédlet a kincstári költségvetési szervek gazdasági szervezete ügyrendjének elkészítéséhez
Cím: Segédlet az államháztartás szervezetei 2005. évi főkönyvi számláinak megnyitásához [P: 861/2005.]
Cím: Segédlet az államháztartás szervezetei 2006. évi főkönyvi számláinak megnyitásához [P: 861/2006.]
Cím: Segédlet az államháztartás szervezetei 2008. évi főkönyvi számláinak megnyitásához [P: 861/2008.]
Cím: Segédlet az államháztartási szervezetek pénzügyi szakemberei részére
Cím: Számvitel 2001
Cím: A számvitel időszerű kérdései 2007 [P-szám nélkül!] : államháztartási szakterület
Cím: A számvitel időszerű kérdései 2008 [P-szám nélkül!] : államháztartási szakterület
Cím: A számvitel időszerű kérdései 2009 [P-szám nélkül!] : államháztartási szakterület
Cím: A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézeténél [elektronikus dok.]
Cím: A szervezeti átalakulások munkajogi vonzatairól
Cím: A teljesítmény és pénzforgalmi szemléletű számviteli rendszer összehasonlítása [elektronikus dok.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a ... [P: 865/...]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2006.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2007.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2008.]
Cím: Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi... [P: 865/2009.]
Cím: A városi önkormányzatok belső ellenőrzésének bemutatása Kiskunhalas város önkormányzatán keresztül
Cím: A Zala Megyei Bíróság gazdálkodásának bemutatása, költségvetésének elemzése a 2007-2009. években [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár pénzügyi és számviteli sajátosságai, elemzése [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Megyei Kormányhivatal gazdálkodása [online dok.]
Cím: A Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete gazdálkodása és költségvetési beszámolóinak elemzése a 2006-2008. években [elektronikus dok.]
Cím: A Zala Megyei Szent Rafael Kórház adósságállományának vizsgálata a 2014-2016-os költségvetési években [online dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdálkodása a 2008-2011. években [elektronikus dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése a 2012-2014. években [online dok.]
Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolóinak elemzése a 2015-2017. években [online dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.