Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: külkereskedelem
Lásd még: export (Alárendelt (A)) importügyletek (Alárendelt (A)) kereskedelem (Fölérendelt (F)) külgazdaság (Fölérendelt (F)) külkereskedelmi ügylet (Alárendelt (A)) nemzetközi kereskedelem (Lásd még (X)) vám - vámügy (Alárendelt (A)) világgazdaság - nemzetközi gazdaság (Fölérendelt (F))
Cím: Az ÁFA működési mechanizmusa és hatása a JAS Budapest Rt gazdálkodására és pénzügyi helyzetére
Cím: Aggregált kereslet és kínálat, termelés és külkereskedelem a magyar gazdaságban 1990-1994
Cím: Akkreditív, mint a külkereskedelemben használt legbiztonságosabb fizetési módozat
Cím: Az aktív feldolgozás és a vámkezelés kapcsolata
Cím: Az aktív feldolgozás és az ideiglenes behozatal vámkezelésének bemutatása a Zalaegerszegi Ruhagyár Rt tevékenységében
Cím: Az ALBACOMP Számítástechnikai Rt. külkereskedelmi ügyleteihez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartási rendszer kialakítása a magyarországi devizaszabályozás tükrében
Cím: Angol bonyolítói szószedet és rövidítésgyűjtemény
Cím: Angol nyelvű külkereskedelmi és gazdasági ismeretek
Cím: Angol nyelvű külkereskedelmi és gazdasági ismeretek
Cím: Angol-magyar külkereskedelmi szótár
Cím: Angol-magyar külkereskedelmi szótár
Cím: Az árfolyamkockázat vizsgálata és kezelése a Pannontej Rt.-nél
Cím: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására
Cím: Bonyolítói szószedet
Cím: A BWP-Hungária Kft. külkereskedelmi tevékenységének pénzügyi lebonyolítása
Cím: A Chemol International Kereskedelmi Részvénytársaság önelszámoló egységeinek tevékenysége, gazdálkodásának összehasonlító elemzése
Cím: A CIB Bank szerepe a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolításában, különös tekintettel az akkreditívre
Cím: A Color Kft. külkereskedelmi tevékenységének bemutatása és számviteli elszámolásának sajátosságai
Cím: Deutsch im Aussenhandel
Cím: Egy részvénytársaság külkereskedelmi tevékenységének vizsgálata
Cím: Export
Cím: Az export makrogazdasági jelentősége, finanszírozásának jellemzői
Cím: Export tevékenység kérdése egy konkrét vállalkozás gyakorlatában
Cím: Export-import A-tól Z-ig [több kötetben]
Cím: Exportmarketing
Cím: Az exportsiker nyomában
Cím: Felsőfokú angol társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
Cím: A felszámolási eljárás és annak bemutatása egy konkrét vállalkozás esetében
Cím: A fizetési módok megválasztásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során
Cím: A fizetési módok választásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során
Cím: A fizetési módok választásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során
Cím: A fizetési módok választásának feltételei a külkereskedelmi tevékenységben
Cím: A GATT és Magyarország csatlakozása
Cím: Gyakorlati külkereskedelem
Cím: Gyakorlati külkereskedelem
Cím: Hogyan kereskedjünk a Nyugattal?
Cím: A Horoszcoop Külkereskedelmi Képviseleti Kft. tevékenységének elemzése az éves beszámoló alapján
Cím: Hová tart a külkereskedelmi integráció?
Cím: A Hungarocamion Rt. Hungária vám és határspedíciós üzletágának pénzügyi folyamata, gazdasági elemzése
Cím: Japán-magyar kapcsolattörténet
Cím: A keleti kereskedelem
Cím: Kereskedelmi számvitel [PSZF-jegyzetként!]
Cím: A Kína-talány megfejtése
Cím: Komplex külkereskedelmi tanácsadó [Elektronikus dok.]
Cím: Középfokú német társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
Cím: A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása
Cím: Külgazdaság - nemzetközi pénzügyek
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2000., 44. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2001., 45. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2002., 46. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2003., 47. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2004., 48. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2005., 49. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2006., 50. évf.]
Cím: Külgazdaság [időszaki kiadvány: 2007., 51. évf., 1-2. köt.]
Cím: Külgazdasági pénzügyek
Cím: Külgazdaságtan
Cím: Külkereskedelem alfától omegáig
Cím: A külkereskedelem pénzügyi lebonyolítása
Cím: A külkereskedelem technikája
Cím: A külkereskedelem technikája és szervezése
Cím: Külkereskedelmi fizetési módok
Cím: Külkereskedelmi fizetési módok
Cím: Külkereskedelmi fizetésmódok a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft-nél
Cím: A Külkereskedelmi (import) ügyletek buktatói - gyakorlati példák alapján - különös tekintettel a vámkezelés területére vonatkozóan
Cím: Külkereskedelmi ismeretek
Cím: Külkereskedelmi ismeretek
Cím: Külkereskedelmi kézikönyv
Cím: Külkereskedelmi levelezés 6 nyelven [elektronikus dok., CD-ROM]
Cím: Külkereskedelmi levelezési gyakorlatok
Cím: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat
Cím: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat
Cím: Külkereskedelmi technikai ismeretek 1.
Cím: Külkereskedelmi tevékenység bemutatása a Flextronics International Kft-nél
Cím: A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolítása
Cím: A külkereskedelmi tevékenység során megjelenő speciális pénzügyi feladatok és finanszírozási problémák a Bakonyerdő Zrt. vonatkozásában [elektronikus dok.]
Cím: A külkereskedelmi ügyintézők - lebonyolítók - kézikönyve
Cím: A külkereskedelmi ügylet
Cím: Külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása a Herendi Porcelánmanufaktúránál
Cím: Külkereskedelmi ügyletek pénzügyi lebonyolítása
Cím: A külkereskedelmi ügyletek sajátosságairól
Cím: Külkereskedés a vállalkozásban [P: 232/1996.]
Cím: A külkereskedlmi kapcsolat kiépítése az EU tagországaival
Cím: Külpiaci kockázatok megjelenése az ICN Magyarország Rt. működésében különös tekintettel a biztosítás, szállítmányozás és fizetési módok területeire
Cím: A külpiacok jellemzése és elérési lehetőségeik. Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. példája
Cím: A Liss Kft. külkereskedelmi tevékenységének bemutatása és számviteli elszámolásának sajátosságai
Cím: Magyar-angol külkereskedelmi szótár
Cím: Magyar-angol külkereskedelmi szótár
Cím: Magyar-német külkereskedelmi szótár
Cím: Magyar-német külkereskedelmi szótár
Cím: Magyarország a világkereskedelemben
Cím: Magyarország a világkereskedelemben
Cím: Magyarország az Európai Unió és a 10 társult ország közötti külkereskedelem jellemző új irányzatai
Cím: Magyarország és az Európa Unió külkereskedelmi kapcsolatai 1990-1999
Cím: Magyarország külkereskedelme 1990-től napjainkig
Cím: Magyarország külkereskedelme és vámszabályozási rendszere az Európai Uniós csatlakozás küszöbén
Cím: Magyarország természeti erőforrásainak külgazdasági földrajza
Cím: Makrogazdaság, 2004-2007
Cím: Makrogazdaság, 2007-2008
Cím: A Műbútor Részvénytársaság külkereskedelmi tevékenységének bemutatása
Cím: A nem piacképes exporthitel-biztosítások a hazai gyakorlatban
Cím: Német-magyar külkereskedelmi szótár [1-2. köt.]
Cím: Németül az irodában
Cím: Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek
Cím: Nemzetközi elszámolások
Cím: Nemzetközi fizetések lebonyolítása a CIB Bank Rt gyakorlata alapján
Cím: Nemzetközi gazdaságtan
Cím: Nemzetközi gazdaságtan
Cím: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
Cím: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
Cím: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
Cím: Nemzetközi kereskedelem
Cím: Nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei
Cím: Nemzetközi kereskedelmi ügyletek
Cím: A nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata
Cím: Nemzetközi üzleti technikák
Cím: Nemzetközi üzleti technikák
Cím: Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai
Cím: Országtanulmányok külkereskedők részére [Elektronikus dok.]
Cím: Példatár és feladatgyűjtemény a külkereskedelmi tevékenység gazdasági elemzéséhez és ellenőrzéséhez [Fsz.: 599.]
Cím: Potential output and foreign trade in small open economies [NBH Working Paper 2000/9.]
Cím: Az üzleti élet írásos dokumentumai angol nyelven
Cím: A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. [PR-696-II/11]
Cím: A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján
Cím: Vám a magyar külkereskedelemben, különös tekintettel az aktív feldolgozásra
Cím: Vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: Vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: Vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában az 1990-es években, különös tekintettel az utólagos ellenőrzésre
Cím: Vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában különös tekintettel a vámszabadterületek működésére
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában, különös tekintettel a vámszabadterületekre: Opel HP
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában, különös tekintettel a vámtartozás beszedésére
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában, különös tekintettel az informatikai rendszer fejlesztésének szükségességére az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában napjainkban
Cím: A vámeljárás a magyar külkereskedelem gyakorlatában napjainkban
Cím: Vámeljárás a Magyar Külkereskedelemben
Cím: A vámeljárás a Nestlé Hungária Kft. külkereskedelmi gyakorlatában
Cím: Vámeljárás egy cég külkereskedelmi gyakorlatában
Cím: Vámeljárások a magyar külkereskedelem gyakorlatában
Cím: Vámigazgatás keretében végzett tevékenységek vasúti határforgalomban a soproni vámhivatal és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút tevékenységén keresztül bemutatva
Cím: A vámigazgatási eljárás keretében végzett vizsgálatok a nem kereskedelmi forgalomban, szerepük, jelentőségük a gazdasági életben
Cím: Vámpéldatár és segédletek
Cím: A vámtarifa alkalmazása és az export-import engedélyezése [5. köt.]
Cím: A vámudvari tevékenység az új vámtörvény tükrében
Cím: A VAW alumíniumtechnika Kft. külkereskedelmi tevékenységének elemzése és számviteli elszámolásainak sajátosságai
Cím: A vevőállomány alakulásának vizsgálata, a kintlévőségek csökkentésére rendelkezésre álló lehetőségek hasznosítása a Fireplace Kft-nél
Cím: Világgazdaságtan
Cím: A Villas Hungária Kft. gazdálkodásának átfogó elemzése, különös tekintettel a külkereskedelmi tevékenységre
Cím: A zalaegerszegi Műbútor Rt. gazdasági hatékonyságának vizsgálata, különös tekintettel a külkereskedelemre
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.