Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: jogi szabályozás - jogszabály
Lásd még: 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet... (Alárendelt (A)) 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet... (Alárendelt (A)) 15/1995. (PK.18.) MNB rendelkezés a külföldi pénznemben... (Alárendelt (A)) 19/2003. (XII. 27.) IHM rendelet a kincstári elszámolások beszámolási... (Alárendelt (A)) 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámolókészítési... (Alárendelt (A)) 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (Alárendelt (A)) 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya (Mód.: 1989.10.23.) (Alárendelt (A)) 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról (Alárendelt (A)) 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (Alárendelt (A)) 1983/2006/EK rendelet (gazd. tev. stat. oszt. NACE Rev. 2. rendszere) (Alárendelt (A)) 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Alárendelt (A)) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Alárendelt (A)) 1990. évi LXXXVII. törvény az árak... (Alárendelt (A)) 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Alárendelt (A)) 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek... (Alárendelt (A)) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a ... (Alárendelt (A)) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Alárendelt (A)) 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről (Alárendelt (A)) 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak... (Alárendelt (A)) 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (Alárendelt (A)) 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási... (Alárendelt (A)) 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről (Alárendelt (A)) 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról (Alárendelt (A)) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Alárendelt (A)) 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról... (Alárendelt (A)) 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Alárendelt (A)) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Alárendelt (A)) 1995. évi XCV. törvény a devizáról (Alárendelt (A)) 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről (Alárendelt (A)) 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi... (Alárendelt (A)) 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének... (Alárendelt (A)) 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a ... (Alárendelt (A)) 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Alárendelt (A)) 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról (Alárendelt (A)) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Alárendelt (A)) 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról (Alárendelt (A)) 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról... (Alárendelt (A)) 1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és... (Alárendelt (A)) 1997. évi LVIII. törv. a gazdasági rekl. (Alárendelt (A)) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a ... (Alárendelt (A)) 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Alárendelt (A)) 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Alárendelt (A)) 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról (Alárendelt (A)) 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról... (Alárendelt (A)) 1998. évi XXXIII. törvény a számvitelről (Alárendelt (A)) 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői... (Alárendelt (A)) 2000. évi C. törvény a számvitelről (Alárendelt (A)) 2000. évi CI. törvény a pénzmosásról, a bűncselekményből... (Alárendelt (A)) 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Alárendelt (A)) 2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról... (Alárendelt (A)) 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Alárendelt (A)) 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (Alárendelt (A)) 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (Alárendelt (A)) 2002. évi XXXVI. törvény a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény jogharmonizációs (Alárendelt (A)) 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (Hatályos: 2004.05.01-től) (Alárendelt (A)) 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség... (Alárendelt (A)) 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról (Alárendelt (A)) 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról (Alárendelt (A)) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás... (Alárendelt (A)) 2004. évi I. törvény a sportról (Alárendelt (A)) 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Alárendelt (A)) 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Alárendelt (A)) 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyemsúlyát javító különadóról és ... (Alárendelt (A)) 2006. évi LX. törvény a házipénztár adóról (Alárendelt (A)) 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (Alárendelt (A)) 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és... (Alárendelt (A)) 2006. évi XIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról... (Alárendelt (A)) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Alárendelt (A)) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Alárendelt (A)) 202/2003. Korm. rendelet a magyar számviteli standardokról... (Alárendelt (A)) 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok... (Alárendelt (A)) 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámolókészítési (Alárendelt (A)) 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a kockázati tőketársaságok... (Alárendelt (A)) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Alárendelt (A)) 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja... (Alárendelt (A)) 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámolókészítési (Alárendelt (A)) 219/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő... (Alárendelt (A)) 220/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értéktőzsde és az... (Alárendelt (A)) 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank éves... (Alárendelt (A)) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak... (Alárendelt (A)) 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak... (Alárendelt (A)) 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes... (Alárendelt (A)) 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás és végelszámolás... (Alárendelt (A)) 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a kincstári elszámolások beszámolási... (Alárendelt (A)) 245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a közraktárak éves beszámolókészítési... (Alárendelt (A)) 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási... (Alárendelt (A)) 25/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet a távközlési szolgáltatók számviteli... (Alárendelt (A)) 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és pénzügyi... (Alárendelt (A)) 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves... (Alárendelt (A)) 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és... (Alárendelt (A)) 253/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az Államháztartási Hivatal beszámolási... (Alárendelt (A)) 3/1997. (PK.14.) MNB rendelkezés a pénzváltási tevékenységről... (Alárendelt (A)) 31/2001. (IX.14.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról... (Alárendelt (A)) 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos... (Alárendelt (A)) 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés a pénzforgalomról... (Alárendelt (A)) 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű... (Alárendelt (A)) 88/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a devizáról szóló... (Alárendelt (A)) adózás rendje - adóeljárási törvény (Alárendelt (A)) adózás rendje - adóeljárási törvény (Alárendelt (A)) államháztartási törvény (Alárendelt (A)) EU-jogszabályok - EU közösségi jog (Alárendelt (A)) GDPR (General Data Protection Regulation) (Alárendelt (A)) jog (Fölérendelt (F)) közalkalmazotti jogviszony - közalkalmazottak jogállása (Alárendelt (A)) közszolgálati jogviszony (Alárendelt (A)) önkormányzati törvény (Alárendelt (A)) pénzintézeti törvény (Alárendelt (A)) polgári törvénykönyv (Alárendelt (A)) szabályozás (Fölérendelt (F)) számviteli törvény (Alárendelt (A)) társasági törvény (Alárendelt (A))
Cím: 1997. A magyar reklám csúcséve, azaz megszületett az első reklámtörvény
Cím: 2000. évi C. törvény a számvitelről
Cím: A gazdasági bűnözés alakulása Magyarországon az Európai Unióba lépést követően [elektronikus dok.]
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása, különös tekintettel a társaságiforma-váltás folyamatára [elektronikus dok.]
Cím: A lakosság számára elérhető állampapírok [online dok.]
Cím: A nők korhatár előtti öregségi nyugdíjra jogosultsága [online dok.]
Cím: A régi és az új Munka Törvénykönyvének összehasonlítása
Cím: A rezsicsökkentés jogi vetülete és pénzügyi vonatkozásai, avagy a jog és a pénzügy metszete és kapcsolódási pontjai [elektronikus dok.]
Cím: A számviteli törvény 2016-os változásai, annak hatása a magyar vállalatok és a Forest Hungary Kft. éves beszámolójára [online dok.]
Cím: Adatvédelmi kézikönyv
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.