Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: szabályozás
Lásd még: bankszabályozás (Alárendelt (A)) folyamat - folyamatszervezés - folyamatirányítás - folyamatszabályozás (Alárendelt (A)) jogi szabályozás - jogszabály (Alárendelt (A)) jövedelemszabályozás (Alárendelt (A)) médiaszabályozás (Alárendelt (A)) piacszabályozás (Alárendelt (A)) szabályozó rendszer (Alárendelt (A)) szabályzat (Alárendelt (A)) szabvány - szabványosítás (Alárendelt (A)) számviteli szabályozás (Alárendelt (A)) szokványok (Alárendelt (A)) US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) (Alárendelt (A))
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása, különös tekintettel a társaságiforma-váltás folyamatára [elektronikus dok.]
Cím: A jövedéki adóztatás speciális szabályai [elektronikus dok.]
Cím: Az állami támogatások és a verseny
Cím: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég új szabályai
Cím: A bankfiók intézménye az Európai Unió szabályozásában
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [1-2. köt.]
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [1. köt.]
Cím: Banki tőkemegfelelési kézikönyv [2. köt.]
Cím: Bankmenedzsment
Cím: Bankszabályozás
Cím: Bevezetés az IFRS világába
Cím: Biztosítékok a vállalkozói hitelezésben [online dok.]
Cím: Cafeteria praktikák kezdőknek és haladóknak
Cím: A cafeteria rendszer bevezetésének és nyilvántartásának folyamata a Somogy Megyei Kormányhivatal példáján keresztül [online dok.]
Cím: CE megfelelőségi jelölés
Cím: Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban
Cím: A CIB Bank Zrt. ügyfeleinek pénzügyekben, befektetésekben és megtakarításokban való jártasságának vizsgálata a MiFID teszt segítségével [elektronikus dok.]
Cím: Civiltörvény és a kedvezmények
Cím: A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: The economics of health and health care
Cím: Egyéni vállalkozók adózása a 2006-2009. évi jogszabályi és gazdasági környezetben [elektronikus dok.]
Cím: Az elektronikus árverések bemutatása, gyakorlati tapasztalatai az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága szombathelyi ügyintézési helyén [elektronikus dok.]
Cím: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai
Cím: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései
Cím: Elektronikus számlázás a gyakorlatban
Cím: Értékpapír-befektetés az Európai Unióban
Cím: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása
Cím: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása
Cím: Értékpapírok és értékpapírpiacok
Cím: Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai
Cím: Az Európai Unió számviteli irányelvei és a nemzetközi számviteli standardok magyar szemmel
Cím: Az Európai Unió vámrendszere
Cím: Az európai versenyjogok kézikönyve
Cím: Felelős társaságirányítás
Cím: A felnőttképzés jogi szabályozása
Cím: Fizetési rendszerek az Európai Unióban
Cím: A Flextronics International Kft készletgazdálkodásának vizsgálata különös tekintettel a leltározási tevékenységre [elektronikus dok.]
Cím: A fogyasztóvédelem magánjogi eszköztára
Cím: Fordított adózás
Cím: A gazdálkodó egyetem
Cím: A gazdasági társaságok átalakulása
Cím: A gazdaságpolitika és a makrofolyamatok szabályozása [Gazdaságpolitika 3. rész]
Cím: A hatékonyabb kormányzásért avagy Egy technokrata reménytelen bozótharca az államapparátussal és a politikával szemben
Cím: A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozási rendszere és gazdálkodása
Cím: A hitelintézetek szabályozása az uniós csatlakozás tükrében
Cím: Az IAS 41 nemzetközi számviteli standard alkalmazásának problémaköre a KWS Csoport működési gyakorlatán keresztül [elektronikus dok.]
Cím: IFRS-ek nagyító alatt
Cím: Az IFRS-ek rendszere
Cím: Információgazdaság és piacszabályozás
Cím: A jegybanki függetlenség
Cím: A kisvállalkozások új adózási formáinak vizsgálata [elektronikus dok.]
Cím: Könyvvizsgálat rendszere
Cím: Könyvvizsgálat rendszere
Cím: Könyvvizsgálat rendszere [GKZ jegyzetként!]
Cím: Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában
Cím: A környezetvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban
Cím: A környezetvédelmi termékdíj-szabályozás alkalmazásának gyakorlata [elektronikus dok.]
Cím: Közbeszerzés az Európai Unióban
Cím: A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása
Cím: A közúti árufuvarozó vállalkozások helyzete napjainkig [elektronikus dok.]
Cím: Közúti fuvarszervezés sajátos kihívásai az Init 2000 Kft.-nél [online dok.]
Cím: A leltározással, selejtezéssel összefüggő főbb szabályok (gyakorlati példákkal) 2003
Cím: Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében
Cím: A magyar borászat és az Európai Unió
Cím: A magyar könyvvizsgálat minőségellenőrzése [elektronikus dok.]
Cím: Magyar Reklámetikai Kódex
Cím: A magyar vállalatokkal szemben támasztott alapvető követelmények, az Európai Unió belső piacán
Cím: Makrogazdasági szabályozás
Cím: Médiagazdaságtan, médiaszabályozás
Cím: Monetáris szabályozás
Cím: A multinacionális vállalatok szociális felelőssége
Cím: A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban
Cím: Munkaköri leírások készítésének kézikönyve
Cím: Munkavállalás az Európai Unióban
Cím: Műveltség, média, szabályozás
Cím: A Nemzeti Dohányboltok jogszabályi háttere és gazdasági szerepe [elektronikus dok.]
Cím: Nemzetközi áruszállítási szokványok alkalmazása az Eurosped ZRT. közúti szállítmányozói tevékenységének gyakorlatában [elektronikus dok.]
Cím: Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás
Cím: A nemzetközi szállítási tevékenység feltételrendszere 1991
Cím: Nemzetközi számviteli harmonizáció elvi és gyakorlati lehetősége
Cím: A nemzetközi számviteli rendszerek összehasonlítása a magyar számviteli rendszerrel [elektronikus dok.]
Cím: Nonprofit kézikönyv, 2016
Cím: Non-profit szervezetek a turizmusban
Cím: Az öregségi nyugdíjrendszerek
Cím: Összehasonlító számvitel [Fsz.: 602.]
Cím: A pénzmosás megelőzése és megakadályozása
Cím: A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon, 2011
Cím: Pénzügyi közvetítő intézmények
Cím: A piac és az emberi tényező
Cím: Platformok, robotok és a jog
Cím: Public policy & financial economics
Cím: Short selling a válság előtt és után Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban [elektronikus dok.]
Cím: Szabályozás és gyakorlat Magyarországon és az Európai Unióban [A közpénzek ellenőrzése 1. köt.]
Cím: Szállodai alapismeretek : mellékletek
Cím: Számlázás a gyakorlatban
Cím: Számlázási kézikönyv, 2018
Cím: Számvitel az Európai Unióban és Magyarországon
Cím: Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén, 2015
Cím: Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról
Cím: Társasház [Vállalkozási praktikák 1. köt.]
Cím: Turizmus az Európai Unióban
Cím: Új adóeljárás 2018
Cím: Az új jövedéki törvény
Cím: Üzleti környezet az Európai Unióban
Cím: Vagyonszerzési illeték alakulása [elektronikus dok.]
Cím: Választhatsz szabadon
Cím: A végelszámolás szabályai
Cím: A végelszámolási eljárás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: A Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által folyósított egészségbiztosítási ellátások és utazási költségtérítéssel kapcsolatos tevékenységének bemutatása [online dok.]
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.