Akadálymentes felület
Akadálymentes felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek


Tárgyszó: tanulmányok - publikációgyűjtemény
Lásd még: gyűjteményes mű - poligráfia (Fölérendelt (F))
Cím: A 21. századi kommunikáció új útjai
Cím: Adósság
Cím: Adózó munkaadók és adózó munkavállalók a korrupciómentes gazdaságban
Cím: Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés
Cím: Alternatív kapitalisták
Cím: Átmenetek
Cím: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához
Cím: BGF Szakkollégiumi Tanulmánykötet
Cím: BGF TDK Tanulmánykötet
Cím: A bolognai folyamat Közép-Európában
Cím: Egyének és csoportok [A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága 1. köt.]
Cím: Emberközpontú gazdaságot!
Cím: Az EU kapujában
Cím: EU-csatlakozás és versenyképesség
Cím: EU-csatlakozás és versenyképesség II.
Cím: Az Európai Alkotmány Szerződés előzményei és várható hatásai
Cím: Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai
Cím: Európai integrációs felkészítési modulok
Cím: Európai jog és jogfilozófia
Cím: Az európai közigazgatási képzési ösztöndíjas hallgatók dolgozatai [1-2. köt.]
Cím: Európai kultúra, narratívák, diskurzusok
Cím: Évkönyv 2005 [Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2006 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2006 [Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2007 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2008 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2009 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv 2011 [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Évkönyv [Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve]
Cím: Evolúció és közgazdaságtan
Cím: Fecseg a felszín és hallgat a mély
Cím: Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek
Cím: Gazdaság és Oktatás
Cím: Gazdaságelmélet, gazdaságpolitika
Cím: Gazdasági kormányzás
Cím: A gazdaságpolitika formálása egy átmeneti gazdaságban
Cím: Gazdaságpolitika más megközelítésben
Cím: A gazdaságpolitika változó súlypontjai
Cím: Gazdaságtörténet
Cím: Globális válság, magyar válság, alternatívák
Cím: Gyakorlat és Tudomány
Cím: Háború és gazdaság
Cím: Handbook of research on cost-benefit analysis
Cím: A harmadik szektor
Cím: A hazai gazdaság teljesítményeinek tulajdonosfüggő jellemzői (1996-2000) ; Az offshore típusú vállalkozások a nemzetközi gyakorlatban és a hazai gazdasági környezetben
Cím: A huszonötök Európái
Cím: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus
Cím: Információból üzleti érték
Cím: Az információs társadalom felé
Cím: Infrastruktúra: legújabb tapasztalatok, következtetések, teendők [1-2. köt.]
Cím: Jogbiztonság a magyar gazdaságban
Cím: Jogi beszélgetések 1997-1999
Cím: Jubileumi évkönyv 1996-2006
Cím: Kapitalizmus felülnézetből
Cím: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995
Cím: Kereskedelmi bankok
Cím: A Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Jubileumi és Magyar Tudomány Napi Konferenciájának Kötete [Economica 1. szám]
Cím: A kockázati tőke világa
Cím: A kommunikáció alapjai
Cím: Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen
Cím: Komplex tehetséggondozás a BGF-en [elektronikus dok., CD-ROM]
Cím: Korlátozott fejlődés?
Cím: Könyv, könyvtár, olvasó
Cím: A könyvtár szociális funkciója
Cím: Környezet és etika
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2000., 47. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2001., 48. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2002., 49. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2003., 50. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2004., 51. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2005., 52. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2006., 53. évf., 1-2. köt.]
Cím: Közgazdasági Szemle [időszaki kiadvány: 2007., 54. évf., 1-2. köt.]
Cím: A közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei
Cím: Közös jövőnk
Cím: Kultúra, viselkedés, kommunikáció
Cím: Kultúra-gazdaságtani tanulmányok
Cím: Kultúrák@kontextusok.kommunikáció
Cím: Kutatások az integrációérettség témaköréből
Cím: Logisztikai évkönyv
Cím: Logisztikai évkönyv
Cím: Logisztikai évkönyv
Cím: Logisztikai évkönyv
Cím: Logisztikai tanulmányok [1. köt.]
Cím: A magyar gazdaság a változó világban
Cím: A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében
Cím: A magyar nyelv múltja és jelene
Cím: Magyar Tudomány Ünnepe 2005
Cím: Magyarország a kibővülő Európai Unióban
Cím: Magyarország jövője
Cím: Magyarország történeti demográfiája, 896-1995
Cím: Marketing nemzetközi színtéren
Cím: Medvetánc
Cím: Mit ér a hagyományos közgazdaságtan?
Cím: Mobil információs társadalom
Cím: Modernizáció - reálgazdaság
Cím: Modernizáció, jólét, átmenet
Cím: Munkaerőpiaci tükör 2017
Cím: Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között
Cím: Nagy közgazdászok az ókortól napjainkig
Cím: Nemzetközi kereskedelem és gazdasági növekedés
Cím: Neveléstan
Cím: OECD gazdasági tanulmányok 1996-1997
Cím: OECD gazdasági tanulmányok 1998-1999
Cím: On the way
Cím: Online üzlet és marketing
Cím: Országtanulmányok külkereskedők részére [Elektronikus dok.]
Cím: A Páneurópa mozgalomtól az euróig
Cím: Pénz és Társadalom
Cím: Pénzügyi stabilitás mikro, mezo és makro szinten
Cím: Pénzügyi szilánkok
Cím: Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban
Cím: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején
Cím: PhD tanulmányok 1.
Cím: Porta lingua
Cím: Proceedings of Budapest Business School
Cím: Proceedings of Budapest Business School
Cím: The quality of life
Cím: Receptek válságra
Cím: Régiók a világgazdaságban
Cím: A regionális tudomány két évtizede Magyarországon
Cím: Reklámpszichológia
Cím: Rendszerváltás és pénzügypolitika
Cím: Rendszerváltás és pénzügypolitika
Cím: Sajtószabadság és személyiségi jogok
Cím: Studia Scientiarum Socialium XVII.
Cím: Szabadidő-menedzsment
Cím: Szabadság és/vagy egyenlőség
Cím: Szavak jelek szokások
Cím: Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás
Cím: Tandíj a felsőoktatásban?
Cím: Tantörténet és közgazdaságtudomány
Cím: Tanulmányok a bankszektor középtávú fejlődési irányairól
Cím: Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról
Cím: Tanulmányok a kormány döntési rendszeréről
Cím: Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből
Cím: Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára
Cím: Tanulmányok az Emberi Jogok Európai Egyezménye legfontosabb rendelkezéseihez kapcsolódó strasbourgi esetjogról
Cím: Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében
Cím: A terület- és településfejlesztés alapjai [Terület- és településfejlesztés 1. köt.]
Cím: Területfejlesztés a gyakorlatban
Cím: Tőkefajták - a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája
Cím: Tudományos értékeink
Cím: A "túlzott központosítástól" az átmenet stratégiájáig
Cím: Az új Európára készülve
Cím: Üzlet és Tudomány
Cím: A vállalat, a piac és a jog
Cím: Vállalatelméleti szemelvények
Cím: Változás és vezetés
Cím: Vergődés és remény
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Verseny és szabályozás
Cím: Vidékfejlesztés, vidékpolitika
Cím: A világgazdaság az ezredfordulón
Cím: Világgazdasági válság 2008-2009
Cím: Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország
Cím: Vissza vagy hova
Cím: XXVII. Országos Tudományos Diákköri konferencia Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció (Sopron 2005. április 28.)
Cím: Zala megye ezer éve
Cím: Zalaegerszeg évszázadai
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Cím: Zalaegerszegi zsengék
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.